Skapad: 2023-09-25 🕒 12:43:39

Artikel om azurmesar och hybridisering

Den vetenskapliga artikeln av Martin Irestedt et al. om azurmesar och hybridisering är nu publicerad för de som vill ta del av den: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2053716623000567.

Foto på blåmes och azurmes av Hans Bister.

Författarna anser att de två fåglarna som ströks vid revisionen (från Sörnoret 1996 och Öland 2016) bör kunna kryssas som azurmes. Det betyder inte att RK kommer att godkänna dessa nu, men det kan leda till att de åtminstone kan se över hanteringen av hybrider.

 

Azurmesen från Öland, 2016. (Foto: Hans Bister)