Larm från BirdAlarm
2020-04-01 Ägretthäger - Blackeberg
2020-04-01 Svarthakad buskskvätta - Örsta
2020-04-01 Brunsångare - Södra Möckleby
2020-04-01 Kanadagås - Pamhule Skov
2020-04-01 Svart rödstjärt - Väsby gård

Lista för Atlanten

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Bo Carlsson 294 Amerikansk småspov 2013-09-20    
2 Ingvar Torsson 270 Sädesärla 2018-10-24    
3 Richard Ek 221 Alpseglare 2019-10-18    
4 Tommy Tyrberg 146 Endast rättelsevärde    
5 Anita Ericson 119 Endast rättelsevärde    
6 Claes-Göran Cederlund 108 Endast rättelsevärde    
7 Birgitta Rune 87 Endast rättelsevärde    
8 Hans Bister 81 Endast rättelsevärde    
9 Hans-Åke Gustavsson 69 Endast rättelsevärde    
10 Roger Kaufmann 62 Fläckdrillsnäppa 2001-12-07    
11 Staffan Morander 57 Endast rättelsevärde    
12 Conny Palm 54 Endast rättelsevärde    
13 Patrik Bergdahl 52 Endast rättelsevärde    
14 Donald Rehn 47 Endast rättelsevärde    
15 Bernt Waldemarsson 46 Endast rättelsevärde    
15 Birgit Waldemarsson 46 Endast rättelsevärde    
17 Joakim Ekman 44 Endast rättelsevärde    
18 Jan Eriksson 43 Endast rättelsevärde    
19 Jan-Olov Hedblad 40 Endast rättelsevärde    
20 Lars Petersson 39 Endast rättelsevärde    
21 Bengt Åhgren 38 Amerikansk tundrapipare 2018-12-12    
22 Hans Lomosse 33 Endast rättelsevärde    
23 Stefan Andersson 29 Endast rättelsevärde    
24 Johan Sandström 23 Kapuschongskogssångare 2019-10-12    
25 Per Lif 20 Endast rättelsevärde    
26 Nils-Olof Jerling 17 Större strandpipare 2020-02-08    
27 Elisabeth Sturesson 8 Kanariepiplärka 2016-02-25    
28 Kristian Ståhl 4 Kapverdesparv 2020-03-17    
29 Per Forsberg 3 Amerikansk kärrhök 2019-10-12    
29 Staffan Hasselgren 3 Klykstjärtad stormsvala 1981-07-17    
31 Mikael Jönsson 2 Endast rättelsevärde    
32 Magnus Jäderblad 1 Falklandsgärdsmyg 2019-11-25