Bli medlem i Club300

Club300 är föreningen för alla som är intresserade av ovanliga fåglar. 

Som medlem i föreningen får du ett flertal förmåner. 

 • Vår medlemstidning Roadrunner
  • Fyra nummer per år hemskickade
  • Tillgång till tidigare nummer digitalt om du loggar in på hemsidan
 • Listor
  • Du får möjlighet att föra dina listor på vår hemsida.
 • Våra evenemang
  • Vår och höst har vi skådarveckor på Öland
 • Möjlighet att skaffa Bird Alarm
  • Du får även möjlighet att skaffa vår tilläggstjänst Bird Alarm som ger dig larm på ovanliga fåglar. 

ERBJUDANDE: Under resterande del av året får du som blir ny medlem året ut samt nästa år för 2024 års avgift. Detta inkluderar dock INTE det fysiska nummer 4 av Roadrunner som kommer i december. Däremot finns numret tillgängligt online att läsa digitalt för dig som inloggad medlem. Önskar du även sista numret av Roadrunner hem i brevlådan blir din totala kostnad för 2023 och 2024 ytterligare 75 kronor högre, så ordinarie medlem betalar 425 kronor för Roadrunner nr 4-23 samt medlemskap för hela 2024. För ungdomsmedlem och familjemedlem gäller att resterande del av 2023 är fritt, men man betalar fullt för 2024. 

 

Att bli medlem är enkelt. Fyll i formuläret och följ instruktionerna. 

OBS: formuläret ska INTE användas för adressändring. Är du osäker på hur du uppdaterar din adress, se följande instruktion:
https://www.youtube.com/watch?v=zWSBWGFxW8A

Medlemskapet är per kalenderår och kostar för 2023 (blir du medlem sent 2022 får du båda åren): 

 • 350 kronor per år för ordinarie medlemskap
 • 175 kronor per år för ungdomsmedlem (till och med det året du fyller 20 år)
 • 75 kronor per år för familjemedlem (familjen får en tidning)
 • 750 kronor per år som utlandsboende med RR hemskickad
 • 350 kronor per år som utlandsboende med tillgång till RR endast digitalt

Välkommen till Club300