Larm från BirdAlarm
2021-10-24 Tretåig mås - Grytterud
2021-10-24 Tretåig mås - Grytterud
2021-10-24 Härfågel - Ljungbyholm
2021-10-24 Nunnestenskvätta - Galtås
2021-10-24 Brednäbbad simsnäppa - Havnebyen

Kenya   Kenya

2015-11-07 - 2015-11-28

Författare: Samuel Hansson

Organisatör: Heliangelus naturresor

Uppladdare: Samuel Hansson  

Språk: Svenska

Land: Kenya

PDF-fil: Kenya


Kort beskrivning: