Larm från BirdAlarm
2020-04-01 Forsärla - Hulebäckseröd
2020-04-01 Vitögd dykand - Kurland
2020-04-01 Medelhavstrut - Sørenes
2020-04-01 Vitögd dykand - Kurland
2020-04-01 Ägretthäger - Blackeberg

Lista för Ekolistan

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Mats Weiland 255 Svarthalsad trast 2020-01-15    
2 Tomas Flyman 254 Pärluggla 2020-03-21    
3 Karl-Erik Sundström 238 Brunsångare 2019-11-08    
3 Håkan Sandin 238 Brednäbbad simsnäppa 2019-10-03    
5 Göran Frisk 219 Kaspisk trut 2018-10-18    
6 Carl Tholin 217 Mindre sångsvan 2019-10-30    
7 Elisabeth Sturesson 189 Järpe 2019-07-12    
8 Elias Ernvik 175 Pilgrimsfalk 2020-01-16    
9 Tord Svensson 135 Amerikansk kricka 2019-04-22    
10 Kristina Lindqvist 125 Sånglärka 2020-03-15    
11 Tomas Stafström 122 Nötväcka 2020-03-28    
12 Niklas Delfin 120 Nötväcka 2020-01-15    
13 Åke Jernberger 109 Dvärgbeckasin 2020-03-30    
14 Bernt Gustin 95 Rördrom 2020-03-27    
15 Marie-Louise Bárány 93 Svart rödstjärt 2020-03-25    
16 Johan Sandström 83 Trädlärka 2016-12-04    
17 Lars Sund 77 Gröngöling 2020-03-28    
18 Erling Jirle 73 Kohäger 2005-06-30    
19 Conny Trogen 68 Spetsbergsgås 2020-03-20    
20 Gunde Persson 62 Järnsparv 2020-04-01    
21 Anders Vestlund 56 Tallbit 2020-01-02    
22 Emil Gregorica 54 Vitkindad gås 2020-03-19    
23 Karin Bergh 50 Trana 2020-03-31    
23 Daniel Åslund 50 Kanadagås 2020-03-29    
25 Daniel Fant 30 Hämpling 2020-03-31    
26 Gigi Sahlstrand 22 Järpe 2020-03-25    
26 Monica Wallin 22 Havstrut 2013-06-29    
28 Martina Strömbom 21 Entita 2020-03-29    
29 Clas-Olof Olofsson 19 Gärdsmyg 2020-03-27    
30 Jimmy Bekkevold 16 Fjällvråk 2018-10-07    
31 Julius Wengelin Grantén 13 Alkekung 2012-04-01    
32 Gustav Wikström 10 Gransångare 2020-03-30    
32 Andreas Fredriksson 10 Hornuggla 2020-01-25    
34 Anders Dahl 8 Prutgås 1994-11-12    
35 Yvonne Blombäck 7 Gröngöling 2020-02-06    
35 Peter Berglin 7 Spetsbergsgås 2019-12-10    
35 Bill Lindwall 7 Klippduva 1987-01-01    
38 Kristoffer Lager 6 Sidensvans 2020-01-25    
38 Joakim Söderhäll 6 Tallbit 2019-12-08    
40 Mathias Björndal 3 Lappsparv 2020-03-21    
40 Kjell Yngerskog 3 Talgoxe 2020-01-01    
42 Lennart Elvelin 2 Grönsiska 2020-01-19    
42 Stefan Wastegård 2 Gulsparv 2019-12-27    
44 Krister Aronsson 1 Tornuggla 2020-03-17    
44 Stefan Andersson 1 Domherre 1970-01-01