Larm från BirdAlarm
2020-02-17 Svartnäbbad islom - Fiskebæk
2020-02-17 Fjällgås - Hotel Hvide Hus
2020-02-17 Ägretthäger - Hornborga
2020-02-17 Fjällgås - Hotel Hvide Hus
2020-02-17 Jaktfalk - Ölands Södra Udde

Jan Tranderyd   - Nya kryss 2019 (Kategori: -300)

Totalt antal arter: 4
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
4 Iberisk gransångare Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus Dalarna Fulufjälsgården Ja 2019-06-19
3 Rödstrupig sångare Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans Öland Ottenby Ja 2019-05-22
2 Gråhuvad vipa Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus Värmland Sandvik Lunnerviken Ja 2019-05-13
1 Wilsonbeckasin Wilson's Snipe Gallinago delicata Uppland Karboda Ja 2019-04-18