Larm från BirdAlarm
2020-02-27 Härfågel - Skovlund
2020-02-27 Fjällgås - Österhammar
2020-02-27 Vattenrall - Jægersborg
2020-02-27 Fjällgås - Åbyhammar
2020-02-27 Rödhalsad gås - Månstorp

Bill Lindwall   - Ekolistan

Totalt antal arter: 7
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
7 Klippduva Rock Dove Columba livia Uppland Kungsträdgården Ja 1987-01-01
6 Kaja Western Jackdaw Coloeus monedula Uppland Stockholms ström Ja 1986-01-01
5 Knölsvan Mute Swan Cygnus olor Uppland Stockholm ström Ja 1986-01-01
4 Vigg Tufted Duck Aythya fuligula Uppland Stockholms ström Ja 1986-01-01
3 Storskrake Common Merganser Mergus merganser Uppland Stockholms ström Ja 1986-01-01
2 Sothöna Eurasian Coot Fulica atra Uppland Stockholms ström Ja 1986-01-01
1 Skrattmås Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus Uppland Stockholms ström Ja 1986-01-01