Larm från BirdAlarm
2020-02-22 Ägretthäger - Nyord
2020-02-22 Vitnäbbad islom - Nedre Sandøra
2020-02-22 Utter - Väcklinge
2020-02-22 Svart svan - Bjerndrup
2020-02-22 Rödhuvad dykand - Kruså

Lista för Kungsarter 2018

Namn Antal kryss
Rostsparv 485
Sibirisk knölsvärta 440
Större gulbena 323
Sandtärna 264
Rödtrast 239
Moltonisångare 167
Blek tornseglare 153
Rödstrupig sångare 134
Vitryggig hackspett 75
Kohäger 68
Större beckasinsnäppa 67
Ökenpipare 67
Eksångare 65
Bergtajgasångare 62
Orientvadarsvala 60
Nunnestenskvätta 56
Rosenstare 54
Brunsångare 53
Sydnäktergal 49
Natthäger 48