Larm från BirdAlarm
2020-01-18 Vitnackad svärta - Ängelholm Station
2020-01-18 Nilgås - Kristiansdal
2020-01-18 Ringand - Holk
2020-01-18 Stenknäck - Kristiansdal
2020-01-18 Berguv - Grindstugan

Lista för Nya kryss 2019 (Kategori: -300)

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Jan Skidell 215 Myrsnäppa 2019-06-02    
2 Filip Viveland 114 Tallbit 2019-12-30    
3 Fredrik Hellner 93 Tallbit 2019-11-02    
4 Magnus Högberg 70 Knipa 2019-12-17    
5 Robin Mårtensson 69 Vitnackad svärta 2019-12-29    
6 Gabriel Säll 62 Vitnackad svärta 2019-12-26    
7 Henrik Ekman 46 Tallbit 2019-12-25    
8 Elisabeth Lilja 40 Vitnackad svärta 2019-12-13    
9 Dan Persson 36 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
10 Peter Bengtsson 34 Vitnackad svärta 2019-12-13    
11 Stefan Pettersson 34 Nötväcka 2019-12-27    
12 Kristoffer Nilsson 30 Vitnackad svärta 2019-12-15    
13 Lars Lönnå 30 Gråhäger 2019-12-31    
14 Anders Bengtsson 30 Vitnackad svärta 2019-12-21    
15 Oscar Nordahl 30 Vitnackad svärta 2019-12-25    
16 Andreas Degerman 29 Vitryggig hackspett 2019-11-16    
17 Tomas Flyman 27 Vitnackad svärta 2019-12-14    
18 Emil Ejermo 26 Vitnackad svärta 2019-12-14    
19 Kristoffer Olsson Stenman 26 Vitnackad svärta 2019-12-19    
20 Anton Bergman 24 Hökuggla 2019-10-29    
21 Göran Friman 23 Alkekung 2019-11-06    
22 Simon Stenberg Jönsson 23 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
23 Anna Wiik 22 Tallbit 2019-12-21    
24 Lennart Fahlgren 21 Jaktfalk 2019-12-27    
25 Madeleine Danielsson 20 Vitnackad svärta 2019-12-15    
26 Anders Ekdahl 18 Skäggtärna 2019-11-24    
27 Peter Holst 17 Vitnackad svärta 2019-12-13    
28 Sören Emet 17 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
29 Johan Claesson 17 Ringand 2019-12-22    
30 Julius Wengelin Grantén 17 Vitnackad svärta 2019-12-13    
31 Mari Sandell 15 Alpjärnsparv 2019-07-31    
32 Stig Toft Madsen 15 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
33 Kristina Lindqvist 15 Tjäder 2019-12-27    
34 Joakim Cederlund 15 Brunsångare 2019-11-19    
35 Christer Amnehammar 14 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
36 Ola Sångberg 14 Vitnackad svärta 2019-12-28    
37 Torgny Hörnestig 14 Tallbit 2019-12-27    
38 Staffan Hasselgren 14 Tallbit 2019-12-07    
39 Mathias Björndal 14 Vitnackad svärta 2019-12-19    
40 Mikael Johansson 14 Vitnackad svärta 2019-12-22    
41 Per-Göran Svensson 13 Vitnackad svärta 2019-12-22    
42 Hugo Lindroth 13 Vitnackad svärta 2019-12-29    
43 Björn Eriksson 13 Svartnäbbad islom 2019-09-19    
44 Karin Björklund 13 Tallbit 2019-10-26    
45 Simon Carrington 13 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
46 Ulf Hansson 13 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
47 Clas-Olof Olofsson 12 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
48 Yvonne Blombäck 12 Vitnackad svärta 2019-12-21    
49 Oskar Persson 12 Svarthakad buskskvätta 2019-12-27    
50 Eva Bredberg 12 Gråhuvad sparv 2019-11-14    
51 Edvin Klein 12 Skäggtärna 2019-11-24    
52 Emil Gregorica 12 Tallbit 2019-11-08    
53 Daniel Fant 12 Vitnackad svärta 2019-12-14    
54 Christian Swensson 12 Skäggtärna 2019-11-25    
55 Anita Melinder 11 Större turturduva 2019-12-30    
56 Mattias Öberg 11 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
57 Jan Ekedahl 11 Vitnackad svärta 2019-12-14    
58 Eva Edmert 11 Ökensångare 2019-10-07    
59 Elisabeth Sturesson 11 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
60 Hans Bredberg 11 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
61 Daniel Nilsson 11 Dvärgsparv 2019-12-01    
62 Peter Olsson 11 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
63 Fredrik Blomqvist 11 Tallbit 2019-10-30    
64 Bengt Lindberg 11 Skäggtärna 2019-11-24    
65 Hans Abrahamsson 10 Sillgrissla 2019-10-31    
66 Stefan Wastegård 10 Brunsångare 2019-11-30    
67 Ulric Ilvéus 10 Brun törnskata 2019-10-06    
68 Barbara Leibiger 10 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
69 Bert Östholm 10 Skäggtärna 2019-11-24    
70 Jens Stålberg 10 Vitnackad svärta 2019-12-13    
71 Gustav Knall 10 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
72 Berndt Ekberg 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
73 Erik Ejermo 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
74 Staffan Liljeqvist 10 Fältpiplärka 2019-10-20    
75 Janne Pettersson 10 Skäggtärna 2019-11-25    
76 Carina Skoglöf 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
77 Manne Strömbäck 10 Stäppörn 2019-11-24    
78 Inge Schentz 10 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
79 Inga-Britt Ericsson 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
80 Jimmy Bekkevold 10 Lappuggla 2019-12-23    
81 Stig Sturesson 10 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
82 John Berntsson 10 Vitnackad svärta 2019-12-13    
83 Åke Jernberger 10 Brun törnskata 2019-10-06    
84 Karl Ekwall 9 Alpjärnsparv 2019-07-30    
85 Jonas Nolskog 9 Större turturduva 2019-11-13    
86 Jan Boije 9 Tallbit 2019-11-16    
87 Britt Fransson 9 Ringand 2019-12-19    
88 Sture Hermansson 9 Vitnackad svärta 2019-12-13    
89 Bengt-Åke Larsson 9 Forsärla 2019-12-01    
90 Per Norlin 9 Alpjärnsparv 2019-08-10    
91 Michael Engström 9 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
92 Gunnar Hedlén 9 Tallbit 2019-11-26    
93 Erik Kuttainen 9 Ringand 2019-07-23    
94 Krister Aronsson 9 Större turturduva 2019-11-17    
95 Per Helgesson 9 Silkeshäger 2019-10-25    
96 Lennart Andersson 9 Alpjärnsparv 2019-08-04    
97 Christer Bergström 9 Turturduva 2019-10-07    
98 Thomas Johansson 9 Vitnackad svärta 2019-12-22    
99 Hans Lööf 9 Vitnäbbad islom 2019-11-15    
100 Viktor Persson 9 Azurmes 2019-11-06    
101 Elias Ernvik 9 Större turturduva 2019-12-27    
102 Martin Alexandersson 9 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
103 Benny Carlson 9 Fältpiplärka 2019-10-17    
104 Staffan Larsson 9 Brunsångare 2019-11-19    
105 Nils-Erik Evers 9 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
106 Ulf Törnblom 9 Bergtajgasångare 2019-11-24    
107 Hasse Andersson 8 Brun törnskata 2019-10-06    
108 Annika Johannesson 8 Vitnackad svärta 2019-12-22    
109 Marianne Sundqvist 8 Brun törnskata 2019-10-06    
110 Mats Bjersing 8 Vitnackad svärta 2019-12-15    
111 Tony Norman 8 Sibirisk knölsvärta 2019-12-19    
112 Nils-Olof Jerling 8 Bergtajgasångare 2019-11-02    
113 Ghia Krantz Bohlin 8 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
114 Magnus Friberg 8 Alkekung 2019-11-09    
115 Elisabet Carlsson 8 Ringand 2019-05-26    
116 Birgit Svensson 8 Brun törnskata 2019-10-06    
117 Elis Ölfvingsson 8 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
118 Bengt Strandqvist 8 Alkekung 2019-11-25    
119 Marianne Dannbeck 8 Brun törnskata 2019-10-06    
120 Göran Holmberg 8 Brun törnskata 2019-10-06    
121 Bernt Gustin 8 Fjällabb 2019-08-27    
122 Klas Reimers 8 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
123 Ulf Johansson 8 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
124 Johnny Ottosson 8 Brunsångare 2019-11-28    
125 Torbjörn Hedlund 8 Vitnackad svärta 2019-12-22    
126 Håkan Stoor 8 Ringand 2019-08-05    
127 Marjatta Ericson 8 Praktejder 2019-05-26    
128 Kent Moén 8 Vitnäbbad islom 2019-11-23    
129 Samuel Wivstad 8 Brunsångare 2019-11-30    
130 Johannes Grönlund 8 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
131 Ola Mattsson 7 Brandkronad kungsfågel 2019-10-05    
132 Gunnar Kvarnlöf 7 Dvärgspov 2019-07-10    
133 Christel Stenberg 7 Skäggtärna 2019-11-26    
134 Mikael Persson 7 Vitnackad svärta 2019-12-15    
135 Musse Björklund 7 Brun törnskata 2019-10-06    
136 Johan Nylander 7 Brun törnskata 2019-10-06    
137 Peter Nilsson 7 Skäggtärna 2019-11-24    
138 Ulf Sperens 7 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
139 Martin Johansson 7 Brunsångare 2019-11-19    
140 Christer Blank 7 Tallbit 2019-10-27    
141 Kaj Sjöstedt 7 Tallbit 2019-10-27    
142 Harald Ris 7 Sibirisk knölsvärta 2019-12-13    
143 Anita Pöder 7 Kustlabb 2019-08-27    
144 Anders Skoglöf 7 Skäggtärna 2019-11-24    
145 Anders Hellgren 7 Iberisk gransångare 2019-06-27    
146 Hans Börjesson 7 Brun törnskata 2019-10-06    
147 Inge Larsson 7 Brun törnskata 2019-10-06    
148 Lasse Olsson 7 Alpjärnsparv 2019-07-28    
149 Mats Johannesson 7 Svarthuvad sparv 2019-10-02    
150 Per Åberg 7 Skäggtärna 2019-11-24    
151 Torsten Kjell 7 Alpjärnsparv 2019-10-19    
152 Måns Grundsten 7 Brun törnskata 2019-10-06    
153 Ulf Persson 7 Skäggtärna 2019-11-24    
154 Matthis Kaby 7 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
155 Ingvar Torsson 7 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
156 Anders Olovsson 7 Alpjärnsparv 2019-07-29    
157 Magnus Aurivillius 7 Brun törnskata 2019-10-06    
158 Ulf Karlsson 7 Brun törnskata 2019-10-05    
159 Anders Kronhamn 7 Brun törnskata 2019-10-05    
160 Ann-Charlotte Petersson 7 Sydnäktergal 2019-06-07    
161 Magnus Olsson 7 Vitnackad svärta 2019-12-30    
162 Barbro Flermoen 7 Hökuggla 2019-06-11    
163 Sören Carlsson 7 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
164 Adam Lindroth 7 Brun törnskata 2019-10-06    
165 Percy Fredriksson 7 Brun törnskata 2019-10-05    
166 Håkan Johansson 7 Brun törnskata 2019-10-06    
167 Jan Sandberg 7 Ökensångare 2019-10-09    
168 Jonas Persson 7 Tallbit 2019-10-29    
169 Ola Svensson 7 Blek tornseglare 2019-10-29    
170 Mårten Wikström 7 Azurmes 2019-11-06    
171 Sten-Åke Persson 7 Tretåig hackspett 2019-05-29    
172 Björn Lindkvist 7 Brun törnskata 2019-10-05    
173 Eva Klevemark 7 Alpjärnsparv 2019-08-15    
174 Jonas Svedlund 7 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
175 Björn Dahlbom 7 Brun törnskata 2019-10-06    
176 Per Wohlin 6 Dvärgspov 2019-07-10    
177 Josef Chaib 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
178 Jonas Ekström 6 Brun törnskata 2019-10-06    
179 Sussie Carlström 6 Blåvingad årta 2019-06-06    
180 Ingemar Öjhage 6 Dvärgspov 2019-07-10    
181 Björn Owe-Larsson 6 Alpjärnsparv 2019-08-17    
182 Per Eriksson 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
183 Jörgen Hansson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
184 Anders Heder 6 Större turturduva 2019-11-17    
185 Eva Blanch 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
186 Björn Klevemark 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
187 Lars Persson 6 Brunsångare 2019-11-23    
188 Stefan Ljung 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
189 Axel Hultman 6 Alpjärnsparv 2019-08-17    
190 Anders Elf 6 Brunsångare 2019-10-21    
191 Mikael Wikström 6 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
192 Pontus Blanch 6 Tallbit 2019-10-30    
193 Hans Flyman 6 Vitnackad svärta 2019-12-14    
194 Tobias Ljungquist 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
195 Peter Sylvén 6 Vitnackad svärta 2019-12-26    
196 Anita Ericson 6 Dvärgspov 2019-07-11    
197 Karl-Erik Sundström 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
198 Lars Thornberg 6 Brun törnskata 2019-10-06    
199 Peter Nilsson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
200 Mats Nilsson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
201 Jan Gustafsson 6 Alpjärnsparv 2019-08-12    
202 Jonas Nordin 6 Alpjärnsparv 2019-08-10    
203 Philip Österblad 6 Dvärgspov 2019-07-10    
204 Håkan Sterner 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
205 Sten Sandin 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
206 Thomas Tiger 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
207 Hans Abramsson 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
208 Bengt Åhgren 6 Skäggtärna 2019-11-24    
209 Johan Mellquist 6 Alkekung 2019-11-16    
210 Anton Blanch 6 Tärnmås 2019-10-27    
211 Leif Lejdelin 6 Brun törnskata 2019-10-06    
212 Joakim Wallström 6 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
213 Thomas Karlström 6 Brunsångare 2019-10-15    
214 Lena Carlberg 6 Polyglottsångare 2019-07-15    
215 Henrik Lind 6 Brun törnskata 2019-10-06    
216 Magnus Corell 6 Brun törnskata 2019-10-05    
217 Lars Hansson 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
218 Lennart Hellström 6 Storlabb 2019-09-15    
219 Göran Moheim 6 Brun törnskata 2019-10-06    
220 Tomas Lundquist 6 Brun törnskata 2019-10-06    
221 Lars Olausson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
222 Christina Öjhage 6 Dvärgspov 2019-07-10    
223 Thomas Rodeson 6 Polyglottsångare 2019-07-14    
224 Dag Holmberg 6 Brun törnskata 2019-10-06    
225 Marianne Holmberg 6 Brun törnskata 2019-10-06    
226 Irene Hofstedt 6 Skäggtärna 2019-11-24    
227 Håkan Funk 6 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
228 Mikael Nilsson 6 Tallbit 2019-11-02    
229 Rickard Jonsson 6 Lappuggla 2019-06-19    
230 Marie-Louise Bárány 6 Skäggtärna 2019-11-24    
231 Johan Frössling 6 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
232 Per Arne Storsveen 6 Tallbit 2019-11-20    
233 Christer Pålsson 6 Tordmule 2019-06-28    
234 Robert Lager 6 Större turturduva 2019-12-31    
235 Håkan Kjell 6 Alpjärnsparv 2019-09-10    
236 Aron Norrby 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
237 Olof Sjöberg 5 Alpjärnsparv 2019-08-18    
238 Mattias Persson 5 Alpjärnsparv 2019-10-05    
239 Jan Svantesson 5 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
240 Brita Westrup 5 Skäggtärna 2019-11-24    
241 Anders Collin 5 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
242 Patrik Åberg 5 Brun törnskata 2019-10-06    
243 Anders Carlberg 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
244 Per Lif 5 Alpjärnsparv 2019-08-03    
245 Per Forsberg 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
246 Rolf Gäfvert 5 Brun törnskata 2019-10-06    
247 Mattias Larsson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
248 Håkan Ydregården 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
249 Johan Wiktorsson 5 Tretåig hackspett 2019-11-07    
250 Ulf Linnell 5 Tereksnäppa 2019-07-22    
251 Lars Bohlin 5 Vitgumpsnäppa 2019-07-30    
252 Bengt Ottosson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
253 Stefan Kyrklund 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
254 Daniel Hedenbo 5 Större turturduva 2019-11-06    
255 Nils-Arne Thunell 5 Brun törnskata 2019-10-06    
256 Börje Monsén 5 Brun törnskata 2019-10-06    
257 Lars Nilsson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
258 Elisabeth Djerf 5 Svarthuvad sparv 2019-10-02    
259 Ulf Sterler 5 Brunsångare 2019-11-27    
260 Ola Dahlbom 5 Brun törnskata 2019-10-06    
261 Lars Jönsson 5 Ökensångare 2019-10-09    
262 Göran Arn 5 Bergtajgasångare 2019-10-20    
263 Michael Norman 5 Brun törnskata 2019-10-06    
264 Michael Tydén 5 Alpjärnsparv 2019-07-25    
265 Rolf Sandberg 5 Brun törnskata 2019-10-06    
266 Hans Mollberg 5 Stormsvala 2019-09-16    
267 Timo Samanen 5 Brun törnskata 2019-10-06    
268 Karin Bergh 5 Större turturduva 2019-11-07    
269 Martin Dribe 5 Skäggtärna 2019-11-26    
270 Patrik Engberg 5 Tofslärka 2019-07-17    
271 Per Fogelström 5 Skäggtärna 2019-11-25    
272 Lotta Berg 5 Vitgumpad buskskvätta 2019-06-24    
273 Elsy-Britt Schildt 5 Brun törnskata 2019-10-06    
274 Lennart Jonsson 5 Brun törnskata 2019-09-21    
275 Johan Fromholtz 5 Brun törnskata 2019-10-06    
276 Gigi Sahlstrand 5 Gråhuvad sparv 2019-11-15    
277 Lena Wikström 5 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
278 Thomas Hultqvist 5 Brun törnskata 2019-10-06    
279 Lars Björklind 5 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
280 Mats Hildeman 5 Brun törnskata 2019-10-06    
281 Carl-Gustaf Elinder 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
282 Mattias Backlund 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
283 Magnus Hallgren 5 Brun törnskata 2019-10-06    
284 Dan Lindmark 5 Alpjärnsparv 2019-10-06    
285 Joakim Ekman 5 Brun törnskata 2019-10-06    
286 Peter Lundberg 5 Alpjärnsparv 2019-07-28    
287 Erik Wahlgren 5 Alpjärnsparv 2019-08-06    
288 Roger Kaufmann 5 Brun törnskata 2019-10-05    
289 Eva Johansson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
290 Svante Söderholm 5 Brun törnskata 2019-10-05    
291 Örjan Jitelius 5 Brun törnskata 2019-10-06    
292 Hans Bister 5 Alpjärnsparv 2019-08-10    
293 Stefan Morell 5 Alpjärnsparv 2019-08-01    
294 Ulf Gotthardsson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
295 Juha Autio 5 Sibirisk tundrapipare 2019-06-29    
296 Leif Dahlgren 5 Brun törnskata 2019-10-06    
297 Lars Jangö 5 Brun törnskata 2019-10-06    
298 Ulf Hanje 5 Alpjärnsparv 2019-08-23    
299 Mathias Bergström 5 Alpjärnsparv 2019-08-03    
300 Patrik Söderberg 5 Brun törnskata 2019-10-06    
301 Roger Klasson 5 Brun törnskata 2019-10-05    
302 Martin Åkesson 5 Alpjärnsparv 2019-08-05    
303 Lars G Petersson 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
304 Jan-Eric Rönnqvist 5 Brun törnskata 2019-10-06    
305 Jens Morin 5 Brun törnskata 2019-10-06    
306 Anders Grindlund 5 Brun törnskata 2019-10-06    
307 Alf Westergren 5 Vitnackad svärta 2019-12-27    
308 Lars Melin 5 Vitnackad svärta 2019-12-27    
309 Fredrik Johansson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
310 Eva Stenvång 5 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
311 Tommy Emanuelsson 5 Större turturduva 2019-12-28    
312 Lars Eric Rahm 5 Skäggtärna 2019-11-24    
313 Erik Rask 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
314 Per Aspegren 5 Vitnackad svärta 2019-12-26    
315 Carina Berg 5 Nunnestenskvätta 2019-11-02    
316 Åke Bergqvist 5 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
317 Jenny Pozsgai 5 Vitgumpsnäppa 2019-08-05    
318 Anders Vestlund 5 Brun törnskata 2019-10-05    
319 Per Törnquist 5 Brunsångare 2019-10-04    
320 Jens Wikström 5 Polyglottsångare 2019-06-13    
321 Örjan Sjögren 5 Brun törnskata 2019-10-06    
322 Jens Basse 5 Skäggtärna 2019-11-24    
323 Robert Petersén 5 Fältpiplärka 2019-09-01    
324 Lennart Jeppsson 5 Tallbit 2019-10-29    
325 Jesper Petersson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
326 Anders Kling 5 Brun törnskata 2019-10-06    
327 Olle Thyrestam 5 Alpjärnsparv 2019-08-02    
328 Marion Claesson 5 Dvärgspov 2019-07-10    
329 Göran Claesson 5 Dvärgspov 2019-07-10    
330 Tobias Hammarberg 5 Iberisk gransångare 2019-06-29    
331 Nils Hultman 5 Större turturduva 2019-11-14    
332 Michael Slätt 5 Lavskrika 2019-10-26    
333 Ingrid Elm 5 Brun törnskata 2019-10-06    
334 Bodil Nyström 5 Ökentrumpetare 2019-07-08    
335 Gunnar Wallin 5 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
336 Kerstin Wallin 5 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
337 Örjan Alering 5 Lavskrika 2019-09-08    
338 Annika Morberg 5 Alpjärnsparv 2019-08-16    
339 Nils Andersson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
340 Ida Hansson 5 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
341 Kjell Carlsson 5 Brunsångare 2019-11-27    
342 Helena Lager 4 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
343 Ulf Svahn 4 Brunsångare 2019-10-17    
344 Bengt Eriksson 4 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
345 Mats Hulthén 4 Blåvingad årta 2019-06-06    
346 Dag Rådström 4 Alpjärnsparv 2019-08-08    
347 Tobias Berger 4 Gråhuvad sparv 2019-11-08    
348 Lennart Sundström 4 Alpjärnsparv 2019-08-13    
349 Erik Peurell 4 Storlabb 2019-09-20    
350 Jan Oldebring 4 Alpjärnsparv 2019-08-09    
351 Bernt Andersson 4 Ringand 2019-10-20    
352 Rolf Lindskog 4 Brunsångare 2019-11-28    
353 Mats Grahn 4 Brun törnskata 2019-10-06    
354 Gustav Eriksson 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
355 Robert Jansson 4 Alpjärnsparv 2019-07-30    
356 Tobias Lilja-Nordin 4 Sandtärna 2019-09-12    
357 Karl-Åke Johansson 4 Tallbit 2019-10-30    
358 Stefan Munck 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
359 Yonas Ericsson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
360 Gunnar Siljestrand 4 Brun törnskata 2019-10-06    
361 Johnny Johansson 4 Dvärgspov 2019-07-10    
362 Fredrik Rudzki 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
363 Mattias Pozsgai 4 Alpjärnsparv 2019-08-02    
364 Ulf Larsson 4 Silkeshäger 2019-08-04    
365 Jörgen Pisch 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
366 Mikael Jönsson 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
367 Hannu Koho 4 Toppskarv 2019-09-07    
368 Magnus Gustafsson 4 Tallbit 2019-10-29    
369 Fredrik Åstrand 4 Vitnackad svärta 2019-12-27    
370 Mats Petersson 4 Sommargylling 2019-06-01    
371 Thomas Johansson 4 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
372 Bengt Jalsborn 4 Alpjärnsparv 2019-08-19    
373 Herbert Baumann 4 Alpjärnsparv 2019-09-04    
374 Jan Krantz 4 Tallbit 2019-11-05    
375 Ragnar Gustafsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
376 Göran Gustavsson 4 Alpjärnsparv 2019-07-31    
377 Johan Södercrantz 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
378 Olle Pettersson 4 Svarttärna 2019-05-22    
379 Jan Tranderyd 4 Iberisk gransångare 2019-06-19    
380 Johan Wallin 4 Brun törnskata 2019-10-05    
381 Åke Anderson 4 Alpjärnsparv 2019-07-30    
382 Magnus Unger 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
383 Johan Svedholm 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
384 Peter Berglin 4 Brun törnskata 2019-10-06    
385 Stig-Uno Svensson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
386 Göran Engberg 4 Alpjärnsparv 2019-08-18    
387 Mats Alderus 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
388 Douglas Gustafsson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
389 Mikael Nord 4 Brun törnskata 2019-10-06    
390 Hans Olofsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
391 Patric Österblad 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
392 Håkan Thorstensson 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
393 Mikael Rosén 4 Brun törnskata 2019-10-06    
394 Lars Davner 4 Brun törnskata 2019-10-05    
395 Marianne Johansson 4 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
396 Tommy Holmgren 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
397 Stellan Amzoll 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
398 Håkan Persson 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
399 Göran Cederwall 4 Brun törnskata 2019-10-06    
400 Morgan Svensson 4 Ökentrumpetare 2019-07-08    
401 Lillemor Däckfors 4 Dvärgspov 2019-07-11    
402 Björn Arvidsson 4 Alpjärnsparv 2019-08-22    
403 Ronny Johansson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
404 Börje Pettersson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
405 Björn Malmgren 4 Alpjärnsparv 2019-08-06    
406 Jan Kellerth 4 Polyglottsångare 2019-07-14    
407 Leif Godin 4 Brun törnskata 2019-10-05    
408 Jan Petersson 4 Alpjärnsparv 2019-09-03    
409 Mats Axbrink 4 Alpjärnsparv 2019-08-09    
410 Torbjörn Andersson 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
411 Yngve Wiklund 4 Alpjärnsparv 2019-08-01    
412 Oskar Wändell 4 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
413 Anders Öberg 4 Tallbit 2019-12-15    
414 Maria Odqvist 4 Tallbit 2019-11-10    
415 Jonas Melin 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
416 Stellan Andersson 4 Tereksnäppa 2019-07-22    
417 Jan Virking 4 Aftonfalk 2019-09-02    
418 Christopher Magnusson 4 Tallbit 2019-10-27    
419 Nina Janelm 4 Iberisk gransångare 2019-06-21    
420 Gunilla Olsson 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
421 Claes Andersson 4 Alpjärnsparv 2019-10-02    
422 Krister Nordin 4 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
423 Bengt Svednert 4 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
424 Martin Resare 4 Brun törnskata 2019-10-06    
425 Per-Johan Ulfendahl 4 Brun törnskata 2019-10-06    
426 Stefan Persson 4 Alpjärnsparv 2019-08-12    
427 Jesper Norrby 4 Brun törnskata 2019-10-06    
428 Andreas Joakimson 4 Alpjärnsparv 2019-09-09    
429 Björn Wester 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
430 Anders Nilsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
431 Thomas Rostedt 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
432 Håkan Karlsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
433 Sören Sahlin 4 Azurmes 2019-11-07    
434 Håkan Johansson 4 Alpjärnsparv 2019-10-18    
435 Bertil Svensson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
436 Karin Lundmark 4 Tallbit 2019-10-30    
437 Richard Petersson 4 Tallbit 2019-11-06    
438 Fredrik Lindmark 4 Isabellatörnskata 2019-09-10    
439 Lars-Gunnar Lundquist 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
440 Per Jonas Andersson 4 Större skrikörn 2019-09-22    
441 Per-Eric Betzholtz 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
442 Conny Dahnson 4 Tallbit 2019-11-16    
443 Fredrik Bondestam 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
444 Bengt Svensson 4 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
445 Andreas Tranderyd 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
446 Jörgen Agerskov 4 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
447 Håkan Winqvist 4 Tajgasångare 2019-09-28    
448 Anette Westin 4 Iberisk gransångare 2019-06-18    
449 Gunnar Berggren 4 Alpjärnsparv 2019-07-29    
450 Bo Thoor 4 Gråhuvad sparv 2019-11-15    
451 Robin Isaksson 4 Nunnestenskvätta 2019-11-02    
452 Anders Lennartsson 4 Wilsonbeckasin 2019-04-25    
453 Jan Linder 4 Dvärgspov 2019-07-11    
454 Annika Källman 4 Brun törnskata 2019-10-06    
455 Andreas Brehammar 4 Sydnäktergal 2019-05-24    
456 Nina Fransson 4 Vitnackad svärta 2019-12-14    
457 Leif Thorbjörnsson 4 Ringand 2019-12-23    
458 Johannes Rydström 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
459 Anders Brodin 4 Alpjärnsparv 2019-08-18    
460 Fredrik Lennartsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
461 Göran Frisk 4 Brun törnskata 2019-10-06    
462 Richard Ek 4 Brun törnskata 2019-10-06    
463 Christian Cederroth 4 Brun törnskata 2019-10-06    
464 Håkan Lavebratt 4 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
465 Bo Askerin 4 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
466 Olof Jansson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
467 Stellan Bygård 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
468 Gunilla Malm 4 Tallbit 2019-11-10    
469 Gustaf Floderus 4 Ärtsångare 2019-07-06    
470 John Thulin 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
471 Mats Sigvant 4 Större turturduva 2019-11-14    
472 Ola Andersson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-28    
473 Leif Jern 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-08    
474 Filip Ajne 4 Alpjärnsparv 2019-08-19    
475 Tomas Lundqvist 4 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
476 Markus Lagerqvist 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
477 Bengt Allberg 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
478 Håkan Rune 4 Alpjärnsparv 2019-07-30    
479 Per Spångfors 4 Snösparv 2019-03-24    
480 Nadine Petré 4 Göktyta 2019-07-01    
481 Liselotte Andersson 3 Skäggtärna 2019-11-25    
482 Anders Fondelius 3 Fiskmås 2019-02-16    
483 Jan Ottosson 3 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
484 Rolf Nordin 3 Brun törnskata 2019-10-06    
485 Jesper Danielson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
486 Roger Börjesson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
487 Per Gustafsson 3 Dvärgspov 2019-07-10    
488 Magnus Köpman 3 Iberisk gransångare 2019-06-23    
489 Göran Lettstrand 3 Alpjärnsparv 2019-08-21    
490 Jeff Price 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
491 Janne Svedberg 3 Brun törnskata 2019-10-06    
492 Rolf Håkansson 3 Tallbit 2019-11-02    
493 Inger Strid Andersson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
494 Henrik Johansson 3 Ökentrumpetare 2019-07-08    
495 Jukka Markkanen 3 Alpjärnsparv 2019-10-02    
496 Per Johansson 3 Brunsångare 2019-11-21    
497 Fredrik Engström 3 Vattenpiplärka 2019-01-06    
498 Wilgot Fritzon 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
499 Lotta Kullman 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
500 Sebbe Nilsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-02    
501 Nicklas Nordbeck 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
502 Göran Arstad 3 Alpjärnsparv 2019-08-09    
503 Olof Ramel 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
504 Magnus Liljefors 3 Brun törnskata 2019-10-06    
505 Timo Niiranen 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
506 Owe Rosengren 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
507 Urban Toresson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
508 Per Flodin 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
509 Roger Karlsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
510 Nils Abrahamsson 3 Dvärgspov 2019-07-10    
511 Kent Carlsson 3 Dvärgspov 2019-07-10    
512 Ulf Malm 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
513 Uno Malm 3 Brun törnskata 2019-10-06    
514 Ulf Carlson 3 Iberisk gransångare 2019-06-28    
515 Andreas Jilkén 3 Sydnäktergal 2019-05-22    
516 Lars Sund 3 Iberisk gransångare 2019-06-27    
517 Rein Pöder 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
518 Lars-Erik Collin 3 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
519 Per Sjöstrand 3 Biätare 2019-07-15    
520 Ronny Malm 3 Brun törnskata 2019-10-06    
521 Peder Edvinsson 3 Silkeshäger 2019-10-25    
522 Jörgen Fritzson 3 Gulgrå sparv 2019-05-18    
523 Stefan Hage 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
524 Stefan Oscar Oscarsson 3 Brun törnskata 2019-10-06    
525 Lars-Olof Nilsson 3 Skäggtärna 2019-11-24    
526 Anders Kornestedt 3 Ökentrumpetare 2019-07-08    
527 Lennart Rundqvist 3 Tallbit 2019-12-01    
528 Markus Forslund 3 Alpjärnsparv 2019-08-09    
529 Bo Carlsson 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
530 Joakim Djerf 3 Alpjärnsparv 2019-10-02    
531 Mats-Åke Persson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
532 Rolf Ericsson 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
533 Bengt Larsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
534 Yngve Johansson 3 Iberisk gransångare 2019-06-17    
535 Hans Lomosse 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
536 Per-Arne Fransson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
537 Stefan Berg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
538 Roland Mattsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
539 Thomas Kellerth 3 Polyglottsångare 2019-07-14    
540 Magnus Dahl 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
541 Christer Carlenius 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
542 Jan-Olof Bard 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
543 Siv Bard 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
544 Christer Eriksson 3 Fältpiplärka 2019-10-20    
545 Joakim Setterlund 3 Skäggtärna 2019-11-24    
546 Fredrik Larsson 3 Jaktfalk 2019-09-29    
547 Johan Karlsson 3 Silkeshäger 2019-05-25    
548 Sven V Johansson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
549 Peter Degerman 3 Rödhuvad törnskata 2019-06-13    
550 Anton Castelius 3 Brun törnskata 2019-10-06    
551 Tobias Odqvist 3 Lavskrika 2019-07-10    
552 Niklas Delfin 3 Dvärgspov 2019-07-10    
553 Stefan Karlsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-01    
554 Leif Nordin 3 Tallbit 2019-10-30    
555 Lars Andersson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
556 Johannes Löfqvist 3 Brunsångare 2019-11-23    
557 Carl Tholin 3 Brun törnskata 2019-10-06    
558 Lars Kulmala 3 Tallbit 2019-11-02    
559 Raoul Wexius 3 Wilsonbeckasin 2019-04-24    
560 Hans Olof Bond 3 Alpjärnsparv 2019-08-12    
561 Tord Svensson 3 Sibirisk tundrapipare 2019-06-29    
562 David Andersson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
563 Tommie Fagerberg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
564 Martin Widén 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
565 Johan Oscarsson 3 Iberisk gransångare 2019-06-24    
566 Sven-Ingmar Deurell 3 Gulgrå sparv 2019-05-18    
567 Kerstin Karlsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
568 Anders Jansson 3 Alpjärnsparv 2019-08-16    
569 Christian Williams 3 Tereksnäppa 2019-07-22    
570 Olle Wahlentin 3 Alpjärnsparv 2019-08-04    
571 Stefan Ettestam 3 Alpjärnsparv 2019-10-05    
572 Patrick Degerman 3 Tajgasångare 2019-09-14    
573 Jörgen Lindberg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
574 Bernt Axelsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
575 Bernt Carlsson 3 Isabellastenskvätta 2019-05-21    
576 Lena Radler 3 Alpjärnsparv 2019-08-18    
577 Jan Westerlund 3 Sydnäktergal 2019-05-25    
578 Anders Lindberg 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
579 Magnus Westerlind 3 Alpjärnsparv 2019-08-24    
580 Sigurd Malm 3 Brun törnskata 2019-10-06    
581 Johan Åhlén 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
582 Rune Berglinn 3 Dvärgspov 2019-07-11    
583 Hans Ivarsson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
584 Åke Nygårds 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
585 Thomas Carlsson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
586 Jonas Rosquist 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
587 Håkan Larsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
588 Stig Holmstedt 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
589 Roland Lundgren 3 Alpjärnsparv 2019-08-06    
590 Hans Marken 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
591 Per-Anders Linder 3 Skatgök 2019-07-11    
592 George Gustafsson 3 Vitnackad svärta 2019-12-21    
593 Birgitta Rune 3 Alpjärnsparv 2019-08-18    
594 Magnus Elfwing 3 Spetsbergsgrissla 2019-05-17    
595 Erik Törnvall 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
596 Stefan Lithner 3 Gulgrå sparv 2019-05-18    
597 Malin Löfgren 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
598 Fredrik Svensson 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
599 Anders Delin 3 Ökentrumpetare 2019-07-08    
600 Seppo Haavisto 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
601 Ulf Löfås 3 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
602 Mats Alinder 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
603 Mats Thorin 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
604 Henrik Waldenström 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
605 Johan Sandström 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
606 Tomas Lundh 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
607 Johan Frölinghaus 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
608 Paul Tufvesson 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
609 Göran Israelsson 3 Sydnäktergal 2019-06-02    
610 Anders Johansson 3 Alpjärnsparv 2019-08-09    
611 Michael Egerzon 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
612 Ragnar Seldén 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
613 Sune Sellstedt 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
614 Anders Olovsson 3 Alpjärnsparv 2019-07-29    
615 Anders Lind 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
616 Ingvar Selse 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
617 Håkan Ramsén 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
618 Johan Widenberg 3 Alpjärnsparv 2019-08-04    
619 Albin Torsson 3 Tallbit 2019-10-27    
620 Margareta Kaspersson 3 Tallbit 2019-11-02    
621 Anders Wånge Kjellsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
622 Martin Ekenberg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
623 Christopher Gullander 3 Saxaulsångare 2019-06-04    
624 Peter Franzén 3 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
625 Henrik Stensnäs 3 Kaspisk trut 2019-05-31    
626 Göran Widerström 3 Storlabb 2019-09-02    
627 Jan Rosqvist 3 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
628 Hans Ekstrand 3 Bredstjärtad labb 2019-10-14    
629 Anders Svensson 3 Tallbit 2019-11-16    
630 Jan Bergman 3 Bergtajgasångare 2019-11-08    
631 Fredrik Klingberg 3 Dvärgspov 2019-07-10    
632 Elaine Price 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
633 Eric Sandin 3 Kungsfågelsångare 2019-10-12    
634 Fredrik Litsgård 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
635 Magnus Bergvall 3 Isabellatörnskata 2019-09-10    
636 Henrik Stjernman 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
637 Anette Berglinn 3 Dvärgspov 2019-07-11    
638 Tom Malm 3 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
639 Britta Carlström 3 Dvärgspov 2019-07-10    
640 Claes-Göran Ahlgren 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
641 Bengt Lindberg 3 Iberisk gransångare 2019-06-20    
642 Tommy Carlström 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
643 Anders Törnqvist 3 Sibirisk tundrapipare 2019-07-01    
644 Torbjörn Nilsson 3 Iberisk gransångare 2019-06-17    
645 Rikard Hellgren 3 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
646 Andreas Wernersson 3 Alpjärnsparv 2019-08-25    
647 Christer Sundström 3 Alpjärnsparv 2019-09-08    
648 Göte Larsson 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
649 Tony Andersson 3 Alpjärnsparv 2019-07-28    
650 Anders Svensson 3 Skäggtärna 2019-11-24    
651 Tomas Kjelsson 3 Amerikansk knölsvärta 2019-05-18    
652 Anette Magnusson 3 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
653 Anna Karlsson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
654 Tomas Stafström 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
655 Jan Lundstedt 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
656 Lars-Erik Thim 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
657 Patrick Fritzson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
658 Jörgen Kragh 2 Wilsonbeckasin 2019-04-26    
659 Ingvar Wedberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
660 Per Moqvist 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
661 Hilkka Alexandersson 2 Tallbit 2019-11-02    
662 Göran Nilsson 2 Tallbit 2019-11-06    
663 Tomas Svensson 2 Tajgasångare 2019-10-27    
664 Siv Lundstedt 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
665 Magnus Ekenstierna 2 Tallbit 2019-11-04    
666 Ingvor Kasselstrand 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
667 Lars Öhlén 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-21    
668 Per Jakobsson 2 Wilsonbeckasin 2019-04-20    
669 Per Henningsson 2 Gråhuvad sparv 2019-11-12    
670 Björn Andersson 2 Kaspisk trut 2019-06-01    
671 Hans Schwartz 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
672 Andreas Livbom 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-08    
673 Kenneth Lidén 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
674 Magnus Kasselstrand 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
675 Ulf Nilsson 2 Svarthuvad mås 2019-04-24    
676 Jussi Tranesjö 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
677 Ingrid Hjärne 2 Sydnäktergal 2019-05-31    
678 Anders Grönvall 2 Lappuggla 2019-11-24    
679 Per-Arne Melander-Ekberg 2 Dvärgspov 2019-07-11    
680 Thomas Bernhardsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
681 Jan Tallmark 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
682 Anne-Lis Krantz 2 Tallbit 2019-10-31    
683 Mats Tunsvik 2 Rödhuvad törnskata 2019-10-06    
684 Lennart Pettersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-19    
685 Leif Hägg 2 Alpjärnsparv 2019-07-29    
686 Peter Westerberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
687 Lennart Hermansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
688 Tommy Ericson 2 Sydnäktergal 2019-05-30    
689 Mats Andersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
690 Kajsa Gustafsson 2 Tallbit 2019-10-25    
691 Mats Ranebo 2 Blåvingad årta 2019-06-06    
692 Klas Rosenkvist 2 Dvärgspov 2019-07-11    
693 Stefan Eriksson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
694 Fredrik Lindgren 2 Ringand 2019-12-21    
695 Ola Persson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
696 Victor Tapper 2 Kejsarörn 2019-01-26    
697 Thomas Möller 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
698 Magnus Renmyr 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
699 Christian Leth 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
700 Göran Andersson 2 Dvärgspov 2019-07-11    
701 Kjell Bergström 2 Sydnäktergal 2019-06-07    
702 Lars Nilsson 2 Svart stork 2019-08-20    
703 Ronnie Lindqvist 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
704 Björn Dellming 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
705 Lars-Erik Larsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
706 Mikael Arinder 2 Dvärgspov 2019-07-10    
707 Weine Erlandsson 2 Brun törnskata 2019-10-06    
708 Lars Wallström 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
709 Christian Halleröd 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
710 Roland Sjöberg 2 Alpjärnsparv 2019-08-02    
711 Ulf Ståhle 2 Wilsonbeckasin 2019-04-22    
712 Magnus Wisth 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
713 Berne Martinsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
714 Kjell Svensson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
715 Stefan Andersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
716 Kjell Yngerskog 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
717 Ulf Ekerhed 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
718 Bertil Rahm 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
719 Pav Johnsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
720 Pentti J Tatti 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
721 Göran Brehmer 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
722 Magnus Jäderblad 2 Dvärgspov 2019-07-11    
723 Lars Olsson 2 Wilsonbeckasin 2019-04-19    
724 Fredrik Hermansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
725 Bengt Sjöman 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
726 Bo Eriksson 2 Wilsonbeckasin 2019-04-24    
727 Karl-Erik Häger 2 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
728 Arne Johansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
729 Anders Staaf 2 Blåvingad årta 2019-06-05    
730 Robert Tuveson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
731 Magnus Rignell 2 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
732 Torvald Tranetoft 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
733 Ante Strand 2 Brun törnskata 2019-10-06    
734 Ulf Ahlström 2 Alpjärnsparv 2019-08-05    
735 Johan Dahlberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
736 Joakim Söderhäll 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
737 Bill Lindwall 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
738 Per Lindquist 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
739 Erik Johansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
740 Per-Göran Utterfors 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
741 Håkan Markstedt 2 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
742 Roy Ottosson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
743 Lars-Evert Svensson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
744 Leif Thörne 2 Brun törnskata 2019-10-06    
745 Viggo Norrby 2 Brun törnskata 2019-10-06    
746 Hans Waern 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
747 Magnus Fridolfsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
748 Carl-Ivar Hagman 2 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
749 Bror Wallbom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
750 Thomas Ekberg 2 Dvärgspov 2019-07-10    
751 Jan Unoson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
752 Bengt Salomonsson 2 Bredstjärtad labb 2019-10-05    
753 Anders Svensson 2 Sydnäktergal 2019-06-07    
754 Gabriel Ekman 2 Alpjärnsparv 2019-08-10    
755 Henric Jennersjö 2 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
756 Hans Rudhe 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
757 Michael Tholin 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
758 Mathias Theander 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
759 Mårten Hammar 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
760 Jacob Ämterlind 2 Tallbit 2019-11-16    
761 Erik Sjögren 2 Skäggtärna 2019-11-25    
762 Ulrik Wallberg 2 Sydnäktergal 2019-05-12    
763 Ulf Andersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
764 Ulf Jönsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
765 Ronny Johansson 2 Tallbit 2019-10-29    
766 Siv Persson 2 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
767 Per Hagström 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
768 Lotta Bonde 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
769 Tommy Magnusson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
770 Björn Lilja 2 Alpjärnsparv 2019-07-30    
771 Britta Wallbom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
772 Joakim Soneklint 2 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
773 Olle Hydén 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-31    
774 Peter Oscarsson 2 Sibirisk piplärka 2019-09-29    
775 Torbjörn Arvidsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
776 Pontus Grönvall 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
777 Hans Wijkström 2 Wilsonbeckasin 2019-04-23    
778 Nils Söderbom 2 Skäggtärna 2019-11-24    
779 Staffan Sundin 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
780 Stefan Malm 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
781 Peter Ahlbeck 2 Nattskärra 2019-05-18    
782 Håkan Gabrielsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
783 Christer Brostam 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
784 Anders Eriksson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
785 Daniel Lindén 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
786 Karl Johan Eriksson 2 Alpjärnsparv 2019-08-13    
787 Bernt Larsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
788 Martin Tjernberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
789 Joel Bengtsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
790 Johan Elfström 2 Ringand 2019-07-17    
791 Thomas Karlsohn 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
792 Hans Johansson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
793 Göran Lenz 2 Tallbit 2019-10-28    
794 Annelie Andersson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
795 Lars Forsberg 2 Vitnackad svärta 2019-05-12    
796 Leif Haldorson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
797 Hans Asplund 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
798 Håkan Sandin 2 Brednäbbad simsnäppa 2019-10-03    
799 Jan Johansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
800 Ronny Svensson 2 Skäggtärna 2019-11-24    
801 Lasse Sunnerstig 2 Trädgårdsträdkrypare 2019-06-01    
802 Anders Larsson 2 Vitgumpsnäppa 2019-08-09    
803 Lars-Gunnar Hellman 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
804 Johan Tengholm 2 Alpjärnsparv 2019-07-31    
805 Göran Fries 2 Dvärgspov 2019-07-11    
806 Hans-Erik Persson 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-11    
807 Bengt Säfström 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
808 Clas Cronlund 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
809 Bertil Sjöblom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
810 Krister Carlsson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
811 Mats Weiland 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
812 Magnus Nyström 2 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
813 Oscar Carheden 2 Alpjärnsparv 2019-08-13    
814 Hans Hägnander 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
815 Christer Lundin 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
816 Per-Olof Strandroth 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
817 Björn Lundgren 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
818 Bengt Strindhagen 2 Tallbit 2019-11-02    
819 Lars Samuelsson 2 Fjällgås 2019-05-12    
820 Mikael Calner 2 Tallbit 2019-10-25    
821 Thomas Molander 2 Kungsfiskare 2019-05-29    
822 Sara Skidell 2 Amerikansk kricka 2019-03-14    
823 Peter Lindmark 2 Praktejder 2019-10-07    
824 Daniel Sevelin 2 Tallbit 2019-11-02    
825 Joakim Boman 2 Brun törnskata 2019-10-06    
826 Mats Hjelte 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
827 Martin Heinrich 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
828 Per Pöder 2 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
829 Ingemar Marklund 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-14    
830 Daniel Enarsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
831 John Andersson 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
832 Matti Eriksson 1 Alpjärnsparv 2019-07-30    
833 Bo Hallman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
834 Magnus Andersson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
835 Christer Klingstedt 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
836 Joachim Ekström 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
837 Håkan Forsman 1 Alpjärnsparv 2019-08-01    
838 Göran Widén 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
839 Dan Giselsson 1 Tallbit 2019-11-09    
840 Fredrik Anmark 1 Wilsonbeckasin 2019-04-21    
841 Bo Henriksson 1 Varfågel 2019-12-31    
842 David Apelqvist 1 Rostsparv 2019-01-02    
843 Henrik Nilsson 1 Amerikansk kricka 2019-03-31    
844 Tore Holkvik 1 Mindre hackspett 2019-03-06    
845 Emil Gildebrand 1 Praktejder 2019-01-07    
846 Jan Blomqvist 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
847 Mats Axelson 1 Ökentrumpetare 2019-07-08    
848 Uno Unger 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
849 Erik Hirschfeld 1 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
850 Sune Fasth 1 Sibirisk tundrapipare 2019-06-29    
851 Görgen Hildingsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
852 Göran Lindh 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
853 Lars Lundstedt 1 Nilgås 2019-03-23    
854 Kristian Kjellberg 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
855 Stefan Delin 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
856 Jörgen Fagefors 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
857 Sten Westerberg 1 Svart stork 2019-08-20    
858 Leif Erixon 1 Brunsångare 2019-10-15    
859 Dan Bengtsson 1 Alpjärnsparv 2019-08-05    
860 Bengt Adamsson 1 Kejsarörn 2019-03-29    
861 Lars Ståhle 1 Silkeshäger 2019-10-25    
862 Staffan Gustavsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
863 Håkan Jacobsson 1 Tallbit 2019-11-02    
864 Roland Lindberg 1 Tallbit 2019-11-10    
865 Mats Björkquist 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
866 Sven-Erik Johansson 1 Tallbit 2019-10-30    
867 Peter Hörenius 1 Gråhuvad vipa 2019-05-19    
868 Anna Peman 1 Sibirisk knölsvärta 2019-05-14    
869 Jacob Angsten 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
870 Marcus Nygårds 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
871 Anders Johansson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
872 Niclas Ahlberg 1 Rostsparv 2019-01-06    
873 Joel Hallingfors 1 Rostsparv 2019-01-06    
874 Mats Andersson 1 Rostsparv 2019-01-03    
875 Peter Lehmann 1 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
876 Per Stattin 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
877 Tommy Ekmark 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
878 Ilona Ekmark 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
879 Rolf Svensson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
880 Anders Linus Larsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
881 Andreas Viberg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
882 Eric Torsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
883 Lars Ekström 1 Praktejder 2019-05-07    
884 Ragnar Carlsson 1 Kustsnäppa 2019-10-17    
885 Johan Schmidt 1 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
886 Sven Birkedal 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
887 Tommy Ubbesen 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
888 Håkan Nicander 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
889 Fredrik Björck 1 Tallbit 2019-10-31    
890 Björn Fors 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
891 Eric Blomgren 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
892 Lars Lundquist 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
893 Kristian Ståhl 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
894 Mats Rosén 1 Tallbit 2019-11-02    
895 Olof Strand 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
896 Axel Jensen 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
897 Hanna Berg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
898 Alexander Lilja-Nordin 1 Tallbit 2019-11-10    
899 Katarina Lilja Nordin 1 Tallbit 2019-11-10    
900 Bengt Nordin 1 Tallbit 2019-10-29    
901 Gunilla Wetterling 1 Praktejder 2019-05-07    
902 Per Ola Svensson 1 Rödhuvad törnskata 2019-06-08    
903 Maud Salomonsson 1 Wilsonbeckasin 2019-04-19    
904 Thomas Österholm 1 Alpjärnsparv 2019-07-29    
905 Bengt Neiss 1 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
906 Johan Svensson 1 Rosenstare 2019-05-18    
907 Simon Lindqvist 1 Ökentrumpetare 2019-07-08    
908 Bert-Göran Bäckman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
909 Marie Lindholm 1 Polyglottsångare 2019-06-13    
910 Tord Uggla 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
911 Christer Landgren 1 Blek tornseglare 2019-10-29    
912 Benny Ekberg 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
913 Lars-Åke Karlsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
914 Berndth Gustafsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
915 Mats Almgren 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
916 Ronny Johansson 1 Isabellastenskvätta 2019-05-21    
917 Håkan Eliasson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
918 Peter Malm 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
919 Peter Elfman 1 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
920 Kaj Möller 1 Tallbit 2019-10-29    
921 Gunde Persson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
922 Mikael Ackelman 1 Wilsonbeckasin 2019-04-23    
923 Sven-Olof Johannesson 1 Rostsparv 2019-01-10    
924 Christopher Thornliden 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
925 Patric Gullström 1 Wilsonbeckasin 2019-04-22    
926 Karl Hammar 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
927 Hans-Åke Gustavsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
928 Henry Hirsimäki 1 Sibirisk piplärka 2019-09-26    
929 Bernt Bergström 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
930 Staffan Åkeby 1 Dvärgspov 2019-07-11    
931 Ralf Norberg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
932 Stig Jacobsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
933 Anders Paulsrud 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
934 Peter Backman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
935 Hans Boberg 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
936 Per Lindström 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
937 Klaes Arrhenius 1 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
938 Gunnar Högberg 1 Nilgås 2019-03-24    
939 Gunnar Johansson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
940 Hans Nilsson 1 Aftonfalk 2019-05-10    
941 Lars-Bertil Nilsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
942 Katarina Stenman 1 Kornsparv 2019-01-19    
943 Jan Eriksson 1 Alpjärnsparv 2019-07-27    
944 Mathias Näslund 1 Blåvingad årta 2019-06-05    
945 Sven Faugert 1 Alpjärnsparv 2019-08-01    
946 Lennart Karlsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-28    
947 Håkan Sivencrona 1 Dvärgspov 2019-07-10    
948 Karin Lundqvist 1 Rostsparv 2019-01-11    
949 Jan Peterson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
950 Peter Karlehagen 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
951 Björn Jönsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
952 Lars Jönsson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
953 Elon Wismén 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
954 Fredrik Andersson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
955 Bengt Carlsson 1 Rostsparv 2019-01-10    
956 Barbro Hellström 1 Gråspett 2019-07-06    
957 Erik Stensman 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
958 Ulf Franzén 1 Rostsparv 2019-01-04    
959 Fredrik Askhem 1 Vit stork 2019-07-17    
960 Sven Wijk 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
961 Filippa Ek 1 Rostand 2019-05-17    
962 Arne Ekström 1 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
963 Per Norberg 1 Tallbit 2019-10-29    
964 Torbjörn Janson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
965 Anne-Marie Barregren 1 Skäggtärna 2019-11-25    
966 Håkan Carlestam 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
967 Johan Andresén 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
968 Brita Gustafsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
969 Eva Fredriksson 1 Större turturduva 2019-01-03    
970 Lars Boberg 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
971 Ulrika Tollgren 1 Dvärgspov 2019-07-10    
972 Berndt Sonelius 1 Aftonfalk 2019-09-07    
973 Kenneth Sjögren 1 Sydnäktergal 2019-05-14    
974 Roger Mellroth 1 Alpjärnsparv 2019-07-25    
975 Monica Malmberg 1 Sydnäktergal 2019-05-18    
976 Håkan Larsson 1 Tallbit 2019-10-30    
977 Adrian Djerf 1 Sibirisk piplärka 2019-09-30    
978 Jonas Knape 1 Wilsonbeckasin 2019-04-22    
979 Anders Ring 1 Praktejder 2019-06-01    
980 Tommy Lindberg 1 Lappuggla 2019-01-20    
981 Per Åsander 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
982 Jörgen Ljungquist 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
983 Martin Olesen 1 Iberisk gransångare 2019-07-04    
984 Gunilla Nilsson 1 Aftonfalk 2019-05-10    
985 Bertil Sanner 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
986 Inga-Lill Paulsen Andersson 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
987 Roger Eskilsson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
988 Tommy Wilhelmsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
989 Thomas Karlsson 1 Brunsångare 2019-11-20    
990 Bruno Engblad 1 Lundsångare 2019-06-08    
991 Sven-Olov Karlsson 1 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
992 Thomas Lindström 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
993 Bjarne Karlsson 1 Wilsonsimsnäppa 2019-04-17    
994 Emil Lundahl 1 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
995 Ingemar Jönsson 1 Tallbit 2019-11-04    
996 Per Lagerås 1 Polyglottsångare 2019-07-14    
997 Mats Lundberg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
998 Kristoffer Lager 1 Gråhuvad vipa 2019-05-19