Larm från BirdAlarm
2020-03-30 Fjällgås - Plug N Play Sportspark
2020-03-30 Dvärgbeckasin - Säby gård
2020-03-30 Bändelkorsnäbb - Storfors Kyrka
2020-03-30 Ringand - Gunnarlunda
2020-03-30 Svarthuvad mås - Petersholm

Johan Sandström   - Ekolistan

Totalt antal arter: 83
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
83 Trädlärka Woodlark Lullula arborea Småland Ängsvägen Rottne Ja 2016-12-04
82 Spetsbergsgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus Småland Ängsvägen Rottne Ja 2013-11-20
81 Dvärgbeckasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus Småland Borsjön Ja 1991-04-16
80 Hornuggla Long-eared Owl Asio otus Småland Borsjön Ja 1991-04-16
79 Hökuggla Northern Hawk-Owl Surnia ulula Småland SLätten Ja 1989-10-28
78 Småfläckig sumphöna Spotted Crake Porzana porzana Småland Borsjön Ja 1988-05-16
77 Gråsiska Common Redpoll Acanthis flammea Småland Borsjön Ja 1988-02-07
76 Mindre korsnäbb Red Crossbill Loxia curvirostra Småland Borsjön Ja 1988-01-05
75 Kaja Western Jackdaw Coloeus monedula Småland Borsjön Ja 1988-01-05
74 Kråka Carrion Crow Corvus corone Småland Borsjön Ja 1988-01-05
73 Kungsfågel Goldcrest Regulus regulus Småland Borsjön Ja 1988-01-05
72 Järpe Hazel Grouse Tetrastes bonasia Småland Slätten Ja 1987-07-10
71 Svarthakedopping Horned Grebe Podiceps auritus Småland Borsjön Ja 1987-04-27
70 Årta Garganey Spatula querquedula Småland Borsjön Ja 1987-04-13
69 Knölsvan Mute Swan Cygnus olor Småland Borsjön Ja 1987-03-13
68 Skogsduva Stock Dove Columba oenas Småland Slätten Ja 1986-09-07
67 Trädkrypare Eurasian Treecreeper Certhia familiaris Småland Borsjön Ja 1986-08-24
66 Knipa Common Goldeneye Bucephala clangula Småland Borsjön Ja 1986-08-06
65 Skedand Northern Shoveler Spatula clypeata Småland Borsjön Ja 1986-08-06
64 Större korsnäbb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus Småland Slätten Ja 1986-06-15
63 Drillsnäppa Common Sandpiper Actitis hypoleucos Småland Stockeviken Ja 1986-05-20
62 Trädgårdssångare Garden Warbler Sylvia borin Småland Slätten Ja 1986-05-20
61 Svart rödstjärt Black Redstart Phoenicurus ochruros Småland Slätten Ja 1986-04-20
60 Gransångare Common Chiffchaff Phylloscopus collybita Småland Borsjön Ja 1986-04-18
59 Brunand Common Pochard Aythya ferina Småland Borsjön Ja 1986-04-16
58 Gärdsmyg Eurasian Wren Troglodytes troglodytes Småland Slätten Ja 1986-04-16
57 Järnsparv Dunnock Prunella modularis Småland Borsjön Ja 1986-04-12
56 Sädgås Bean Goose Anser fabalis Småland Borsjön Ja 1986-04-12
55 Enkelbeckasin Common Snipe Gallinago gallinago Småland Borsjön Ja 1986-04-12
54 Vitkindad gås Barnacle Goose Branta leucopsis Småland Borsjön Ja 1986-04-12
53 Skogssnäppa Green Sandpiper Tringa ochropus Småland Borsjön Ja 1986-04-12
52 Större hackspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major Småland Borsjön Ja 1986-04-12
51 Vigg Tufted Duck Aythya fuligula Småland Borsjön Ja 1986-04-12
50 Björktrast Fieldfare Turdus pilaris Småland Borsjön Ja 1986-04-12
49 Morkulla Eurasian Woodcock Scolopax rusticola Småland Slätten Ja 1986-04-09
48 Stjärtmes Long-tailed Tit Aegithalos caudatus Småland Borsjön Ja 1986-04-09
47 Grågås Greylag Goose Anser anser Småland Borsjön Ja 1986-04-01
46 Varfågel Great Grey Shrike Lanius excubitor Småland Slätten Ja 1986-03-28
45 Berguv Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo Småland Slätten Ja 1986-03-21
44 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus Småland Slätten Ja 1986-01-21
43 Strömstare White-throated Dipper Cinclus cinclus Småland Rottne kvarn Ja 1985-11-10
42 Bivråk European Honey Buzzard Pernis apivorus Småland Borsjön Ja 1985-06-15
41 Lärkfalk Eurasian Hobby Falco subbuteo Småland Borsjön Ja 1985-06-15
40 Rörsångare Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus Småland Stockeviken Ja 1985-06-14
39 Sävsparv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus Småland Stockeviken Ja 1985-06-14
38 Gök Common Cuckoo Cuculus canorus Småland Borsjön Ja 1985-05-28
37 Kricka Eurasian Teal Anas crecca Småland Borsjön Ja 1985-05-15
36 Grönsiska Eurasian Siskin Spinus spinus Småland Borsjön Ja 1985-05-15
35 Fasan Common Pheasant Phasianus colchicus Småland Slätten Ja 1985-05-15
34 Rödvingetrast Redwing Turdus iliacus Småland Borsjön Ja 1985-05-10
33 Trädpiplärka Tree Pipit Anthus trivialis Småland Borsjön Ja 1985-05-10
32 Taltrast Song Thrush Turdus philomelos Småland Borsjön Ja 1985-05-10
31 Stenskvätta Northern Wheatear Oenanthe oenanthe Småland Borsjön Ja 1985-05-10
30 Fiskgjuse Western Osprey Pandion haliaetus Småland Innaren Ja 1985-05-10
29 Storskrake Common Merganser Mergus merganser Småland Innaren Ja 1985-04-25
28 Gröngöling European Green Woodpecker Picus viridis Småland Slätten Ja 1985-04-20
27 Rödhake European Robin Erithacus rubecula Småland Borsjön Ja 1985-04-15
26 Gräsand Mallard Anas platyrhynchos Småland Borsjön Ja 1985-04-15
25 Orre Black Grouse Lyrurus tetrix Småland Slätten Ja 1985-04-15
24 Sångsvan Whooper Swan Cygnus cygnus Småland Borsjön Ja 1985-04-15
23 Trana Common Crane Grus grus Småland Borsjön Ja 1985-04-15
22 Bofink Common Chaffinch Fringilla coelebs Småland Slätten Ja 1985-04-10
21 Ringtrast Ring Ouzel Turdus torquatus Småland Slätten Ja 1985-04-10
20 Svartmes Coal Tit Periparus ater Småland Slätten Ja 1985-04-05
19 Tofsmes European Crested Tit Lophophanes cristatus Småland Slätten Ja 1985-04-05
18 Bergfink Brambling Fringilla montifringilla Småland Slätten Ja 1985-04-05
17 Kattuggla Tawny Owl Strix aluco Småland SLätten Ja 1985-03-20
16 Spillkråka Black Woodpecker Dryocopus martius Småland Slätten Ja 1985-03-20
15 Nötskrika Eurasian Jay Garrulus glandarius Småland Slätten Ja 1985-01-15
14 Skata Eurasian Magpie Pica pica Småland Slätten Ja 1985-01-15
13 Entita Marsh Tit Poecile palustris Småland Slätten Ja 1985-01-15
12 Talltita Willow Tit Poecile montanus Småland Slätten Ja 1985-01-15
11 Gulsparv Yellowhammer Emberiza citrinella Småland Slätten Ja 1985-01-15
10 Blåmes Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus Småland Slätten Ja 1985-01-15
9 Talgoxe Great Tit Parus major Småland Slätten Ja 1985-01-15
8 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus Småland Slätten Ja 1985-01-15
7 Nötväcka Eurasian Nuthatch Sitta europaea Småland SLätten Ja 1985-01-15
6 Grönfink European Greenfinch Chloris chloris Småland Slätten Ja 1985-01-15
5 Domherre Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula Småland Slätten Ja 1985-01-05
4 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica Småland innaren Ja 1984-07-15
3 Skäggdopping Great Crested Grebe Podiceps cristatus Småland Sörabysjön Ja 1984-06-15
2 Gråhäger Grey Heron Ardea cinerea Småland Sörabysjln Ja 1984-05-15
1 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis Småland Rottne Ja 1984-05-15