Larm från BirdAlarm
2020-01-18 Vitnackad svärta - Ängelholm Station
2020-01-18 Nilgås - Kristiansdal
2020-01-18 Ringand - Holk
2020-01-18 Stenknäck - Kristiansdal
2020-01-18 Berguv - Grindstugan

Lista för Augusti

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Stefan Lithner 317 Mindre skrikörn 2019-08-16    
2 Nils Kjellén 310 Endast rättelsevärde    
3 Weine Erlandsson 301 Hornuggla 2015-08-19    
4 Bertil Svensson 293 Örnvråk 2011-08-02    
5 Mats Henriksson 287 Skatgök 2011-08-03    
6 Bo Carlsson 283 Stäpphök 2019-08-20    
7 Lasse Olsson 281 Fältsångare 2013-08-01    
8 Uno Unger 276 Örnvråk 2011-08-12    
9 Christer Olsson 275 Mindre lira 2004-08-28    
10 Stefan Andersson 275 Rosenstare 2019-08-08    
11 Richard Ek 269 Rödstrupig piplärka 2018-08-31    
12 Stefan Cherrug 268 Örnvråk 2011-08-20    
13 Hans-Åke Gustavsson 268 Endast rättelsevärde    
14 Björn Malmhagen 268 Balearisk lira 2003-08-15    
15 Ulf Löfås 268 Svartnäbbad islom 2019-08-13    
16 Nils Andersson 268 Bändelkorsnäbb 2009-08-24    
17 Matthis Kaby 266 Alpjärnsparv 2019-08-10    
18 Tommy Holmgren 266 Endast rättelsevärde    
19 Carl Tholin 265 Alpjärnsparv 2019-08-01    
20 Joakim Hagström 265 Fältsångare 2013-08-01    
21 Stefan Hage 264 Sammetshätta 2013-08-07    
22 Roine Strandberg 264 Vitgumpsnäppa 2011-08-05    
23 Eva Johansson 263 Blåhake 2014-08-26    
24 Lars Olausson 263 Bändelkorsnäbb 2019-08-23    
25 Rolf Ericsson 263 Vitvingad tärna 2019-08-23    
26 Nils-Arne Thunell 263 Örnvråk 2011-08-05    
27 Ingrid Åkerberg 263 Ökenvarfågel 2011-08-06    
28 Magnus Unger 262 Örnvråk 2011-08-12    
29 Johan Södercrantz 262 Alpjärnsparv 2019-08-17    
30 Owe Rosengren 261 Fjällgås 2009-08-05    
31 Per Forsberg 261 Ormörn 2017-08-08    
32 Tomas Lundqvist 259 Örnvråk 2011-08-16    
33 Karl-Erik Sundström 258 Fjällpipare 2018-08-26    
34 Michael Tholin 257 Rödstrupig piplärka 2012-08-28    
35 Ragnar Gustafsson 257 Tuvsnäppa 2019-08-19    
36 Musse Björklund 257 Aftonfalk 2018-08-31    
37 Björn Albinson 256 Endast rättelsevärde    
38 Lars Thornberg 254 Alpjärnsparv 2019-08-18    
39 Anders Eriksson 253 Rödstrupig piplärka 2005-08-24    
40 Pentti J Tatti 250 Örnvråk 2011-08-13    
41 Jörgen Bernsmo 250 Gåsgam 2013-08-27    
42 Jörgen Fritzson 249 Aftonfalk 2019-08-30    
43 Bertil Rahm 248 Kaspisk trut 1995-08-26    
44 Anders Carlberg 248 Örnvråk 2011-08-08    
45 Johannes Rydström 247 Örnvråk 2011-08-11    
46 Johan Sandström 246 Gråhakedopping 2015-08-05    
47 Malin Löfgren 245 Örnvråk 2011-08-07    
48 Percy Fredriksson 245 Ormörn 2012-08-01    
49 Ulf Malm 244 Kolymasnäppa 2005-08-02    
50 Hans-Erik Nordin 244 Endast rättelsevärde    
51 Sven Splittorff 241 Ortolansparv 2009-08-29    
52 Anders Johansson 240 Alpjärnsparv 2019-08-09    
53 Lars Lundquist 240 Svart stork 2019-08-20    
54 Lars Imby 239 Örnvråk 2011-08-03    
55 Bosse Danielsson 239 Endast rättelsevärde    
56 Roger Johansson 239 Balearisk lira 2003-08-23    
57 Roger Kaufmann 237 Alpjärnsparv 2019-08-05    
58 Tomas Carlberg 237 Ökenvarfågel 2011-08-08    
59 Roland Thuvander 235 Örnvråk 2011-08-08    
60 Per Gustafsson 235 Svartvingad glada 2013-08-19    
61 Lars Johansson 234 Örnvråk 2011-08-06    
62 Erik Johansson 234 Örnvråk 2011-08-08    
63 Michael Averland 233 Stenfalk 2004-08-28    
64 Christer Lundin 233 Örnvråk 2011-08-09    
65 Tommy Eriksson 232 Endast rättelsevärde    
66 Jonas Rosquist 232 Fältsångare 2018-08-14    
67 Julius Wengelin Grantén 231 Aftonfalk 2019-08-28    
68 Thomas Strid 230 Ormörn 2012-08-01    
69 Per Lif 230 Alpjärnsparv 2019-08-03    
70 Lars Olsson 229 Blåkråka 2002-08-01    
71 Marianne Johansson 229 Sammetshätta 2013-08-02    
72 Birger Kaiser 229 Sammetshätta 2013-08-26    
73 Pav Johnsson 228 Svartvingad vadarsvala 2008-08-13    
74 Bert-Göran Bäckman 228 Blåhake 2015-08-31    
75 Thomas Hultqvist 227 Skatgök 2011-08-03    
76 Tommy Magnusson 227 Örnvråk 2011-08-05    
77 Göran Gustavsson 226 Sammetshätta 2013-08-06    
78 Jan Ottosson 224 Bändelkorsnäbb 2002-08-13    
79 Jukka Väyrynen 223 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
80 Johan Frölinghaus 223 Balearisk lira 2014-08-18    
81 Lars-Bertil Nilsson 223 Svarthuvad mås 2014-08-29    
82 Willy Strömblad 223 Smalnäbbad simsnäppa 2010-08-27    
83 Claes-Göran Ahlgren 223 Spovsnäppa 2019-08-25    
84 Sören Franceen 222 Kalanderlärka 2000-08-02    
85 Viggo Norrby 220 Rostand 2006-08-05    
86 Kristian Svensson 219 Ökenvarfågel 2011-08-13    
87 Lars Eric Rahm 218 Alpjärnsparv 2019-08-01    
88 Mattias Olsson 218 Kolymasnäppa 2005-08-02    
89 Anders Dahl 217 Fjälluggla 2011-08-09    
90 John Sångberg 216 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
91 Tommie Fagerberg 216 Berguv 2018-08-31    
92 Dennis Nyström 214 Stäpphök 2012-08-26    
93 Örjan Engebrand 213 Ormörn 2011-08-27    
94 Leif Tägtström 213 Stenfalk 2018-08-30    
95 Janis Von Heyking 213 Saxaulsångare 2002-08-19    
96 Elon Wismén 211 Ormörn 2017-08-08    
97 Lars G Petersson 211 Kolymasnäppa 2005-08-02    
98 Markus Rehnberg 210 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
99 Martin Åkesson 208 Alpjärnsparv 2019-08-05    
100 Arne Johansson 208 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
101 Hans Waern 207 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
102 Hans Mollberg 207 Örnvråk 2011-08-06    
103 Robert Petersén 206 Sommargylling 2009-08-08    
104 Berndth Gustafsson 206 Kustlabb 2017-08-26    
105 Roger Jonasson 206 Större skrikörn 2011-08-31    
106 Magnus Jäderblad 206 Medelhavstrut 2014-08-09    
107 Martin Bergström 206 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
108 Håkan Rune 206 Aftonfalk 2019-08-27    
109 Patrik Bergdahl 205 Toppskarv 2004-08-28    
110 Peter Bengtsson 205 Aftonfalk 2019-08-27    
111 Bernt Waldemarsson 205 Balearisk lira 2003-08-15    
112 Tommy Lindberg 204 Sammetshätta 2013-08-11    
113 Tomas Lundquist 204 Alpjärnsparv 2019-08-13    
114 Thomas Nyberg 202 Gåsgam 2013-08-27    
115 Christopher Magnusson 201 Fjällabb 2012-08-29    
116 Erik Larsson 201 Nilgås 2003-08-17    
117 Samuel Hansson 200 Eksångare 1993-08-26    
118 Niclas Strömberg 199 Kärrsångare 2005-08-07    
119 Stefan Andersson 198 Ormörn 2011-08-28    
120 Elsy-Britt Schildt 198 Rörsångare 2019-08-24    
121 Rolf Sandberg 198 Örnvråk 2011-08-05    
122 Thomas Rodeson 198 Kungsfiskare 2019-08-29    
123 Anna Karlsson 197 Vitvingad tärna 2005-08-23    
124 Claes-Göran Cederlund 197 Medelhavstrut 2010-08-15    
125 Catharina Engebrand 197 Ormörn 2011-08-27    
126 Birgit Waldemarsson 196 Balearisk lira 2003-08-15    
127 Jonas Hedström 193 Saxaulsångare 2002-08-19    
128 Magnus Bergvall 191 Svarthuvad mås 2012-08-25    
129 Jan Svantesson 191 Orientseglare 2007-08-19    
130 Fredrik Andersson 190 Rostand 2013-08-03    
131 Yngve Wiklund 189 Alpjärnsparv 2019-08-01    
132 Tor Jonzon 189 Endast rättelsevärde    
133 Aron Norrby 184 Alpjärnsparv 2019-08-17    
134 Mats Almgren 184 Nötkråka 2003-08-25    
135 Håkan Söderman 180 Rödhalsad gås 2008-08-24    
136 Stellan Bygård 180 Vattensångare 2008-08-18    
137 Ola Bäckman 179 Prärielöpare 2013-08-31    
138 Krister Melkersson 178 Mindre skrikörn 2003-08-24    
139 Morgan Larsson 176 Endast rättelsevärde    
140 Mats Björkquist 176 Sandlöpare 2017-08-27    
141 Janne Pettersson 174 Fjällabb 2017-08-28    
142 Charley Wiklund 172 Endast rättelsevärde    
143 Hans-Erik Hermansson 172 Rödspov 2012-08-19    
144 Bengt Strandqvist 172 Sandlöpare 2018-08-28    
145 Bengt Adamsson 171 Pungmes 2017-08-30    
146 Jesper Norrby 169 Alpjärnsparv 2019-08-17    
147 Stefan Wastegård 166 Medelhavstrut 2017-08-12    
148 Torbjörn Johansson 165 Rostand 2012-08-08    
149 Patrick Åström 165 Endast rättelsevärde    
150 Kent Andersson 161 Endast rättelsevärde    
151 Per Karlsson 161 Stäpphök 2003-08-22    
152 Edvin Klein 157 Alpjärnsparv 2019-08-03    
153 Torbjörn Karlsson 157 Trädkrypare 2003-08-29    
154 Daniel Nilsson 152 Berguv 2019-08-20    
155 Mikael Johansson 150 Kustlabb 2019-08-23    
156 Martin Molin 148 Tjockfot 2010-08-04    
157 Tommy Ericson 147 Svartvingad vadarsvala 2016-08-04    
158 Christer Pålsson 147 Blåkråka 2018-08-10    
159 Andreas Karlsson 145 Silkeshäger 2008-08-03    
160 Bengt-Göran Johansson 138 Brednäbbad simsnäppa 2006-08-01    
161 Filippa Ek 135 Dalripa 2014-08-19    
162 Johan Gustafsson 132 Gulhämpling 2006-08-02    
163 Lars-Olof Landgren 127 Rödhuvad törnskata 2013-08-07    
164 Ingvar Torsson 126 Tuvsnäppa 2019-08-18    
165 Roger Ottosson 113 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
166 Sophie Larsson 86 Bändelkorsnäbb 2008-08-04    
167 Mårten Wikström 83 Mindre flugsnappare 2018-08-29    
168 Jukka Markkanen 81 Kungsörn 2019-08-21    
169 Jan Linder 80 Tuvsnäppa 2019-08-18    
170 Mats Tunsvik 72 Storlabb 2019-08-31    
171 Johnny Ottosson 68 Svartpannad törnskata 2019-08-04    
172 Mikael Jönsson 66 Forsärla 2019-08-12    
173 Åke Jernberger 62 Bivråk 2019-08-31    
174 Christer Sundström 60 Stenskvätta 2014-08-30    
175 Håkan Johansson 60 Lärkfalk 2019-08-28    
176 Mikael Jönsson 59 Stäpphök 2017-08-21    
177 Fredrik Larsson 57 Storspov 2019-08-31    
178 Göran Fredriksson 53 Biätare 2015-08-12    
179 Bo Askerin 52 Ägretthäger 2019-08-22    
180 Jan Krantz 51 Rödspov 2017-08-15    
181 Anton Arnesson 51 Videsparv 2013-08-26    
182 Marie Lindholm 51 Talltita 2019-08-07    
183 Fredrik Klingberg 50 Skäggmes 2018-08-31    
184 Stig Karlsson 47 Rödspov 2005-08-31    
185 Olof Karlsson 46 Nötskrika 2015-08-31    
186 Hasse Andersson 45 Blå kärrhök 2019-08-30    
187 Tobias Odqvist 44 Stenskvätta 2019-08-25    
188 Anders Larsson 44 Småskrake 2019-08-26    
189 Joakim Norberg 43 Tuvsnäppa 2014-08-16    
190 Lars-Evert Svensson 42 Aftonfalk 2019-08-29    
191 Lennart Sundström 41 Kungsörn 2019-08-14    
192 Stefan Landemyr 41 Endast rättelsevärde    
193 Annelie Andersson 40 Kustpipare 2017-08-13    
194 Nils-Olof Jerling 40 Blåhake 2019-08-25    
195 Nils Söderbom 39 Mindre korsnäbb 2016-08-24    
196 Lars Svantesson 39 Forsärla 2015-08-30    
197 Mathias Näslund 39 Gråhakedopping 2014-08-27    
198 Katarina Lilja Nordin 38 Biätare 2015-08-09    
199 Daniel Hedenbo 38 Bändelkorsnäbb 2017-08-11    
200 Bernt Andersson 37 Lappuggla 2019-08-31    
201 Brita Gustafsson 37 Svart stork 2019-08-19    
202 Jörgen Agerskov 35 Större korsnäbb 2019-08-13    
203 Ronny Svensson 35 Dvärgbeckasin 2019-08-25    
204 Andreas Jilkén 34 Större korsnäbb 2016-08-27    
205 Simon Stenberg Jönsson 34 Aftonfalk 2019-08-29    
206 Annika Morberg 34 Alpjärnsparv 2019-08-16    
207 Nina Fransson 33 Trädpiplärka 2019-08-24    
208 Göran Claesson 32 Svart stork 2018-08-26    
209 Jan Rosqvist 32 Rörsångare 2016-08-08    
210 Jonas Rudberg 32 Rosenstare 2011-08-28    
211 Bengt Nordin 31 Tuvsnäppa 2019-08-19    
212 Örjan Jitelius 31 Bivråk 2019-08-12    
213 Joakim Söderhäll 31 Blåhake 2018-08-19    
214 Gunnar Wallin 31 Ormörn 2012-08-04    
215 Anita Björk 31 Rödstjärt 2017-08-01    
216 Lennart Fahlgren 31 Svarthakad buskskvätta 2019-08-25    
217 Lars Sund 30 Talltita 2018-08-27    
218 Axel Corell 30 Hämpling 2011-08-07    
219 Tomas Svensson 30 Nötkråka 2019-08-17    
220 Lars-Olof Nilsson 29 Stenfalk 2019-08-31    
221 Lennart Jonsson 29 Stenfalk 2019-08-29    
222 Joakim Wallin 29 Pilgrimsfalk 2008-08-29    
223 Håkan Sivencrona 29 Svart stork 2018-08-25    
224 Lars Persson 28 Aftonfalk 2019-08-31    
225 Clas-Olof Olofsson 28 Aftonfalk 2019-08-29    
226 Niklas Delfin 28 Sibirisk tundrapipare 2013-08-09    
227 Staffan Larsson 28 Fältpiplärka 2015-08-09    
228 Kerstin Wallin 28 Ormörn 2012-08-04    
229 Lena Carlberg 27 Svartpannad törnskata 2019-08-03    
230 Gunnar Siljestrand 27 Sammetshätta 2013-08-19    
231 Gunde Persson 27 Aftonfalk 2019-08-30    
232 Inga-Britt Ericsson 27 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
233 Per Arne Storsveen 26 Kustpipare 2018-08-28    
234 Per Ola Svensson 26 Aftonfalk 2019-08-30    
235 Martin Resare 26 Aftonfalk 2019-08-30    
236 Nils Hultman 26 Aftonfalk 2019-08-30    
237 Anne-Lis Krantz 26 Brushane 2019-08-29    
238 Jörgen Hansson 26 Vitgumpsnäppa 2011-08-06    
239 Björn Klevemark 25 Tuvsnäppa 2019-08-21    
240 Bert Pettersson 25 Fjällpipare 2009-08-27    
241 Sören Sahlin 25 Stäpphök 2019-08-31    
242 Lars-Erik Larsson 25 Större skrikörn 2011-08-31    
243 Erik Sjögren 24 Bändelkorsnäbb 2014-08-08    
244 Bengt Åhgren 24 Vattensångare 2018-08-16    
245 Christer Bergström 24 Spovsnäppa 2012-08-22    
246 Anders Vestlund 24 Sammetshätta 2013-08-13    
247 Oscar Ekstrand 24 Rödhuvad törnskata 2011-08-08    
248 Göran Fries 24 Lappuggla 2018-08-11    
249 Gunnar Berggren 24 Nötskrika 2019-08-30    
250 Göran Friman 24 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
251 Gustav Eriksson 23 Storlabb 2014-08-19    
252 Johannes Hermundsson 23 Ormörn 2011-08-27    
253 Göran Moheim 23 Bivråk 2019-08-31    
254 Per Smitterberg 23 Ökenpipare 2014-08-15    
255 Håkan Larsson 22 Balearisk lira 2016-08-09    
256 Ulf Andersson 22 Skräntärna 2018-08-31    
257 Tobias Lilja-Nordin 22 Polyglottsångare 2016-08-18    
258 Jens Basse 22 Fjällpipare 2014-08-19    
259 Anders Bengtsson 22 Svart stork 2019-08-18    
260 Filip Viveland 22 Aftonfalk 2019-08-31    
261 Christer Klingstedt 22 Sammetshätta 2013-08-08    
262 Marianne Dannbeck 21 Aftonfalk 2019-08-29    
263 Göran Nilsson 21 Bändelkorsnäbb 2011-08-13    
264 Niclas Ahlberg 21 Svart stork 2015-08-05    
265 Markus Forslund 21 Alpjärnsparv 2019-08-09    
266 Thomas Smedberg 21 Småsnäppa 2004-08-24    
267 Anders Skoglöf 21 Svartnäbbad islom 2019-08-17    
268 Karin Bergh 21 Kungsfiskare 2019-08-16    
269 Leif Nordin 21 Buskskvätta 2016-08-04    
270 Yvonne Blombäck 21 Aftonfalk 2019-08-29    
271 Bill Lindwall 21 Brun glada 2019-08-30    
272 Mats Eugensson 20 Stenfalk 2015-08-31    
273 Peter Ahlbeck 20 Ängshök 2009-08-17    
274 Andreas Wernersson 20 Alpjärnsparv 2019-08-25    
275 Christer Blank 20 Videsparv 2016-08-26    
276 Magnus Köpman 20 Kejsarörn 2012-08-02    
277 Daniel Fant 19 Skräntärna 2019-08-31    
278 Henrik Lerner 19 Berguv 2010-08-03    
279 Jörgen Ljungquist 19 Aftonfalk 2019-08-28    
280 Kjell Rydh 19 Småspov 2018-08-17    
281 Lars Hedegran 19 Svartvingad glada 2013-08-19    
282 Mats Nilsson 19 Alpjärnsparv 2019-08-08    
283 Magnus Olsson 18 Turturduva 2009-08-29    
284 Arne Ekström 18 Gulbröstad snäppa 2015-08-24    
285 Tony Andersson 18 Härmsångare 2011-08-28    
286 Christel Stenberg 18 Aftonfalk 2018-08-26    
287 Ritva Elg 17 Mindre skrikörn 2012-08-25    
288 Carina Skoglöf 17 Svartnäbbad islom 2019-08-17    
289 Lisette Härsjö 17 Ökenvarfågel 2011-08-04    
290 Jan Eske Schmidt 17 Biätare 2015-08-23    
291 Joakim Granholm 17 Smalnäbbad simsnäppa 2016-08-20    
292 Mona Gehrman 16 Rödhake 2017-08-27    
293 Fredrik Rudzki 16 Alpjärnsparv 2019-08-03    
294 Mattias Ekstrand 16 Rödhuvad törnskata 2011-08-08    
295 Kjell Yngerskog 16 Mindre korsnäbb 2006-08-11    
296 Jonas Holmqvist 16 Gyllensparv 2012-08-25    
297 Lars Jönsson 16 Större korsnäbb 2014-08-04    
298 Per Roslin 16 Svart stork 2008-08-31    
299 Joakim Boman 16 Gulärla 2018-08-27    
300 Niklas Andersson 15 Dvärgsparv 2014-08-31    
301 Per Norlin 15 Alpjärnsparv 2019-08-10    
302 Hans Asplund 15 Mindre korsnäbb 2014-08-24    
303 Håkan Jacobsson 15 Vattensångare 2018-08-16    
304 Magnus Dahl 15 Ormörn 2011-08-27    
305 Johannes Tallroth 15 Mindre skrikörn 2012-08-22    
306 Marcus Bergström 15 Vitgumpsnäppa 2011-08-05    
307 Monica Malmberg 15 Biätare 2015-08-15    
308 Mikael Olofsson 15 Rödstrupig piplärka 2013-08-31    
309 Ingrid Elm 15 Aftonfalk 2018-08-27    
310 Per Åsander 15 Rostand 2012-08-24    
311 Åke Nygårds 15 Bläsgås 2009-08-28    
312 Eva Stenvång 15 Småfläckig sumphöna 2014-08-10    
313 Ulrika Tollgren 14 Kaspisk trut 2014-08-11    
314 Erik Rask 14 Aftonfalk 2019-08-27    
315 Stefan Kyrklund 14 Korttålärka 2017-08-09    
316 Pontus Grönvall 14 Fältsångare 2013-08-01    
317 Viktor Eriksson 14 Sammetshätta 2013-08-18    
318 Martin Johansson 14 Ortolansparv 2019-08-25    
319 Johan Claesson 14 Rosenstare 2019-08-08    
320 Christian Swensson 13 Törnskata 2019-08-22    
321 Marie-Louise Bárány 13 Rödstjärt 2019-08-29    
322 Håkan Nord 13 Bivråk 2018-08-18    
323 Magnus Andersson 13 Fältsångare 2013-08-01    
324 Staffan Liljeqvist 13 Svartnäbbad islom 2019-08-14    
325 Kerstin Nordenadler 13 Sandlöpare 2016-08-28    
326 Lennart Jeppsson 13 Korttålärka 2017-08-07    
327 Elaine Price 13 Fjällabb 2012-08-27    
328 Eric Sandin 13 Aftonfalk 2010-08-30    
329 Dag Rådström 13 Alpjärnsparv 2019-08-08    
330 Mats Bjersing 13 Svart stork 2019-08-20    
331 Göran Andersson 13 Mindre lira 2016-08-09    
332 Hans Lindfors 13 Spillkråka 2013-08-04    
333 Anders Olovsson 13 Fjällabb 2011-08-20    
334 Fredrik Blomqvist 13 Fältpiplärka 2015-08-06    
335 Kristoffer Alp 13 Biätare 2015-08-04    
336 Bert Östholm 13 Polyglottsångare 2016-08-18    
337 Jonas Ekring 13 Sandlöpare 2012-08-26    
338 Ulf Broberg 12 Ökenvarfågel 2011-08-08    
339 Olle Björneld 12 Eleonorafalk 2004-08-07    
340 Annika Rastén 12 Kejsarörn 2012-08-02    
341 Jan Eriksson 12 Örnvråk 2011-08-11    
342 Michael Egerzon 12 Biätare 2015-08-02    
343 Tobias Ljungquist 12 Alpjärnsparv 2019-08-04    
344 Kent Larsson 12 Myrsnäppa 2013-08-20    
345 Anders Wigren 12 Lavskrika 2006-08-24    
346 Marcus Franson 12 Sandlöpare 2012-08-23    
347 Anders Kihlberg 12 Härfågel 2007-08-26    
348 Roland Mattsson 12 Gulbröstad snäppa 2015-08-27    
349 Jon Hessman 12 Brun glada 2012-08-27    
350 Erik Fröding 12 Kärrsnäppa 2015-08-06    
351 Tord Lantz 12 Ökenpipare 2014-08-15    
352 Madeleine Danielsson 12 Småfläckig sumphöna 2018-08-24    
353 John Thulin 11 Aftonfalk 2019-08-28    
354 Mathias Björndal 11 Pilgrimsfalk 2019-08-31    
355 Bengt Ottosson 11 Fjälluggla 2018-08-01    
356 Michael Norman 11 Alpjärnsparv 2019-08-09    
357 Bengt Sävbark 11 Morkulla 2009-08-15    
358 Joakim Setterlund 11 Roskarl 2018-08-26    
359 Hannu Koho 11 Ormörn 2012-08-01    
360 Göran Storensten 11 Rödstrupig piplärka 2014-08-29    
361 Örjan Alering 11 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
362 Albin Enetjärn 11 Blåkråka 2018-08-11    
363 Lars Svensson 11 Örnvråk 2011-08-12    
364 Ove Grönlund 11 Skräntärna 2008-08-02    
365 Lars Melin 11 Berguv 2019-08-23    
366 Lars Nilsson 11 Svart stork 2019-08-20    
367 Anders Öberg 11 Tjäder 2017-08-15    
368 Björn Tuominen 11 Svartpannad törnskata 2016-08-30    
369 Lars Thurén 11 Skatgök 2011-08-03    
370 Fredrik Rydhagen 11 Svartpannad törnskata 2007-08-29    
371 Bengt Salomonsson 11 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
372 Martin Widén 11 Medelhavstrut 2015-08-08    
373 Roland Lundgren 11 Dubbelbeckasin 2019-08-29    
374 Niklas Sterner 10 Dalripa 2003-08-20    
375 Stefan Karlsson 10 Alpjärnsparv 2019-08-01    
376 Anders Olovsson 10 Citronärla 2013-08-31    
377 Otto Bylén-Claesson 10 Biätare 2015-08-04    
378 Björn Dellming 10 Ormörn 2011-08-27    
379 Mathias Theander 10 Ormörn 2011-08-28    
380 Tomas Lundh 10 Alförrädare 2006-08-15    
381 Bengt Carlsson 10 Ormörn 2011-08-28    
382 Jens Wikström 10 Rostand 2017-08-26    
383 Aron Andersson 10 Brun glada 2005-08-28    
384 Stefan Ljung 10 Dubbelbeckasin 2017-08-31    
385 Magnus Larsson 10 Svartvingad glada 2013-08-21    
386 Michael Gehrisch 10 Härfågel 2007-08-21    
387 Marcus Hansander 10 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
388 Christer Petersson 10 Stjärtmes 2007-08-12    
389 Leif Haldorson 10 Brushane 2010-08-24    
390 Magnus Carlenius 10 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
391 Emil Lundahl 10 Fältsångare 2018-08-14    
392 Peter Hörenius 10 Härfågel 2008-08-21    
393 Anders Sögaard 10 Citronärla 2008-08-16    
394 Bernt Gustin 10 Fjällabb 2019-08-27    
395 Per-Olof Strandroth 10 Medelhavstrut 2018-08-29    
396 Inge Schentz 10 Svartpannad törnskata 2019-08-04    
397 Roger Börjesson 10 Fjälluggla 2015-08-04    
398 Per-Göran Svensson 9 Svartpannad törnskata 2019-08-03    
399 Mattias Persson 9 Sammetshätta 2013-08-31    
400 Göran Lettstrand 9 Alpjärnsparv 2019-08-21    
401 Bengt Strindhagen 9 Rostand 2018-08-26    
402 Lars-Erik Andréasson 9 Sammetshätta 2013-08-02    
403 Anders Johansson 9 Grå flugsnappare 2019-08-14    
404 Stefan Berg 9 Ormörn 2012-08-02    
405 Lars-Erik Collin 9 Sammetshätta 2013-08-14    
406 Hans Wijkström 9 Örnvråk 2011-08-03    
407 Jonas Svedlund 9 Prärielöpare 2019-08-24    
408 Sten-Åke Persson 9 Snösparv 2017-08-28    
409 Arvid Löf 9 Korttålärka 2011-08-05    
410 Göran Andersson 9 Kustsnäppa 2009-08-30    
411 Carl Johan Ståhlgren 9 Pilgrimsfalk 2009-08-29    
412 Peder Winding 9 Orientseglare 2015-08-29    
413 Ulf Svahn 9 Alpjärnsparv 2019-08-19    
414 Rolf Lindskog 9 Brun glada 2015-08-28    
415 Bengt Jalsborn 9 Alpjärnsparv 2019-08-19    
416 David Lundgren 9 Örnvråk 2011-08-02    
417 Örjan Sjögren 9 Alpjärnsparv 2019-08-12    
418 Peter Olsson 9 Svarthakad buskskvätta 2013-08-31    
419 Thomas Johansson 9 Alpjärnsparv 2019-08-06    
420 Johannes Löfqvist 9 Vattensångare 2008-08-18    
421 Hans Lööf 9 Rosenstare 2019-08-08    
422 Anders Lindberg 9 Rödhuvad törnskata 2011-08-02    
423 Magnus Friberg 9 Vitgumpsnäppa 2019-08-09    
424 Mats Hildeman 9 Vitgumpsnäppa 2019-08-09    
425 Claes Nilsson 8 Svartpannad törnskata 2005-08-04    
426 Greg McIvor 8 Vitögd dykand 2007-08-25    
427 Claes Möllersten 8 Biätare 2004-08-26    
428 Håkan Persson 8 Alpjärnsparv 2019-08-09    
429 Håkan Dimmer 8 Större skrikörn 2016-08-31    
430 Ola Ejdrén 8 Fältsångare 2013-08-01    
431 Bengt Lindberg 8 Alpjärnsparv 2019-08-06    
432 Joakim Cederlund 8 Svart stork 2018-08-25    
433 Niclas Eriksson 8 Kustsnäppa 2012-08-04    
434 Gunilla Wetterling 8 Svarthuvad mås 2012-08-08    
435 Karin Björklund 8 Kustlabb 2019-08-11    
436 Fredrik Johansson 8 Alpjärnsparv 2019-08-18    
437 Ketil Toska 8 Buskskvätta 2008-08-11    
438 Anders Svensson 8 Citronärla 2015-08-07    
439 Stefan Desai 8 Korttålärka 2017-08-06    
440 Ragnar Falk 8 Rostand 2012-08-19    
441 Per Norberg 8 Sandlöpare 2017-08-06    
442 Jörgen Pisch 8 Tuvsnäppa 2007-08-12    
443 Eva Klevemark 8 Alpjärnsparv 2019-08-15    
444 Britta Carlström 8 Korttålärka 2012-08-03    
445 Krister Aronsson 8 Bändelkorsnäbb 2011-08-01    
446 Stefan Persson 8 Alpjärnsparv 2019-08-12    
447 Joel Hallingfors 8 Videsparv 2014-08-21    
448 Sten Westerberg 8 Svart stork 2019-08-20    
449 Harald Ris 8 Vattensångare 2018-08-16    
450 Herman Drotz 8 Sammetshätta 2013-08-16    
451 Anita Pöder 8 Kustlabb 2019-08-27    
452 Lars-Gunnar Hellman 8 Svartpannad törnskata 2005-08-07    
453 Rikard Henricsson 8 Silkeshäger 2016-08-19    
454 Jeff Price 8 Svartvingad vadarsvala 2008-08-10    
455 Anders Brodin 8 Alpjärnsparv 2019-08-18    
456 Oscar Carheden 7 Alpjärnsparv 2019-08-13    
457 Ulf Johansson 7 Ormörn 2012-08-02    
458 Fredrik Bothén 7 Mindre skrikörn 2016-08-15    
459 Jan Boije 7 Tuvsnäppa 2017-08-06    
460 Jan Ekedahl 7 Höksångare 2019-08-24    
461 Leif Thorbjörnsson 7 Svart stork 2019-08-18    
462 Robin Isaksson 7 Bändelkorsnäbb 2011-08-14    
463 Andreas Degerman 7 Duvhök 2018-08-24    
464 Kristoffer Lager 7 Vitgumpsnäppa 2018-08-19    
465 Joel Bengtsson 7 Biätare 2015-08-16    
466 Micael Jonsson 7 Blåkråka 2018-08-09    
467 Björn Eriksson 7 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
468 Stefan Göransson 7 Ormörn 2011-08-26    
469 Niklas Aronsson 7 Örnvråk 2011-08-18    
470 Lars Helseth 7 Medelhavstrut 2008-08-16    
471 Inger Persson 7 Trastsångare 2009-08-08    
472 Per Thelin 7 Ökenvarfågel 2011-08-04    
473 Thomas Harry 7 Mindre skrikörn 2008-08-30    
474 Jan Johansson 7 Bändelkorsnäbb 2009-08-30    
475 Gunnar Hedlén 7 Stenfalk 2015-08-28    
476 Owe Hougström 7 Bändelkorsnäbb 2009-08-30    
477 Josef Anderberg 7 Rosenstare 2014-08-23    
478 Erik Jägervall 7 Gåsgam 2013-08-27    
479 Magnus Gustafsson 7 Korttålärka 2017-08-14    
480 Eva Blanch 7 Polyglottsångare 2016-08-18    
481 Jenny Pozsgai 7 Vitgumpsnäppa 2019-08-05    
482 Aimo Vartiainen 7 Ökenvarfågel 2011-08-03    
483 David Olausson 7 Svartpannad törnskata 2007-08-30    
484 Johan Selander 7 Ormörn 2011-08-28    
485 Bert Petersson 7 Ormörn 2011-08-26    
486 Kalle Brinell 7 Kaspisk trut 2004-08-20    
487 Weine Danielsson 7 Svartvingad vadarsvala 2008-08-13    
488 Per Jakobsson 7 Medelhavstrut 2006-08-28    
489 Lars Öhlén 7 Svartnäbbad islom 2004-08-22    
490 Per Andersson 7 Örnvråk 2011-08-17    
491 Anita Ericson 7 Ormörn 2017-08-07    
492 Sune Sellstedt 7 Rosenstare 2011-08-28    
493 Ghia Krantz Bohlin 7 Sandlöpare 2019-08-31    
494 Christian Leth 7 Svartvingad glada 2013-08-20    
495 Lars Pettersson 7 Törnskata 2014-08-08    
496 Lars Jönsson 7 Lappmes 2013-08-10    
497 Stefan Holmberg 7 Rödstrupig piplärka 2008-08-31    
498 Ingrid Lindberg 7 Lavskrika 2015-08-20    
499 Hans Abrahamsson 7 Göktyta 2018-08-25    
500 Siv Persson 7 Örnvråk 2011-08-08    
501 Tom Sandström 7 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
502 Thomas Lewin 7 Lundsångare 2009-08-06    
503 Carl-Gustaf Elinder 7 Styltlöpare 2016-08-27    
504 Michael Thim 7 Orientseglare 2007-08-19    
505 Henrik Waldenström 7 Mindre flugsnappare 2017-08-27    
506 Claes Persson 7 Ormörn 2011-08-28    
507 Thomas Svanberg 7 Ormörn 2011-08-27    
508 Jan Gustafsson 7 Alpjärnsparv 2019-08-12    
509 Roy Ottosson 7 Sammetshätta 2013-08-03    
510 Olof HagDala Persson 7 Vit stork 2015-08-22    
511 Thomas Tiger 7 Alpjärnsparv 2019-08-01    
512 Lars Nilsson 7 Mindre lira 2016-08-08    
513 Magnus Westerlind 6 Alpjärnsparv 2019-08-24    
514 Mats Axbrink 6 Alpjärnsparv 2019-08-09    
515 Lena Wikström 6 Bändelkorsnäbb 2011-08-18    
516 Ronny Johansson 6 Ormörn 2011-08-26    
517 Magnus Rignell 6 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
518 Bertil Karlsson 6 Sammetshätta 2013-08-16    
519 Petter Simonsson 6 Mindre skrikörn 2005-08-25    
520 Jens Morin 6 Örnvråk 2011-08-05    
521 Thomas Ekberg 6 Vattensångare 2008-08-18    
522 Lena Radler 6 Alpjärnsparv 2019-08-18    
523 Jan Kellerth 6 Bändelkorsnäbb 2011-08-02    
524 Anders Sennmalm 6 Örnvråk 2011-08-12    
525 Niklas Torstensson 6 Balearisk lira 2014-08-18    
526 Ulf Persson 6 Ormörn 2017-08-08    
527 Johan Fromholtz 6 Alpjärnsparv 2019-08-23    
528 Tomas Ingemarsson 6 Rödstrupig piplärka 2014-08-28    
529 Fredrik Widman 6 Tretåig mås 2006-08-04    
530 Tommy Malmberg 6 Göktyta 2004-08-18    
531 Jan Lundkvist 6 Vattensångare 2008-08-18    
532 Thomas Möller 6 Sammetshätta 2013-08-12    
533 Ronnie Lindqvist 6 Korttålärka 2012-08-22    
534 Kenneth Olausson 6 Svart stork 2013-08-09    
535 Ingemar Larsson 6 Rödhalsad gås 2007-08-16    
536 Vesa Juujärvi 6 Stäppörn 2009-08-22    
537 Robert Jansson 6 Rostand 2006-08-04    
538 Josef Chaib 6 Större skrikörn 2016-08-31    
539 Bo Johnsson 6 Bergand 2008-08-24    
540 Björn Ander 6 Svartpannad törnskata 2007-08-29    
541 Stig Strid 6 Stäpphök 2009-08-29    
542 Alf Svensson 6 Fältsångare 2013-08-01    
543 Sven-Olov Karlsson 6 Mindre skrikörn 2005-08-11    
544 Ferenc Persson 6 Roskarl 2007-08-26    
545 Thomas Karlsson 6 Svartvingad glada 2013-08-19    
546 Jonas Persson 6 Sammetshätta 2013-08-21    
547 Christopher Gullander 6 Fältsångare 2013-08-01    
548 Håkan Carlestam 6 Tjockfot 2010-08-12    
549 Björn Andersson 6 Större korsnäbb 2019-08-04    
550 Berndt Sonelius 6 Svartpannad törnskata 2013-08-30    
551 Kenneth Sjögren 6 Mindre skrikörn 2012-08-24    
552 Tobias Christoffersson 6 Ängshök 2015-08-05    
553 Ronnie Johansson 6 Fjällabb 2012-08-27    
554 Nils-Erik Evers 6 Vitgumpsnäppa 2019-08-10    
555 Thomas Hagström 6 Buskskvätta 2008-08-03    
556 Ingemar Öjhage 6 Tärnmås 2017-08-21    
557 Christer Carlenius 6 Vitgumpsnäppa 2018-08-19    
558 Torbjörn Arvidsson 6 Prärielöpare 2013-08-31    
559 Niclas Wahlgren 6 Sammetshätta 2013-08-11    
560 Björn Lilja 6 Ökenpipare 2014-08-15    
561 Arne Holmkvist 6 Aftonfalk 2008-08-24    
562 Anders Linus Larsson 6 Bivråk 2008-08-24    
563 Lars Rigbäck 6 Kolymasnäppa 2005-08-02    
564 Anders Nilsson 6 Svartvingad glada 2013-08-19    
565 Måns Grundsten 6 Alpjärnsparv 2019-08-10    
566 Richard Petersson 6 Blåhake 2018-08-17    
567 Bo Henriksson 6 Hussvala 2016-08-31    
568 Kristoffer Olsson Stenman 6 Svart stork 2019-08-18    
569 Ronny Malm 6 Sammetshätta 2013-08-10    
570 Bengt Linde 6 Korttålärka 2015-08-01    
571 Johan Kohnke 6 Svart stork 2012-08-11    
572 Oscar Danielsson 6 Småfläckig sumphöna 2012-08-18    
573 Mats Axelson 6 Svart stork 2013-08-10    
574 Mikael Frost 6 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
575 Per-Eric Svahn 6 Ormörn 2012-08-10    
576 Mats Hjelte 6 Ormörn 2012-08-02    
577 Nils Abrahamsson 6 Svarthakedopping 2017-08-21    
578 Christer Håkansson 5 Sammetshätta 2013-08-07    
579 Bo Hallman 5 Kolymasnäppa 2005-08-02    
580 Rolf Gäfvert 5 Alpjärnsparv 2019-08-01    
581 Uno Malm 5 Sammetshätta 2013-08-17    
582 Jesper Danielson 5 Sandsnäppa 2003-08-22    
583 Michael Engström 5 Jaktfalk 2016-08-07    
584 Sebbe Nilsson 5 Alpjärnsparv 2019-08-02    
585 Lars-Erik Nygren 5 Sammetshätta 2013-08-13    
586 Christian Cederroth 5 Kolymasnäppa 2005-08-02    
587 Lasse Sunnerstig 5 Bändelkorsnäbb 2011-08-13    
588 Lars Bohlin 5 Turturduva 2009-08-31    
589 Björn Abelson 5 Lappmes 2012-08-19    
590 Lars Forsberg 5 Svart stork 2011-08-09    
591 Björn Wallentinus 5 Ägretthäger 2011-08-09    
592 Eva Carlberg 5 Biätare 2015-08-22    
593 Stefan Magnusson 5 Turturduva 2004-08-28    
594 Fredrik Hellner 5 Spovsnäppa 2019-08-25    
595 Lennart Andersson 5 Alpjärnsparv 2019-08-04    
596 Magnus Corell 5 Alpjärnsparv 2019-08-06    
597 Mikael Wilson 5 Kolymasnäppa 2005-08-02    
598 Daniel Lindén 5 Sammetshätta 2013-08-31    
599 Stefan Svanberg 5 Kolymasnäppa 2005-08-02    
600 Bengt Larsson 5 Örnvråk 2011-08-05    
601 Mikael Molin 5 Ormörn 2011-08-27    
602 Per Åberg 5 Alpjärnsparv 2019-08-02    
603 Ola Dahlbom 5 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
604 Dale Ricketts 5 Större beckasinsnäppa 2004-08-16    
605 Christian Persson 5 Orientseglare 2007-08-19    
606 Per Helgesson 5 Stormfågel 2005-08-05    
607 Roland Lindberg 5 Stäpphök 2016-08-31    
608 Nils Gabrielsson 5 Spillkråka 2005-08-30    
609 Magnus Lundström 5 Ormörn 2011-08-27    
610 Christer Pettersson 5 Stäpphök 2010-08-29    
611 Richard Stensman 5 Örnvråk 2011-08-22    
612 Johannes Ljungberg 5 Bändelkorsnäbb 2013-08-23    
613 Svante Martinsson 5 Svartvingad glada 2013-08-22    
614 Tomas Nilsson 5 Dammsnäppa 2015-08-14    
615 Mats Andersson 5 Medelhavstrut 2011-08-15    
616 Kajsa Gustafsson 5 Svartvingad glada 2013-08-21    
617 Anders Heder 5 Svartvingad vadarsvala 2016-08-05    
618 Torbjörn Nilsson 5 Svartvingad glada 2013-08-19    
619 Hans Elleby 5 Örnvråk 2011-08-30    
620 Martin Larsson 5 Vattensångare 2008-08-18    
621 Tobias Berger 5 Svartvingad vadarsvala 2008-08-25    
622 Christer Fritzell 5 Ökenvarfågel 2011-08-08    
623 Hans Bohlin 5 Rostand 2017-08-25    
624 Kjell Carlsson 5 Bändelkorsnäbb 2002-08-21    
625 Bengt Eriksson 5 Stäppörn 2007-08-07    
626 Torbjörn Dahlgren 5 Större beckasinsnäppa 2004-08-16    
627 Tomas Kjelsson 5 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
628 Bruno Engblad 5 Mindre skrikörn 2005-08-27    
629 Jan Arfwidsson 5 Tuvsnäppa 2014-08-17    
630 Adrian Djerf 5 Gulhämpling 2016-08-27    
631 Magnus Kasselstrand 5 Skatgök 2011-08-03    
632 Kenneth Lidén 5 Gulbröstad snäppa 2015-08-24    
633 Bertil Sanner 5 Sammetshätta 2013-08-15    
634 Björn Dahlbom 5 Kejsarörn 2012-08-02    
635 Peter Spetz 5 Biätare 2009-08-09    
636 Jesper Petersson 5 Medelhavstrut 2010-08-15    
637 Bosse Gustafsson 5 Ökenvarfågel 2011-08-13    
638 Joakim Månsson 5 Turturduva 2004-08-28    
639 Per Österman 5 Sibirisk tundrapipare 2007-08-02    
640 Kaj Larsson 5 Vitgumpsnäppa 2014-08-14    
641 Sven Faugert 5 Alpjärnsparv 2019-08-01    
642 Hans Flyman 5 Biätare 2015-08-15    
643 Lennart Eriksson 5 Örnvråk 2011-08-06    
644 Björn Jönsson 5 Örnvråk 2011-08-23    
645 Ola Sångberg 5 Alpjärnsparv 2019-08-18    
646 Tomas Wikberg 5 Ljungpipare 2009-08-01    
647 Klas Reinholdson 5 Brun glada 2005-08-28    
648 Gustav Ivarsson 5 Ormörn 2017-08-08    
649 Leif Hägg 5 Ökenpipare 2014-08-15    
650 Hans Ekstrand 5 Ormörn 2012-08-01    
651 Barbara Leibiger 5 Alpjärnsparv 2019-08-03    
652 Per Fogelström 5 Rödstrupig piplärka 2014-08-30    
653 Nina Janelm 5 Brandkronad kungsfågel 2014-08-20    
654 Lars Hallbeck 5 Ormörn 2011-08-30    
655 Philip Österblad 5 Vitgumpsnäppa 2011-08-05    
656 Jan Petersson 5 Örnvråk 2011-08-06    
657 Gabriel Ekman 5 Alpjärnsparv 2019-08-10    
658 Donát Hullmann 5 Ormörn 2011-08-28    
659 Jan Unoson 5 Örnvråk 2011-08-12    
660 Leif Dahlgren 5 Alpjärnsparv 2019-08-02    
661 Patric Österblad 5 Orientseglare 2007-08-19    
662 Kalle J Löfberg 5 Kolymasnäppa 2005-08-02    
663 Roger Klasson 5 Alpjärnsparv 2019-08-01    
664 Mathias Bergström 5 Alpjärnsparv 2019-08-03    
665 Patrik Söderberg 5 Örnvråk 2011-08-13    
666 Karl Hammar 5 Fältsångare 2013-08-01    
667 Per-Stefan Hallberg 5 Svartvingad vadarsvala 2008-08-10    
668 Sven-Olof Johannesson 5 Mindre lira 2017-08-05    
669 Morgan Svensson 5 Fältsångare 2013-08-01    
670 Ante Strand 5 Svarthuvad mås 2010-08-01    
671 Svante Söderholm 5 Alpjärnsparv 2019-08-09    
672 Johan Dahlberg 5 Ökenvarfågel 2011-08-08    
673 Mikael Ackelman 5 Medelhavstrut 2008-08-08    
674 Ola Sandberg 5 Örnvråk 2011-08-17    
675 Hans Olof Bond 5 Alpjärnsparv 2019-08-12    
676 Sten Sandin 5 Alpjärnsparv 2019-08-05    
677 Olof Hjelm 4 Medelhavstrut 2015-08-03    
678 Sven-Ingmar Deurell 4 Sammetshätta 2013-08-14    
679 Simon Lindqvist 4 Fältsångare 2013-08-01    
680 Jonas Ripsäter 4 Havssula 2003-08-23    
681 Gunilla Lundskog 4 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
682 Oskar Wändell 4 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
683 David Andersson 4 Örnvråk 2011-08-03    
684 Håkan Sterner 4 Alpjärnsparv 2019-08-21    
685 Anders Jansson 4 Alpjärnsparv 2019-08-16    
686 Henric Jennersjö 4 Svartvingad vadarsvala 2008-08-25    
687 Leif Nyström 4 Mindre skrikörn 2005-08-01    
688 Thomas Carlsson 4 Örnvråk 2011-08-27    
689 Rune Berglinn 4 Bändelkorsnäbb 2011-08-14    
690 Lillemor Däckfors 4 Kolymasnäppa 2005-08-02    
691 Henrik Hultén 4 Gyllensparv 2012-08-25    
692 Mikael Svensson 4 Biätare 2006-08-25    
693 Christopher Thornliden 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
694 Stefan Morell 4 Alpjärnsparv 2019-08-01    
695 Peter Nilsson 4 Kolymasnäppa 2005-08-02    
696 Roland Sjöberg 4 Alpjärnsparv 2019-08-02    
697 Åsa-Lena Simonsson 4 Kolymasnäppa 2005-08-02    
698 Anders Kronhamn 4 Alpjärnsparv 2019-08-09    
699 Johan Svedholm 4 Örnvråk 2011-08-10    
700 Cecilia Johansson 4 Sandsnäppa 2003-08-22    
701 Håkan Thorstensson 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
702 Göran Brehmer 4 Ormörn 2012-08-01    
703 Berne Martinsson 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
704 Hans Boberg 4 Skatgök 2011-08-03    
705 Erik Törnvall 4 Örnvråk 2011-08-13    
706 Åke Anderson 4 Örnvråk 2011-08-12    
707 Leif Godin 4 Örnvråk 2011-08-02    
708 Bror Wallbom 4 Örnvråk 2011-08-09    
709 Jan Westerlund 4 Kaspisk trut 2014-08-06    
710 Christer Wendeler 4 Biätare 2015-08-09    
711 Ronny Johansson 4 Fältsångare 2013-08-01    
712 Björn Johansson 4 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
713 Birgit Svensson 4 Alpjärnsparv 2019-08-01    
714 Ulf Jönsson 4 Biätare 2015-08-16    
715 Anton Castelius 4 Rödstrupig piplärka 2013-08-24    
716 Gunilla Olsson 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
717 Fredrik Ström 4 Ökenpipare 2014-08-15    
718 Ulric Ilvéus 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-05    
719 Lars Andersson 4 Vattensångare 2008-08-18    
720 Mårten Hammar 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
721 Anna Johansson 4 Ökenvarfågel 2011-08-05    
722 Anders Lind 4 Sibirisk tundrapipare 2007-08-07    
723 Herbert Baumann 4 Ormörn 2011-08-26    
724 Pontus Blanch 4 Sammetshätta 2013-08-01    
725 Karin Lundqvist 4 Fältsångare 2013-08-01    
726 Staffan Hagerborg 4 Svartvingad vadarsvala 2008-08-13    
727 Ragnar Seldén 4 Fältsångare 2013-08-01    
728 Lennart Karlsson 4 Sammetshätta 2013-08-19    
729 Gunnar Högberg 4 Medelhavstrut 2011-08-30    
730 Hans Höglund 4 Vitryggig hackspett 2011-08-18    
731 Rolf Niord 4 Ormörn 2012-08-02    
732 Kenny Andersson 4 Örnvråk 2011-08-04    
733 Paul Nilsson 4 Vitgumpsnäppa 2011-08-07    
734 Nils-Eric Alexandersson 4 Svart stork 2008-08-31    
735 Tommy Wilhelmsson 4 Vitvingad tärna 2011-08-05    
736 Michael Slätt 4 Ormörn 2011-08-26    
737 Jan Sandberg 4 Ormörn 2011-08-27    
738 Ingvor Kasselstrand 4 Skatgök 2011-08-03    
739 Mats Grahn 4 Alpjärnsparv 2019-08-05    
740 Håkan Månsson 4 Biätare 2006-08-22    
741 Jan Lundstedt 4 Svartvingad glada 2013-08-21    
742 Lars-Erik Thim 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
743 Bo Jerkeman 4 Svartbent strandpipare 2012-08-03    
744 Tony Norman 4 Alpjärnsparv 2019-08-26    
745 Charlotte Glosli Levin 4 Stäpphök 2010-08-28    
746 Patrik Axelsson 4 Fältsångare 2013-08-01    
747 Johan Olsson 4 Stäpphök 2010-08-29    
748 Henrik Stensnäs 4 Mindre skrikörn 2012-08-01    
749 Sune Näslund 4 Blåkråka 2018-08-10    
750 Annika Johannesson 4 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
751 Fredrik Litsgård 4 Fältpiplärka 2017-08-24    
752 Marianne Sundqvist 4 Alpjärnsparv 2019-08-12    
753 Hans Schwartz 4 Ormörn 2012-08-01    
754 Barbro Hellström 4 Kaspisk trut 2012-08-01    
755 Anette Berglinn 4 Bändelkorsnäbb 2011-08-14    
756 Eva Fredriksson 4 Aftonfalk 2014-08-22    
757 Torun Zachrisson 4 Vitögd dykand 2007-08-19    
758 Göran Jansson 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
759 Mats Cornmark 4 Svart stork 2012-08-12    
760 Berndt Ekberg 4 Svartpannad törnskata 2019-08-07    
761 Paolo Sangregorio 4 Mindre korsnäbb 2002-08-27    
762 Jan-Olof Bard 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
763 Peter Oscarsson 4 Örnvråk 2011-08-07    
764 Sven Birkedal 4 Ökenvarfågel 2011-08-12    
765 Andreas Viberg 4 Ormörn 2012-08-01    
766 Nils-Erik Björkbacka 4 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
767 Stefan Malm 4 Ormörn 2017-08-08    
768 Anders Forsberg 4 Ormörn 2012-08-01    
769 Karin Svensson 4 Rosenstare 2008-08-02    
770 Britta Wallbom 4 Örnvråk 2011-08-09    
771 Tomas Berlin 4 Kolymasnäppa 2005-08-02    
772 Arne Nordström 4 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
773 Björn Wester 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
774 Claes Andersson 4 Örnvråk 2011-08-16    
775 Leif Lejdelin 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
776 Mats-Åke Persson 4 Gåsgam 2013-08-27    
777 Niclas Persson 4 Svart stork 2003-08-25    
778 Thomas Karlsohn 4 Fjälluggla 2015-08-04    
779 Göran Lenz 4 Ormörn 2018-08-03    
780 Eva Bredberg 4 Rödstrupig piplärka 2012-08-28    
781 Per Lagerås 4 Gyllensparv 2012-08-25    
782 Emil Gregorica 4 Större hackspett 2018-08-14    
783 Richard Koblanck 4 Svarthuvad mås 2012-08-02    
784 Wilgot Fritzon 4 Vitvingad tärna 2013-08-17    
785 Kaj Sjöstedt 4 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
786 Albin Mauritzon 4 Svart stork 2008-08-31    
787 Isac Enetjärn 4 Forsärla 2013-08-02    
788 Jerry Wihlstrand 4 Kentsk tärna 2007-08-26    
789 Gunilla Jarfelt 4 Gyllensparv 2012-08-25    
790 Olof Ramel 4 Kolymasnäppa 2005-08-02    
791 Nicklas Nordbeck 4 Örnvråk 2011-08-27    
792 Pär Lydmark 4 Vattensångare 2008-08-18    
793 Fredrik Lennartsson 4 Orientseglare 2007-08-19    
794 Johan Tengholm 4 Rostand 2016-08-11    
795 Håkan Andersson 4 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
796 Nils Valdemarsson 4 Ormörn 2011-08-30    
797 Mattis Arveström 4 Fältpiplärka 2015-08-09    
798 Edvin Hansson 4 Gulbröstad snäppa 2004-08-01    
799 Daniel Enarsson 4 Fältsångare 2013-08-01    
800 Matti Eriksson 4 Örnvråk 2011-08-27    
801 Andreas Gustafsson 4 Örnvråk 2011-08-15    
802 Jan-Eric Sundin 4 Kustpipare 2017-08-05    
803 Dan Forsberg 4 Ökenvarfågel 2011-08-06    
804 Leif Jern 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-08    
805 Sture Hermansson 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
806 John Andersson 4 Vattensångare 2008-08-18    
807 Per Pöder 4 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
808 Mats Jansson 4 Svartvingad glada 2013-08-22    
809 Stefan Delin 4 Sammetshätta 2013-08-31    
810 Johan Myhrer 4 Svartvingad vadarsvala 2008-08-25    
811 Håkan Funk 3 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
812 Krister Carlsson 3 Skatgök 2011-08-03    
813 Sven Marling 3 Sibirisk tundrapipare 2002-08-30    
814 Bosse Nyberg 3 Brandkronad kungsfågel 2001-08-30    
815 Hans-Erik Persson 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
816 Kent Carlsson 3 Kungsörn 2015-08-10    
817 Jörgen Fagefors 3 Fältsångare 2013-08-01    
818 Robert Lager 3 Toppskarv 2013-08-12    
819 Börje Andersson 3 Rödhuvad törnskata 2011-08-10    
820 Olof Sjöberg 3 Alpjärnsparv 2019-08-18    
821 Björn Johansson 3 Örnvråk 2011-08-21    
822 Filip Ajne 3 Alpjärnsparv 2019-08-19    
823 Torbjörn Hedlund 3 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
824 Peter Border 3 Rödstrupig piplärka 2015-08-30    
825 Anton Söderberg 3 Göktyta 2018-08-13    
826 Dan Giselsson 3 Biätare 2015-08-23    
827 Jimmy Bekkevold 3 Näktergal 2018-08-28    
828 Håkan Kjell 3 Mindre skrikörn 2005-08-27    
829 Stefan Persson 3 Prärielöpare 2011-08-31    
830 Carl Liljegren 3 Nilgås 2003-08-15    
831 Olof Jansson 3 Polyglottsångare 2016-08-18    
832 Gunnar Åhlén 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
833 Henrik Johansson 3 Tärnmås 2017-08-21    
834 Peter Nilsson 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
835 Inger Strid Andersson 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
836 André Julinder 3 Gyllensparv 2012-08-25    
837 Mikael Persson 3 Dubbelbeckasin 2015-08-30    
838 Per Johansson 3 Svartvingad glada 2013-08-18    
839 Anders Sandström 3 Skatgök 2011-08-03    
840 Göran Lindh 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
841 Roger Karlsson 3 Skatgök 2011-08-03    
842 Martin Oomen 3 Örnvråk 2011-08-23    
843 Patrik Åberg 3 Örnvråk 2011-08-03    
844 Rolf Simonsson 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
845 Rein Pöder 3 Svarthuvad mås 2012-08-04    
846 Peter Nilsson 3 Ormörn 2017-08-08    
847 Ulf Sjögren 3 Svartpannad törnskata 2012-08-22    
848 Erik Kuttainen 3 Rostand 2012-08-06    
849 Bengt-Åke Larsson 3 Spillkråka 2019-08-20    
850 Bengt-Eric Sjölinder 3 Örnvråk 2011-08-08    
851 Ove Pettersson 3 Stäpphök 2013-08-12    
852 Kent Moén 3 Vinterhämpling 2005-08-02    
853 Anton Bergman 3 Svartmes 2019-08-10    
854 Emil Ejermo 3 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
855 Karl Ekwall 3 Aftonfalk 2018-08-25    
856 Dan Persson 3 Toppskarv 2019-08-18    
857 Tage Carlsson 3 Mindre skrikörn 2005-08-21    
858 Lennart Rundqvist 3 Fjällabb 2015-08-14    
859 Lennart Hellström 3 Alpjärnsparv 2019-08-13    
860 Calle Ljungberg 3 Skatgök 2011-08-03    
861 Margit Samuelsson 3 Svartpannad törnskata 2010-08-01    
862 Ingemar Jönsson 3 Svartsnäppa 2010-08-08    
863 Erik Sundling 3 Tordmule 2015-08-04    
864 Karin Lundmark 3 Fältpiplärka 2015-08-12    
865 Martin Sandkvist 3 Biätare 2004-08-28    
866 Joakim Djerf 3 Svartvingad glada 2013-08-22    
867 Lars-Gunnar Lundquist 3 Örnvråk 2011-08-05    
868 Lillebror Hammarström 3 Stormfågel 2004-08-28    
869 Håkan Karlsson 3 Svartvingad glada 2013-08-22    
870 Rolf Svensson 3 Balearisk lira 2003-08-15    
871 Per Stattin 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
872 Christian Ljunggren 3 Fältsångare 2018-08-14    
873 Torbjörn Johansson 3 Sammetshätta 2013-08-03    
874 Mats Rosén 3 Svarthakad buskskvätta 2004-08-29    
875 Inge Larsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-03    
876 Donald Rehn 3 Rostand 2012-08-04    
877 Björn Fors 3 Örnvråk 2011-08-06    
878 Eric Blomgren 3 Örnvråk 2011-08-17    
879 Tommy Ubbesen 3 Sammetshätta 2013-08-12    
880 Joakim Wallström 3 Blåkråka 2018-08-09    
881 Håkan Nicander 3 Mindre skrikörn 2005-08-11    
882 Kjetil Jensen 3 Ökenvarfågel 2011-08-16    
883 Staffan Morander 3 Örnvråk 2011-08-16    
884 Håkan Sandin 3 Tjockfot 2010-08-11    
885 Karl-Gunnar Rehn 3 Blåkråka 2018-08-10    
886 Anders Carlsson 3 Turturduva 2004-08-28    
887 Siv Bard 3 Sammetshätta 2013-08-13    
888 Fredrik Haas 3 Gåsgam 2013-08-27    
889 Erik Blomgren 3 Fjällabb 2004-08-22    
890 Joakim Sjödin 3 Mindre skrikörn 2014-08-23    
891 Anette Westin 3 Blåkråka 2018-08-12    
892 Benny Larsson 3 Svart stork 2008-08-31    
893 Per Björkman 3 Vattensångare 2008-08-18    
894 Jens Ramnebro 3 Svartpannad törnskata 2012-08-22    
895 Carl-Johan Pettersson 3 Rödhalsad gås 2008-08-24    
896 Bengt Svensson 3 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
897 Stefan Munck 3 Alpjärnsparv 2019-08-03    
898 Ulf Broander 3 Småsnäppa 2012-08-07    
899 Yonas Ericsson 3 Ormörn 2012-08-01    
900 Håkan Ramsén 3 Svartvingad glada 2013-08-19    
901 Peeter Boldt-Christmas 3 Bändelkorsnäbb 2008-08-21    
902 Henrik Stjernman 3 Tretåig mås 2019-08-05    
903 Andreas Livbom 3 Blåkråka 2018-08-11    
904 Martin Olesen 3 Tuvsnäppa 2004-08-15    
905 Andreas Brutemark 3 Bändelkorsnäbb 2011-08-13    
906 Klas-Göran Karlsson 3 Biätare 2015-08-16    
907 Peter Brunberg 3 Smalnäbbad simsnäppa 2016-08-08    
908 Henrik Pihlemark 3 Aftonfalk 2004-08-29    
909 Per Thylén 3 Vattensångare 2008-08-18    
910 Göran Widerström 3 Bändelkorsnäbb 2009-08-29    
911 Andreas Trogen 3 Fältpiplärka 2017-08-01    
912 Anna Lindgren 3 Dvärgsparv 2004-08-24    
913 Oskar Nilsson 3 Pilgrimsfalk 2007-08-26    
914 Stefan Svenaeus 3 Vitvingad tärna 2010-08-06    
915 Fredrik Åstrand 3 Ormörn 2017-08-02    
916 Mats Ranebo 3 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
917 Johan Widenberg 3 Alpjärnsparv 2019-08-04    
918 Albin Torsson 3 Ormörn 2011-08-30    
919 Sören Carlsson 3 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
920 Åke Bergqvist 3 Fjällripa 2016-08-07    
921 Martin Ekenberg 3 Ormörn 2011-08-27    
922 Göran Lundqvist 3 Sandsnäppa 2003-08-23    
923 Jesper Blåder 3 Sammetshätta 2013-08-10    
924 Hans Bredberg 3 Svartvingad glada 2013-08-22    
925 Lovisa Hansson 3 Videsparv 2014-08-30    
926 Thomas Gunnarsson 3 Trädgårdsträdkrypare 2006-08-01    
927 Lennart Fast 3 Vitvingad tärna 2001-08-26    
928 Jörgen Kragh 3 Blåkråka 2018-08-09    
929 Kristoffer Nilsson 3 Stenfalk 2019-08-30    
930 Dag Aurell 3 Vattensångare 2008-08-18    
931 Ola Svensson 3 Tuvsnäppa 2019-08-19    
932 Bengt Karlsson 3 Svartvingad glada 2013-08-21    
933 Håkan Rollsjö 3 Ägretthäger 2011-08-11    
934 Magnus Lundberg 3 Ökenvarfågel 2011-08-01    
935 Per Henningsson 3 Rödhuvad törnskata 2013-08-09    
936 William Velmala 3 Gulhämpling 2013-08-25    
937 Andreas Ryve 3 Stäpphök 2004-08-30    
938 Håkan Larsson 3 Svartsnäppa 2017-08-10    
939 Alf Westergren 3 Skatgök 2011-08-03    
940 Jan Peterson 3 Fältsångare 2013-08-01    
941 Mattias Bardå 3 Fältpiplärka 2015-08-03    
942 Ann-Charlotte Petersson 3 Korttålärka 2002-08-24    
943 Paul Tufvesson 3 Rostand 2013-08-05    
944 Folke Tjerneld 3 Bändelkorsnäbb 2002-08-12    
945 Katarina Stenman 3 Blåkråka 2018-08-09    
946 Magnus Renmyr 3 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
947 Berndt Lindberg 3 Svart stork 2013-08-20    
948 Carl-Fredrik Ekström 3 Tuvsnäppa 2004-08-16    
949 Thomas Lindblad 3 Vitgumpsnäppa 2011-08-05    
950 Elias Ernvik 3 Rödstrupig piplärka 2018-08-30    
951 Martin Alexandersson 3 Svart stork 2018-08-25    
952 Anders Svensson 3 Rostand 2013-08-04    
953 Joakim Andersen 3 Dammsnäppa 2013-08-20    
954 Bengt Neiss 3 Medelhavstrut 2011-08-15    
955 Hans Abramsson 3 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
956 Rikard Wejrot 3 Svartvingad glada 2013-08-19    
957 Simon Carrington 3 Prärielöpare 2019-08-19    
958 Martin Dribe 3 Sammetshätta 2013-08-10    
959 Patrik Engberg 3 Fjällripa 2015-08-29    
960 Lotta Berg 3 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
961 Björn Malmgren 3 Alpjärnsparv 2019-08-06    
962 Håkan Karlsson 3 Fjällripa 2007-08-16    
963 Ville Fagerström 3 Balearisk lira 2004-08-21    
964 Mattias Backlund 3 Alpjärnsparv 2019-08-05    
965 Benny Ekberg 3 Stäpphök 2005-08-20    
966 Lars-Åke Karlsson 3 Sammetshätta 2013-08-02    
967 Kent Johansson 3 Rödhalsad gås 2007-08-12    
968 Nils Nilsson 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
969 Jan Tranderyd 3 Sibirisk tundrapipare 2007-08-10    
970 Johan Wallin 3 Örnvråk 2011-08-04    
971 Mats Thorin 3 Skatgök 2011-08-03    
972 Lars Davner 3 Blek tornseglare 2005-08-05    
973 Anders Waldenström 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
974 Per-Anders Bertilsson 3 Örnvråk 2011-08-20    
975 Ulf Gotthardsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-04    
976 Hans Olofsson 3 Rostand 2006-08-05    
977 Ulf Stengård 3 Ökenvarfågel 2011-08-08    
978 Stig-Uno Svensson 3 Örnvråk 2011-08-03    
979 Johan Gelting 3 Ormörn 2011-08-28    
980 Bengt Sjöman 3 Örnvråk 2011-08-27    
981 Anders Johansson 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
982 George Gustafsson 3 Sammetshätta 2013-08-15    
983 Karl-Erik Häger 3 Mindre skrikörn 2005-08-11    
984 Anders Karlsson 3 Dubbelbeckasin 2007-08-26    
985 Jonas Nordin 3 Alpjärnsparv 2019-08-10    
986 Fredrik Johnsson 3 Sibirisk tundrapipare 2007-08-06    
987 Peter Lundberg 3 Örnvråk 2011-08-02    
988 Björn Arvidsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-22    
989 Lars-Göte Nilsson 3 Nilgås 2003-08-16    
990 Kaj Möller 3 Nilgås 2003-08-10    
991 Jan Janthe 3 Örnvråk 2011-08-03    
992 Annika Bergquist 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
993 Göran Cederholm 3 Vattensångare 2008-08-18    
994 Lars Björklind 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
995 Kerstin Karlsson 3 Skatgök 2011-08-03    
996 Anders Svensson 3 Sibirisk tundrapipare 2007-08-02    
997 Hans Rudhe 3 Medelhavstrut 2013-08-10    
998 Peter Elfman 3 Svart stork 2008-08-31    
999 Per-Olof Aschmann 3 Vitgumpsnäppa 2011-08-08    
1000 Hasse Österman 3 Brednäbbad simsnäppa 2006-08-02    
1001 Dan Mangsbo 3 Blåkråka 2002-08-07    
1002 Hans-Göran Karlsson 3 Balearisk lira 2003-08-15    
1003 Torbjörn Andersson 3 Alpjärnsparv 2019-08-17    
1004 Johan Oscarsson 3 Ormörn 2012-08-02    
1005 Gunnar Ivmark 2 Storlabb 2008-08-28    
1006 Mats Johansson 2 Större skrikörn 2002-08-18    
1007 Tony Fridolfsson 2 Tjockfot 2010-08-04    
1008 Per-Olof Bengtsson 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-17    
1009 Anders Haglund 2 Örnvråk 2011-08-01    
1010 Robert Magnusson 2 Svartvingad glada 2013-08-19    
1011 Axel Bigelius 2 Aftonfalk 2004-08-26    
1012 Peter Malm 2 Biätare 2007-08-25    
1013 Raoul Wexius 2 Svartvingad glada 2013-08-22    
1014 Claes Lööv 2 Fjällripa 2016-08-29    
1015 Christer Johansson 2 Sandsnäppa 2003-08-23    
1016 Jan Michael Breider 2 Stäpphök 2005-08-19    
1017 Klas Rådberg 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1018 Bengt Petersén 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-18    
1019 Dan-Axel Hallbäck 2 Svartvingad glada 2013-08-19    
1020 Gunnar Rosqvist 2 Nilgås 2003-08-31    
1021 Arne Ulander 2 Ökenvarfågel 2011-08-01    
1022 Torvald Tranetoft 2 Rödstrupig piplärka 2012-08-29    
1023 Erik Wahlgren 2 Alpjärnsparv 2019-08-06    
1024 André Israelsson 2 Stäpphök 2008-08-17    
1025 Per Lindquist 2 Höksångare 2009-08-06    
1026 Anders Jacobsson 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-17    
1027 Sigurd Malm 2 Sammetshätta 2013-08-19    
1028 Per-Göran Utterfors 2 Fältsångare 2013-08-01    
1029 Carl-Axel Bauer 2 Nilgås 2003-08-16    
1030 Pekka Westin 2 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
1031 Göran Cederwall 2 Örnvråk 2011-08-18    
1032 Jan Ryding 2 Ökenvarfågel 2011-08-17    
1033 Stefan Malm 2 Biätare 2007-08-25    
1034 Per-Anders Linder 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1035 Jonas Starck 2 Nilgås 2003-08-31    
1036 Bo Eriksson 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1037 Birgitta Rune 2 Alpjärnsparv 2019-08-18    
1038 Magnus Elfwing 2 Örnvråk 2011-08-27    
1039 Hans Marken 2 Örnvråk 2011-08-03    
1040 Kerstin Svalin 2 Blek tornseglare 2005-08-05    
1041 Ulf Ståhle 2 Nilgås 2003-08-08    
1042 Fredrik Svensson 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1043 Hans Bister 2 Alpjärnsparv 2019-08-10    
1044 Henrik Ehrenberg 2 Orientseglare 2007-08-19    
1045 Göran Altstedt 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1046 Mikael Karlsson 2 Medelhavstrut 2008-08-06    
1047 Christian Halleröd 2 Örnvråk 2011-08-06    
1048 Johan Fagefors 2 Vitögd dykand 2007-08-24    
1049 Anders Delin 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
1050 Jesper Jönsson 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1051 Mikael Rosén 2 Örnvråk 2011-08-08    
1052 Bengt-Göran Svantesson 2 Sammetshätta 2013-08-02    
1053 Staffan Åkeby 2 Ormörn 2011-08-28    
1054 Mikael Nord 2 Örnvråk 2011-08-03    
1055 Sven Johansson 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1056 Ulf Karlsson 2 Mindre lira 2016-08-08    
1057 Ulf Ekerhed 2 Skatgök 2011-08-03    
1058 Göran Engberg 2 Alpjärnsparv 2019-08-18    
1059 Carl-Ivan Carlsson 2 Orientvadarsvala 2001-08-05    
1060 Mats Alderus 2 Skatgök 2011-08-03    
1061 Tore Holsendahl 2 Kaspisk trut 2004-08-12    
1062 Stig Jacobsson 2 Örnvråk 2011-08-14    
1063 Peter Backman 2 Fältsångare 2013-08-01    
1064 Magnus Johansson 2 Saxaulsångare 2002-08-19    
1065 Anders Grindlund 2 Örnvråk 2011-08-02    
1066 Mats Alinder 2 Ökenvarfågel 2011-08-01    
1067 Kristian Linde 2 Sandsnäppa 2003-08-23    
1068 Mats Andersson 2 Sammetshätta 2013-08-13    
1069 Carl-Ivar Hagman 2 Vitgumpsnäppa 2012-08-03    
1070 Bernt Carlsson 2 Svart stork 2011-08-10    
1071 Martin Frielingsdorf 2 Kaspisk trut 2003-08-24    
1072 Lasse Willén 2 Sibirisk tundrapipare 2013-08-03    
1073 Anton Blanch 2 Polyglottsångare 2016-08-18    
1074 Jörgen Holst 2 Rostand 2013-08-02    
1075 Alexander Lilja-Nordin 2 Sammetshätta 2013-08-07    
1076 Jonas Melin 2 Svartvingad vadarsvala 2016-08-05    
1077 Maud Salomonsson 2 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
1078 Jon Sjöberg 2 Sammetshätta 2013-08-31    
1079 Max Olsson 2 Rödstrupig piplärka 2014-08-06    
1080 Peter Andersson 2 Ökenvarfågel 2011-08-06    
1081 Claes Ranerup 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-17    
1082 Bengt Pettersson 2 Tuvsnäppa 2009-08-01    
1083 Jan Bergman 2 Toppskarv 2014-08-20    
1084 Arne Holgersson 2 Kaspisk trut 2005-08-02    
1085 Björn Owe-Larsson 2 Alpjärnsparv 2019-08-17    
1086 Axel Hultman 2 Alpjärnsparv 2019-08-17    
1087 Victor Tapper 2 Turturduva 2014-08-09    
1088 Orvar Fredriksson 2 Stäppörn 2009-08-22    
1089 Göran Israelsson 2 Fjällgås 2010-08-29    
1090 Helny Olsson 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-18    
1091 Håkan Nilsson 2 Svarthalsad dopping 2002-08-13    
1092 Göran Elmqvist 2 Örnvråk 2011-08-07    
1093 Gunnar Johansson 2 Rostand 2006-08-04    
1094 Jonas Ellerström 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-18    
1095 Peter Karlehagen 2 Rostand 2006-08-04    
1096 Anders Elf 2 Svart stork 2015-08-07    
1097 Börje Ahlström 2 Vitögd dykand 2007-08-25    
1098 Åsa Björnholm 2 Ökenpipare 2014-08-15    
1099 Ulf Törnblom 2 Korttålärka 2017-08-01    
1100 Jussi Tranesjö 2 Sibirisk tundrapipare 2008-08-08    
1101 Björn Elmlund 2 Stäppörn 2004-08-06    
1102 Roland Ekerblom 2 Rostand 2006-08-04    
1103 Christer Gisselson 2 Nattskärra 2005-08-20    
1104 Tom Malm 2 Tornuggla 2007-08-04    
1105 Jan Oldebring 2 Alpjärnsparv 2019-08-09    
1106 Roger Eskilsson 2 Fältsångare 2013-08-01    
1107 Siv Lundstedt 2 Svartvingad glada 2013-08-21    
1108 Helena Corell 2 Pilgrimsfalk 2006-08-03    
1109 Hilkka Alexandersson 2 Svart stork 2008-08-31    
1110 Tobias Larsson 2 Svartpannad törnskata 2007-08-31    
1111 Benny Carlson 2 Medelhavstrut 2012-08-26    
1112 Lars Sundlöf 2 Fjällpipare 2012-08-25    
1113 Kevin Ward 2 Stäpphök 2010-08-29    
1114 Jacob Rudhe 2 Lappmes 2010-08-22    
1115 Mats Hulthén 2 Rödhuvad törnskata 2013-08-10    
1116 Berit Pettersson 2 Stäpphök 2010-08-29    
1117 Kerstin Sandberg 2 Sammetshätta 2013-08-07    
1118 Anette Magnusson 2 Videsparv 2014-08-30    
1119 Tony Thurén 2 Sammetshätta 2013-08-03    
1120 Anders Sundström 2 Småsnäppa 2011-08-18    
1121 Per Aspegren 2 Blåkråka 2018-08-10    
1122 Jörgen Larsson 2 Bändelkorsnäbb 2011-08-06    
1123 Johan Andresén 2 Sibirisk tundrapipare 2013-08-03    
1124 Peter Westerberg 2 Örnvråk 2011-08-29    
1125 Anders Wånge Kjellsson 2 Gyllensparv 2012-08-25    
1126 Johannes Rorsman 2 Rödhalsad gås 2007-08-16    
1127 Per Wohlin 2 Stormfågel 2009-08-16    
1128 Johan Östberg 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
1129 Magnus Ferdinandsson 2 Blåkråka 2002-08-02    
1130 Bengt Lindberg 2 Spovsnäppa 2009-08-29    
1131 Andreas Grabs 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1132 Anders Grönvall 2 Toppskarv 2009-08-14    
1133 Thomas Bernhardsson 2 Svartvingad glada 2013-08-19    
1134 Roger Mellroth 2 Örnvråk 2011-08-02    
1135 Johan Wiktorsson 2 Svartvingad vadarsvala 2008-08-30    
1136 Tobias Petersson 2 Turkduva 2007-08-16    
1137 Fredrik Bondestam 2 Saxaulsångare 2018-08-26    
1138 Dag Holmberg 2 Sammetshätta 2013-08-11    
1139 Håkan Ydregården 2 Skatgök 2011-08-03    
1140 Christer Petersson 2 Fjällabb 2004-08-22    
1141 Staffan Gustavsson 2 Höksångare 2014-08-29    
1142 Håkan Winqvist 2 Ökenvarfågel 2011-08-13    
1143 Anders Carlsson 2 Tuvsnäppa 2004-08-21    
1144 Barbro Hedström 2 Tuvsnäppa 2004-08-19    
1145 Christina Öjhage 2 Tärnmås 2017-08-21    
1146 Per-Sture Ljungdahl 2 Örnvråk 2011-08-05    
1147 Hans Jeppsson 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-22    
1148 Jan-Erik Wickström 2 Rosenstare 2001-08-19    
1149 Ulf Sterler 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-04    
1150 Thomas Karlström 2 Alpjärnsparv 2019-08-23    
1151 Thomas Kellerth 2 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
1152 Fredrik Björck 2 Fältpiplärka 2015-08-09    
1153 Joakim Soneklint 2 Medelhavstrut 2006-08-28    
1154 Berith Larsson 2 Bändelkorsnäbb 2011-08-09    
1155 Bengt Svednert 2 Vattensångare 2008-08-18    
1156 Kristian Ståhl 2 Stäppörn 1981-08-30    
1157 Peter Lehmann 2 Svartnäbbad islom 2004-08-15    
1158 Håkan Johansson 2 Örnvråk 2011-08-04    
1159 Bernt Larsson 2 Örnvråk 2011-08-13    
1160 Henrik Lind 2 Örnvråk 2011-08-13    
1161 Johan Petersson 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1162 Hans Lomosse 2 Saxaulsångare 2002-08-19    
1163 Mattias Rundberg 2 Blåkråka 2002-08-01    
1164 Per Hagström 2 Mindre lira 2003-08-23    
1165 Peter Degerman 2 Balearisk lira 2004-08-21    
1166 Lars-Åke Janzon 2 Stäpphök 2008-08-11    
1167 Thomas Larsson 2 Fältpiplärka 2002-08-11    
1168 Kennet Thor 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-19    
1169 Krister Nordin 2 Mindre lira 2001-08-09    
1170 Torbjörn Skoog 2 Vitvingad tärna 2001-08-25    
1171 Thomas Rostedt 2 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
1172 Conny Trogen 2 Tjockfot 2002-08-01    
1173 Gunnar Johansson 2 Storlabb 2013-08-06    
1174 Claes Engelbrecht 2 Mindre lira 2003-08-14    
1175 Rikard Ahlsén 2 Saxaulsångare 2002-08-19    
1176 Hans Bucht 2 Ormörn 2012-08-03    
1177 Per Jonas Andersson 2 Nilgås 2003-08-31    
1178 Bertil Breife 2 Orientvadarsvala 2001-08-25    
1179 Stefan Oscar Oscarsson 2 Alpjärnsparv 2019-08-13    
1180 Martin Tjernberg 2 Örnvråk 2011-08-07    
1181 Stefan Johansson 2 Fältsångare 2013-08-01    
1182 Elisabeth Djerf 2 Medelhavstrut 2011-08-11    
1183 Christer Brostam 2 Sammetshätta 2013-08-03    
1184 Håkan Olsson 2 Nilgås 2003-08-28    
1185 Gustav Knall 2 Svarthalsad dopping 2019-08-31    
1186 Fredrik Lindmark 2 Medelhavstrut 2011-08-02    
1187 Helena Lager 2 Mindre skrikörn 2014-08-21    
1188 Anders Hellgren 2 Sammetshätta 2013-08-21    
1189 Anders Ekdahl 2 Svart stork 2019-08-20    
1190 Per Spångfors 2 Smalnäbbad simsnäppa 2017-08-19    
1191 Staffan Hasselgren 2 Prärielöpare 2019-08-24    
1192 Irene Hofstedt 2 Sibirisk tundrapipare 2013-08-03    
1193 Leif Erixon 2 Bändelkorsnäbb 2011-08-13    
1194 Johan Eklund 2 Bändelkorsnäbb 2011-08-23    
1195 Ulf Sperens 2 Blåkråka 2018-08-09    
1196 Marcus Nygårds 2 Tjockfot 2010-08-04    
1197 Jan Blomqvist 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1198 Magnus Liljefors 2 Alpjärnsparv 2019-08-06    
1199 Lars-Olof Sandberg 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-06    
1200 Björn Bengtsson 2 Fältsångare 2013-08-01    
1201 Lars Lundstedt 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
1202 John-Mehdi Ghaddas 2 Nötkråka 2012-08-30    
1203 Bengt Allberg 2 Alpjärnsparv 2019-08-04    
1204 Mikael Nelin 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1205 Johan Frössling 2 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
1206 Mats Sigvant 2 Fjällgås 2015-08-30    
1207 Stig Sturesson 2 Svart stork 2019-08-21    
1208 Thomas Molander 2 Tuvsnäppa 2017-08-07    
1209 Brita Westrup 2 Fjällgås 2019-08-26    
1210 Anita Melinder 2 Tuvsnäppa 2017-08-05    
1211 Lars Samuelsson 2 Kustsnäppa 2016-08-30    
1212 Ulla B Johnsson 2 Svartsnäppa 2016-08-06    
1213 Martin Heinrich 2 Blåkråka 2002-08-01    
1214 Oskar Lindberg 2 Storlabb 2004-08-22    
1215 Janne Svedberg 2 Trädgårdsträdkrypare 2006-08-27    
1216 Görgen Hildingsson 2 Fältsångare 2013-08-01    
1217 Stefan Clason 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1218 Sten-Ove Sandell 2 Tjockfot 2010-08-04    
1219 Berth Sanfridsson 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
1220 Hans Hägnander 2 Örnvråk 2011-08-12    
1221 Sune Fasth 2 Silkeshäger 2014-08-04    
1222 Peter Sieurin 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-07    
1223 Mikael Ohlson 2 Tjockfot 2002-08-01    
1224 Klas Karlsson 2 Nilgås 2004-08-14    
1225 Mats Weiland 1 Ormörn 2017-08-08    
1226 Jan Wilhelmsson 1 Sammetshätta 2002-08-04    
1227 Magnus Nyström 1 Rostand 2012-08-02    
1228 Torbjörn Gustafson 1 Härfågel 2007-08-21    
1229 Bengt Säfström 1 Örnvråk 2011-08-02    
1230 Pär Jacobsson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-16    
1231 Ann-Britt Norell 1 Amerikansk kopparand 2003-08-30    
1232 Mats Westberg 1 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
1233 Carl-Evert Zachrisson 1 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
1234 Ulf Carlson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
1235 Stig Karlsson 1 Korttålärka 2015-08-01    
1236 Anders Collin 1 Prärielöpare 2019-08-22    
1237 Ola Andersson 1 Svartvingad vadarsvala 2016-08-06    
1238 Mikael Calner 1 Sibirisk tundrapipare 2017-08-27    
1239 Håkan Forsman 1 Alpjärnsparv 2019-08-01    
1240 Mattias Öberg 1 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
1241 Ola Mattsson 1 Videsparv 2019-08-01    
1242 Oscar Nordahl 1 Svartpannad törnskata 2019-08-04    
1243 Daniel Sevelin 1 Svartvingad vadarsvala 2016-08-04    
1244 Lennart Sundh 1 Tundrasnäppa 1988-08-21    
1245 Sven-Erik Sundberg 1 Blåkråka 2018-08-10    
1246 Anki Gustafsson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1247 Peter Norell 1 Amerikansk kopparand 2003-08-30    
1248 Nils-Åke Andersson 1 Medelhavstrut 2018-08-28    
1249 Stig Lind 1 Sibirisk tundrapipare 2007-08-03    
1250 Martin Stjernman 1 Citronärla 2001-08-20    
1251 Harry Bergman 1 Blåkråka 2002-08-20    
1252 Marion Gustafson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-17    
1253 Rolf Nordin 1 Alpjärnsparv 2019-08-04    
1254 Mikael Nilsson 1 Biätare 2015-08-10    
1255 Maria Alsterlund 1 Dvärgsparv 2018-08-27    
1256 Vivi Schröder 1 Svart stork 2013-08-10    
1257 Margareta Otto 1 Blåkråka 2002-08-01    
1258 Björn Anderson 1 Saxaulsångare 2002-08-19    
1259 Erling Jirle 1 Saxaulsångare 2002-08-19    
1260 Bertil Sjöblom 1 Tjockfot 2002-08-01    
1261 Michael Bergman 1 Orientvadarsvala 2001-08-10    
1262 Göran Arstad 1 Alpjärnsparv 2019-08-09    
1263 Lars A Samuelson 1 Sammetshätta 2013-08-12    
1264 Anders Lindén 1 Nilgås 2003-08-15    
1265 Urban Toresson 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1266 Peder Weibull 1 Järpe 2003-08-10    
1267 Göran Hultgren 1 Göktyta 2009-08-28    
1268 Jacob Angsten 1 Vittrut 2013-08-11    
1269 Niclas Bykulle 1 Svartvingad vadarsvala 2008-08-30    
1270 Kim Alpgård 1 Myrspov 2012-08-02    
1271 Marianne Holmberg 1 Sammetshätta 2013-08-11    
1272 Christer Strid 1 Nilgås 2003-08-13    
1273 Björn Karlsson 1 Sammetshätta 2013-08-19    
1274 Andreas Brehammar 1 Skärpiplärka 2013-08-01    
1275 Rickard Norenstam 1 Blåkråka 2002-08-01    
1276 Dan Bengtsson 1 Alpjärnsparv 2019-08-05    
1277 Håkan Stoor 1 Ringand 2019-08-05    
1278 Gunnar Kvarnlöf 1 Blåkråka 2018-08-11    
1279 Gabriel Säll 1 Svartpannad törnskata 2019-08-03    
1280 Gittan Matsson 1 Tjockfot 2010-08-04    
1281 Anders Hallengren 1 Gråspett 2007-08-30    
1282 Johan Elfström 1 Biätare 2015-08-06    
1283 Mats Andersson 1 Blåkråka 2018-08-09    
1284 Birgitta Wahlén 1 Silkeshäger 2014-08-04    
1285 Max Allan Niklasson 1 Sångsvan 2012-08-23    
1286 Lars Lagerqvist 1 Tjockfot 2002-08-01    
1287 Åke Johansson 1 Örnvråk 2011-08-03    
1288 Anders Kornestedt 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1289 Stefan Lagerblad 1 Eksångare 1993-08-29    
1290 Mattias Gerdin 1 Orientvadarsvala 2001-08-04    
1291 Bengt Sjösten 1 Orientvadarsvala 2001-08-07    
1292 Yngve Johansson 1 Brun glada 2004-08-14    
1293 Lars Antonsson 1 Svartpannad törnskata 2004-08-01    
1294 Per-Johan Ulfendahl 1 Ormörn 2017-08-08    
1295 Timo Samanen 1 Örnvråk 2011-08-03    
1296 Bo Hernod 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1297 Per-Arne Fransson 1 Skatgök 2011-08-03    
1298 Karl Johan Eriksson 1 Alpjärnsparv 2019-08-13    
1299 Rolf Edvardsson 1 Mindre lira 2001-08-09    
1300 Patrik Brehmer 1 Dvärguv 2006-08-01    
1301 Rickard Fredriksson 1 Eksångare 1993-08-28    
1302 Jan-Olov Hedblad 1 Tjockfot 2002-08-01    
1303 Kimmo Kangasvieri 1 Ormörn 2012-08-01    
1304 Olle Hydén 1 Ormörn 2012-08-01    
1305 Tomas Haraldsson 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1306 Sven V Johansson 1 Kalanderlärka 2000-08-01    
1307 Bertil Johansson 1 Bändelkorsnäbb 2002-08-16    
1308 Ola Österström 1 Orientvadarsvala 2001-08-18    
1309 Roger Book 1 Medelhavstrut 2003-08-31    
1310 Jan Karlsson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1311 Rolf Andersson 1 Blåkråka 2002-08-13    
1312 Peter Nilsson 1 Jaktfalk 2008-08-28    
1313 Andreas Joakimson 1 Silkeshäger 2014-08-02    
1314 Johan Schmidt 1 Blåkråka 2002-08-01    
1315 Lars Haneskog 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
1316 Roland Johansson 1 Toppskarv 2014-08-01    
1317 Cecilia Fahlén 1 Röd glada 2018-08-14    
1318 Geir O Pedersen 1 Fältpiplärka 2015-08-08    
1319 Göran Arn 1 Tuvsnäppa 2014-08-15    
1320 Christer Eriksson 1 Medelhavstrut 2015-08-01    
1321 Lars Ekström 1 Rostand 2012-08-19    
1322 Jan Tallnäs 1 Svart stork 2018-08-25    
1323 Lennart Johansson 1 Biätare 2015-08-05    
1324 Hans Norelius 1 Rostand 2006-08-04    
1325 Sven-Erik Johansson 1 Fältsångare 2013-08-01    
1326 Daniel Åslund 1 Rödhalsad gås 2008-08-29    
1327 Hans Georg Wallentinus 1 Rostand 2008-08-11    
1328 Bo Lassen 1 Brun glada 2007-08-31    
1329 Ivan Sjögren 1 Sibirisk tundrapipare 2008-08-08    
1330 Jonas Ekström 1 Gulbröstad snäppa 2015-08-27    
1331 Lars Gezelius 1 Stäppörn 1983-08-31    
1332 Ulf Franzén 1 Ökenvarfågel 2011-08-01    
1333 Stefan Eriksson 1 Svart stork 2011-08-21    
1334 Fredrik Lindgren 1 Ormörn 2011-08-27    
1335 Per-Arne Melander-Ekberg 1 Rosenstare 2014-08-14    
1336 Tobias Hammarberg 1 Småfläckig sumphöna 2018-08-26    
1337 Raimo Neergaard-Thörgersen 1 Tärnmås 1994-08-21    
1338 Sven Wijk 1 Tjockfot 2010-08-04    
1339 Thomas Lagerwall 1 Rödhalsad gås 2008-08-31    
1340 Maj-Britt Bäckman 1 Vattensångare 2008-08-18    
1341 Torbjörn Janson 1 Stäpphök 2011-08-26    
1342 Peter Persson 1 Örnvråk 2011-08-02    
1343 Carina Berg 1 Blåkråka 2010-08-21    
1344 Margareta Kaspersson 1 Rödhalsad gås 2007-08-12    
1345 Adam Lindroth 1 Alpjärnsparv 2019-08-10    
1346 Ida Hansson 1 Vassångare 2011-08-28    
1347 Ingvar Wedberg 1 Sammetshätta 2013-08-29    
1348 Thomas Lindström 1 Storlabb 2003-08-23    
1349 Bjarne Karlsson 1 Nilgås 2018-08-28    
1350 Calle Ryberg 1 Bändelkorsnäbb 2002-08-15    
1351 Johan Waldemarsson 1 Bändelkorsnäbb 2002-08-13    
1352 Claes-Göran Otto 1 Blåkråka 2002-08-01    
1353 Ulf Larsson 1 Svartvingad vadarsvala 2016-08-05    
1354 Kenth Kärsrud 1 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
1355 Mattias Lindberg 1 Nötkråka 2008-08-16    
1356 Gunnar Andersson 1 Tuvsnäppa 2009-08-13    
1357 Rikard Hellgren 1 Svartpannad törnskata 2007-08-31    
1358 Stefan Hellmin 1 Bändelkorsnäbb 2008-08-04    
1359 Carl-Olof Levinsson 1 Svartpannad törnskata 2010-08-01    
1360 Lisa Carlsson 1 Medelhavstrut 2015-08-01    
1361 Ola Sundell 1 Törnskata 2004-08-29    
1362 Anton Svendsen 1 Vattensångare 2008-08-18    
1363 Jonas Knape 1 Blåkråka 2018-08-11    
1364 Patrik Hansson 1 Korttålärka 2012-08-01    
1365 Håkan Ljungberg 1 Nilgås 2003-08-17    
1366 Anders Ring 1 Rostand 2012-08-10    
1367 Kristoffer Mollberg 1 Sibirisk tundrapipare 2007-08-02    
1368 Tommy Carlsson 1 Mindre skrikörn 2012-08-24    
1369 Olle Pettersson 1 Rostand 2008-08-11    
1370 Sven-Åke Persson 1 Fjällgås 2002-08-14    
1371 Stig Åberg 1 Fältpiplärka 2015-08-11    
1372 Kjell Bergström 1 Ökenvarfågel 2011-08-02    
1373 Karl-Erik Grevendahl 1 Svarthakad buskskvätta 2006-08-05    
1374 Thomas Johansson 1 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
1375 Mikael Wikström 1 Blåkråka 2018-08-09    
1376 Ingvar Skoog 1 Stäppörn 2009-08-27    
1377 Erik Mølgaard 1 Svartpannad törnskata 2007-08-30    
1378 Johan Löwhagen 1 Ormörn 2012-08-03    
1379 Jan Larsson 1 Rödhalsad gås 2007-08-16    
1380 Urban Rundström 1 Svartnäbbad islom 2004-08-21    
1381 Ingvar Selse 1 Sibirisk tundrapipare 2013-08-14    
1382 William Lehmann 1 Tuvsnäppa 2014-08-16    
1383 Barbro Flermoen 1 Fjällripa 1996-08-05    
1384 Pär Nilsson 1 Trädgårdsträdkrypare 2006-08-02    
1385 Jan-Olov Gisselson 1 Svartnäbbad islom 2004-08-28    
1386 Jon Håkansson 1 Rödhalsad gås 2007-08-17    
1387 Anders Balksten 1 Rödhuvad dykand 2012-08-02    
1388 Karl-Erik Karlsson 1 Mindre skrikörn 2011-08-31    
1389 Johnny Johansson 1 Blåkråka 2010-08-21    
1390 Peter Rönnberg 1 Orientvadarsvala 2001-08-16    
1391 Leif Ekblom 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
1392 Göran Möllebo 1 Svartvingad vadarsvala 2016-08-04    
1393 Stefan Pettersson 1 Svart stork 2019-08-21    
1394 Stellan Andersson 1 Svart stork 2013-08-18    
1395 Ulf Hansson 1 Alpjärnsparv 2019-08-02    
1396 Maria Odqvist 1 Medelhavstrut 2012-08-15    
1397 Ulrik Wallberg 1 Dammsnäppa 2013-08-15    
1398 Hanna Berg 1 Sammetshätta 2013-08-02    
1399 Robin Johansson 1 Berguv 2011-08-24    
1400 Leif Thörne 1 Ormörn 2017-08-08    
1401 August Thomasson 1 Svart stork 2012-08-09    
1402 Staffan Hellbom 1 Sothöna 2011-08-18    
1403 Axel Jensen 1 Vitgumpsnäppa 2018-08-19    
1404 Tord Uggla 1 Sammetshätta 2002-08-04    
1405 Jan Zäll 1 Större skrikörn 2010-08-16    
1406 Douglas Sejberg 1 Blåkråka 2002-08-04    
1407 Olle Wahlentin 1 Alpjärnsparv 2019-08-04    
1408 Bernt Axelsson 1 Rödhuvad törnskata 2013-08-07    
1409 Magnus Fridolfsson 1 Örnvråk 2011-08-20    
1410 Johan Haglund 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
1411 Mats Karström 1 Stäpphök 2009-08-30    
1412 Mikael Arinder 1 Sammetshätta 2013-08-10    
1413 Niclas Lignell 1 Eksångare 1993-08-27    
1414 Jan-Eric Rönnqvist 1 Örnvråk 2011-08-02    
1415 Johan Eriksson 1 Saxaulsångare 2002-08-20    
1416 Klaes Arrhenius 1 Eksångare 1993-08-26    
1417 Jarl Lorensson 1 Blåkråka 2002-08-03    
1418 Thorild Jonsson 1 Kaspisk trut 1995-08-26    
1419 Anders Paulsrud 1 Nilgås 2003-08-24    
1420 Rolf Engström 1 Grässångare 2000-08-12    
1421 Magnus Aurivillius 1 Örnvråk 2011-08-21    
1422 Lars Norgren 1 Större skrikörn 2002-08-20    
1423 Ralf Norberg 1 Rostand 2002-08-23    
1424 Peter Carlsson 1 Orientvadarsvala 2001-08-01    
1425 Bo Andersson 1 Medelhavstrut 2008-08-27    
1426 Magnus Wisth 1 Saxaulsångare 2002-08-19    
1427 Ulf Hanje 1 Alpjärnsparv 2019-08-23    
1428 Per Lindström 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1429 Olle Liljedahl 1 Kalanderlärka 2000-08-02    
1430 Bertil Schelander 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-18    
1431 Seppo Haavisto 1 Örnvråk 2011-08-13    
1432 Mikael Gustafsson 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1433 Lars Wallström 1 Mindre skrikörn 2005-08-25    
1434 Fredrik Hermansson 1 Eksångare 1993-08-26    
1435 Petter Olsson 1 Saxaulsångare 2002-08-19    
1436 Claus Stubbergaard 1 Blåkråka 2002-08-01    
1437 Jan Gustafsson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1438 Mats Wallin 1 Orientvadarsvala 2001-08-26    
1439 David Erterius 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1440 Anders Eriksson 1 Rostand 2001-08-02    
1441 Tommy Lindell 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
1442 Patric Gullström 1 Större piplärka 2001-08-30    
1443 Stig Holmstedt 1 Örnvråk 2011-08-30    
1444 Henrik Roos 1 Mindre lira 2003-08-23    
1445 Göran Bladh 1 Blåkråka 2002-08-03    
1446 Lars Lindskog 1 Blåkråka 2002-08-10    
1447 Göran Andersson 1 Vattensångare 2008-08-18    
1448 Roland Jarvad 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-16    
1449 Leif Dehlin 1 Blåkråka 2002-08-05    
1450 Andreas Jonsson 1 Bändelkorsnäbb 2002-08-13    
1451 Erik Mangsbo 1 Tereksnäppa 2001-08-20    
1452 Ulf Ahlström 1 Alpjärnsparv 2019-08-05    
1453 Alf Petersson 1 Nilgås 2003-08-09    
1454 Hans Ivarsson 1 Orientvadarsvala 2001-08-03    
1455 Johan Svensson 1 Rostand 2012-08-10    
1456 Ulf Hagström 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1457 Håkan Ellehammer 1 Mindre skrikörn 2005-08-11    
1458 Daniel Thell 1 Biätare 2015-08-28    
1459 Mikael Nilsson 1 Blåkråka 2002-08-04    
1460 Ronny Högström 1 Medelhavstrut 2011-08-09    
1461 Håkan Markstedt 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
1462 Olof Armini 1 Balearisk lira 2004-08-21    
1463 Björn Kylefors 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1464 Tommy Forslund 1 Blåkråka 2002-08-18