Larm från BirdAlarm
2020-02-22 Ägretthäger - Nyord
2020-02-22 Vitnäbbad islom - Nedre Sandøra
2020-02-22 Utter - Väcklinge
2020-02-22 Svart svan - Bjerndrup
2020-02-22 Rödhuvad dykand - Kruså

Lista för Dubbellistan

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Percy Fredriksson 639 Vitvingad trut 2011-12-28    
2 Stefan Lithner 417 Vitnackad svärta 2020-01-05    
3 Bertil Svensson 408 Endast rättelsevärde    
4 Lasse Olsson 405 Tallbit 2020-02-01    
5 Lars Davner 404 Endast rättelsevärde    
6 Douglas Gustafsson 401 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
7 Nils Kjellén 398 Endast rättelsevärde    
8 Bo Carlsson 394 Amerikansk bläsand 2020-02-05    
9 Owe Rosengren 393 Svartvingad glada 2014-04-29    
10 Lars Thornberg 388 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
11 Ulf Löfås 388 Vitnackad svärta 2020-02-03    
12 Weine Erlandsson 387 Tallbit 2019-11-27    
13 Stefan Andersson 386 Blåvingad årta 2019-06-06    
14 Arne Johansson 383 Blek tornseglare 2018-11-10    
15 Richard Ek 383 Blek tornseglare 2018-11-07    
16 Sören Sahlin 383 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
17 Ragnar Gustafsson 381 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
18 Christer Lundin 380 Amerikansk bläsand 2020-01-31    
19 Martin Tjernberg 380 Endast rättelsevärde    
20 Jens Morin 379 Endast rättelsevärde    
21 David Andersson 378 Endast rättelsevärde    
22 Bengt Larsson 376 Endast rättelsevärde    
23 Peter Berglin 375 Tallbit 2019-12-10    
24 Roland Lundgren 374 Rödhuvad dykand 2020-02-02    
25 Hans Mollberg 374 Trana 2020-02-19    
26 Christian Cederroth 372 Endast rättelsevärde    
27 Tomas Lundqvist 372 Endast rättelsevärde    
28 Nils-Arne Thunell 372 Endast rättelsevärde    
29 Jonas Rosquist 371 Endast rättelsevärde    
30 Björn Albinson 370 Endast rättelsevärde    
31 Stefan Cherrug 370 Endast rättelsevärde    
32 Eva Johansson 370 Brandkronad kungsfågel 2014-11-01    
33 Tommy Ekmark 369 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
34 Ilona Ekmark 369 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
35 David Erterius 369 Endast rättelsevärde    
36 Stefan Oscar Oscarsson 369 Endast rättelsevärde    
37 Jörgen Fritzson 368 Fältpiplärka 2019-10-21    
38 Stefan Hage 368 Iberisk gransångare 2007-05-09    
39 Karl-Erik Sundström 367 Vitnackad svärta 2020-01-05    
40 Håkan Johansson 367 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
41 Per-Anders Bertilsson 367 Endast rättelsevärde    
42 Leif Godin 367 Endast rättelsevärde    
43 Magnus Corell 367 Endast rättelsevärde    
44 Mikael Rosén 365 Endast rättelsevärde    
45 Carl Tholin 365 Alpjärnsparv 2019-07-30    
46 Magnus Unger 365 Endast rättelsevärde    
47 Musse Björklund 364 Amerikansk kricka 2019-03-31    
48 John Andersson 364 Kustlabb 2008-05-17    
49 Roger Klasson 364 Bredstjärtad labb 2005-10-16    
50 Uno Malm 364 Endast rättelsevärde    
51 Stig Holmstedt 363 Endast rättelsevärde    
52 Uno Unger 363 Rödstrupig sångare 2013-05-25    
53 Lars Olausson 362 Iberisk gransångare 2019-06-22    
54 Nils Andersson 361 Tofslärka 2009-12-20    
55 Per Lif 361 Stäppörn 2019-12-30    
56 Seppo Haavisto 361 Endast rättelsevärde    
57 Siv Persson 361 Endast rättelsevärde    
58 Christopher Gullander 361 Endast rättelsevärde    
59 Björn Anderson 361 Endast rättelsevärde    
60 Malin Löfgren 361 Endast rättelsevärde    
61 Anders Kornestedt 360 Endast rättelsevärde    
62 Timo Samanen 360 Endast rättelsevärde    
63 Roine Strandberg 360 Endast rättelsevärde    
64 Kristoffer Lager 360 Sidensvans 2020-01-25    
65 Jan Johansson 360 Tallbit 2009-12-22    
66 Lars Andersson 359 Endast rättelsevärde    
67 Johannes Rydström 359 Vitvingad trut 2007-12-22    
68 Roger Kaufmann 359 Hämpling 2020-01-07    
69 Bert-Göran Bäckman 359 Rödstrupig piplärka 2015-09-12    
70 Brita Gustafsson 359 Vitgumpsnäppa 2019-07-30    
71 Matthis Kaby 359 Endast rättelsevärde    
72 Tommy Eriksson 359 Endast rättelsevärde    
73 Pav Johnsson 358 Endast rättelsevärde    
74 Thomas Tiger 358 Endast rättelsevärde    
75 Bernt Waldemarsson 358 Endast rättelsevärde    
76 Jörgen Bernsmo 358 Endast rättelsevärde    
77 Per Forsberg 358 Gråsiska 2020-02-01    
78 Joakim Hagström 358 Gulärla 2020-01-23    
79 Rolf Sandberg 357 Lavskrika 2008-02-28    
80 Bengt-Göran Svantesson 357 Gråhuvad sparv 2012-05-02    
81 Tomas Carlberg 357 Endast rättelsevärde    
82 Mats-Åke Persson 357 Endast rättelsevärde    
83 Björn Lindkvist 356 Endast rättelsevärde    
84 Tom Malm 356 Endast rättelsevärde    
85 Hans Lomosse 356 Lappsparv 2014-11-07    
86 Ulf Malm 355 Hökuggla 2008-12-31    
87 Elsy-Britt Schildt 355 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
88 Pentti J Tatti 355 Endast rättelsevärde    
89 Per-Anders Linder 354 Endast rättelsevärde    
90 Patric Österblad 354 Endast rättelsevärde    
91 Jesper Danielson 354 Endast rättelsevärde    
92 Örjan Jitelius 354 Lappmes 2020-02-03    
93 Ronny Malm 354 Mongolpipare 2009-06-28    
94 Björn Wester 353 Endast rättelsevärde    
95 Mathias Bergström 353 Sädgås 2006-12-31    
96 Jörgen Fagefors 353 Endast rättelsevärde    
97 Lars Hansson 353 Endast rättelsevärde    
98 Lars Johansson 352 Endast rättelsevärde    
99 Joakim Ekman 352 Lavskrika 2020-01-25    
100 Göran Gustavsson 352 Gröngöling 2020-02-06    
101 Birgit Waldemarsson 352 Endast rättelsevärde    
102 Lars Olsson 351 Endast rättelsevärde    
103 Mattias Larsson 351 Iberisk gransångare 2019-07-07    
104 Joakim Djerf 351 Bergtajgasångare 2019-11-02    
105 Dag Rådström 351 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
106 Mats Alderus 351 Vitnackad svärta 2019-12-28    
107 Ola Ejdrén 351 Alkekung 2004-11-06    
108 Ralf Norberg 351 Endast rättelsevärde    
109 Lars-Erik Nygren 351 Endast rättelsevärde    
110 Bertil Rahm 351 Endast rättelsevärde    
111 Lars Rydgren 350 Endast rättelsevärde    
112 Mikael Arinder 350 Endast rättelsevärde    
113 Mikael Nord 350 Endast rättelsevärde    
114 Sven Splittorff 350 Kungsfågelsångare 2009-10-24    
115 Claes-Göran Ahlgren 350 Ringand 2019-08-03    
116 Anders Eriksson 350 Berglärka 2005-10-19    
117 Anders Carlberg 349 Endast rättelsevärde    
118 Jörgen Ljungquist 349 Bergtajgasångare 2020-01-29    
119 Lena Radler 349 Endast rättelsevärde    
120 Leif Dahlgren 349 Endast rättelsevärde    
121 Mats Thorin 349 Endast rättelsevärde    
122 Håkan Eliasson 348 Vitnackad svärta 2019-12-29    
123 Ulf Stengård 348 Endast rättelsevärde    
124 Håkan Rune 348 Sibirisk järnsparv 2017-01-02    
125 Michael Tholin 347 Rödhuvad dykand 2012-10-20    
126 Lennart Sundström 347 Kejsarörn 2019-02-16    
127 Hans-Erik Persson 347 Endast rättelsevärde    
128 Henrik Ehrenberg 347 Endast rättelsevärde    
129 Stefan Lagerblad 347 Endast rättelsevärde    
130 Peter Backman 347 Endast rättelsevärde    
131 Hans Börjesson 347 Endast rättelsevärde    
132 Patrik Brehmer 346 Endast rättelsevärde    
133 Björn Klevemark 346 Alpjärnsparv 2019-08-15    
134 Leif Tägtström 346 Rödstrupig sångare 2018-04-25    
135 Martin Oomen 345 Endast rättelsevärde    
136 Roger Johansson 344 Endast rättelsevärde    
137 Birger Kaiser 344 Mongolpiplärka 2007-12-14    
138 Mats Axbrink 344 Endast rättelsevärde    
139 Rickard Fredriksson 344 Endast rättelsevärde    
140 Örjan Engebrand 343 Dvärgsparv 2009-10-19    
141 Gigi Sahlstrand 343 Kejsarörn 2019-02-02    
142 Johan Sandström 343 Morkulla 2020-01-08    
143 Bosse Danielsson 343 Endast rättelsevärde    
144 Cecilia Johansson 343 Endast rättelsevärde    
145 Erling Jirle 343 Endast rättelsevärde    
146 Johan Södercrantz 342 Endast rättelsevärde    
147 Anders Jansson 342 Endast rättelsevärde    
148 Anders Johansson 341 Endast rättelsevärde    
149 Göran Frisk 341 Endast rättelsevärde    
150 Jan Linder 341 Brunsångare 2019-10-19    
151 Nils Söderbom 340 Videsparv 2016-10-17    
152 Stefan Andersson 340 Endast rättelsevärde    
153 Håkan Delin 340 Endast rättelsevärde    
154 Björn Bengtsson 340 Endast rättelsevärde    
155 Christer Olsson 340 Endast rättelsevärde    
156 Magnus Johansson 340 Endast rättelsevärde    
157 Ulrik Lötberg 339 Endast rättelsevärde    
158 Magnus Elfwing 339 Endast rättelsevärde    
159 Bill Lindwall 339 Grålira 2019-12-07    
160 Lars Lundquist 338 Skäggtärna 2019-11-24    
161 Karl-Fredrik Sjölund 338 Endast rättelsevärde    
162 Per-Johan Ulfendahl 338 Endast rättelsevärde    
163 Janis Von Heyking 338 Endast rättelsevärde    
164 Patrik Åberg 338 Endast rättelsevärde    
165 Lennart Sanded 338 Endast rättelsevärde    
166 Kalle J Löfberg 338 Endast rättelsevärde    
167 Martin Åkesson 337 Endast rättelsevärde    
168 Staffan Morander 337 Endast rättelsevärde    
169 Calle Ljungberg 337 Endast rättelsevärde    
170 George Gustafsson 337 Endast rättelsevärde    
171 Daniel Enarsson 336 Endast rättelsevärde    
172 Sven-Olov Karlsson 336 Endast rättelsevärde    
173 Kjell Yngerskog 336 Lappuggla 2014-03-27    
174 Hans Johansson 336 Endast rättelsevärde    
175 Thomas Hultqvist 336 Endast rättelsevärde    
176 Martin Bergström 335 Endast rättelsevärde    
177 Johan Svedholm 335 Endast rättelsevärde    
178 Sören Franceen 335 Endast rättelsevärde    
179 Lena Carlberg 335 Vitnackad svärta 2020-01-07    
180 Jonas Hedström 334 Endast rättelsevärde    
181 Rolf Simonsson 334 Endast rättelsevärde    
182 Tommy Magnusson 334 Endast rättelsevärde    
183 Lars Wallström 333 Endast rättelsevärde    
184 Thomas Strid 333 Endast rättelsevärde    
185 Sven-Olof Johannesson 333 Vittrut 2020-01-06    
186 Lars-Bertil Nilsson 333 Sandtärna 2018-06-15    
187 Kjell Svensson 332 Tallbit 2020-01-01    
188 Göran Moheim 332 Iberisk gransångare 2019-06-19    
189 Thomas Rostedt 332 Endast rättelsevärde    
190 Carl-Evert Zachrisson 332 Skedand 2015-01-05    
191 Per Svensson 332 Endast rättelsevärde    
192 Anders Grindlund 332 Endast rättelsevärde    
193 Johan Åhlén 332 Endast rättelsevärde    
194 Lars G Petersson 332 Endast rättelsevärde    
195 Hans Hedin 331 Endast rättelsevärde    
196 Göran Lettstrand 331 Endast rättelsevärde    
197 Tomas Stafström 331 Salskrake 2020-01-05    
198 Håkan Larsson 331 Större gulbena 2018-01-25    
199 Jan Rosqvist 331 Ökenstenskvätta 2016-10-16    
200 Ingrid Elm 330 Tallbit 2019-10-29    
201 Kjetil Jensen 330 Endast rättelsevärde    
202 Ulf Ståhle 330 Endast rättelsevärde    
203 Olle Thyrestam 330 Endast rättelsevärde    
204 Carl-Ivan Carlsson 330 Endast rättelsevärde    
205 Mats Wallin 330 Endast rättelsevärde    
206 Lars G R Nilsson 329 Endast rättelsevärde    
207 Yngve Wiklund 329 Endast rättelsevärde    
208 Roger Ahlman 329 Endast rättelsevärde    
209 Mårten Wikström 329 Iberisk gransångare 2019-06-19    
210 Johan Frölinghaus 329 Lundsångare 2014-05-30    
211 Viggo Norrby 329 Svarthuvad mås 2006-10-27    
212 Tomas Lundquist 329 Endast rättelsevärde    
213 Johannes Tallroth 328 Tajgasångare 2012-10-07    
214 Ronny Svensson 328 Tallbit 2019-10-30    
215 Bert Östholm 328 Rödhalsad snäppa 2017-01-02    
216 Michael Averland 328 Tretåig mås 2004-12-08    
217 Anders Vestlund 328 Bronsibis 2017-10-12    
218 Hasse Andersson 328 Vitgumpsnäppa 2019-08-05    
219 Mattias Olsson 328 Endast rättelsevärde    
220 Bengt Säfström 327 Endast rättelsevärde    
221 Tore Holsendahl 327 Endast rättelsevärde    
222 Göran Andersson 327 Endast rättelsevärde    
223 Mats Hjelte 327 Endast rättelsevärde    
224 Lars Imby 327 Endast rättelsevärde    
225 Thomas Möller 327 Iberisk gransångare 2019-06-17    
226 Marie Lindholm 327 Vitnackad svärta 2020-01-05    
227 Magnus Jäderblad 326 Tallbit 2019-12-13    
228 Gustav Eriksson 326 Rödstrupig sångare 2015-05-19    
229 Thomas Nyberg 326 Endast rättelsevärde    
230 Tobias Berger 326 Endast rättelsevärde    
231 Anders Haglund 326 Endast rättelsevärde    
232 Anders Lindén 326 Endast rättelsevärde    
233 Anders Andersson 325 Endast rättelsevärde    
234 Daniel Lindén 325 Endast rättelsevärde    
235 Mats Jansson 325 Endast rättelsevärde    
236 Anders Waldenström 325 Endast rättelsevärde    
237 Magnus Andersson 325 Iberisk gransångare 2007-05-10    
238 Anders Skoglöf 325 Vitnackad svärta 2019-12-14    
239 Fredrik Sahlin 324 Sånglärka 2000-12-31    
240 Mikael Olofsson 324 Stormsvala 2013-12-06    
241 Berndth Gustafsson 324 Rostsparv 2019-01-04    
242 Andreas Wernersson 324 Endast rättelsevärde    
243 Michael Norman 324 Endast rättelsevärde    
244 Kristian Linde 324 Endast rättelsevärde    
245 Petter Simonsson 324 Endast rättelsevärde    
246 Oskar Wändell 324 Endast rättelsevärde    
247 Simon Lindqvist 323 Endast rättelsevärde    
248 Lars-Evert Svensson 323 Tallbit 2019-10-26    
249 Fredrik Rydhagen 323 Bändelkorsnäbb 2007-12-30    
250 Joakim Söderhäll 323 Sydnäktergal 2019-05-30    
251 Klaes Arrhenius 322 Endast rättelsevärde    
252 Henrik Johansson 322 Endast rättelsevärde    
253 Ragnar Seldén 322 Endast rättelsevärde    
254 Andreas Hultfeldt 321 Endast rättelsevärde    
255 Jan Lundstedt 321 Endast rättelsevärde    
256 Anders Sennmalm 321 Endast rättelsevärde    
257 Roland Thuvander 321 Endast rättelsevärde    
258 Göran Arstad 321 Ägretthäger 2007-06-21    
259 Thomas Rodeson 321 Trädgårdsträdkrypare 2020-01-11    
260 Julius Wengelin Grantén 321 Vitnackad svärta 2020-01-05    
261 Åke Nygårds 321 Bändelkorsnäbb 2009-10-31    
262 Mats Nilsson 320 Rosenstare 2016-11-02    
263 Anders Johansson 320 Bergsångare 2011-05-05    
264 Hans Asplund 320 Rödhalsad snäppa 2017-01-02    
265 Mattias Persson 320 Vitnackad svärta 2020-01-05    
266 Niklas Aronsson 320 Endast rättelsevärde    
267 Mikael Wilson 319 Endast rättelsevärde    
268 Anna Karlsson 319 Endast rättelsevärde    
269 Jörgen Agerskov 319 Storlabb 2019-09-23    
270 Conny Trogen 318 Fjällabb 2019-05-31    
271 Tommy Lindell 318 Endast rättelsevärde    
272 Jörgen Lindberg 318 Endast rättelsevärde    
273 Claes Persson 318 Endast rättelsevärde    
274 Jan Svantesson 318 Endast rättelsevärde    
275 Mattias Rundberg 317 Endast rättelsevärde    
276 Magnus Billqvist 317 Endast rättelsevärde    
277 Anders Delin 317 Endast rättelsevärde    
278 Lars Eric Rahm 317 Endast rättelsevärde    
279 Mats Alinder 317 Endast rättelsevärde    
280 Stephan Sundström 317 Endast rättelsevärde    
281 Jukka Markkanen 317 Brunsångare 2019-10-17    
282 Stefan Göransson 317 Ökentrumpetare 2019-07-08    
283 Lars-Olof Nilsson 317 Rosenstare 2019-11-10    
284 Nina Fransson 317 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
285 Mathias Näslund 317 Svarthalsad dopping 2014-04-19    
286 Martin Alexandersson 316 Vittrut 2018-12-25    
287 Bengt-Eric Sjölinder 316 Endast rättelsevärde    
288 Mats Almgren 316 Endast rättelsevärde    
289 Stefan Persson 316 Endast rättelsevärde    
290 Sune Sellstedt 315 Endast rättelsevärde    
291 Bimbi Ollberg 315 Endast rättelsevärde    
292 John Sångberg 315 Endast rättelsevärde    
293 Roger Book 315 Endast rättelsevärde    
294 Jan-Olov Hedblad 315 Endast rättelsevärde    
295 Johannes Hermundsson 315 Kohäger 2008-11-02    
296 Olof Karlsson 315 Ökensångare 2016-10-18    
297 Markus Rehnberg 314 Endast rättelsevärde    
298 Anders Brodin 314 Duvhök 2005-11-18    
299 Per Gustafsson 314 Stäpphök 2010-09-16    
300 Benny Ekberg 314 Endast rättelsevärde    
301 Tor Jonzon 314 Endast rättelsevärde    
302 Stellan Bygård 313 Endast rättelsevärde    
303 Hans Olof Bond 313 Endast rättelsevärde    
304 Hans Waern 313 Endast rättelsevärde    
305 Lillemor Däckfors 313 Endast rättelsevärde    
306 Olof Armini 313 Endast rättelsevärde    
307 Gunilla Malm 313 Endast rättelsevärde    
308 Lars Thurén 313 Ortolansparv 2008-08-18    
309 Magnus Köpman 312 Skärpiplärka 2007-08-17    
310 Elisabeth Djerf 312 Svarthalsad trast 2020-01-12    
311 Johan Schmidt 312 Vitnackad svärta 2019-12-21    
312 Torbjörn Karlsson 312 Endast rättelsevärde    
313 Rikard Ahlsén 312 Endast rättelsevärde    
314 Mathias Theander 312 Endast rättelsevärde    
315 Hans Ackered 311 Endast rättelsevärde    
316 Thorild Jonsson 311 Endast rättelsevärde    
317 Kjell Carlsson 311 Endast rättelsevärde    
318 Staffan Sundin 311 Rapphöna 2016-06-09    
319 Per Flodin 311 Endast rättelsevärde    
320 Ulf Andersson 311 Nilgås 2019-03-31    
321 Elon Wismén 311 Bredstjärtad labb 2010-10-28    
322 Tommie Fagerberg 310 Vitnackad svärta 2019-12-13    
323 Andreas Livbom 310 Endast rättelsevärde    
324 Dennis Nyström 310 Svarthakad buskskvätta 2012-12-16    
325 Bo Hernod 310 Endast rättelsevärde    
326 Lothar Clausen 310 Endast rättelsevärde    
327 Peter Lundberg 309 Endast rättelsevärde    
328 Svante Söderholm 309 Endast rättelsevärde    
329 Hans Boberg 309 Endast rättelsevärde    
330 Jan Olof Svensson 309 Endast rättelsevärde    
331 Aron Norrby 309 Nordsångare 2019-06-26    
332 Mats Björkquist 309 Lappuggla 2020-02-02    
333 Niklas Delfin 309 Skäggmes 2020-02-02    
334 Catharina Engebrand 308 Tärnmås 2009-10-08    
335 Martin Resare 308 Lappmes 2020-02-03    
336 Jan Zäll 308 Endast rättelsevärde    
337 Henrik Roos 308 Endast rättelsevärde    
338 Per Österman 307 Endast rättelsevärde    
339 Martin Heinrich 307 Endast rättelsevärde    
340 Eva Stenvång 307 Svarthakad buskskvätta 2014-09-07    
341 Annika Morberg 307 Sydnäktergal 2019-05-28    
342 Göran Fries 306 Amerikansk bläsand 2020-01-03    
343 Eric Blomgren 306 Endast rättelsevärde    
344 Magnus Enbarr 306 Endast rättelsevärde    
345 Stefan Morell 306 Endast rättelsevärde    
346 Morgan Larsson 305 Endast rättelsevärde    
347 Hans Georg Wallentinus 305 Endast rättelsevärde    
348 Peter Malm 305 Endast rättelsevärde    
349 Per-Olof Strandroth 305 Större turturduva 2018-11-26    
350 Morgan Svensson 305 Endast rättelsevärde    
351 Nils-Olof Jerling 305 Silkeshäger 2019-10-23    
352 Mikael Ackelman 305 Pärluggla 2019-04-23    
353 Jan Tranderyd 305 Spovsnäppa 2008-07-16    
354 Ola Persson 304 Endast rättelsevärde    
355 Johan Stedt 304 Endast rättelsevärde    
356 Jan Wilhelmsson 304 Endast rättelsevärde    
357 Mikael Frost 303 Endast rättelsevärde    
358 Jarl Lorensson 303 Endast rättelsevärde    
359 Mikael Jönsson 303 Amerikansk bläsand 2020-01-04    
360 Rolf Niord 302 Örnvråk 2011-11-05    
361 Bo Askerin 302 Nattskärra 2019-05-24    
362 Carina Skoglöf 302 Amerikansk bläsand 2020-02-09    
363 Marianne Dannbeck 302 Svarthalsad trast 2020-01-09    
364 Krister Melkersson 302 Endast rättelsevärde    
365 Björn Dahlbom 302 Endast rättelsevärde    
366 Carl-Ivar Hagman 301 Endast rättelsevärde    
367 Erik Ejermo 301 Endast rättelsevärde    
368 Johan Myhrer 301 Endast rättelsevärde    
369 Bernt Axelsson 301 Endast rättelsevärde    
370 Jan Janthe 301 Endast rättelsevärde    
371 Conny Palm 301 Endast rättelsevärde    
372 Annelie Andersson 301 Svarthakad buskskvätta 2017-06-25    
373 Magnus Fridolfsson 301 Endast rättelsevärde    
374 Bert Pettersson 301 Vitögd dykand 2010-01-06    
375 Karl Hammar 301 Tallbit 2016-03-01    
376 Dan-Axel Hallbäck 301 Bruntrast 2011-11-16    
377 Stefan Karlsson 300 Alkekung 2008-11-15    
378 Edvin Klein 300 Amerikansk knölsvärta 2018-03-10    
379 Owe Hougström 300 Rostand 2012-06-03    
380 Niclas Lignell 300 Endast rättelsevärde    
381 Per-Olof Aschmann 300 Endast rättelsevärde    
382 Johan Östberg 299 Endast rättelsevärde    
383 Rolf Andersson 299 Endast rättelsevärde    
384 Andreas Blom 299 Endast rättelsevärde    
385 Bengt Allberg 298 Endast rättelsevärde    
386 Andreas Sandberg 298 Endast rättelsevärde    
387 Christian Persson 298 Endast rättelsevärde    
388 Joakim Wallin 298 Brun glada 2008-09-11    
389 Gunde Persson 298 Rödhuvad törnskata 2019-06-07    
390 Peder Winding 297 Rostand 2018-01-01    
391 Andreas Tranderyd 297 Blåvingad årta 2012-05-15    
392 Petter Olsson 297 Endast rättelsevärde    
393 Daniel Thell 297 Endast rättelsevärde    
394 Håkan Persson 296 Endast rättelsevärde    
395 Claes-Göran Otto 296 Endast rättelsevärde    
396 Lars-Åke Janzon 296 Endast rättelsevärde    
397 Ulf Linnell 296 Sibirisk tundrapipare 2019-07-01    
398 Lars Svantesson 296 Pärluggla 2016-12-16    
399 Fredrik Blomqvist 296 Pärluggla 2020-02-19    
400 Henrik Waldenström 295 Vitögd dykand 2017-10-15    
401 Niclas Strömberg 295 Rapphöna 2006-01-01    
402 Gunnar Rosqvist 295 Endast rättelsevärde    
403 Mattias Rudenvall 295 Endast rättelsevärde    
404 Bengt Nordin 294 Vitnackad svärta 2019-12-29    
405 Peter Bengtsson 293 Amerikansk bläsand 2020-02-01    
406 Olof Hjelm 293 Endast rättelsevärde    
407 Anders Forsberg 293 Endast rättelsevärde    
408 Anders Larsson 292 Ringand 2019-10-26    
409 Anders Linus Larsson 292 Svartvingad vadarsvala 2008-10-07    
410 Donald Rehn 291 Berglärka 2012-11-17    
411 John Thulin 291 Amerikansk bläsand 2020-02-07    
412 Sten-Åke Persson 291 Rödhuvad törnskata 2019-06-08    
413 Nils Hultman 291 Större turturduva 2020-01-04    
414 Tommy Forslund 291 Endast rättelsevärde    
415 Dan Mangsbo 290 Endast rättelsevärde    
416 Christer Carlenius 290 Endast rättelsevärde    
417 Samuel Hansson 290 Endast rättelsevärde    
418 Anders Eriksson 290 Endast rättelsevärde    
419 Magnus Renmyr 290 Endast rättelsevärde    
420 Kent Johansson 289 Endast rättelsevärde    
421 Peter Oscarsson 289 Endast rättelsevärde    
422 Martin Widén 289 Vitvingad trut 2007-12-22    
423 Magnus Larsson 289 Svartpannad törnskata 2010-07-31    
424 Magnus Friberg 288 Endast rättelsevärde    
425 Per Smitterberg 288 Eleonorafalk 2015-09-16    
426 Joakim Granholm 287 Korttålärka 2017-06-14    
427 Åke Bergqvist 287 Endast rättelsevärde    
428 Robin Isaksson 286 Endast rättelsevärde    
429 Erik Sjögren 286 Rosenstare 2014-10-30    
430 Tobias Lilja-Nordin 286 Tjäder 2019-04-07    
431 Björn Dellming 286 Rödstrupig sångare 2013-05-25    
432 Mikael Jönsson 286 Rödspov 2019-08-12    
433 Börje Pettersson 285 Endast rättelsevärde    
434 Nils-Åke Andersson 285 Endast rättelsevärde    
435 Örjan Sjögren 284 Lavskrika 2009-10-29    
436 Peter Elfman 284 Endast rättelsevärde    
437 Fredrik Klingberg 283 Bredstjärtad labb 2018-10-09    
438 Bernt Andersson 283 Tallbit 2019-10-27    
439 Nils Abrahamsson 282 Tallbit 2019-11-10    
440 Anders Nilsson 282 Mindre sumphöna 2015-06-25    
441 Erik Rask 281 Dalripa 2019-09-02    
442 Torbjörn Johansson 281 Endast rättelsevärde    
443 Patrik Bergdahl 280 Endast rättelsevärde    
444 Christopher Magnusson 280 Bredstjärtad labb 2013-06-02    
445 Elaine Price 279 Rödstrupig sångare 2018-04-26    
446 Bengt Eriksson 279 Pungmes 2019-05-04    
447 Gustav Knall 279 Amerikansk bläsand 2020-01-16    
448 Jan Gustafsson 279 Endast rättelsevärde    
449 Magnus Carlenius 279 Endast rättelsevärde    
450 Charley Wiklund 278 Ortolansparv 2005-05-08    
451 Tommy Carlström 278 Tobisgrissla 2010-10-17    
452 Ulf Broberg 278 Iberisk gransångare 2010-04-30    
453 Pär-Johan Lööf 277 Morkulla 2012-03-24    
454 Marie-Louise Bárány 277 Ringand 2020-01-25    
455 Joel Hallingfors 277 Endast rättelsevärde    
456 Johan Gelting 277 Endast rättelsevärde    
457 David Olausson 276 Kungsfiskare 2007-12-09    
458 Tommy Lindberg 275 Brandkronad kungsfågel 2017-03-25    
459 Göran Friman 275 Toppskarv 2020-01-19    
460 Willy Strömblad 274 Brunsångare 2010-10-09    
461 Lars Sund 274 Brun glada 2019-05-04    
462 Ronny Högström 274 Tajgablåstjärt 2015-10-04    
463 Mattias Backlund 274 Endast rättelsevärde    
464 Johan Selander 274 Endast rättelsevärde    
465 Håkan Månsson 274 Endast rättelsevärde    
466 Bengt-Göran Johansson 274 Endast rättelsevärde    
467 Per Helttunen 272 Endast rättelsevärde    
468 Johan Fromholtz 272 Endast rättelsevärde    
469 Clas-Olof Olofsson 272 Trädgårdsträdkrypare 2020-01-05    
470 Annika Rastén 272 Alkekung 2005-11-04    
471 Ola Bäckman 272 Busksångare 2014-06-01    
472 Niklas Andersson 271 Vittrut 2014-11-30    
473 Mats Bjersing 271 Lappuggla 2020-01-16    
474 Tord Lantz 271 Wilsonsimsnäppa 2009-06-15    
475 Aron Andersson 271 Spetsbergsgås 2005-12-07    
476 Anne-Lis Krantz 271 Brun glada 2019-09-06    
477 Claes Möllersten 271 Vitvingad trut 2004-12-08    
478 Karin Bergh 270 Tallbit 2019-10-26    
479 Magnus Bergvall 270 Kungsörn 2009-10-08    
480 Stefan Wastegård 270 Tallbit 2020-01-18    
481 Pontus Grönvall 270 Trädgårdsträdkrypare 2005-12-11    
482 Dan Bengtsson 270 Endast rättelsevärde    
483 Joakim Setterlund 269 Bergtajgasångare 2020-02-01    
484 Markus Forslund 269 Tajgasångare 2018-09-29    
485 Magnus Olsson 269 Rödstrupig sångare 2018-04-26    
486 Per Ola Svensson 269 Stäppörn 2019-11-23    
487 Olof HagDala Persson 269 Bredstjärtad labb 2015-12-04    
488 Gunnar Berggren 268 Tallbit 2020-01-06    
489 Janne Pettersson 268 Svarthakad buskskvätta 2017-10-06    
490 Robert Petersén 268 Endast rättelsevärde    
491 Leif Haldorson 267 Kungsfågelsångare 2011-10-08    
492 Ghia Krantz Bohlin 267 Kaspisk trut 2020-01-31    
493 Kjell Rydh 267 Berguv 2019-01-25    
494 Niklas Torstensson 266 Rödhalsad gås 2014-04-21    
495 Johan Mellquist 265 Brunsångare 2019-11-27    
496 Anton Arnesson 265 Tajgablåstjärt 2008-11-04    
497 Daniel Fant 265 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
498 Lennart Fahlgren 265 Härfågel 2019-10-20    
499 Daniel Hedenbo 264 Vitryggig hackspett 2018-01-06    
500 Oskar Nilsson 264 Brednäbbad simsnäppa 2007-11-10    
501 Jonas Ekring 264 Vitnäbbad islom 2013-06-21    
502 Kent Forssgren 264 Endast rättelsevärde    
503 Bengt Carlsson 263 Ismås 2008-12-06    
504 Kerstin Nordenadler 263 Bronsibis 2017-10-16    
505 Jörgen Hansson 262 Tallbit 2020-01-07    
506 Jonas Svedlund 262 Tallbit 2019-11-10    
507 Per Karlsson 262 Endast rättelsevärde    
508 Mats Bergquist 262 Endast rättelsevärde    
509 Christer Sundström 261 Styltlöpare 2015-05-14    
510 Tony Norman 261 Bergtajgasångare 2015-10-17    
511 Jan Krantz 261 Tallbit 2020-01-14    
512 Sven-Erik Sundberg 261 Endast rättelsevärde    
513 Bernt Gustin 261 Brunsångare 2020-02-15    
514 Christer Petersson 260 Bergtajgasångare 2007-10-20    
515 Marcus Nygårds 259 Fjällabb 2011-07-21    
516 Staffan Larsson 259 Ismås 2013-12-02    
517 Roger Jonasson 259 Nötkråka 2010-08-05    
518 Daniel Nilsson 258 Ringand 2020-01-12    
519 Tobias Odqvist 257 Tallbit 2019-12-19    
520 Gunilla Wetterling 256 Berglärka 2011-10-23    
521 Lars Melin 256 Tallbit 2019-10-26    
522 Lars Hedegran 255 Mindre skrikörn 2013-09-06    
523 Margareta Otto 255 Endast rättelsevärde    
524 Anton Söderberg 255 Endast rättelsevärde    
525 Mathias Björndal 254 Tallbit 2019-10-24    
526 Ritva Elg 253 Vinterhämpling 2013-01-11    
527 Jonas Holmqvist 253 Amerikansk sjöorre 2012-05-01    
528 Monica Malmberg 253 Kungsfågelsångare 2010-10-08    
529 Bengt Neiss 253 Ortolansparv 2006-05-21    
530 Håkan Sivencrona 252 Småfläckig sumphöna 2010-09-01    
531 Mats Tunsvik 252 Tallbit 2019-10-27    
532 Kent Andersson 252 Endast rättelsevärde    
533 Lennart Jeppsson 251 Nattskärra 2019-06-03    
534 Anna Lindgren 250 Tallbit 2007-11-02    
535 Yvonne Blombäck 250 Större korsnäbb 2020-01-11    
536 Bengt Strandqvist 250 Ringand 2020-02-14    
537 Håkan Söderman 250 Hornuggla 2007-09-29    
538 Peder Edvinsson 250 Busksångare 2015-06-15    
539 Claes Nilsson 249 Alförrädare 2006-05-14    
540 Tommy Ericson 249 Tretåig mås 2009-10-15    
541 Göran Nilsson 247 Slaguggla 2011-12-31    
542 Hans-Erik Hermansson 247 Hökuggla 2012-10-05    
543 Albin Mauritzon 247 Gråspett 2007-10-21    
544 Lars-Olof Landgren 247 Endast rättelsevärde    
545 Johnny Ottosson 246 Bergtajgasångare 2016-10-29    
546 Olle Björneld 245 Endast rättelsevärde    
547 Anders Kihlberg 244 Dvärgbeckasin 2008-05-02    
548 Inge Larsson 244 Tjäder 2009-06-13    
549 Per Lindquist 244 Videsparv 2009-09-05    
550 Leif Nordin 243 Spetsbergsgås 2016-12-31    
551 Katarina Lilja Nordin 242 Biätare 2015-08-09    
552 Peter Hörenius 242 Tretåig mås 2008-11-02    
553 Johan Karlsson 241 Sydnäktergal 2019-05-31    
554 Hans Lindfors 241 Sommargylling 2014-05-21    
555 Anders Bengtsson 234 Alfågel 2020-02-01    
556 Fredrik Larsson 233 Tallbit 2019-12-10    
557 Jan Kellerth 233 Tornfalk 2006-07-11    
558 Gunilla Olsson 232 Större korsnäbb 2015-11-01    
559 Stig Karlsson 232 Tretåig mås 2006-12-03    
560 Göran Andersson 230 Iberisk gransångare 2007-05-18    
561 Kenneth Olausson 229 Amerikansk kricka 2008-06-22    
562 David Lundgren 226 Gråhakedopping 2009-03-29    
563 Tomas Haraldsson 226 Busksångare 2007-06-07    
564 Hans Norelius 225 Rapphöna 2005-10-31    
565 Jonas Rudberg 225 Tjäder 2015-05-12    
566 Gunnar Wallin 224 Bivråk 2008-06-26    
567 Martin Johansson 223 Tofslärka 2019-07-10    
568 Christel Stenberg 222 Lundsångare 2017-06-05    
569 Åke Jernberger 222 Tallbit 2019-11-17    
570 Roland Mattsson 222 Tjäder 2009-10-02    
571 Peter Lundgren 222 Rosenfink 2017-06-08    
572 Claes-Göran Cederlund 222 Toppskarv 2006-10-21    
573 Andreas Karlsson 221 Nilgås 2007-12-22    
574 Anders Johansson 220 Tallbit 2020-01-01    
575 Johannes Löfqvist 219 Höksångare 2004-10-19    
576 Arne Ekström 218 Tofslärka 2005-12-28    
577 Tony Andersson 218 Större piplärka 2012-10-11    
578 Filippa Ek 217 Lappsparv 2010-09-02    
579 Lennart Jonsson 217 Berguv 2019-12-23    
580 Lennart Eriksson 216 Hökuggla 2005-12-04    
581 Josef Anderberg 216 Forsärla 2006-04-04    
582 Lars Persson 216 Tallbit 2019-12-19    
583 Eric Sandin 216 Mindre korsnäbb 2010-02-01    
584 Jimmy Bekkevold 216 Tajgasångare 2018-10-19    
585 Jens Basse 215 Ringand 2020-02-06    
586 Arne Holmkvist 213 Hökuggla 2008-11-15    
587 Carl Johan Ståhlgren 212 Busksångare 2009-06-23    
588 Lasse Sunnerstig 211 Iberisk gransångare 2015-05-20    
589 Johan Gustafsson 211 Storspov 2007-04-24    
590 Bengt Strindhagen 211 Hornuggla 2016-11-29    
591 Stefan Kyrklund 210 Morkulla 2005-10-15    
592 Fredrik Bothén 209 Tretåig mås 2015-10-02    
593 Göran Andersson 207 Tordmule 2009-09-27    
594 Nina Janelm 207 Sillgrissla 2012-06-09    
595 Håkan Sterner 207 Endast rättelsevärde    
596 Håkan Dimmer 206 Sidensvans 2016-10-29    
597 Kent Larsson 206 Fjällpipare 2010-05-18    
598 Mats Eugensson 204 Kungsfiskare 2015-09-20    
599 Patrick Åström 204 Nötkråka 2018-01-18    
600 Viktor Eriksson 201 Lappsparv 2010-11-01    
601 Stig Strid 201 Snösparv 2008-10-25    
602 Kerstin Wallin 200 Kungsörn 2008-12-14    
603 Henrik Lerner 200 Kustlabb 2010-09-11    
604 Anders Olovsson 199 Stäppörn 2019-11-20    
605 Tobias Petersson 199 Prutgås 2007-10-28    
606 Joakim Boman 198 Tallbit 2019-12-27    
607 Ragnar Falk 198 Lappsparv 2007-09-03    
608 Roger Ottosson 195 Endast rättelsevärde    
609 Göran Lundqvist 194 Endast rättelsevärde    
610 Erik Fröding 193 Svarthakad buskskvätta 2015-06-26    
611 Ulla B Johnsson 191 Nötkråka 2016-10-29    
612 Lars-Gunnar Hellman 191 Skärsnäppa 2004-10-10    
613 Fredrik Rudzki 191 Dubbeltrast 2004-08-08    
614 Peter Border 186 Råka 2015-12-12    
615 Nils Carlsson 185 Forsärla 2008-07-26    
616 Tomas Wikberg 185 Kentsk tärna 2010-06-17    
617 Christer Bergström 182 Blåhake 2012-08-28    
618 Christian Swensson 179 Nilgås 2019-12-02    
619 Mats Persson 177 Brun glada 2012-06-08    
620 Per Arne Storsveen 174 Stjärtmes 2019-12-10    
621 Sara Skidell 172 Ladusvala 2019-04-12    
622 Hannu Koho 170 Lappsparv 2007-09-22    
623 Ingvar Skoog 167 Skogssnäppa 2009-07-09    
624 Aimo Vartiainen 164 Större turturduva 2007-11-24    
625 Leif Tallberg 163 Brandkronad kungsfågel 2018-10-21    
626 Johan Lenell 162 Lärkfalk 2011-05-22    
627 Martina Strömbom 162 Hökuggla 2020-02-15    
628 Ola Sundell 159 Röd glada 2005-07-01    
629 John-Mehdi Ghaddas 156 Skäggmes 2013-04-15    
630 Christer Fritzell 155 Stjärtmes 2011-04-07    
631 Björn Abelson 152 Hämpling 2009-07-28    
632 Gustaf Floderus 152 Skärpiplärka 2015-07-12    
633 Jan-Eric Sundin 148 Grönsiska 2016-10-19    
634 Anders Carlsson 146 Prutgås 2005-05-03    
635 Thomas Hagström 144 Gråtrut 2009-05-01    
636 Oliver Olsson 141 Trädpiplärka 2014-06-02    
637 Peter Ahlbeck 139 Morkulla 2009-01-06    
638 Göran Fredriksson 133 Kentsk tärna 2005-12-18    
639 Anton Bergman 131 Blå kärrhök 2019-09-23    
640 Anita Björk 130 Dubbeltrast 2015-07-01    
641 Per Wohlin 130 Större strandpipare 2020-02-22    
642 Bengt Linde 129 Rödstjärt 2018-05-20    
643 Jon Hessman 127 Gräshoppsångare 2010-05-12    
644 Emil Ejermo 126 Dalripa 2018-07-26    
645 Lars-Göte Nilsson 126 Sävsparv 2014-04-26    
646 Sussie Carlström 123 Tobisgrissla 2020-02-15    
647 Lars Pettersson 122 Gräshoppsångare 2015-06-07    
648 Oscar Lindén 122 Smådopping 2017-01-02    
649 Sophie Larsson 121 Enkelbeckasin 2006-04-17    
650 Björn Jönsson 118 Pilgrimsfalk 2007-04-24    
651 Christer Blank 115 Mindre korsnäbb 2011-08-30    
652 Barbro Flermoen 108 Törnskata 2014-06-02    
653 Anders Barkengren 108 Stenskvätta 2007-04-21    
654 Lars-Erik Larsson 107 Nunnestenskvätta 2018-10-24    
655 Marcus Franson 106 Bergand 2011-12-21    
656 Henrik Nilsson 105 Hussvala 2019-05-22    
657 Emil Gregorica 104 Kungsfågel 2020-02-03    
658 Christopher Thornliden 96 Sävsparv 2009-04-13    
659 Vesa Juujärvi 93 Järnsparv 2004-04-19    
660 Lars Helseth 93 Stjärtmes 2004-03-14    
661 Mikael Johansson 89 Skärpiplärka 2020-01-09    
662 Lennart Öhmark 89 Rödvingetrast 2014-03-24    
663 Mona Gehrman 89 Större hackspett 2017-09-19    
664 Tomas Nilsson 88 Tajgablåstjärt 2015-10-31    
665 Lennart Sundh 87 Tornfalk 2015-02-14    
666 Jonas Svensson 86 Sävsparv 2010-05-13    
667 Ulric Ilvéus 84 Skogsduva 2020-02-12    
668 Dag Holmberg 84 Skogsduva 2007-03-15    
669 Jan Petersson 80 Tofsmes 2014-01-12    
670 Jan Bergman 80 Sädgås 2020-02-13    
671 Rodrigo Esparza-Salas 79 Rörsångare 2014-06-02    
672 Hans Abramsson 72 Grönsiska 2014-01-06    
673 Peter Nilsson 69 Ringduva 2012-01-27    
674 Magnus Lundström 59 Svarthakad buskskvätta 2008-01-13    
675 Kristian Kjellberg 58 Varfågel 2020-01-26    
676 Lars Holmstedter 53 Gulsparv 2007-01-07    
677 Nils-Erik Evers 49 Spovsnäppa 2019-07-10    
678 Harald Ris 49 Storskarv 2018-09-04    
679 Anders Fondelius 48 Salskrake 2020-02-14    
680 Fredrik Engström 47 Gråsparv 2019-11-08    
681 Kristoffer Alp 45 Steglits 2014-01-23    
682 August Thomasson 41 Grönsiska 2011-12-31    
683 Erik Larsson 36 Bergfink 2017-01-04    
684 Daniel Åslund 35 Svartmes 2020-02-15    
685 Rolf Ericsson 34 Grönsiska 2020-01-20    
686 Ingemar Öjhage 33 Brun kärrhök 2008-03-30    
687 Johan Molin 32 Aftonfalk 2019-08-31    
688 Joakim Wallström 31 Bivråk 2011-08-15    
689 Peter Degerman 29 Lappsparv 2013-02-22    
690 Fredrik Gustafsson 26 Sävsångare 2011-05-13    
691 Alexander Lilja-Nordin 24 Grågås 2019-01-01    
692 Johannes Rorsman 23 Grönsiska 2007-03-10    
693 Albin Torsson 20 Nilgås 2007-01-19    
694 Mattias Ekstedt 18 Kricka 2008-05-20    
695 Björn Eriksson 15 Rapphöna 2013-03-17    
696 Kajsa Gustafsson 13 Nötskrika 2020-01-22    
697 Albin Enetjärn 13 Domherre 2007-03-07    
698 Fredrik Ström 13 Mindre sångsvan 2014-01-04    
699 Elias Ernvik 12 Småtärna 2016-07-25    
700 Christer Pålsson 12 Vitryggig hackspett 2020-01-18    
701 Håkan Hellgren 11 Gråtrut 2010-04-18    
702 Eva Carlberg 11 Trädpiplärka 2012-12-31    
703 Håkan Andersson 9 Skata 2011-05-13    
704 Filip Viveland 9 Kaja 2019-12-08    
705 Göran Lenz 9 Ringand 2019-12-25    
706 Joakim Lajtai 9 Bläsand 2013-05-09    
707 Peter Olsson 8 Vittrut 2012-02-09    
708 Anders Wånge Kjellsson 8 Stenskvätta 2006-05-01    
709 Jerry Wihlstrand 6 Röd glada 2006-12-03    
710 Dan Persson 6 Pilgrimsfalk 2019-12-10    
711 Inga-Britt Ericsson 5 Svärta 2019-12-14    
712 Pär Jacobsson 5 Sångsvan 2007-01-05    
713 Kent Carlsson 5 Vitkindad gås 2019-10-28    
714 Stefan Pettersson 5 Duvhök 2020-02-10    
715 Hans-Åke Gustavsson 5 Gulärla 2020-02-01    
716 Ronny Johansson 4 Tallbit 2019-12-25    
717 Fredrik Andersson 4 Hämpling 2019-12-25    
718 Göran Claesson 4 Råka 2015-11-09    
719 Urban Sjögren 4 Sädgås 2018-04-11    
720 Kristoffer Olsson Stenman 4 Hökuggla 2019-12-28    
721 Robert Bünsow 4 Knölsvan 2012-11-19    
722 Bo Henriksson 3 Lövsångare 2017-04-09    
723 Andreas Fagerström 3 Större hackspett 2015-03-11    
724 Stefan Persson 3 Kaspisk trut 2019-05-20    
725 Marianne Sundqvist 3 Vitryggig hackspett 2018-01-11    
726 Bo Johnsson 3 Vaktel 2019-06-27    
727 Tommy Holmgren 3 Gulärla 2020-01-26    
728 Bengt Åhgren 3 Ringand 2020-01-24    
729 Ulrik Wallberg 2 Gransångare 2012-03-18    
730 Jan Skidell 2 Blåmes 2020-01-01    
731 Lotta Berg 2 Smålom 2017-01-15    
732 Lennart Fritzson 2 Bändelkorsnäbb 2011-11-20    
733 Fredrik Svensson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
734 Lars Nilsson 2 Tereksnäppa 2019-07-22    
735 Hans Ivarsson 2 Brandkronad kungsfågel 2016-05-24    
736 Torvald Tranetoft 2 Rödstrupig piplärka 2012-08-29    
737 Monica Wallin 2 Lappsparv 2013-06-16    
738 Ronnie Johansson 2 Kungsfiskare 2012-12-31    
739 Yonas Ericsson 2 Härfågel 2020-01-02    
740 Eva Fredriksson 2 Vitnackad svärta 2020-02-03    
741 Patrik Axelsson 2 Knölsvan 2011-06-09    
742 Thomas Lagerwall 2 Sävsångare 2009-07-14    
743 Per-Göran Svensson 2 Storskarv 2015-08-11    
744 Lars Samuelsson 2 Kråka 2016-01-02    
745 Christian Johansson 2 Gravand 2011-03-26    
746 Mats Weiland 2 Svarthalsad trast 2020-01-15    
747 Andreas Degerman 2 Dalripa 2020-01-20    
748 Marjatta Ericson 2 Större turturduva 2019-12-28    
749 Karl Ekwall 2 Orre 2018-01-28    
750 Birgitta Wahlén 2 Kricka 2013-04-24    
751 Max Allan Niklasson 2 Sångsvan 2012-08-23    
752 Mats Andersson 2 Knölsvan 2018-04-10    
753 Hans Bredberg 2 Stormfågel 2020-01-28    
754 Carina Palm 2 Större piplärka 2011-10-15    
755 Dorie Börjesson 2 Lavskrika 2015-06-03    
756 Roland Lindberg 2 Vitögd dykand 2008-04-19    
757 Ragnar Carlsson 1 Mindre sångsvan 2019-04-10    
758 Lars Ekström 1 Rödhalsad gås 2011-10-16    
759 Johan Wiktorsson 1 Blåvingad årta 2019-06-06    
760 Cecilia Fahlén 1 Röd glada 2018-08-14    
761 Erik Kuttainen 1 Svartbent strandpipare 2013-05-12    
762 Göran Hultgren 1 Dvärgmås 2008-10-10    
763 Fredrik Lindmark 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
764 Conny Dahnson 1 Gråsiska 2013-11-02    
765 Mats Lundberg 1 Isabellastenskvätta 2009-12-08    
766 Lennart Rundqvist 1 Svarttärna 2010-09-26    
767 Lars-Erik Thim 1 Stäpphök 2006-10-07    
768 Mats Rosén 1 Bredstjärtad labb 2011-12-29    
769 Rolf Edvardsson 1 Bredstjärtad labb 2012-05-16    
770 Christer Brostam 1 Rostsparv 2019-01-07    
771 Gunnar Kvarnlöf 1 Vitryggig hackspett 2020-01-18    
772 Christer Håkansson 1 Blåvingad årta 2019-06-05    
773 Stefan Clason 1 Svarthuvad mås 2006-05-06    
774 Sebastian Apelgren 1 Sjöorre 2011-10-29    
775 Stefan Delin 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
776 Christer Persson 1 Svarthalsad trast 2020-01-12    
777 Sture Hermansson 1 Praktejder 2020-02-13    
778 Marianne Johansson 1 Rödhuvad törnskata 2009-10-02    
779 Per Norberg 1 Gråsiska 2007-01-14    
780 Anders Svensson 1 Tallbit 2020-01-14    
781 Bengt Jalsborn 1 Råka 2006-03-17    
782 Kjell Bergström 1 Sparvuggla 2020-01-14    
783 Rolf Oscarsson 1 Rostgumpsvala 2014-11-06    
784 Bertil Larsson 1 Tretåig hackspett 2013-01-17    
785 Thomas Frunck 1 Gråsiska 2007-01-07    
786 Lars Pettersson 1 Tallbit 2019-10-28    
787 Ragnar Hall 1 Knölsvan 2007-02-02    
788 Martin Molin 1 Klippsvala 2006-10-21    
789 Staffan Andersson 1 Tajgablåstjärt 2009-06-08    
790 Carl-Axel Bauer 1 Amerikansk kricka 2008-12-27    
791 Ante Strand 1 Silkeshäger 2019-10-26    
792 Kerstin Svalin 1 Tjockfot 2006-06-28    
793 Peder Wærn 1 Bruntrast 2011-11-13    
794 Georg Larsson 1 Mellanspett 2015-01-01    
795 Patrik Engberg 1 Kungsörn 2012-10-07    
796 Björn Tuominen 1 Mindre sumphöna 2015-06-13    
797 Karin Callmer 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
798 Björn Malmgren 1 Tuvsnäppa 2009-09-29    
799 Helny Olsson 1 Svarthuvad trut 2013-01-04    
800 Tomas Lundh 1 Trädgårdssångare 2006-05-16