Larm från BirdAlarm
2020-02-25 Jorduggla - Härnestadgård
2020-02-25 Gulärla ssp tschutschensis - Sankt Nikolai Kyrka
2020-02-25 Jaktfalk - Sandby
2020-02-25 Sädesärla ssp personata - Holmarör
2020-02-25 Hökuggla - Skillberg

Jan Virking   - Nya kryss 2019 (Kategori: -300)

Totalt antal arter: 4
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
4 Aftonfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus Västmanland Asköviken Ja 2019-09-02
3 Ringand Ring-necked Duck Aythya collaris Västmanland Asköviken Ja 2019-04-30
2 Wilsonbeckasin Wilson's Snipe Gallinago delicata Uppland Karboda Ja 2019-04-19
1 Nilgås Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca Uppland Hjälstaviken Ja 2019-03-24