Larm från BirdAlarm
2020-05-25 Mindre flugsnappare - Eriksbergskyrkan
2020-05-25 Gröngöling - Pamhule
2020-05-25 Gulbröstad snäppa - Harlösa
2020-05-25 Kornknarr - Knabberup
2020-05-25 Mindre sumphöna - Fiskinge