Larm från BirdAlarm
2020-02-25 Jorduggla - Härnestadgård
2020-02-25 Gulärla ssp tschutschensis - Sankt Nikolai Kyrka
2020-02-25 Jaktfalk - Sandby
2020-02-25 Sädesärla ssp personata - Holmarör
2020-02-25 Hökuggla - Skillberg

Bernt Axelsson   - Nya kryss 2019 (Kategori: -300)

Totalt antal arter: 3
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
3 Spetsstjärtad duva Mourning Dove Zenaida macroura Öland Hammarby Ja 2019-05-23
2 Rödstrupig sångare Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans Öland Ottenby Ja 2019-05-22
1 Wilsonbeckasin Wilson's Snipe Gallinago delicata Uppland Knypplanvägen, Skyttorp Ja 2019-04-16