Etiska regler

För att förtydliga det beteende vi som förening vill att våra medlemmar visar i samband med att rara fåglar dyker upp har Club300 tagit fram ett antal etiska regler. Dessa ska ses som en grund för hur vi beter oss i samband med drag. 

  • När du upptäckt en sällsynt fågel avgör du själv om du ska larma ut upptäckten eller ej. Du har ansvaret. Självklart sprider du inte information som du har fått i förtroende.
  • Bedöm också fågelns kondition, den kanske nyss har landat utmattad efter en längre flyttning. Fågelns väl och ve går i första hand!
  • Bedöm om fågeln, platsen och omgivningen klarar ett stort antal besökare på kort tid. Tänk också på eventuella häckningar av andra arter i närheten.
  • Om du bedömer att lokalen är känslig och/eller att många skådare beräknas komma dit, ta då kontakt antingen med föreningens regionala etiska rådgivare eller direkt med klubbens larmansvarige innan du larmar. Kontakta gärna berörda markägare för att möjliggöra parkering och tillfartsvägar.
  • Sprid inte nyheten förrän alla åtgärder vidtagits. Då ska informationen innehålla klara instruktioner om vilka regler som gäller för lokalen.
  • Respektera alltid att allemansrätten inte ger dig rätt att beträda jordbruksmark, privata tomter mm.
  • Minimera störningarna för fågeln och tänk på att andra skådare kanske ännu inte hunnit fram. Undvik om möjligt att gå för nära eller att frekvent stöta fågeln. Om fågeln stöts ska detta göras på ett organiserat sätt som tar hänsyn till fågelns och andra fåglars välbefinnande. Det är inte tillåtet att medvetet skrämma bort fåglar så att andra skådare inte får se dem.
  • Blunda aldrig för övertramp som görs av andra skådare. Föregå med gott exempel. Ingrip omedelbart om du ser andra bära sig illa åt.
  • Följ alltid de trafikregler som finns vid färden till och från lokalen.