Larm från BirdAlarm
2020-05-26 Kornsparv - Skärlöv
2020-05-26 Småsnäppa - Abborrträsk
2020-05-26 Citronärla - Hälla
2020-05-26 Stäppörn - Nyord
2020-05-26 Sydnäktergal - Vilan

Inger Persson   - Januari

Totalt antal arter: 4
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
4 Jaktfalk Gyrfalcon Falco rusticolus Skåne Rönnen Ja 2005-01-06
3 Större skrikörn Greater Spotted Eagle Clanga clanga Skåne Tosteberga Ja 2004-01-22
2 Korttålärka Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla Skåne Skanörs revlar Ja 2004-01-03
1 Vattenpiplärka Water Pipit Anthus spinoletta Skåne Grytskär Ja 2003-01-07