Larm från BirdAlarm
2020-02-27 Fjällgås - Österhammar
2020-02-27 Vattenrall - Jægersborg
2020-02-27 Fjällgås - Åbyhammar
2020-02-27 Rödhalsad gås - Månstorp
2020-02-27 Svartnäbbad islom - Klintebjerg

Emil Gregorica   - Ekolistan

Totalt antal arter: 43
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
43 Stjärtmes Long-tailed Tit Aegithalos caudatus Dalarna Skräddarbacken Ja 2020-02-25
42 Smådopping Little Grebe Tachybaptus ruficollis Södermanland Nyckelviken Ja 2020-02-10
41 Gråtrut European Herring Gull Larus argentatus Södermanland Nyckelviken Ja 2020-02-10
40 Ormvråk Common Buzzard Buteo buteo Södermanland Långsjön Ja 2020-02-09
39 Kungsfågel Goldcrest Regulus regulus Södermanland Lilla Nyckelviken Ja 2020-02-03
38 Skrattmås Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus Uppland Lidingö Ja 2020-01-27
37 Trädkrypare Eurasian Treecreeper Certhia familiaris Södermanland Nyckelviken Ja 2020-01-23
36 Talltita Willow Tit Poecile montanus Dalarna Lindalen, Tandådalen Ja 2020-01-13
35 Lavskrika Siberian Jay Perisoreus infaustus Dalarna Lindalen, Tandådalen Ja 2020-01-13
34 Domherre Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula Dalarna Skräddarbacken Ja 2020-01-11
33 Grönfink European Greenfinch Chloris chloris Södermanland Jarlaberg Ja 2020-01-09
32 Tofsmes European Crested Tit Lophophanes cristatus Södermanland Nackareservatet Ja 2020-01-08
31 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus Södermanland Nyckelviken Ja 2020-01-07
30 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus Södermanland Nyckelviken Ja 2020-01-07
29 Rödvingetrast Redwing Turdus iliacus Södermanland Nyckelviken Ja 2020-01-07
28 Sothöna Eurasian Coot Fulica atra Södermanland Nackastrand Ja 2020-01-07
27 Nötskrika Eurasian Jay Garrulus glandarius Södermanland Nyckelviken Ja 2020-01-05
26 Korp Northern Raven Corvus corax Södermanland Nyckelviken Ja 2020-01-05
25 Dubbeltrast Mistle Thrush Turdus viscivorus Södermanland Nyckelviken Ja 2020-01-05
24 Rödhake European Robin Erithacus rubecula Södermanland Nyckelviken Ja 2020-01-05
23 Gärdsmyg Eurasian Wren Troglodytes troglodytes Södermanland Nyckelviken Ja 2020-01-05
22 Tallbit Pine Grosbeak Pinicola enucleator Södermanland Nyckelviken Ja 2020-01-05
21 Grönsiska Eurasian Siskin Spinus spinus Södermanland Nyckelviken Ja 2020-01-05
20 Steglits European Goldfinch Carduelis carduelis Södermanland Djurgården Ja 2020-01-03
19 Klippduva Rock Dove Columba livia Södermanland Djurgården Ja 2020-01-03
18 Gråhäger Grey Heron Ardea cinerea Södermanland Djurgården Ja 2020-01-03
17 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo Södermanland Djurgården Ja 2020-01-03
16 Sångsvan Whooper Swan Cygnus cygnus Södermanland Djurgården Ja 2020-01-03
15 Storskrake Common Merganser Mergus merganser Södermanland Djurgården Ja 2020-01-03
14 Knölsvan Mute Swan Cygnus olor Södermanland Nacka Strand Ja 2020-01-02
13 Gräsand Mallard Anas platyrhynchos Södermanland Nacka Strand Ja 2020-01-02
12 Vigg Tufted Duck Aythya fuligula Södermanland Nacka Strand Ja 2020-01-02
11 Kaja Western Jackdaw Coloeus monedula Södermanland Nacka Strand Ja 2020-01-02
10 Kråka Carrion Crow Corvus corone Södermanland Nacka nyckelviken Ja 2020-01-01
9 Större hackspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major Södermanland Nacka Nyckelviken Ja 2020-01-01
8 Skata Eurasian Magpie Pica pica Södermanland Nacka Nyckelviken Ja 2020-01-01
7 Nötväcka Eurasian Nuthatch Sitta europaea Södermanland Nacka Nyckelviken Ja 2020-01-01
6 Blåmes Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus Södermanland Nacka Nyckelviken Ja 2020-01-01
5 Talgoxe Great Tit Parus major Södermanland Nyckelviken Nacka Ja 2020-01-01
4 Gråsparv House Sparrow Passer domesticus Södermanland Nacka Nyckelviken Ja 2020-01-01
3 Bofink Common Chaffinch Fringilla coelebs Södermanland Nacka Nyckelviken Ja 2020-01-01
2 Koltrast Common Blackbird Turdus merula Södermanland Nacka Nyckelviken Ja 2020-01-01
1 Björktrast Fieldfare Turdus pilaris Södermanland Nacka Nyckelviken Ja 2020-01-01