Larm från BirdAlarm
2020-01-18 Vitnackad svärta - Ängelholm Station
2020-01-18 Nilgås - Kristiansdal
2020-01-18 Ringand - Holk
2020-01-18 Stenknäck - Kristiansdal
2020-01-18 Berguv - Grindstugan

Lista för Nya kryss 2019 (Kategori: 300+)

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Peter Bengtsson 34 Vitnackad svärta 2019-12-13    
2 Oscar Nordahl 30 Vitnackad svärta 2019-12-25    
3 Emil Ejermo 26 Vitnackad svärta 2019-12-14    
4 Simon Stenberg Jönsson 23 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
5 Lennart Fahlgren 21 Jaktfalk 2019-12-27    
6 Peter Holst 17 Vitnackad svärta 2019-12-13    
7 Sören Emet 17 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
8 Julius Wengelin Grantén 17 Vitnackad svärta 2019-12-13    
9 Ulf Hansson 13 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
10 Clas-Olof Olofsson 12 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
11 Yvonne Blombäck 12 Vitnackad svärta 2019-12-21    
12 Edvin Klein 12 Skäggtärna 2019-11-24    
13 Elisabeth Sturesson 11 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
14 Mattias Öberg 11 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
15 Daniel Nilsson 11 Dvärgsparv 2019-12-01    
16 Bengt Lindberg 11 Skäggtärna 2019-11-24    
17 Fredrik Blomqvist 11 Tallbit 2019-10-30    
18 Bert Östholm 10 Skäggtärna 2019-11-24    
19 Barbara Leibiger 10 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
20 Ulric Ilvéus 10 Brun törnskata 2019-10-06    
21 Stefan Wastegård 10 Brunsångare 2019-11-30    
22 Jens Stålberg 10 Vitnackad svärta 2019-12-13    
23 Carina Skoglöf 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
24 Inge Schentz 10 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
25 Erik Ejermo 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
26 Staffan Liljeqvist 10 Fältpiplärka 2019-10-20    
27 Janne Pettersson 10 Skäggtärna 2019-11-25    
28 Michael Engström 9 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
29 Per Helgesson 9 Silkeshäger 2019-10-25    
30 Krister Aronsson 9 Större turturduva 2019-11-17    
31 Sture Hermansson 9 Vitnackad svärta 2019-12-13    
32 Hans Lööf 9 Vitnäbbad islom 2019-11-15    
33 Viktor Persson 9 Azurmes 2019-11-06    
34 Elis Ölfvingsson 8 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
35 Bengt Strandqvist 8 Alkekung 2019-11-25    
36 Birgit Svensson 8 Brun törnskata 2019-10-06    
37 Tony Norman 8 Sibirisk knölsvärta 2019-12-19    
38 Marianne Sundqvist 8 Brun törnskata 2019-10-06    
39 Hasse Andersson 8 Brun törnskata 2019-10-06    
40 Magnus Friberg 8 Alkekung 2019-11-09    
41 Kent Moén 8 Vitnäbbad islom 2019-11-23    
42 Johnny Ottosson 8 Brunsångare 2019-11-28    
43 Göran Holmberg 8 Brun törnskata 2019-10-06    
44 Klas Reimers 8 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
45 Marianne Dannbeck 8 Brun törnskata 2019-10-06    
46 Peter Nilsson 7 Skäggtärna 2019-11-24    
47 Christer Blank 7 Tallbit 2019-10-27    
48 Mikael Persson 7 Vitnackad svärta 2019-12-15    
49 Anders Skoglöf 7 Skäggtärna 2019-11-24    
50 Mårten Wikström 7 Azurmes 2019-11-06    
51 Jan Sandberg 7 Ökensångare 2019-10-09    
52 Håkan Johansson 7 Brun törnskata 2019-10-06    
53 Hans Börjesson 7 Brun törnskata 2019-10-06    
54 Inge Larsson 7 Brun törnskata 2019-10-06    
55 Lasse Olsson 7 Alpjärnsparv 2019-07-28    
56 Måns Grundsten 7 Brun törnskata 2019-10-06    
57 Johan Nylander 7 Brun törnskata 2019-10-06    
58 Matthis Kaby 7 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
59 Anders Olovsson 7 Alpjärnsparv 2019-07-29    
60 Ingvar Torsson 7 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
61 Magnus Aurivillius 7 Brun törnskata 2019-10-06    
62 Ulf Karlsson 7 Brun törnskata 2019-10-05    
63 Anders Kronhamn 7 Brun törnskata 2019-10-05    
64 Björn Dahlbom 7 Brun törnskata 2019-10-06    
65 Adam Lindroth 7 Brun törnskata 2019-10-06    
66 Percy Fredriksson 7 Brun törnskata 2019-10-05    
67 Magnus Olsson 7 Vitnackad svärta 2019-12-30    
68 Pontus Blanch 6 Tallbit 2019-10-30    
69 Anders Elf 6 Brunsångare 2019-10-21    
70 Hans Flyman 6 Vitnackad svärta 2019-12-14    
71 Peter Sylvén 6 Vitnackad svärta 2019-12-26    
72 Anita Ericson 6 Dvärgspov 2019-07-11    
73 Tobias Ljungquist 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
74 Anton Blanch 6 Tärnmås 2019-10-27    
75 Johan Mellquist 6 Alkekung 2019-11-16    
76 Bengt Åhgren 6 Skäggtärna 2019-11-24    
77 Axel Hultman 6 Alpjärnsparv 2019-08-17    
78 Björn Owe-Larsson 6 Alpjärnsparv 2019-08-17    
79 Jörgen Hansson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
80 Anders Heder 6 Större turturduva 2019-11-17    
81 Eva Blanch 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
82 Jonas Ekström 6 Brun törnskata 2019-10-06    
83 Ingemar Öjhage 6 Dvärgspov 2019-07-10    
84 Karl-Erik Sundström 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
85 Mats Nilsson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
86 Philip Österblad 6 Dvärgspov 2019-07-10    
87 Jan Gustafsson 6 Alpjärnsparv 2019-08-12    
88 Jonas Nordin 6 Alpjärnsparv 2019-08-10    
89 Sten Sandin 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
90 Thomas Tiger 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
91 Håkan Sterner 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
92 Håkan Funk 6 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
93 Christina Öjhage 6 Dvärgspov 2019-07-10    
94 Marie-Louise Bárány 6 Skäggtärna 2019-11-24    
95 Johan Frössling 6 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
96 Aron Norrby 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
97 Henrik Lind 6 Brun törnskata 2019-10-06    
98 Tomas Lundquist 6 Brun törnskata 2019-10-06    
99 Magnus Corell 6 Brun törnskata 2019-10-05    
100 Lars Hansson 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
101 Lennart Hellström 6 Storlabb 2019-09-15    
102 Thomas Rodeson 6 Polyglottsångare 2019-07-14    
103 Irene Hofstedt 6 Skäggtärna 2019-11-24    
104 Bengt Ottosson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
105 Stefan Kyrklund 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
106 Håkan Ydregården 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
107 Johan Wiktorsson 5 Tretåig hackspett 2019-11-07    
108 Ola Dahlbom 5 Brun törnskata 2019-10-06    
109 Rolf Sandberg 5 Brun törnskata 2019-10-06    
110 Michael Tydén 5 Alpjärnsparv 2019-07-25    
111 Michael Norman 5 Brun törnskata 2019-10-06    
112 Daniel Hedenbo 5 Större turturduva 2019-11-06    
113 Jens Basse 5 Skäggtärna 2019-11-24    
114 Annika Morberg 5 Alpjärnsparv 2019-08-16    
115 Kjell Carlsson 5 Brunsångare 2019-11-27    
116 Nils-Arne Thunell 5 Brun törnskata 2019-10-06    
117 Elisabeth Djerf 5 Svarthuvad sparv 2019-10-02    
118 Hans Mollberg 5 Stormsvala 2019-09-16    
119 Mattias Persson 5 Alpjärnsparv 2019-10-05    
120 Jan Svantesson 5 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
121 Per Forsberg 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
122 Anders Carlberg 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
123 Rolf Gäfvert 5 Brun törnskata 2019-10-06    
124 Mattias Larsson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
125 Gigi Sahlstrand 5 Gråhuvad sparv 2019-11-15    
126 Joakim Ekman 5 Brun törnskata 2019-10-06    
127 Magnus Hallgren 5 Brun törnskata 2019-10-06    
128 Lars Björklind 5 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
129 Thomas Hultqvist 5 Brun törnskata 2019-10-06    
130 Örjan Jitelius 5 Brun törnskata 2019-10-06    
131 Peter Lundberg 5 Alpjärnsparv 2019-07-28    
132 Stefan Morell 5 Alpjärnsparv 2019-08-01    
133 Eva Johansson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
134 Svante Söderholm 5 Brun törnskata 2019-10-05    
135 Lars Jangö 5 Brun törnskata 2019-10-06    
136 Martin Åkesson 5 Alpjärnsparv 2019-08-05    
137 Patrik Söderberg 5 Brun törnskata 2019-10-06    
138 Roger Klasson 5 Brun törnskata 2019-10-05    
139 Mathias Bergström 5 Alpjärnsparv 2019-08-03    
140 Hans Bister 5 Alpjärnsparv 2019-08-10    
141 Lars G Petersson 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
142 Jan-Eric Rönnqvist 5 Brun törnskata 2019-10-06    
143 Ulf Gotthardsson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
144 Åke Bergqvist 5 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
145 Robert Petersén 5 Fältpiplärka 2019-09-01    
146 Marion Claesson 5 Dvärgspov 2019-07-10    
147 Göran Claesson 5 Dvärgspov 2019-07-10    
148 Jesper Petersson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
149 Anders Kling 5 Brun törnskata 2019-10-06    
150 Olle Thyrestam 5 Alpjärnsparv 2019-08-02    
151 Michael Slätt 5 Lavskrika 2019-10-26    
152 Carina Berg 5 Nunnestenskvätta 2019-11-02    
153 Per Aspegren 5 Vitnackad svärta 2019-12-26    
154 Jenny Pozsgai 5 Vitgumpsnäppa 2019-08-05    
155 Anders Vestlund 5 Brun törnskata 2019-10-05    
156 Örjan Sjögren 5 Brun törnskata 2019-10-06    
157 Per Törnquist 5 Brunsångare 2019-10-04    
158 Johan Fromholtz 5 Brun törnskata 2019-10-06    
159 Martin Dribe 5 Skäggtärna 2019-11-26    
160 Elsy-Britt Schildt 5 Brun törnskata 2019-10-06    
161 Alf Westergren 5 Vitnackad svärta 2019-12-27    
162 Fredrik Johansson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
163 Eva Stenvång 5 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
164 Lars Eric Rahm 5 Skäggtärna 2019-11-24    
165 Tommy Emanuelsson 5 Större turturduva 2019-12-28    
166 Bengt Jalsborn 4 Alpjärnsparv 2019-08-19    
167 Herbert Baumann 4 Alpjärnsparv 2019-09-04    
168 Johan Södercrantz 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
169 Ragnar Gustafsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
170 Börje Pettersson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
171 Christopher Magnusson 4 Tallbit 2019-10-27    
172 Nina Janelm 4 Iberisk gransångare 2019-06-21    
173 Göran Gustavsson 4 Alpjärnsparv 2019-07-31    
174 Jonas Melin 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
175 Mattias Pozsgai 4 Alpjärnsparv 2019-08-02    
176 Fredrik Rudzki 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
177 Gunnar Siljestrand 4 Brun törnskata 2019-10-06    
178 Mikael Jönsson 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
179 Jörgen Pisch 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
180 Hannu Koho 4 Toppskarv 2019-09-07    
181 Magnus Gustafsson 4 Tallbit 2019-10-29    
182 Mats Grahn 4 Brun törnskata 2019-10-06    
183 Erik Peurell 4 Storlabb 2019-09-20    
184 Jan Oldebring 4 Alpjärnsparv 2019-08-09    
185 Robert Jansson 4 Alpjärnsparv 2019-07-30    
186 Yonas Ericsson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
187 Peter Berglin 4 Brun törnskata 2019-10-06    
188 Magnus Unger 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
189 Johan Svedholm 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
190 Lars Davner 4 Brun törnskata 2019-10-05    
191 Jan Tranderyd 4 Iberisk gransångare 2019-06-19    
192 Johan Wallin 4 Brun törnskata 2019-10-05    
193 Åke Anderson 4 Alpjärnsparv 2019-07-30    
194 Hans Olofsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
195 Patric Österblad 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
196 Håkan Thorstensson 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
197 Stellan Amzoll 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
198 Marianne Johansson 4 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
199 Håkan Persson 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
200 Jan Petersson 4 Alpjärnsparv 2019-09-03    
201 Jan Kellerth 4 Polyglottsångare 2019-07-14    
202 Leif Godin 4 Brun törnskata 2019-10-05    
203 Morgan Svensson 4 Ökentrumpetare 2019-07-08    
204 Björn Arvidsson 4 Alpjärnsparv 2019-08-22    
205 Ronny Johansson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
206 Yngve Wiklund 4 Alpjärnsparv 2019-08-01    
207 Filip Ajne 4 Alpjärnsparv 2019-08-19    
208 Johannes Rydström 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
209 Anders Brodin 4 Alpjärnsparv 2019-08-18    
210 Richard Ek 4 Brun törnskata 2019-10-06    
211 Fredrik Lennartsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
212 Göran Frisk 4 Brun törnskata 2019-10-06    
213 Tomas Lundqvist 4 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
214 Leif Jern 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-08    
215 Markus Lagerqvist 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
216 Bengt Allberg 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
217 Håkan Rune 4 Alpjärnsparv 2019-07-30    
218 Anders Nilsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
219 Håkan Karlsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
220 Martin Resare 4 Brun törnskata 2019-10-06    
221 Per-Johan Ulfendahl 4 Brun törnskata 2019-10-06    
222 Thomas Rostedt 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
223 Sören Sahlin 4 Azurmes 2019-11-07    
224 Björn Wester 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
225 Håkan Johansson 4 Alpjärnsparv 2019-10-18    
226 Bengt Eriksson 4 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
227 Dag Rådström 4 Alpjärnsparv 2019-08-08    
228 Tobias Berger 4 Gråhuvad sparv 2019-11-08    
229 Karin Lundmark 4 Tallbit 2019-10-30    
230 Per Jonas Andersson 4 Större skrikörn 2019-09-22    
231 Stefan Persson 4 Alpjärnsparv 2019-08-12    
232 Bengt Svednert 4 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
233 Claes Andersson 4 Alpjärnsparv 2019-10-02    
234 Jesper Norrby 4 Brun törnskata 2019-10-06    
235 Andreas Joakimson 4 Alpjärnsparv 2019-09-09    
236 Gunnar Berggren 4 Alpjärnsparv 2019-07-29    
237 Robin Isaksson 4 Nunnestenskvätta 2019-11-02    
238 Anders Lennartsson 4 Wilsonbeckasin 2019-04-25    
239 Bo Askerin 4 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
240 Stellan Bygård 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
241 Håkan Lavebratt 4 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
242 Göran Arstad 3 Alpjärnsparv 2019-08-09    
243 Olof Ramel 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
244 Magnus Liljefors 3 Brun törnskata 2019-10-06    
245 Timo Niiranen 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
246 Owe Rosengren 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
247 Henrik Johansson 3 Ökentrumpetare 2019-07-08    
248 Jukka Markkanen 3 Alpjärnsparv 2019-10-02    
249 Wilgot Fritzon 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
250 Peder Edvinsson 3 Silkeshäger 2019-10-25    
251 Stefan Berg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
252 Magnus Dahl 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
253 Siv Bard 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
254 Christer Carlenius 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
255 Peter Degerman 3 Rödhuvad törnskata 2019-06-13    
256 Jörgen Fritzson 3 Gulgrå sparv 2019-05-18    
257 Stefan Hage 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
258 Anders Kornestedt 3 Ökentrumpetare 2019-07-08    
259 Anna Karlsson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
260 Tomas Stafström 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
261 Lennart Rundqvist 3 Tallbit 2019-12-01    
262 Tomas Kjelsson 3 Amerikansk knölsvärta 2019-05-18    
263 Rikard Hellgren 3 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
264 Torbjörn Nilsson 3 Iberisk gransångare 2019-06-17    
265 Rolf Ericsson 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
266 Bengt Larsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
267 Mats-Åke Persson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
268 Stefan Oscar Oscarsson 3 Brun törnskata 2019-10-06    
269 Bo Carlsson 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
270 Joakim Djerf 3 Alpjärnsparv 2019-10-02    
271 Yngve Johansson 3 Iberisk gransångare 2019-06-17    
272 Jan Ottosson 3 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
273 Roger Börjesson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
274 Göran Lettstrand 3 Alpjärnsparv 2019-08-21    
275 Magnus Köpman 3 Iberisk gransångare 2019-06-23    
276 Janne Svedberg 3 Brun törnskata 2019-10-06    
277 Roger Karlsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
278 Per Flodin 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
279 Sebbe Nilsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-02    
280 Nicklas Nordbeck 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
281 Nils Abrahamsson 3 Dvärgspov 2019-07-10    
282 Per Gustafsson 3 Dvärgspov 2019-07-10    
283 Ulf Malm 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
284 Uno Malm 3 Brun törnskata 2019-10-06    
285 Ulf Carlson 3 Iberisk gransångare 2019-06-28    
286 Tord Svensson 3 Sibirisk tundrapipare 2019-06-29    
287 Tommie Fagerberg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
288 Martin Widén 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
289 Raoul Wexius 3 Wilsonbeckasin 2019-04-24    
290 Hans Olof Bond 3 Alpjärnsparv 2019-08-12    
291 Magnus Westerlind 3 Alpjärnsparv 2019-08-24    
292 Sven-Ingmar Deurell 3 Gulgrå sparv 2019-05-18    
293 Sigurd Malm 3 Brun törnskata 2019-10-06    
294 Johan Oscarsson 3 Iberisk gransångare 2019-06-24    
295 Rune Berglinn 3 Dvärgspov 2019-07-11    
296 Åke Nygårds 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
297 Thomas Carlsson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
298 Jonas Rosquist 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
299 Bernt Axelsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
300 Jörgen Lindberg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
301 Lena Radler 3 Alpjärnsparv 2019-08-18    
302 Anders Lindberg 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
303 Stefan Ettestam 3 Alpjärnsparv 2019-10-05    
304 Kerstin Karlsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
305 Anders Jansson 3 Alpjärnsparv 2019-08-16    
306 David Andersson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
307 Johan Åhlén 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
308 Stig Holmstedt 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
309 George Gustafsson 3 Vitnackad svärta 2019-12-21    
310 Hans Marken 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
311 Birgitta Rune 3 Alpjärnsparv 2019-08-18    
312 Magnus Elfwing 3 Spetsbergsgrissla 2019-05-17    
313 Ulf Löfås 3 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
314 Seppo Haavisto 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
315 Malin Löfgren 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
316 Johan Sandström 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
317 Mats Thorin 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
318 Eric Sandin 3 Kungsfågelsångare 2019-10-12    
319 Magnus Bergvall 3 Isabellatörnskata 2019-09-10    
320 Anette Berglinn 3 Dvärgspov 2019-07-11    
321 Claes-Göran Ahlgren 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
322 Fredrik Litsgård 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
323 Tommy Carlström 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
324 Tom Malm 3 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
325 Håkan Ramsén 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
326 Christopher Gullander 3 Saxaulsångare 2019-06-04    
327 Anders Wånge Kjellsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
328 Jan Rosqvist 3 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
329 Göran Widerström 3 Storlabb 2019-09-02    
330 Anders Johansson 3 Alpjärnsparv 2019-08-09    
331 Lars Andersson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
332 Johannes Löfqvist 3 Brunsångare 2019-11-23    
333 Carl Tholin 3 Brun törnskata 2019-10-06    
334 Tobias Odqvist 3 Lavskrika 2019-07-10    
335 Anton Castelius 3 Brun törnskata 2019-10-06    
336 Niklas Delfin 3 Dvärgspov 2019-07-10    
337 Stefan Karlsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-01    
338 Johan Frölinghaus 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
339 Ragnar Seldén 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
340 Anders Lind 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
341 Sune Sellstedt 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
342 Thomas Möller 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
343 Magnus Renmyr 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
344 Ola Persson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
345 Victor Tapper 2 Kejsarörn 2019-01-26    
346 Göran Andersson 2 Dvärgspov 2019-07-11    
347 Ronnie Lindqvist 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
348 Ulf Andersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
349 Siv Persson 2 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
350 Michael Tholin 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
351 Mathias Theander 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
352 Erik Sjögren 2 Skäggtärna 2019-11-25    
353 Peter Westerberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
354 Lennart Hermansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
355 Thomas Bernhardsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
356 Mats Andersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
357 Kajsa Gustafsson 2 Tallbit 2019-10-25    
358 Per Jakobsson 2 Wilsonbeckasin 2019-04-20    
359 Per Henningsson 2 Gråhuvad sparv 2019-11-12    
360 Magnus Kasselstrand 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
361 Jussi Tranesjö 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
362 Andreas Livbom 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-08    
363 Lars Öhlén 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-21    
364 Björn Andersson 2 Kaspisk trut 2019-06-01    
365 Lars-Erik Larsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
366 Mikael Arinder 2 Dvärgspov 2019-07-10    
367 Berne Martinsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
368 Stefan Andersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
369 Kjell Yngerskog 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
370 Ulf Ekerhed 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
371 Pentti J Tatti 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
372 Pav Johnsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
373 Magnus Jäderblad 2 Dvärgspov 2019-07-11    
374 Kjell Svensson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
375 Magnus Wisth 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
376 Lars Wallström 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
377 Bengt Sjöman 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
378 Ulf Ståhle 2 Wilsonbeckasin 2019-04-22    
379 Arne Johansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
380 Magnus Rignell 2 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
381 Karl-Erik Häger 2 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
382 Bengt Salomonsson 2 Bredstjärtad labb 2019-10-05    
383 Gabriel Ekman 2 Alpjärnsparv 2019-08-10    
384 Viggo Norrby 2 Brun törnskata 2019-10-06    
385 Hans Waern 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
386 Lars-Evert Svensson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
387 Leif Thörne 2 Brun törnskata 2019-10-06    
388 Carl-Ivar Hagman 2 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
389 Magnus Fridolfsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
390 Bror Wallbom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
391 Thomas Ekberg 2 Dvärgspov 2019-07-10    
392 Jan Unoson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
393 Robert Tuveson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
394 Joakim Söderhäll 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
395 Bill Lindwall 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
396 Per Lindquist 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
397 Ulf Ahlström 2 Alpjärnsparv 2019-08-05    
398 Johan Dahlberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
399 Roy Ottosson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
400 Bo Eriksson 2 Wilsonbeckasin 2019-04-24    
401 Torvald Tranetoft 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
402 Per-Göran Utterfors 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
403 Håkan Markstedt 2 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
404 Martin Heinrich 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
405 Bengt Säfström 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
406 Hans-Erik Persson 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-11    
407 Bertil Sjöblom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
408 Clas Cronlund 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
409 Mats Weiland 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
410 Per Pöder 2 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
411 Mats Hjelte 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
412 Ingemar Marklund 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-14    
413 Daniel Lindén 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
414 Tommy Magnusson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
415 Britta Wallbom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
416 Bernt Larsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
417 Christer Brostam 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
418 Hilkka Alexandersson 2 Tallbit 2019-11-02    
419 Jan Lundstedt 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
420 Ingvar Wedberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
421 Göran Lenz 2 Tallbit 2019-10-28    
422 Thomas Karlsohn 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
423 Hans Johansson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
424 Stefan Malm 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
425 Staffan Sundin 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
426 Peter Oscarsson 2 Sibirisk piplärka 2019-09-29    
427 Pontus Grönvall 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
428 Lars Forsberg 2 Vitnackad svärta 2019-05-12    
429 Hans Wijkström 2 Wilsonbeckasin 2019-04-23    
430 Håkan Gabrielsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
431 Jan Johansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
432 Anders Larsson 2 Vitgumpsnäppa 2019-08-09    
433 Lars-Gunnar Hellman 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
434 Ronny Svensson 2 Skäggtärna 2019-11-24    
435 Lasse Sunnerstig 2 Trädgårdsträdkrypare 2019-06-01    
436 Hans Hägnander 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
437 Christer Lundin 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
438 Uno Unger 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
439 Erik Hirschfeld 1 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
440 Lars Ståhle 1 Silkeshäger 2019-10-25    
441 Dan Bengtsson 1 Alpjärnsparv 2019-08-05    
442 Mats Björkquist 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
443 Sven-Erik Johansson 1 Tallbit 2019-10-30    
444 Marcus Nygårds 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
445 Eric Torsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
446 Håkan Jacobsson 1 Tallbit 2019-11-02    
447 Johan Schmidt 1 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
448 Sven Birkedal 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
449 Tommy Ubbesen 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
450 Håkan Nicander 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
451 Fredrik Björck 1 Tallbit 2019-10-31    
452 Björn Fors 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
453 Eric Blomgren 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
454 Lars Lundquist 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
455 Per Lagerås 1 Polyglottsångare 2019-07-14    
456 Joel Hallingfors 1 Rostsparv 2019-01-06    
457 Kristoffer Lager 1 Gråhuvad vipa 2019-05-19    
458 Bruno Engblad 1 Lundsångare 2019-06-08    
459 Sven-Olov Karlsson 1 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
460 Thomas Lindström 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
461 Peter Lehmann 1 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
462 Mats Rosén 1 Tallbit 2019-11-02    
463 Ilona Ekmark 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
464 Anders Linus Larsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
465 Rolf Svensson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
466 Daniel Enarsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
467 John Andersson 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
468 Magnus Andersson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
469 Görgen Hildingsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
470 Lars Lundstedt 1 Nilgås 2019-03-23    
471 Göran Lindh 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
472 Jörgen Fagefors 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
473 Bo Hallman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
474 Peter Malm 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
475 Peter Elfman 1 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
476 Simon Lindqvist 1 Ökentrumpetare 2019-07-08    
477 Berndth Gustafsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
478 Mats Almgren 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
479 Tord Uggla 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
480 Christer Landgren 1 Blek tornseglare 2019-10-29    
481 Benny Ekberg 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
482 Bert-Göran Bäckman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
483 Marie Lindholm 1 Polyglottsångare 2019-06-13    
484 Henry Hirsimäki 1 Sibirisk piplärka 2019-09-26    
485 Sven-Olof Johannesson 1 Rostsparv 2019-01-10    
486 Hans-Åke Gustavsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
487 Karl Hammar 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
488 Per Lindström 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
489 Staffan Åkeby 1 Dvärgspov 2019-07-11    
490 Peter Backman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
491 Ralf Norberg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
492 Stig Jacobsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
493 Hans Boberg 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
494 Anders Paulsrud 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
495 Bertil Sanner 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
496 Jörgen Ljungquist 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
497 Ulrika Tollgren 1 Dvärgspov 2019-07-10    
498 Monica Malmberg 1 Sydnäktergal 2019-05-18    
499 Tommy Lindberg 1 Lappuggla 2019-01-20    
500 Anders Ring 1 Praktejder 2019-06-01    
501 Johan Andresén 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
502 Arne Ekström 1 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
503 Torbjörn Janson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
504 Brita Gustafsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
505 Bengt Carlsson 1 Rostsparv 2019-01-10    
506 Olof Strand 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
507 Lars-Bertil Nilsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
508 Gunnar Högberg 1 Nilgås 2019-03-24    
509 Mathias Näslund 1 Blåvingad årta 2019-06-05    
510 Håkan Sivencrona 1 Dvärgspov 2019-07-10    
511 Elon Wismén 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
512 Fredrik Andersson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
513 Björn Jönsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
514 Lars Jönsson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
515 Jan Peterson 1 Dvärgspov 2019-07-10