Larm från BirdAlarm
2020-03-30 Svarthuvad mås - Petersholm
2020-03-30 Kungsörn - Östraby
2020-03-30 Svarthakad buskskvätta - Stegsholm
2020-03-30 Mindre sångsvan - Karby
2020-03-30 Fjällgås - Kalvebodløbet

Ingvar Selse   - Nya kryss 2019 (Kategori: -300)

Totalt antal arter: 3
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
3 Sibirisk knölsvärta Siberian Scoter Melanitta stejnegeri Halland Hedhusets reningsverk Ja 2019-12-16
2 Isabellastenskvätta Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina Öland Ölands södra udde Ja 2019-05-21
1 Gråhuvad vipa Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus Värmland Strandvik Ja 2019-05-17