Larm från BirdAlarm
2020-02-27 Vattenrall - Jægersborg
2020-02-27 Fjällgås - Åbyhammar
2020-02-27 Rödhalsad gås - Månstorp
2020-02-27 Svartnäbbad islom - Klintebjerg
2020-02-27 Jaktfalk - Svartskär

Daniel Fant   - Ekolistan

Totalt antal arter: 20
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
20 Sånglärka Eurasian Skylark Alauda arvensis Halland Stensjö Ja 2020-02-08
19 Storskrake Common Merganser Mergus merganser Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-27
18 Kattuggla Tawny Owl Strix aluco Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-26
17 Kungsfiskare Common Kingfisher Alcedo atthis Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-26
16 Småskrake Red-breasted Merganser Mergus serrator Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-19
15 Duvhök Northern Goshawk Accipiter gentilis Halland Stensjö Ja 2020-01-18
14 Ängspiplärka Meadow Pipit Anthus pratensis Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-18
13 Domherre Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-18
12 Spillkråka Black Woodpecker Dryocopus martius Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-05
11 Gröngöling European Green Woodpecker Picus viridis Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-05
10 Enkelbeckasin Common Snipe Gallinago gallinago Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-05
9 Svärta Velvet Scoter Melanitta fusca Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-05
8 Sjöorre Common Scoter Melanitta nigra Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-01
7 Vitkindad gås Barnacle Goose Branta leucopsis Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-01
6 Sångsvan Whooper Swan Cygnus cygnus Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-01
5 Havstrut Great Black-backed Gull Larus marinus Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-01
4 Gråtrut European Herring Gull Larus argentatus Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-01
3 Vattenpiplärka Water Pipit Anthus spinoletta Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-01
2 Skärpiplärka Eurasian Rock Pipit Anthus petrosus Halland Ugglarps kvarn Ja 2020-01-01
1 Koltrast Common Blackbird Turdus merula Halland ugglarps kvarn Ja 2020-01-01