Larm från BirdAlarm
2020-02-27 Fjällgås - Österhammar
2020-02-27 Vattenrall - Jægersborg
2020-02-27 Fjällgås - Åbyhammar
2020-02-27 Rödhalsad gås - Månstorp
2020-02-27 Svartnäbbad islom - Klintebjerg

Tomas Flyman   - Ekolistan

Totalt antal arter: 251
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
251 Amerikansk bläsand American Wigeon Mareca americana Skåne Välluv våtmark Ja 2020-01-03
250 Vitnackad svärta Surf Scoter Melanitta perspicillata Halland Skummeslövstrand Ja 2019-12-14
249 Grålira Sooty Shearwater Ardenna grisea Skåne Västra hamnen, Malmö Ja 2019-12-07
248 Skäggtärna Whiskered Tern Chlidonias hybrida Skåne Yddingesjön Ja 2019-11-25
247 Tallbit Pine Grosbeak Pinicola enucleator Skåne Rögle Ja 2019-11-02
246 Tajgasångare Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus Skåne - Ja 2019-10-14
245 Vassångare Savi's Warbler Locustella luscinioides Skåne Alberta mosse Ja 2019-06-08
244 Rostsparv Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia Uppland Skutskär Ja 2019-01-08
243 Sparvuggla Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum Skåne Alnarp Ja 2018-11-26
242 Sibirisk knölsvärta Siberian Scoter Melanitta stejnegeri Halland Skummeslövsstrand Ja 2018-03-10
241 Svartvingad glada Black-winged Kite Elanus caeruleus Skåne Skateholm Ja 2017-04-23
240 Bivråk European Honey Buzzard Pernis apivorus Välj... - Ja 1900-01-01
239 Mindre skrikörn Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina Välj... - Ja 1900-01-01
238 Större skrikörn Greater Spotted Eagle Clanga clanga Välj... - Ja 1900-01-01
237 Kejsarörn Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca Välj... - Ja 1900-01-01
236 Kungsörn Golden Eagle Aquila chrysaetos Välj... - Ja 1900-01-01
235 Sparvhök Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus Välj... - Ja 1900-01-01
234 Duvhök Northern Goshawk Accipiter gentilis Välj... - Ja 1900-01-01
233 Brun kärrhök Western Marsh Harrier Circus aeruginosus Välj... - Ja 1900-01-01
232 Blå kärrhök Hen Harrier Circus cyaneus Välj... - Ja 1900-01-01
231 Stäpphök Pallid Harrier Circus macrourus Välj... - Ja 1900-01-01
230 Röd glada Red Kite Milvus milvus Välj... - Ja 1900-01-01
229 Brun glada Black Kite Milvus migrans Välj... - Ja 1900-01-01
228 Havsörn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla Välj... - Ja 1900-01-01
227 Fjällvråk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus Välj... - Ja 1900-01-01
226 Ormvråk Common Buzzard Buteo buteo Välj... - Ja 1900-01-01
225 Vattenrall Water Rail Rallus aquaticus Välj... - Ja 1900-01-01
224 Rörhöna Common Moorhen Gallinula chloropus Välj... - Ja 1900-01-01
223 Sothöna Eurasian Coot Fulica atra Välj... - Ja 1900-01-01
222 Trana Common Crane Grus grus Välj... - Ja 1900-01-01
221 Strandskata Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus Välj... - Ja 1900-01-01
220 Skärfläcka Pied Avocet Recurvirostra avosetta Välj... - Ja 1900-01-01
219 Tofsvipa Northern Lapwing Vanellus vanellus Välj... - Ja 1900-01-01
218 Ljungpipare European Golden Plover Pluvialis apricaria Välj... - Ja 1900-01-01
217 Kustpipare Grey Plover Pluvialis squatarola Välj... - Ja 1900-01-01
216 Större strandpipare Common Ringed Plover Charadrius hiaticula Välj... - Ja 1900-01-01
215 Mindre strandpipare Little Ringed Plover Charadrius dubius Välj... - Ja 1900-01-01
214 Småspov Whimbrel Numenius phaeopus Välj... - Ja 1900-01-01
213 Storspov Eurasian Curlew Numenius arquata Välj... - Ja 1900-01-01
212 Myrspov Bar-tailed Godwit Limosa lapponica Välj... - Ja 1900-01-01
211 Rödspov Black-tailed Godwit Limosa limosa Välj... - Ja 1900-01-01
210 Roskarl Ruddy Turnstone Arenaria interpres Välj... - Ja 1900-01-01
209 Kustsnäppa Red Knot Calidris canutus Välj... - Ja 1900-01-01
208 Brushane Ruff Calidris pugnax Välj... - Ja 1900-01-01
207 Spovsnäppa Curlew Sandpiper Calidris ferruginea Välj... - Ja 1900-01-01
206 Mosnäppa Temminck's Stint Calidris temminckii Välj... - Ja 1900-01-01
205 Rödhalsad snäppa Red-necked Stint Calidris ruficollis Välj... - Ja 1900-01-01
204 Kärrsnäppa Dunlin Calidris alpina Välj... - Ja 1900-01-01
203 Skärsnäppa Purple Sandpiper Calidris maritima Välj... - Ja 1900-01-01
202 Morkulla Eurasian Woodcock Scolopax rusticola Välj... - Ja 1900-01-01
201 Dvärgbeckasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus Välj... - Ja 1900-01-01
200 Dubbelbeckasin Great Snipe Gallinago media Välj... - Ja 1900-01-01
199 Enkelbeckasin Common Snipe Gallinago gallinago Välj... - Ja 1900-01-01
198 Smalnäbbad simsnäppa Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus Välj... - Ja 1900-01-01
197 Drillsnäppa Common Sandpiper Actitis hypoleucos Välj... - Ja 1900-01-01
196 Skogssnäppa Green Sandpiper Tringa ochropus Välj... - Ja 1900-01-01
195 Rödbena Common Redshank Tringa totanus Välj... - Ja 1900-01-01
194 Grönbena Wood Sandpiper Tringa glareola Välj... - Ja 1900-01-01
193 Svartsnäppa Spotted Redshank Tringa erythropus Välj... - Ja 1900-01-01
192 Gluttsnäppa Common Greenshank Tringa nebularia Välj... - Ja 1900-01-01
191 Större gulbena Greater Yellowlegs Tringa melanoleuca Välj... - Ja 1900-01-01
190 Tretåig mås Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla Välj... - Ja 1900-01-01
189 Tärnmås Sabine's Gull Xema sabini Välj... - Ja 1900-01-01
188 Skrattmås Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus Välj... - Ja 1900-01-01
187 Dvärgmås Little Gull Hydrocoloeus minutus Välj... - Ja 1900-01-01
186 Svarthuvad mås Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus Välj... - Ja 1900-01-01
185 Fiskmås Mew Gull Larus canus Välj... - Ja 1900-01-01
184 Havstrut Great Black-backed Gull Larus marinus Välj... - Ja 1900-01-01
183 Vittrut Glaucous Gull Larus hyperboreus Välj... - Ja 1900-01-01
182 Gråtrut European Herring Gull Larus argentatus Välj... - Ja 1900-01-01
181 Silltrut Lesser Black-backed Gull Larus fuscus Välj... - Ja 1900-01-01
180 Skräntärna Caspian Tern Hydroprogne caspia Välj... - Ja 1900-01-01
179 Kentsk tärna Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis Välj... - Ja 1900-01-01
178 Småtärna Little Tern Sternula albifrons Välj... - Ja 1900-01-01
177 Fisktärna Common Tern Sterna hirundo Välj... - Ja 1900-01-01
176 Silvertärna Arctic Tern Sterna paradisaea Välj... - Ja 1900-01-01
175 Sjöorre Common Scoter Melanitta nigra Välj... - Ja 1900-01-01
174 Alfågel Long-tailed Duck Clangula hyemalis Välj... - Ja 1900-01-01
173 Knipa Common Goldeneye Bucephala clangula Välj... - Ja 1900-01-01
172 Salskrake Smew Mergellus albellus Välj... - Ja 1900-01-01
171 Storskrake Common Merganser Mergus merganser Välj... - Ja 1900-01-01
170 Småskrake Red-breasted Merganser Mergus serrator Välj... - Ja 1900-01-01
169 Rapphöna Grey Partridge Perdix perdix Välj... - Ja 1900-01-01
168 Fasan Common Pheasant Phasianus colchicus Välj... - Ja 1900-01-01
167 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata Välj... - Ja 1900-01-01
166 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica Välj... - Ja 1900-01-01
165 Stormfågel Northern Fulmar Fulmarus glacialis Välj... - Ja 1900-01-01
164 Gräsand Mallard Anas platyrhynchos Välj... - Ja 1900-01-01
163 Svartand American Black Duck Anas rubripes Välj... - Ja 1900-01-01
162 Stjärtand Northern Pintail Anas acuta Välj... - Ja 1900-01-01
161 Kricka Eurasian Teal Anas crecca Välj... - Ja 1900-01-01
160 Amerikansk kricka Green-winged Teal Anas carolinensis Välj... - Ja 1900-01-01
159 Rödhuvad dykand Red-crested Pochard Netta rufina Välj... - Ja 1900-01-01
158 Brunand Common Pochard Aythya ferina Välj... - Ja 1900-01-01
157 Vitögd dykand Ferruginous Duck Aythya nyroca Välj... - Ja 1900-01-01
156 Ringand Ring-necked Duck Aythya collaris Välj... - Ja 1900-01-01
155 Vigg Tufted Duck Aythya fuligula Välj... - Ja 1900-01-01
154 Bergand Greater Scaup Aythya marila Välj... - Ja 1900-01-01
153 Mindre bergand Lesser Scaup Aythya affinis Välj... - Ja 1900-01-01
152 Praktejder King Eider Somateria spectabilis Välj... - Ja 1900-01-01
151 Ejder Common Eider Somateria mollissima Välj... - Ja 1900-01-01
150 Prutgås Brant Goose Branta bernicla Välj... - Ja 1900-01-01
149 Rödhalsad gås Red-breasted Goose Branta ruficollis Välj... - Ja 1900-01-01
148 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis Välj... - Ja 1900-01-01
147 Vitkindad gås Barnacle Goose Branta leucopsis Välj... - Ja 1900-01-01
146 Grågås Greylag Goose Anser anser Välj... - Ja 1900-01-01
145 Sädgås Bean Goose Anser fabalis Välj... - Ja 1900-01-01
144 Bläsgås Greater White-fronted Goose Anser albifrons Välj... - Ja 1900-01-01
143 Knölsvan Mute Swan Cygnus olor Välj... - Ja 1900-01-01
142 Sångsvan Whooper Swan Cygnus cygnus Välj... - Ja 1900-01-01
141 Nilgås Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca Välj... - Ja 1900-01-01
140 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna Välj... - Ja 1900-01-01
139 Rostand Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea Välj... - Ja 1900-01-01
138 Årta Garganey Spatula querquedula Välj... - Ja 1900-01-01
137 Skedand Northern Shoveler Spatula clypeata Välj... - Ja 1900-01-01
136 Snatterand Gadwall Mareca strepera Välj... - Ja 1900-01-01
135 Bläsand Eurasian Wigeon Mareca penelope Välj... - Ja 1900-01-01
134 Hornuggla Long-eared Owl Asio otus Välj... - Ja 1900-01-01
133 Jorduggla Short-eared Owl Asio flammeus Välj... - Ja 1900-01-01
132 Tornseglare Common Swift Apus apus Välj... - Ja 1900-01-01
131 Kungsfiskare Common Kingfisher Alcedo atthis Välj... - Ja 1900-01-01
130 Mindre hackspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor Välj... - Ja 1900-01-01
129 Större hackspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major Välj... - Ja 1900-01-01
128 Vitryggig hackspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos Välj... - Ja 1900-01-01
127 Spillkråka Black Woodpecker Dryocopus martius Välj... - Ja 1900-01-01
126 Gröngöling European Green Woodpecker Picus viridis Välj... - Ja 1900-01-01
125 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus Välj... - Ja 1900-01-01
124 Tornfalk Common Kestrel Falco tinnunculus Välj... - Ja 1900-01-01
123 Stenfalk Merlin Falco columbarius Välj... - Ja 1900-01-01
122 Lärkfalk Eurasian Hobby Falco subbuteo Välj... - Ja 1900-01-01
121 Pilgrimsfalk Peregrine Falcon Falco peregrinus Välj... - Ja 1900-01-01
120 Varfågel Great Grey Shrike Lanius excubitor Välj... - Ja 1900-01-01
119 Nötskrika Eurasian Jay Garrulus glandarius Välj... - Ja 1900-01-01
118 Skata Eurasian Magpie Pica pica Välj... - Ja 1900-01-01
117 Nötkråka Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes Välj... - Ja 1900-01-01
116 Kaja Western Jackdaw Coloeus monedula Välj... - Ja 1900-01-01
115 Råka Rook Corvus frugilegus Välj... - Ja 1900-01-01
114 Kråka Carrion Crow Corvus corone Välj... - Ja 1900-01-01
113 Korp Northern Raven Corvus corax Välj... - Ja 1900-01-01
112 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus Välj... - Ja 1900-01-01
111 Entita Marsh Tit Poecile palustris Välj... - Ja 1900-01-01
110 Talltita Willow Tit Poecile montanus Välj... - Ja 1900-01-01
109 Blåmes Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus Välj... - Ja 1900-01-01
108 Talgoxe Great Tit Parus major Välj... - Ja 1900-01-01
107 Skäggmes Bearded Reedling Panurus biarmicus Välj... - Ja 1900-01-01
106 Sånglärka Eurasian Skylark Alauda arvensis Välj... - Ja 1900-01-01
105 Backsvala Sand Martin Riparia riparia Välj... - Ja 1900-01-01
104 Ladusvala Barn Swallow Hirundo rustica Välj... - Ja 1900-01-01
103 Hussvala Common House Martin Delichon urbicum Välj... - Ja 1900-01-01
102 Stjärtmes Long-tailed Tit Aegithalos caudatus Välj... - Ja 1900-01-01
101 Grönsångare Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix Välj... - Ja 1900-01-01
100 Bergtajgasångare Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei Välj... - Ja 1900-01-01
99 Sävsparv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus Välj... - Ja 1900-01-01
98 Tundrasparv American Tree Sparrow Spizelloides arborea Välj... - Ja 1900-01-01
97 Svärta Velvet Scoter Melanitta fusca Välj... - Ja 1900-01-01
96 Domherre Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula Välj... - Ja 1900-01-01
95 Grönfink European Greenfinch Chloris chloris Välj... - Ja 1900-01-01
94 Hämpling Common Linnet Linaria cannabina Välj... - Ja 1900-01-01
93 Gråsiska Common Redpoll Acanthis flammea Välj... - Ja 1900-01-01
92 Större korsnäbb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus Välj... - Ja 1900-01-01
91 Mindre korsnäbb Red Crossbill Loxia curvirostra Välj... - Ja 1900-01-01
90 Steglits European Goldfinch Carduelis carduelis Välj... - Ja 1900-01-01
89 Gulhämpling European Serin Serinus serinus Välj... - Ja 1900-01-01
88 Grönsiska Eurasian Siskin Spinus spinus Välj... - Ja 1900-01-01
87 Snösparv Snow Bunting Plectrophenax nivalis Välj... - Ja 1900-01-01
86 Kornsparv Corn Bunting Emberiza calandra Välj... - Ja 1900-01-01
85 Gulsparv Yellowhammer Emberiza citrinella Välj... - Ja 1900-01-01
84 Svarthätta Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla Välj... - Ja 1900-01-01
83 Ärtsångare Lesser Whitethroat Sylvia curruca Välj... - Ja 1900-01-01
82 Törnsångare Common Whitethroat Sylvia communis Välj... - Ja 1900-01-01
81 Rödstrupig sångare Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans Välj... - Ja 1900-01-01
80 Brandkronad kungsfågel Common Firecrest Regulus ignicapilla Välj... - Ja 1900-01-01
79 Kungsfågel Goldcrest Regulus regulus Välj... - Ja 1900-01-01
78 Gärdsmyg Eurasian Wren Troglodytes troglodytes Välj... - Ja 1900-01-01
77 Nötväcka Eurasian Nuthatch Sitta europaea Välj... - Ja 1900-01-01
76 Trädkrypare Eurasian Treecreeper Certhia familiaris Välj... - Ja 1900-01-01
75 Trädgårdsträdkrypare Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla Välj... - Ja 1900-01-01
74 Stare Common Starling Sturnus vulgaris Välj... - Ja 1900-01-01
73 Ringtrast Ring Ouzel Turdus torquatus Välj... - Ja 1900-01-01
72 Koltrast Common Blackbird Turdus merula Välj... - Ja 1900-01-01
71 Svarthalsad trast Black-throated Thrush Turdus atrogularis Välj... - Ja 1900-01-01
70 Björktrast Fieldfare Turdus pilaris Välj... - Ja 1900-01-01
69 Rödvingetrast Redwing Turdus iliacus Välj... - Ja 1900-01-01
68 Taltrast Song Thrush Turdus philomelos Välj... - Ja 1900-01-01
67 Dubbeltrast Mistle Thrush Turdus viscivorus Välj... - Ja 1900-01-01
66 Grå flugsnappare Spotted Flycatcher Muscicapa striata Välj... - Ja 1900-01-01
65 Rödhake European Robin Erithacus rubecula Välj... - Ja 1900-01-01
64 Näktergal Thrush Nightingale Luscinia luscinia Välj... - Ja 1900-01-01
63 Svartvit flugsnappare European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca Välj... - Ja 1900-01-01
62 Mindre flugsnappare Red-breasted Flycatcher Ficedula parva Välj... - Ja 1900-01-01
61 Svart rödstjärt Black Redstart Phoenicurus ochruros Välj... - Ja 1900-01-01
60 Rödstjärt Common Redstart Phoenicurus phoenicurus Välj... - Ja 1900-01-01
59 Buskskvätta Whinchat Saxicola rubetra Välj... - Ja 1900-01-01
58 Svarthakad buskskvätta European Stonechat Saxicola rubicola Välj... - Ja 1900-01-01
57 Stenskvätta Northern Wheatear Oenanthe oenanthe Välj... - Ja 1900-01-01
56 Gråsparv House Sparrow Passer domesticus Välj... - Ja 1900-01-01
55 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus Välj... - Ja 1900-01-01
54 Sibirisk järnsparv Siberian Accentor Prunella montanella Välj... - Ja 1900-01-01
53 Järnsparv Dunnock Prunella modularis Välj... - Ja 1900-01-01
52 Gulärla Yellow Wagtail Motacilla flava Välj... - Ja 1900-01-01
51 Forsärla Grey Wagtail Motacilla cinerea Välj... - Ja 1900-01-01
50 Sädesärla White Wagtail Motacilla alba Välj... - Ja 1900-01-01
49 Mongolpiplärka Blyth's Pipit Anthus godlewskii Välj... - Ja 1900-01-01
48 Ängspiplärka Meadow Pipit Anthus pratensis Välj... - Ja 1900-01-01
47 Trädpiplärka Tree Pipit Anthus trivialis Välj... - Ja 1900-01-01
46 Sibirisk piplärka Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni Välj... - Ja 1900-01-01
45 Skärpiplärka Eurasian Rock Pipit Anthus petrosus Välj... - Ja 1900-01-01
44 Bofink Common Chaffinch Fringilla coelebs Välj... - Ja 1900-01-01
43 Bergfink Brambling Fringilla montifringilla Välj... - Ja 1900-01-01
42 Stenknäck Hawfinch Coccothraustes coccothraustes Välj... - Ja 1900-01-01
41 Lövsångare Willow Warbler Phylloscopus trochilus Välj... - Ja 1900-01-01
40 Gransångare Common Chiffchaff Phylloscopus collybita Välj... - Ja 1900-01-01
39 Lundsångare Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides Välj... - Ja 1900-01-01
38 Trastsångare Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus Välj... - Ja 1900-01-01
37 Sävsångare Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus Välj... - Ja 1900-01-01
36 Busksångare Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum Välj... - Ja 1900-01-01
35 Rörsångare Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus Välj... - Ja 1900-01-01
34 Kärrsångare Marsh Warbler Acrocephalus palustris Välj... - Ja 1900-01-01
33 Härmsångare Icterine Warbler Hippolais icterina Välj... - Ja 1900-01-01
32 Gräshoppsångare Common Grasshopper Warbler Locustella naevia Välj... - Ja 1900-01-01
31 Flodsångare River Warbler Locustella fluviatilis Välj... - Ja 1900-01-01
30 Smådopping Little Grebe Tachybaptus ruficollis Välj... - Ja 1900-01-01
29 Gråhakedopping Red-necked Grebe Podiceps grisegena Välj... - Ja 1900-01-01
28 Skäggdopping Great Crested Grebe Podiceps cristatus Välj... - Ja 1900-01-01
27 Svarthakedopping Horned Grebe Podiceps auritus Välj... - Ja 1900-01-01
26 Svarthalsad dopping Black-necked Grebe Podiceps nigricollis Välj... - Ja 1900-01-01
25 Vit stork White Stork Ciconia ciconia Välj... - Ja 1900-01-01
24 Bronsibis Glossy Ibis Plegadis falcinellus Välj... - Ja 1900-01-01
23 Rördrom Eurasian Bittern Botaurus stellaris Välj... - Ja 1900-01-01
22 Gråhäger Grey Heron Ardea cinerea Välj... - Ja 1900-01-01
21 Ägretthäger Great Egret Ardea alba Välj... - Ja 1900-01-01
20 Havssula Northern Gannet Morus bassanus Välj... - Ja 1900-01-01
19 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis Välj... - Ja 1900-01-01
18 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo Välj... - Ja 1900-01-01
17 Fiskgjuse Western Osprey Pandion haliaetus Välj... - Ja 1900-01-01
16 Vitvingad tärna White-winged Tern Chlidonias leucopterus Välj... - Ja 1900-01-01
15 Svarttärna Black Tern Chlidonias niger Välj... - Ja 1900-01-01
14 Storlabb Great Skua Stercorarius skua Välj... - Ja 1900-01-01
13 Alkekung Little Auk Alle alle Välj... - Ja 1900-01-01
12 Sillgrissla Common Murre Uria aalge Välj... - Ja 1900-01-01
11 Tordmule Razorbill Alca torda Välj... - Ja 1900-01-01
10 Tobisgrissla Black Guillemot Cepphus grylle Välj... - Ja 1900-01-01
9 Klippduva Rock Dove Columba livia Välj... - Ja 1900-01-01
8 Skogsduva Stock Dove Columba oenas Välj... - Ja 1900-01-01
7 Ringduva Common Wood Pigeon Columba palumbus Välj... - Ja 1900-01-01
6 Större turturduva Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis Välj... - Ja 1900-01-01
5 Turkduva Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto Välj... - Ja 1900-01-01
4 Gök Common Cuckoo Cuculus canorus Välj... - Ja 1900-01-01
3 Berguv Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo Välj... - Ja 1900-01-01
2 Kattuggla Tawny Owl Strix aluco Välj... - Ja 1900-01-01
1 Lappuggla Great Grey Owl Strix nebulosa Välj... - Ja 1900-01-01