Larm från BirdAlarm
2020-05-25 Kornknarr - Knabberup
2020-05-25 Mindre sumphöna - Fiskinge
2020-05-25 Gulbröstad snäppa - Harlösa
2020-05-25 Vit stork - Slät
2020-05-25 Mindre sumphöna - Fiskinge

Krysslistor