Larm från BirdAlarm
2020-01-18 Vitnackad svärta - Ängelholm Station
2020-01-18 Nilgås - Kristiansdal
2020-01-18 Ringand - Holk
2020-01-18 Stenknäck - Kristiansdal
2020-01-18 Berguv - Grindstugan

Lista för Ekolistan

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Tomas Flyman 251 Amerikansk bläsand 2020-01-03    
2 Karl-Erik Sundström 238 Brunsångare 2019-11-08    
3 Carl Tholin 217 Mindre sångsvan 2019-10-30    
4 Elisabeth Sturesson 189 Järpe 2019-07-12    
5 Elias Ernvik 175 Pilgrimsfalk 2020-01-16    
6 Tord Svensson 135 Amerikansk kricka 2019-04-22    
7 Kristina Lindqvist 115 Entita 2020-01-06    
8 Niklas Delfin 113 Steglits 2020-01-15    
9 Åke Jernberger 93 Havstrut 2020-01-12    
10 Johan Sandström 82 Trädlärka 2016-12-04    
11 Marie-Louise Bárány 66 Rödvingetrast 2020-01-10    
12 Bernt Gustin 57 Domherre 2020-01-09    
13 Lars Sund 45 Svart rödstjärt 2020-01-12    
14 Emil Gregorica 36 Talltita 2020-01-13    
15 Gunde Persson 32 Varfågel 2020-01-19    
16 Daniel Åslund 29 Gulsparv 2020-01-12    
17 Karin Bergh 25 Trädkrypare 2020-01-12    
18 Monica Wallin 23 Havstrut 2013-06-29    
19 Jimmy Bekkevold 16 Fjällvråk 2018-10-07    
20 Daniel Fant 15 Duvhök 2020-01-18    
21 Gigi Sahlstrand 14 Kattuggla 2020-01-13    
22 Anders Dahl 8 Prutgås 1994-11-12    
23 Bill Lindwall 7 Klippduva 1987-01-01    
24 Peter Berglin 7 Spetsbergsgås 2019-12-10    
25 Joakim Söderhäll 6 Tallbit 2019-12-08    
26 Yvonne Blombäck 4 Grönsiska 2020-01-11    
27 Kjell Yngerskog 3 Talgoxe 2020-01-01    
28 Julius Wengelin Grantén 3 Halsbandsflugsnappare 2008-04-24    
29 Anders Fondelius 3 Fiskmås 2019-02-16    
30 Stefan Andersson 2 Buskskvätta 1975-05-20    
31 Stefan Wastegård 2 Gulsparv 2019-12-27