Larm från BirdAlarm
2020-02-27 Svartnäbbad islom - Klintebjerg
2020-02-27 Jaktfalk - Svartskär
2020-02-27 Svarthakad buskskvätta - Norra Danhult
2020-02-27 Amerikansk sjöorre - Stængehus Strand
2020-02-27 Havsörn - Gentofte Hotel

Anders Dahl   - Ekolistan

Totalt antal arter: 8
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
8 Prutgås Brant Goose Branta bernicla Västergötland Tranemosjön Ja 1994-11-12
7 Brunand Common Pochard Aythya ferina Västergötland Viskan, Borås Ja 1993-01-29
6 Bläsand Eurasian Wigeon Mareca penelope Västergötland Tranemosjön Ja 1992-03-25
5 Knölsvan Mute Swan Cygnus olor Västergötland Tranemosjön Ja 1989-04-12
4 Sångsvan Whooper Swan Cygnus cygnus Västergötland Tranemosjön Ja 1989-03-12
3 Gräsand Mallard Anas platyrhynchos Västergötland Tranemosjön Ja 1989-03-12
2 Kricka Eurasian Teal Anas crecca Västergötland Tranemosjön Ja 1989-03-12
1 Grågås Greylag Goose Anser anser Västergötland Tranemosjön Ja 1989-03-08