Om Club300

Vilka är vi?

Club300 är en förening för fågelskådare vars intresse bland allt annat är att se och få kunskap om sällsynta fåglar i Sverige. Club300 ska på en och samma gång inspirera, irritera, stimulera och förnöja! Genom försäljning av Dragrätt, en frivillig miljöavgift, samlar vi årligen in pengar som därefter fördelas till fågelskydd.

Den typiske Club300-medlemmen är aktiv skådare och oftast även medlem i Birdlife Sverige och ett varierande antal regionala/lokala fågelföreningar.

 

HUR VERKAR VI?

Club300 sprider information om sällsynta fåglar via hemsidan, larmsystemet Bird Alarm (BA), Facebook och Twitter samt den egna tidskriften Roadrunner.

 

Fågelskydd Sedan arbetet med att ge bidrag till fågelskydd har flera miljoner kronor fördelats till olika projekt runt om i världen. Vem som helst kan för fågelskyddande ändamål söka medel. Finansieringen sker genom försäljning av det vi  kallar Dragrätten, en frivillig miljöavgift som betalas av medlemmarna.

 

Bird Alarm (BA) Ett larmsystem som bygger på att observatören av en sällsynt fågel knappar in ett meddelande på sin mobil, om vad/var/när/hur hen sett, varefter detta simultant skickas till de ca 2370 st (2017-11) abonnenterna. Ett mycket snabbt sätt att sprida information.

 

Roadrunner Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och innehåller bortsett från ren föreningsinformation också artiklar de senaste rariteterna, fältbestämning, porträtt av skådare, reseskildringar, lokalbeskrivningar och mycket mer. Styrelsen i Club300 har också en informationssida med aktuella föreningsaktiviteter.

 

Skådarsatsningar Club300 arrangerar skådarsatsningar vår och höst på Öland. Dessutom exkursioner till självkostnadspris, exempelvis båtutflykter med havsfågelspaning. Riktade skådarprojekt arrangeras också för att öka möjligheten att hitta rariteter. Vi vill verka för att den sociala delen av fågelskådandet gynnas och kombinerar ofta skådning med kvällsaktiviteter som pubkvällar och föredrag.

 

Volontär Hör av dig till någon av oss i styrelsen och berätta vad du kan bidra med. Kanske skådarsatsning i din kommun/region, hjälpa till vid våra mässor i Ottenby eller Falsterbo Bird Show, eller är du intresserad och har tid för styrelseuppdrag?

 

Stadgar Vid årsmötet 2021 klubbades nya stadgar igenom för föreningen. Vill du läsa dem hittar du dem här