Larm från BirdAlarm
2020-02-27 Härfågel - Skovlund
2020-02-27 Fjällgås - Österhammar
2020-02-27 Vattenrall - Jægersborg
2020-02-27 Fjällgås - Åbyhammar
2020-02-27 Rödhalsad gås - Månstorp

Jimmy Bekkevold   - Ekolistan

Totalt antal arter: 16
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
16 Röd glada Red Kite Milvus milvus Småland Ekorrstigen 7 Ja 2018-10-07
15 Fjällvråk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus Småland Ekorrstigen 7 Ja 2018-10-07
14 Sjöorre Common Scoter Melanitta nigra Småland Ekorrstigen 7 Ja 2018-04-20
13 Storskrake Common Merganser Mergus merganser Småland Ekorrstigen 7 Ja 2018-04-05
12 Gråhäger Grey Heron Ardea cinerea Småland Ekorrstigen 7 Ja 2018-04-04
11 Brun kärrhök Western Marsh Harrier Circus aeruginosus Småland Ekorrstigen 7 Ja 2018-04-03
10 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo Småland Ekorrstigen 7 Ja 2018-04-02
9 Sädgås Bean Goose Anser fabalis Småland Ekorrstigen 7 Ja 2018-03-23
8 Sångsvan Whooper Swan Cygnus cygnus Småland Ekorrstigen 7 Ja 2018-01-06
7 Grågås Greylag Goose Anser anser Småland Ekorrstigen 7 Ja 2017-04-19
6 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis Småland Ekorrstigen 7 Ja 2017-04-06
5 Knölsvan Mute Swan Cygnus olor Småland Ekorrstigen 7 Ja 2016-12-28
4 Havsörn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla Småland Ekorrstigen 7 Ja 2016-11-05
3 Fiskgjuse Western Osprey Pandion haliaetus Småland Ekorrstigen 7 Ja 2016-06-11
2 Sparvhök Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus Småland Ekorrstigen 7 Ja 2015-05-08
1 Gräsand Mallard Anas platyrhynchos Småland Ekorrstigen 7 Ja 2014-04-02