Larm från BirdAlarm
2020-03-30 Svarthuvad mås - Petersholm
2020-03-30 Kungsörn - Östraby
2020-03-30 Svarthakad buskskvätta - Stegsholm
2020-03-30 Mindre sångsvan - Karby
2020-03-30 Fjällgås - Kalvebodløbet

Inga-Britt Ericsson

b
C300 Medlemsnummer 15075
Postort: Kinna
Hemsida:
Beskrivning: