Larm från BirdAlarm
2020-02-25 Sädesärla ssp personata - Holmarör
2020-02-25 Hökuggla - Skillberg
2020-02-25 Havsörn - Öslöv
2020-02-25 Amerikansk bläsand - Långeberga
2020-02-25 Ormvråk - Hemmingsberga

Jan Svantesson   - Nya kryss 2019 (Kategori: -300)

Totalt antal arter: 5
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
5 Spetsstjärtad duva Mourning Dove Zenaida macroura Öland Hammarby Ja 2019-05-23
4 Rödstrupig sångare Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans Öland Södra lundparkeringen Ja 2019-05-23
3 Vitgumpad buskskvätta Siberian Stonechat Saxicola maurus Blekinge Köpeviken Ja 2019-05-21
2 Gråhuvad vipa Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus Värmland Väse Ja 2019-05-14
1 Wilsonbeckasin Wilson's Snipe Gallinago delicata Uppland Knypplanvägen Ja 2019-04-15