Larm från BirdAlarm
2020-02-19 Dvärgmås - Väcklinge
2020-02-19 Medelhavstrut - Rødvig Harbour
2020-02-19 Ringand - Grimsby
2020-02-19 Berglärka - Comwell KãGe Strand
2020-02-19 Svarthalsad trast - Comwell KãGe Strand

Per Fogelström   - Nya kryss 2019 (Kategori: -300)

Totalt antal arter: 5
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
5 Skäggtärna Whiskered Tern Chlidonias hybrida Skåne Yddingesjön Ja 2019-11-25
4 Spetsstjärtad duva Mourning Dove Zenaida macroura Öland Hammarby Ja 2019-05-24
3 Slaguggla Ural Owl Strix uralensis Uppland Karboda Ja 2019-04-19
2 Wilsonbeckasin Wilson's Snipe Gallinago delicata Uppland Karboda Ja 2019-04-19
1 Kejsarörn Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca Skåne Havgårdssjön Ja 2019-01-30