Larm från BirdAlarm
2021-04-12 Svart rödstjärt ssp phoenicuroides - Saltstensudden
2021-04-12 Berglärka - Järna
2021-04-12 Berglärka - Järna
2021-04-12 Vit stork - Stora Hammars Gamla Kyrka
2021-04-12 Årta - Tolbøl

Club300 och BirdLife Sverige går skilda vägar

EDIT: APRIL APRIL! Vår nyvalde ordförande har redan kommit med en massa trevliga idéer, dock av typen verklighetsförankrade... Vi fortsätter lita på BirdLife Sverige och börringevråksförespråkarna får fortsätta kämpa i uppförsbacke.

Club300 och BirdLife Sverige går skilda vägar

Det har diskuterats i många år, men på senaste styrelsemötet lade Club300:s nyvalde ordförande Martin Alexandersson fram förslaget att C3 ska inrätta egna raritets- och taxonomikommitéer. Övriga styrelsen tyckte detta var ett bra förslag och det beslutades i enlighet med ordförandes förslag.

Rapport från årsmötet

Under gårdagen hölls föreningens årsmöte via den digitala plattformen Zoom. Mötet avhandlade gängse årsmötesformalia, men även motioner behandlades och spännande nyval till styrelsen gjordes!

Kortnyheter

Underhåll på hemsidan
2021-02-02
Onsdagen den 3/2 mellan ca klockan 11 och 13 kommer hemsidan tidvis att vara svår att nå på grund av systemunderhåll. Men efter det kommer allt vara uppe och snurra igen, den som väntar på något gott...

Spännande läge...
2020-11-15
Nu har vi ett spännande läge i arbetet med genomsekvensering av azurmes för att reda ut hybridisering med blåmes. Forskarna har fått 16 skinn från London och dessa kommer nu att genomsekvenseras. Två av dessa påminner mycket om de fynd som underkänts i Sverige. Hybrid eller inte hybrid - det är frågan som vi alla väntar på att få besvarad. Förhoppningsvis får vi besked under 2021!

mirroricon I backspegeln 13/4

1985
Ormörn
Pålsjö, Helsingborg, Skåne

1986
Vitögd dykand
Rönnen, Skälderviken, Skåne

1997
Amerikansk kopparand
Grönhögendammen, Öland

1997
Ringnäbbad mås
Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland

1998
Ringnäbbad mås
Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland

2009
Amerikansk sjöorre
Sydudden, Utlängan, Blekinge

worldicon VP-Obsar

1 February
Svartstjärtad mås
Storbritanien
2k vinter. Newnham, Gloucestershire. England. Första fyndet i VP!

23 January
Altairödstjärt
Kuwait
Hane. Al Abraq. Förmodligen samma fågel som upptäcktes den 3:e januari 2020. 16:e fyndet för landet.

18 January
Bruntrast
Belgien
Kolhorn, Antwerpen. Fortfarande kvar, upptäckt den 1:e januari. 7:e fyndet för Belgien.

Annonser: