Larm från BirdAlarm
2020-02-22 Ägretthäger - Nyord
2020-02-22 Vitnäbbad islom - Nedre Sandøra
2020-02-22 Utter - Väcklinge
2020-02-22 Svart svan - Bjerndrup
2020-02-22 Rödhuvad dykand - Kruså

Lista för Årslistan 2010

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Ragnar Gustafsson 326 Vitryggig hackspett 2010-12-14    
2 Brita Gustafsson 326 Vitryggig hackspett 2010-12-14    
3 Percy Fredriksson 324 Alkekung 2010-11-07    
4 Rolf Niord 310 Bergtajgasångare 2010-12-12    
5 Björn Klevemark 302 Alkekung 2010-12-04    
6 Håkan Johansson 301 Dvärgsparv 2010-12-08    
7 Eva Johansson 300 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
8 Johan Södercrantz 296 Brunsångare 2010-10-16    
9 Nils Andersson 294 Endast rättelsevärde    
10 Bertil Svensson 293 Starrsångare 2010-10-13    
11 Ingrid Elm 292 Kaspisk trut 2010-10-15    
12 Lennart Sundström 286 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
13 Birger Kaiser 285 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
14 Elsy-Britt Schildt 278 Praktejder 2010-10-12    
15 Marion Claesson 277 Medelhavstrut 2010-08-15    
16 Göran Claesson 277 Medelhavstrut 2010-08-15    
17 Jan Linder 276 Rosenstare 2010-10-25    
18 Christopher Gullander 274 Ökentrumpetare 2010-07-08    
19 Erik Johansson 274 Ökentrumpetare 2010-07-07    
20 Stefan Lithner 271 Vitvingad lärka 2010-09-22    
21 Musse Björklund 269 Vitvingad lärka 2010-09-23    
22 Mårten Wikström 269 Större piplärka 2010-10-15    
23 Håkan Rune 268 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-04    
24 Ronny Svensson 266 Talltita 2010-11-15    
25 Lars Lundquist 265 Lunnefågel 2010-10-22    
26 Jonas Holmqvist 265 Stjärtmes 2010-12-15    
27 Lars Thornberg 264 Tallbit 2010-11-08    
28 Stefan Andersson 264 Jaktfalk 2010-12-12    
29 Gigi Sahlstrand 264 Alkekung 2010-11-06    
30 Jan Johansson 263 Småtrapp 2010-05-14    
31 Rolf Ericsson 262 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
32 Marianne Johansson 262 Ökentrumpetare 2010-07-07    
33 Gunnar Siljestrand 262 Vitvingad lärka 2010-09-22    
34 Carl Tholin 262 Dvärgsparv 2010-12-03    
35 Anders Jansson 261 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
36 Ulf Malm 260 Amerikansk sjöorre 2010-05-01    
37 Jan Rosqvist 259 Dvärgbeckasin 2010-10-29    
38 Anders Vestlund 259 Gråspett 2010-11-26    
39 Annelie Andersson 258 Dvärgsparv 2010-12-12    
40 Nils Söderbom 258 Mindre sångsvan 2010-11-08    
41 Jörgen Fagefors 256 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
42 Göran Gustavsson 255 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
43 Johan Frölinghaus 254 Lunnefågel 2010-11-03    
44 Hasse Andersson 253 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-16    
45 Jörgen Agerskov 253 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
46 Owe Rosengren 251 Alpseglare 2010-05-16    
47 Jukka Markkanen 250 Rapphöna 2010-12-10    
48 Edvin Klein 250 Endast rättelsevärde    
49 Nils-Erik Evers 250 Korttålärka 2010-09-24    
50 Mattias Pozsgai 250 Tretåig hackspett 2010-12-31    
51 Thomas Möller 250 Rosenstare 2010-09-28    
52 Elon Wismén 250 Jaktfalk 2010-12-11    
53 Magnus Friberg 249 Medelhavstrut 2010-10-19    
54 Bert-Göran Bäckman 249 Berguv 2010-12-30    
55 Mats-Åke Persson 249 Ökentrumpetare 2010-07-08    
56 Nina Janelm 248 Tallbit 2010-11-07    
57 Dennis Nyström 247 Brunsångare 2010-10-17    
58 Örjan Engebrand 247 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
59 Jonas Ekring 246 Stenfalk 2010-10-24    
60 Anders Johansson 243 Brunsångare 2010-10-16    
61 Lars-Evert Svensson 241 Dvärgsparv 2010-12-08    
62 Johan Åhlén 241 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
63 Per Smitterberg 240 Dvärgsparv 2010-12-05    
64 Jan Ottosson 240 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
65 Thomas Rodeson 237 Kungsfiskare 2010-12-11    
66 Sven-Olof Johannesson 237 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
67 Karl-Erik Sundström 237 Gråspett 2010-12-30    
68 Christopher Magnusson 237 Sillgrissla 2010-12-03    
69 Axel Hultman 236 Brunsångare 2010-10-16    
70 Magnus Larsson 235 Jaktfalk 2010-10-17    
71 Tommy Carlström 234 Tobisgrissla 2010-10-17    
72 Ola Bäckman 234 Jaktfalk 2010-12-12    
73 Marcus Nygårds 234 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
74 Viggo Norrby 234 Ökentrumpetare 2010-07-06    
75 Eric Sandin 231 Dvärgsparv 2010-12-11    
76 Nils Hultman 231 Endast rättelsevärde    
77 Tobias Berger 230 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
78 Christer Sundström 229 Gråspett 2010-12-13    
79 Hans Mollberg 229 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
80 Alf Westergren 228 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
81 Mathias Näslund 227 Kungsfiskare 2010-12-05    
82 Leif Tägtström 226 Varfågel 2010-10-10    
83 Niklas Andersson 226 Tjockfot 2010-11-06    
84 Mattias Persson 226 Rostand 2010-05-26    
85 Lars A Samuelson 225 Endast rättelsevärde    
86 Sture Hermansson 225 Stäppörn 2010-07-26    
87 Bengt Jalsborn 225 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
88 Karl-Erik Häger 224 Ökentrumpetare 2010-07-08    
89 Sven-Olov Karlsson 224 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
90 Benny Ekberg 223 Brunsångare 2010-10-16    
91 Tommy Lindberg 222 Fjällvråk 2010-10-31    
92 Lars Sund 222 Tallbit 2010-11-17    
93 Bertil Rahm 221 Endast rättelsevärde    
94 Daniel Thell 221 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
95 Lasse Sunnerstig 220 Stenfalk 2010-12-25    
96 Håkan Eliasson 219 Endast rättelsevärde    
97 Roger Jonasson 219 Stäpphök 2010-08-28    
98 Monica Malmberg 219 Mindre sångsvan 2010-11-28    
99 Robin Isaksson 218 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
100 Per Gustafsson 218 Stäpphök 2010-09-16    
101 Leif Haldorson 218 Dvärgsparv 2010-12-18    
102 Mats Björkquist 217 Dvärgsparv 2010-12-05    
103 Andreas Livbom 216 Vitvingad lärka 2010-10-02    
104 Håkan Sivencrona 215 Nötkråka 2010-10-16    
105 Torbjörn Arvidsson 215 Tajgasångare 2010-09-24    
106 Viktor Eriksson 215 Svartnäbbad islom 2010-11-04    
107 Ritva Elg 214 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
108 Stefan Cherrug 212 Ökentrumpetare 2010-07-07    
109 Tage Carlsson 212 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
110 Jan Krantz 212 Dvärgsparv 2010-12-08    
111 Marie Lindholm 211 Gråspett 2010-12-30    
112 Annika Morberg 211 Toppskarv 2010-10-17    
113 Fredrik Klingberg 207 Dvärgsparv 2010-12-06    
114 Mikael Jönsson 207 Skärsnäppa 2010-12-26    
115 Gunde Persson 205 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
116 Johan Gustafsson 205 Tretåig mås 2010-11-03    
117 Willy Strömblad 205 Spetsbergsgås 2010-11-18    
118 Maria Odqvist 205 Endast rättelsevärde    
119 Christer Pålsson 205 Endast rättelsevärde    
120 Hans Boberg 204 Endast rättelsevärde    
121 Bo Askerin 202 Kungsfiskare 2010-12-05    
122 Janne Pettersson 202 Dvärgsparv 2010-12-11    
123 Ragnar Falk 200 Dvärgsparv 2010-12-30    
124 Lars Svantesson 193 Domherre 2010-11-05    
125 Hans Lindfors 193 Dvärgsparv 2010-12-11    
126 Richard Ek 193 Bergtajgasångare 2010-12-12    
127 Hans-Erik Hermansson 193 Dvärgsparv 2010-12-06    
128 Staffan Larsson 189 Dvärgsparv 2010-12-05    
129 Olof Karlsson 186 Stenknäck 2010-10-19    
130 Jens Basse 185 Snösparv 2010-11-21    
131 Mikael Jönsson 185 Varfågel 2010-12-05    
132 Jan Kellerth 179 Tretåig mås 2010-10-23    
133 Mats Tunsvik 174 Varfågel 2010-12-18    
134 Anders Larsson 169 Tjäder 2010-08-12    
135 Jonas Rudberg 167 Medelhavstrut 2010-07-28    
136 Magnus Olsson 163 Brunsångare 2010-10-16    
137 Christer Blank 160 Endast rättelsevärde    
138 Filippa Ek 147 Stjärtmes 2010-11-30    
139 Marcus Franson 142 Entita 2010-12-20    
140 Bert Pettersson 141 Korttålärka 2010-05-16    
141 Mikael Ackelman 137 Stäppörn 2010-10-17    
142 Jon Hessman 131 Gräshoppsångare 2010-05-12    
143 Julius Wengelin Grantén 125 Järnsparv 2010-12-28    
144 Christer Fritzell 120 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
145 Christer Bergström 111 Strömstare 2010-11-16    
146 Tomas Wikberg 105 Törnskata 2010-06-21    
147 Jonas Svensson 93 Busksångare 2010-06-11    
148 Anita Björk 79 Pilgrimsfalk 2010-09-27    
149 Arne Johansson 77 Nunnestenskvätta 2010-11-06    
150 Ronnie Johansson 69 Ortolansparv 2010-10-25    
151 Marianne Sundqvist 51 Gråspett 2010-11-20    
152 Claes-Göran Ahlgren 51 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
153 Bill Lindwall 48 Gulsparv 2010-12-31    
154 Inga-Britt Ericsson 46 Svarthuvad mås 2010-08-22    
155 Nils-Olof Jerling 45 Brunsångare 2010-10-16    
156 Göran Lenz 42 Hornuggla 2010-12-04    
157 Ulf Andersson 39 Aftonfalk 2010-11-06    
158 Henrik Lerner 38 Prutgås 2010-09-12    
159 Johannes Ljungberg 34 Bergtajgasångare 2010-12-12    
160 Björn Wallentinus 33 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-29    
161 Bengt Adamsson 32 Gråspett 2010-12-29    
162 Gunnar Berggren 31 Gråspett 2010-11-20    
163 Tobias Lilja-Nordin 30 Svartmes 2010-11-05    
164 Hans Schwartz 27 Brunsångare 2010-10-16    
165 Johan Kohnke 26 Dvärgsparv 2010-12-31    
166 Joel Bengtsson 26 Dvärgsparv 2010-12-05    
167 Axel Corell 26 Trädpiplärka 2010-08-15    
168 Rein Pöder 24 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
169 Erik Kuttainen 24 Gulärla 2010-05-22    
170 Ulrika Tollgren 22 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
171 Rolf Lindskog 21 Dubbeltrast 2010-11-14    
172 Staffan Liljeqvist 21 Kungsfiskare 2010-11-29    
173 Håkan Hellgren 21 Vitkindad gås 2010-05-14    
174 Albin Enetjärn 20 Höksångare 2010-09-20    
175 Göran Fredriksson 19 Brunsångare 2010-11-01    
176 Magnus Gustafsson 19 Kungsfågelsångare 2010-11-06    
177 Stefan Desai 18 Tajgablåstjärt 2010-10-10    
178 Tobias Hammarberg 18 Tretåig mås 2010-11-13    
179 Marcus Bergström 18 Brunsångare 2010-11-01    
180 Bengt Strandqvist 17 Svartmes 2010-11-05    
181 Lasse Olsson 17 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
182 Gunnar Wallin 16 Kungsfågelsångare 2010-10-31    
183 Andreas Wernersson 16 Vitryggig hackspett 2010-11-22    
184 Bengt Lindberg 16 Svartbent strandpipare 2010-05-23    
185 Per Andersson 16 Brunsångare 2010-10-16    
186 Kerstin Wallin 15 Kungsfågelsångare 2010-10-31    
187 Torbjörn Nilsson 15 Aftonfalk 2010-10-28    
188 Kevin Ward 15 Stäpphök 2010-08-29    
189 Leif Thorbjörnsson 15 Berglärka 2010-10-25    
190 Lars Bohlin 15 Alkekung 2010-10-31    
191 Pelle Odebrant 14 Strömstare 2010-12-28    
192 Pontus Blanch 14 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
193 Jan Eske Schmidt 13 Dvärgbeckasin 2010-10-12    
194 Mikael Olofsson 13 Videsångare 2010-10-09    
195 Barbro Hellström 13 Järpe 2010-09-26    
196 Eva Blanch 13 Dvärgsparv 2010-12-30    
197 Lotta Berg 13 Dvärgsparv 2010-12-07    
198 Johan Sandström 13 Stjärtmes 2010-12-21    
199 Roland Lindberg 13 Smålom 2010-10-31    
200 Andreas Widing 13 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
201 Dan Giselsson 13 Dvärgsparv 2010-12-05    
202 Gunilla Jarfelt 12 Vitryggig hackspett 2010-11-20    
203 Leif Erixon 12 Vittrut 2010-12-04    
204 Jacob Gustavsson 12 Turturduva 2010-05-05    
205 Anne-Lis Krantz 12 Dvärgsparv 2010-12-08    
206 Hannu Koho 11 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
207 Eva Klevemark 11 Purpurhäger 2010-11-01    
208 Göran Moheim 11 Gråspett 2010-11-08    
209 Jonas Persson 11 Rosenstare 2010-10-26    
210 Lisette Härsjö 11 Ökenstenskvätta 2010-11-21    
211 Lars-Erik Collin 11 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
212 Marianne Dannbeck 11 Kungsfågelsångare 2010-10-09    
213 Bengt-Åke Larsson 10 Skäggmes 2010-09-23    
214 Bengt Ottosson 10 Brunsångare 2010-10-16    
215 Peter Hörenius 10 Brunsångare 2010-10-16    
216 Karl-Gunnar Rehn 10 Svartnäbbad islom 2010-10-19    
217 Örjan Alering 10 Ökenstenskvätta 2010-10-03    
218 Jörgen Kragh 10 Tretåig mås 2010-11-04    
219 Lennart Rundqvist 10 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
220 Arvid Löf 10 Isabellastenskvätta 2010-12-07    
221 Mats Andersson 10 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
222 Leif Hägg 10 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
223 Göran Widerström 9 Dvärgbeckasin 2010-10-15    
224 Lennart Eriksson 9 Brunsångare 2010-10-16    
225 Margareta Kaspersson 9 Brunsångare 2010-10-16    
226 Per Aspegren 9 Svarthuvad sparv 2010-06-01    
227 Göran Storensten 9 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-02    
228 Charlotte Glosli Levin 9 Medelhavstrut 2010-10-17    
229 Albin Torsson 9 Brunsångare 2010-11-01    
230 Elaine Price 9 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
231 Magnus Lundström 9 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
232 Eva Fredriksson 9 Tärnmås 2010-09-18    
233 Yonas Ericsson 9 Kaspisk trut 2010-10-03    
234 Sune Näslund 9 Aftonfalk 2010-10-26    
235 Oscar Ekstrand 9 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
236 Birgit Svensson 9 Brunsångare 2010-10-16    
237 Ida Hansson 9 Praktejder 2010-10-12    
238 Martin Molin 9 Tjockfot 2010-08-04    
239 Tommy Wilhelmsson 9 Brunsångare 2010-10-16    
240 Johannes Hermundsson 9 Starrsångare 2010-10-13    
241 Eric Torsson 9 Mindre lira 2010-07-30    
242 Bengt Linde 9 Vittrut 2010-12-12    
243 Eva Carlberg 9 Ärtsångare 2010-05-22    
244 Jeff Price 9 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
245 Per Thelin 8 Vitvingad lärka 2010-09-26    
246 Fredrik Bondestam 8 Hedpiplärka 2010-12-22    
247 Staffan Gustavsson 8 Bredstjärtad labb 2010-11-04    
248 Carl Johan Ståhlgren 8 Svartstrupig järnsparv 2010-10-16    
249 Tomas Stafström 8 Starrsångare 2010-10-13    
250 Richard Petersson 8 Grönsiska 2010-09-05    
251 Bo Johnsson 8 Gråhäger 2010-07-31    
252 Berndt Sonelius 8 Svärta 2010-08-03    
253 Åke Bergqvist 8 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-12    
254 Patrik Axelsson 8 Dvärgsparv 2010-12-05    
255 Sven Faugert 8 Tretåig mås 2010-11-03    
256 Hans Höglund 8 Rosenstare 2010-09-27    
257 Johan Olsson 8 Lunnefågel 2010-09-18    
258 Håkan Carlestam 8 Svarthalsad trast 2010-11-21    
259 Arne Holgersson 8 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
260 Jens Wikström 7 Större piplärka 2010-10-15    
261 Arne Ekström 7 Starrsångare 2010-10-13    
262 Anders Olovsson 7 Dvärgsparv 2010-12-03    
263 Mattias Ekstrand 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
264 Tommy Carlsson 7 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
265 Johan Widenberg 7 Brunsångare 2010-10-16    
266 Ulf Franzén 7 Brunsångare 2010-10-16    
267 Sven Wijk 7 Tjockfot 2010-08-04    
268 Jörgen Hansson 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
269 Peter Westerberg 7 Storlabb 2010-09-19    
270 Gustav Eriksson 7 Brunsångare 2010-11-01    
271 Annika Johannesson 7 Rödstrupig piplärka 2010-09-12    
272 Jan Tallmark 7 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
273 Gunilla Nilsson 7 Rörsångare 2010-09-09    
274 Ulf Broander 7 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
275 Henrik Stjernman 7 Bläsgås 2010-10-09    
276 Kent Larsson 7 Svarthuvad mås 2010-06-12    
277 Robert Petersén 7 Ökentrumpetare 2010-07-07    
278 Mona Gehrman 7 Gråsiska 2010-12-12    
279 Mats Karström 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
280 Roy Ottosson 7 Brunsångare 2010-10-16    
281 Douglas Gustafsson 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
282 Örjan Jitelius 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
283 Ingvar Wedberg 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
284 Stig Strid 7 Brunsångare 2010-10-16    
285 Göran Nilsson 7 Dvärgsparv 2010-12-12    
286 Torun Zachrisson 7 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-01    
287 Johan Wiktorsson 7 Ökentrumpetare 2010-07-07    
288 Magnus Dahl 7 Brunsångare 2010-10-16    
289 Mattis Arveström 7 Dvärgsparv 2010-10-09    
290 Olof Jansson 7 Rödhalsad gås 2010-10-13    
291 Peter Nilsson 7 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
292 Björn Abelson 7 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
293 Daniel Enarsson 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
294 Lars-Erik Nygren 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
295 Peter Oscarsson 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
296 Bengt Larsson 6 Starrsångare 2010-10-13    
297 Kennet Thor 6 Dvärgsparv 2010-12-10    
298 Jan Sandberg 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
299 Mats Grahn 6 Korttålärka 2010-09-24    
300 Bernt Andersson 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
301 Jacob Rudhe 6 Tjockfot 2010-11-06    
302 Mats Hulthén 6 Vittrut 2010-12-05    
303 Tony Andersson 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
304 Gunnar Ivmark 6 Stäppvipa 2010-06-28    
305 Oskar Wändell 6 Brunsångare 2010-10-16    
306 Henric Jennersjö 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
307 Bernt Carlsson 6 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
308 Ulf Broberg 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
309 Fredrik Lindgren 6 Tajgasångare 2010-10-25    
310 Jörgen Ljungquist 6 Alpseglare 2010-05-16    
311 Weine Danielsson 6 Brunsångare 2010-10-11    
312 Erik Jägervall 6 Svartpannad törnskata 2010-09-02    
313 Kenneth Sjögren 6 Brunsångare 2010-10-16    
314 Carina Berg 6 Rödhalsad gås 2010-10-02    
315 Lars Nilsson 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
316 Lars Melin 6 Dvärgsparv 2010-12-06    
317 Gunnar Johansson 6 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
318 Tomas Lundh 6 Brunsångare 2010-10-16    
319 Ola Sångberg 6 Kaspisk trut 2010-09-22    
320 Fredrik Andersson 6 Dvärgsparv 2010-12-10    
321 Anders Balksten 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
322 Karl-Erik Karlsson 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
323 Herbert Baumann 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
324 Andreas Trogen 6 Brunsångare 2010-10-16    
325 Johan Andresén 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
326 Per Norberg 5 Dvärgsparv 2010-12-05    
327 Fredrik Rudzki 5 Sydnäktergal 2010-05-30    
328 Stefan Holmberg 5 Busksångare 2010-06-12    
329 Björn Owe-Larsson 5 Brunsångare 2010-10-16    
330 Björn Jönsson 5 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
331 Mathias Theander 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
332 Hans Nilsson 5 Biätare 2010-05-24    
333 Magnus Enbarr 5 Brunsångare 2010-10-16    
334 Kenneth Olausson 5 Medelhavstrut 2010-07-26    
335 Karin Lundqvist 5 Ökenstenskvätta 2010-11-02    
336 Sune Sellstedt 5 Kungsfågelsångare 2010-10-31    
337 Erik Mølgaard 5 Brunsångare 2010-10-11    
338 Anders Wånge Kjellsson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
339 Kenneth Lidén 5 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
340 Robert Jansson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
341 Patrik Hansson 5 Kornsparv 2010-07-29    
342 Britta Carlström 5 Prärielöpare 2010-08-18    
343 Per Wohlin 5 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
344 Björn Johansson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
345 Lars-Åke Karlsson 5 Alkekung 2010-11-04    
346 Jan Westerlund 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
347 Jan Unoson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
348 Ola Sandberg 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
349 Tommie Fagerberg 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
350 Sten Sandin 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
351 Sven-Ingmar Deurell 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
352 Hans Marken 5 Starrsångare 2010-10-13    
353 Joakim Söderhäll 5 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-01    
354 Eva Ekman Eriksson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
355 Lars Wallström 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
356 Benny Carlson 5 Tretåig mås 2010-09-28    
357 Johan Selander 5 Ökentrumpetare 2010-07-07    
358 Hans Bredberg 5 Brunsångare 2010-10-16    
359 Thomas Karlsohn 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
360 Gunnar Andersson 5 Prärielöpare 2010-09-26    
361 Tomas Svensson 5 Nunnestenskvätta 2010-11-06    
362 Mats Rosén 5 Tereksnäppa 2010-07-03    
363 Bengt Svednert 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
364 Peter Nilsson 5 Korttålärka 2010-04-18    
365 Bengt Svensson 5 Storlabb 2010-09-18    
366 Ivan Sjögren 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
367 Stefan Kyrklund 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
368 Per Björkman 5 Brunsångare 2010-10-16    
369 Niclas Wahlgren 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
370 Urban Toresson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
371 Dan Forsberg 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
372 Sten-Ove Sandell 5 Tajgablåstjärt 2010-10-12    
373 Ulf Sjögren 5 Dvärgsparv 2010-12-06    
374 Catharina Engebrand 5 Brunsångare 2010-10-09    
375 Johan Eklund 5 Brandkronad kungsfågel 2010-10-19    
376 Ingrid Åkerberg 5 Vitvingad lärka 2010-10-01    
377 Stefan Andersson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
378 Roger Börjesson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
379 John Andersson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
380 Leif Jern 4 Stäppörn 2010-10-16    
381 Janne Svedberg 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
382 Jacob Angsten 4 Sydnäktergal 2010-06-16    
383 Lars Forsberg 4 Vitryggig hackspett 2010-10-24    
384 Göran Hultgren 4 Lappsparv 2010-01-21    
385 Stellan Bygård 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
386 Marianne Holmberg 4 Dvärgsparv 2010-07-09    
387 Lars Ståhle 4 Korttålärka 2010-09-24    
388 Ulf Johansson 4 Större skrikörn 2010-08-16    
389 Magnus Liljefors 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
390 Görgen Hildingsson 4 Ökentrumpetare 2010-07-08    
391 Håkan Winqvist 4 Rosenstare 2010-10-26    
392 Joakim Sjödin 4 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
393 Sven-Erik Johansson 4 Ökenstenskvätta 2010-10-01    
394 Hans Georg Wallentinus 4 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-29    
395 Dag Holmberg 4 Dvärgsparv 2010-07-09    
396 Jan-Olof Bard 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
397 Siv Bard 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
398 Ulf Sterler 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
399 Lars Johansson 4 Starrsångare 2010-10-13    
400 Per-Sture Ljungdahl 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
401 Timo Samanen 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
402 Tommy Ubbesen 4 Tajgablåstjärt 2010-09-22    
403 Niklas Aronsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
404 Björn Fors 4 Brunsångare 2010-10-16    
405 Stefan Göransson 4 Vitvingad lärka 2010-09-26    
406 Nils-Arne Thunell 4 Vitvingad lärka 2010-09-26    
407 Christer Brostam 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
408 Roland Thuvander 4 Starrsångare 2010-10-13    
409 Aimo Vartiainen 4 Svartbent strandpipare 2010-08-02    
410 Siv Lundstedt 4 Fjällripa 2010-08-07    
411 Hilkka Alexandersson 4 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
412 Nils-Eric Alexandersson 4 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
413 Rikard Hellgren 4 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-23    
414 Stefan Hellmin 4 Mindre flugsnappare 2010-05-22    
415 Berit Pettersson 4 Stäpphök 2010-08-29    
416 Carl-Olof Levinsson 4 Tajgablåstjärt 2010-10-03    
417 Anders Svensson 4 Tuvsnäppa 2010-07-20    
418 Mattias Lindberg 4 Stäppvipa 2010-05-12    
419 Jesper Poucette 4 Dvärgbeckasin 2010-10-17    
420 Gustav Knall 4 Vinterhämpling 2010-11-07    
421 Martin Tjernberg 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
422 Lars-Gunnar Lundquist 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
423 Jörgen Fritzson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
424 Helena Lager 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
425 Mats Lundberg 4 Sydnäktergal 2010-06-16    
426 Göte Larsson 4 Tajgablåstjärt 2010-10-12    
427 Lars-Erik Andréasson 4 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
428 Lovisa Hansson 4 Blåkråka 2010-08-21    
429 Peter Carlsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
430 Erik Törnvall 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
431 Pav Johnsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
432 Lars Davner 4 Starrsångare 2010-10-13    
433 Ante Strand 4 Svarthuvad mås 2010-08-01    
434 Torvald Tranetoft 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
435 Karl Hammar 4 Häcksparv 2010-05-09    
436 Peter Nilsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
437 Patric Gullström 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
438 Yngve Wiklund 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
439 Anders Haglund 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
440 Robert Magnusson 4 Brunsångare 2010-10-16    
441 Lars-Göte Nilsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
442 Håkan Ellehammer 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
443 Annika Bergquist 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
444 David Andersson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
445 Christer Johansson 4 Vattensångare 2010-09-12    
446 Nils Nilsson 4 Sydnäktergal 2010-06-20    
447 Lars Thurén 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
448 Stefan Karlsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
449 Leif Nordin 4 Storlabb 2010-10-23    
450 Johan Östberg 4 Stäppörn 2010-01-29    
451 Stefan Munck 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
452 Magnus Bergvall 4 Sydnäktergal 2010-06-15    
453 Per Åsander 4 Småfläckig sumphöna 2010-06-20    
454 Tom Malm 4 Vitvingad lärka 2010-09-28    
455 Christer Pettersson 4 Stäpphök 2010-08-29    
456 Magnus Kasselstrand 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
457 Jesper Petersson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
458 Anders Petersson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
459 Martin Ekenberg 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
460 Kajsa Gustafsson 4 Rödstrupig piplärka 2010-09-08    
461 Peter Franzén 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-16    
462 Josef Anderberg 4 Dvärgsparv 2010-12-03    
463 Henrik Stensnäs 4 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-01    
464 Peter Persson 4 Dvärgsparv 2010-09-03    
465 Jörgen Larsson 4 Dubbelbeckasin 2010-09-15    
466 Stefan Svenaeus 4 Vitvingad tärna 2010-08-06    
467 Mats Ranebo 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
468 Fredrik Åstrand 4 Dvärgsparv 2010-12-05    
469 Fredrik Widman 4 Tjockfot 2010-11-06    
470 Joakim Månsson 4 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
471 Fredrik Johansson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
472 Tobias Ljungquist 4 Vitvingad lärka 2010-10-02    
473 Michael Tholin 4 Sångsparv 2010-05-29    
474 Johan Fromholtz 4 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
475 Göran Elmqvist 4 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
476 Christian Leth 4 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
477 Lennart Karlsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
478 Paul Tufvesson 4 Brunsångare 2010-10-16    
479 Lars Jönsson 4 Rödstrupig piplärka 2010-09-26    
480 Mats Eugensson 4 Lappsparv 2010-10-01    
481 Ingrid Lindberg 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
482 Anders Lind 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
483 Bengt Carlsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
484 Marianne Axelsson Klasson 4 Brunsångare 2010-10-16    
485 David Lundgren 4 Tajgablåstjärt 2010-09-29    
486 Hans Ekstrand 4 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
487 Lennart Pettersson 4 Sydnäktergal 2010-05-29    
488 Sophie Larsson 4 Mindre flugsnappare 2010-05-18    
489 Torbjörn Janson 3 Brunsångare 2010-10-16    
490 Örjan Sjögren 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
491 Anders Svensson 3 Större turturduva 2010-10-24    
492 Ingvar Selse 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
493 Mikael Wikström 3 Vitvingad lärka 2010-09-20    
494 Jan Peterson 3 Ökentrumpetare 2010-07-08    
495 Tommy Malmberg 3 Amerikansk kricka 2010-06-26    
496 Michael Egerzon 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
497 Johannes Löfqvist 3 Dvärgsparv 2010-12-11    
498 Katarina Stenman 3 Vitvingad lärka 2010-09-28    
499 Lars Svensson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
500 Göran Israelsson 3 Fjällgås 2010-08-29    
501 Kenny Andersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
502 Börje Ahlström 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
503 Anders Elf 3 Tajgablåstjärt 2010-09-29    
504 Anton Arnesson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
505 Ingvar Sjölund 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
506 Thomas Bernhardsson 3 Nunnestenskvätta 2010-11-06    
507 Anders Grönvall 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-31    
508 Stefan Eriksson 3 Videsparv 2010-07-12    
509 Tobias Christoffersson 3 Rödhuvad törnskata 2010-06-27    
510 Tommy Ericson 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-01    
511 Oskar Nilsson 3 Ökentrumpetare 2010-07-06    
512 Anders Sundström 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-04    
513 Erik Rask 3 Korttålärka 2010-09-24    
514 Adam Lindroth 3 Korttålärka 2010-05-16    
515 Anders Kling 3 Ökenstenskvätta 2010-10-01    
516 Marcus Hansander 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
517 Magnus Lundberg 3 Lappsparv 2010-10-30    
518 Håkan Ljungberg 3 Sydnäktergal 2010-05-23    
519 Vesa Juujärvi 3 Myrsnäppa 2010-05-24    
520 Per Jakobsson 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-01    
521 Anders Sennmalm 3 Vitvingad lärka 2010-09-26    
522 Martin Frielingsdorf 3 Stäppörn 2010-10-16    
523 Ronny Johansson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
524 Lars Hallbeck 3 Amerikansk kricka 2010-06-26    
525 Björn Malmgren 3 Klykstjärtad stormsvala 2010-09-18    
526 Carl-Gustaf Elinder 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
527 Bror Wallbom 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
528 Thomas Ekberg 3 Ökentrumpetare 2010-07-08    
529 Jan Petersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
530 Olle Wahlentin 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
531 Mattias Backlund 3 Brunsångare 2010-10-16    
532 Carl-Ivar Hagman 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
533 Lena Radler 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
534 Raoul Wexius 3 Kaspisk trut 2010-10-06    
535 Thomas Hultqvist 3 Vitvingad lärka 2010-09-21    
536 Mats Hildeman 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
537 Lars Björklind 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
538 Anders Borgehed 3 Ökenstenskvätta 2010-10-03    
539 Bengt Salomonsson 3 Medelhavstrut 2010-07-26    
540 Kerstin Karlsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
541 Henrik Hultén 3 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
542 Ronny Johansson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
543 Peter Elfman 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
544 Martin Widén 3 Vitvingad lärka 2010-09-23    
545 Lars Nilsson 3 Tajgablåstjärt 2010-10-09    
546 Stig Holmstedt 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
547 Bo Eriksson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
548 Per-Anders Linder 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
549 Magnus Elfwing 3 Ökentrumpetare 2010-07-07    
550 Åke Nygårds 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
551 André Israelsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
552 Tommy Lindell 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
553 Kjell Yngerskog 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
554 Stig-Uno Svensson 3 Starrsångare 2010-10-13    
555 Anders Waldenström 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
556 Mikael Nord 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
557 Mathias Bergström 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
558 Martin Åkesson 3 Vitvingad lärka 2010-09-26    
559 Magnus Wisth 3 Ökentrumpetare 2010-07-08    
560 Jan-Eric Rönnqvist 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
561 Jens Morin 3 Vitvingad lärka 2010-09-26    
562 Tomas Kjelsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
563 Dag Rådström 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
564 Kenth Kärsrud 3 Kaspisk trut 2010-10-06    
565 Ulf Svahn 3 Tjockfot 2010-08-05    
566 Kristoffer Lager 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
567 Kaj Svahn 3 Brunsångare 2010-10-16    
568 Ulf Larsson 3 Starrsångare 2010-10-12    
569 Anna Karlsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
570 Jan Lundstedt 3 Stäppörn 2010-05-24    
571 Calle Ljungberg 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
572 Ingemar Jönsson 3 Svartsnäppa 2010-08-08    
573 Patrick Fritzson 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
574 Lars Olausson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
575 Anette Magnusson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
576 Håkan Månsson 3 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
577 Lars Brolund 3 Sydnäktergal 2010-06-23    
578 Roger Eskilsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
579 Inga-Lill Paulsen Andersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
580 Magnus Ekenstierna 3 Brunsångare 2010-10-16    
581 Thomas Karlsson 3 Blåkråka 2010-08-21    
582 Per Stattin 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-31    
583 Bengt Sjösten 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
584 Johan Petersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
585 Hans Börjesson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
586 Magnus Corell 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
587 Inge Larsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
588 Berith Larsson 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-12    
589 Mikael Molin 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
590 Rolf Andersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
591 Måns Grundsten 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
592 Per-Johan Ulfendahl 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
593 Britta Wallbom 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
594 Lars-Åke Janzon 3 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
595 Kjetil Jensen 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
596 Eric Blomgren 3 Grön biätare 2010-06-08    
597 Anders Forsberg 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
598 Mats Johannesson 3 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
599 Per Helgesson 3 Svarthuvad mås 2010-05-17    
600 Dorie Börjesson 3 Svartpannad törnskata 2010-07-28    
601 Bertil Sjöblom 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
602 Göran Lindh 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
603 Roger Karlsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
604 Martin Oomen 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
605 Pär Lydmark 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
606 Per-Olof Strandroth 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
607 Peder Weibull 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
608 Patrik Åberg 3 Vitvingad lärka 2010-09-23    
609 Lars Rydgren 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
610 Christian Cederroth 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
611 Bengt Säfström 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
612 Göran Lettstrand 3 Bergsångare 2010-05-15    
613 Uno Malm 3 Ökentrumpetare 2010-07-07    
614 Carl-Evert Zachrisson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
615 Börje Andersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
616 Klas Karlsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
617 Anders Brodin 3 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
618 Nils Abrahamsson 3 Medelhavstrut 2010-09-07    
619 Torbjörn Gustafson 3 Rödhuvad törnskata 2010-06-16    
620 Hans-Erik Persson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
621 Herman Drotz 3 Småtrapp 2010-05-14    
622 Anders Sögaard 3 Tereksnäppa 2010-06-26    
623 Anders Lennartsson 3 Medelhavstrut 2010-07-28    
624 Henrik Johansson 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-16    
625 Mats Axelson 3 Dvärgsparv 2010-12-11    
626 André Julinder 3 Ökenstenskvätta 2010-11-21    
627 Mikael Persson 3 Järnsparv 2010-10-02    
628 Christer Olsson 3 Starrsångare 2010-10-13    
629 Ulf Sperens 3 Toppskarv 2010-09-26    
630 Mattias Ekstedt 3 Korttålärka 2010-05-13    
631 Niclas Bykulle 3 Korttålärka 2010-05-14    
632 Magnus Andersson 3 Sångsparv 2010-05-30    
633 Bengt Allberg 3 Vitvingad lärka 2010-09-23    
634 Per-Eric Svahn 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
635 Matti Eriksson 3 Stäpphök 2010-09-15    
636 Tomas Lundqvist 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
637 Martin Stjernman 3 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
638 Ingemar Marklund 3 Vitvingad lärka 2010-09-23    
639 Jesper Danielson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
640 Stig Lind 2 Svarthuvad sparv 2010-06-01    
641 Torbjörn Hedlund 2 Blåhake 2010-08-07    
642 Stefan Persson 2 Stäppvipa 2010-05-12    
643 Peter Norell 2 Tajgablåstjärt 2010-01-16    
644 Christer Klingstedt 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
645 Per Pöder 2 Kaspisk trut 2010-10-06    
646 Ann-Britt Norell 2 Tajgablåstjärt 2010-01-16    
647 Ebba Berglund 2 Sydnäktergal 2010-05-28    
648 Mikael Frost 2 Vitvingad lärka 2010-09-28    
649 Nils Valdemarsson 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-16    
650 Inger Strid Andersson 2 Sydnäktergal 2010-06-06    
651 Andreas Brehammar 2 Stäppvipa 2010-05-12    
652 Bengt-Eric Sjölinder 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
653 Ove Pettersson 2 Småtrapp 2010-05-14    
654 Lars-Gunnar Hellman 2 Brunsångare 2010-10-16    
655 Mattias Larsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
656 Kent Carlsson 2 Sydnäktergal 2010-05-23    
657 Tord Lantz 2 Grön biätare 2010-06-07    
658 Stefan Delin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
659 Petter Haldén 2 Bergsångare 2010-05-15    
660 Mats Weiland 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
661 Christer Håkansson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
662 Stefan Clason 2 Stäppvipa 2010-05-12    
663 Jan Svantesson 2 Tundratrut 2010-09-10    
664 Björn Johansson 2 Kaspisk trut 2010-10-04    
665 Göran Fries 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-27    
666 Olof Sjöberg 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
667 Olof Ramel 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
668 Uno Unger 2 Vitvingad lärka 2010-09-30    
669 Björn Bengtsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
670 Oscar Carheden 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
671 Peter Sieurin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
672 Anders Carlberg 2 Vitvingad lärka 2010-10-02    
673 Hans Hedin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
674 Per Lif 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
675 Per Åberg 2 Amerikansk bläsand 2010-04-09    
676 Stefan Avenfors 2 Iberisk gransångare 2010-04-29    
677 Ola Dahlbom 2 Medelhavstrut 2010-07-27    
678 Lars Jönsson 2 Dalripa 2010-09-19    
679 Roland Mattsson 2 Stäppvipa 2010-05-12    
680 Anders Carlsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
681 Hans Jeppsson 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
682 Lars Helseth 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
683 Håkan Ydregården 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
684 Per Sjöstrand 2 Kaspisk trut 2010-10-17    
685 Jens Ramnebro 2 Fjällabb 2010-09-18    
686 Per Roslin 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
687 Håkan Jacobsson 2 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
688 Bengt Sävbark 2 Råka 2010-09-25    
689 Pontus Grönvall 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
690 Owe Hougström 2 Tajgablåstjärt 2010-01-20    
691 Benny Larsson 2 Brunsångare 2010-10-16    
692 Thomas Harry 2 Sydnäktergal 2010-05-30    
693 Krister Nordin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
694 Per Hagström 2 Jaktfalk 2010-10-16    
695 Peter Degerman 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
696 Tommy Magnusson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
697 Björn Lilja 2 Grön biätare 2010-06-08    
698 Michael Norman 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
699 Joakim Soneklint 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
700 Olle Hydén 2 Pärluggla 2010-05-15    
701 Roger Book 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
702 Peter Lehmann 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
703 Daniel Lindén 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
704 Bernt Larsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
705 Leif Lejdelin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
706 Anders Nilsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
707 Johannes Tallroth 2 Isabellatörnskata 2010-10-23    
708 Henrik Lind 2 Vitvingad lärka 2010-10-09    
709 Rolf Edvardsson 2 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
710 Anders Linus Larsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
711 Tomas Carlberg 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
712 Lisa Carlsson 2 Starrsångare 2010-10-13    
713 Björn Ander 2 Mindre sumphöna 2010-05-17    
714 Ingvor Kasselstrand 2 Tajgablåstjärt 2010-10-09    
715 Jan Arfwidsson 2 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-31    
716 Jan Oldebring 2 Sandtärna 2010-05-14    
717 Hans Elleby 2 Tjockfot 2010-05-24    
718 Bo Carlsson 2 Vitvingad lärka 2010-09-22    
719 Stefan Hage 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
720 Åke Johansson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
721 Anders Kornestedt 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
722 Tomas Lundquist 2 Bergsångare 2010-05-15    
723 Kjell Carlsson 2 Starrsångare 2010-10-13    
724 Jesper Blåder 2 Tajgablåstjärt 2010-10-09    
725 Margit Samuelsson 2 Härfågel 2010-11-06    
726 Bengt Eriksson 2 Korttålärka 2010-05-16    
727 Hans Bohlin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
728 Calle Ryberg 2 Brednäbbad simsnäppa 2010-09-19    
729 Alf Svensson 2 Tajgablåstjärt 2010-01-15    
730 Thomas Svanberg 2 Större lira 2010-08-25    
731 Johan Svedholm 2 Ökentrumpetare 2010-07-08    
732 Petter Simonsson 2 Medelhavstrut 2010-07-25    
733 Mats Thorin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
734 Kristian Linde 2 Alpseglare 2010-05-16    
735 Mats Alinder 2 Ökentrumpetare 2010-07-08    
736 Lars G Petersson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
737 Seppo Haavisto 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
738 Jonas Hedström 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
739 Lars Imby 2 Vitvingad lärka 2010-10-08    
740 Mats Henriksson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
741 Ulf Ståhle 2 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
742 Hans Olofsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
743 Ulf Stengård 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
744 Malin Löfgren 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
745 Magnus Aurivillius 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
746 Ulf Karlsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
747 Leif Dahlgren 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
748 Lars-Erik Larsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
749 Magnus Unger 2 Vitvingad lärka 2010-09-26    
750 Jarl Lorensson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
751 Stig Jacobsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
752 Mikael Rosén 2 Ökentrumpetare 2010-07-07    
753 Hans Westerberg 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
754 Göran Brehmer 2 Medelhavstrut 2010-07-26    
755 Göran Cederwall 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
756 Jan Ryding 2 Medelhavstrut 2010-07-27    
757 Carl-Axel Bauer 2 Svartpannad törnskata 2010-09-11    
758 Bertil Karlsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
759 Jan Gustafsson 2 Storlabb 2010-07-30    
760 Thomas Carlsson 2 Sångsparv 2010-05-30    
761 Göran Andersson 2 Dvärgsparv 2010-12-10    
762 Roland Jarvad 2 Medelhavstrut 2010-07-26    
763 Joakim Ekman 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
764 Per-Stefan Hallberg 2 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
765 Björn Malmhagen 2 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-07    
766 Magnus Blom 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
767 Stellan Amzoll 2 Sandtärna 2010-05-17    
768 Bengt Sjöman 2 Sångsparv 2010-05-30    
769 Roland Lundgren 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
770 Hans-Åke Gustavsson 2 Alpseglare 2010-05-16    
771 Jan-Erik Malmstigen 2 Sydnäktergal 2010-05-27    
772 Stefan Morell 2 Vitvingad lärka 2010-10-02    
773 Håkan Persson 2 Svartpannad törnskata 2010-08-06    
774 Christopher Thornliden 2 Grålira 2010-11-14    
775 Tony Fridolfsson 2 Tjockfot 2010-08-04    
776 Johan Oscarsson 2 Tajgablåstjärt 2010-10-09    
777 Birgit Waldemarsson 2 Småtrapp 2010-05-14    
778 Ulf Hagström 2 Medelhavstrut 2010-07-28    
779 Gunilla Lundskog 2 Rödstrupig piplärka 2010-09-11    
780 Olof Hjelm 2 Starrsångare 2010-10-13    
781 Per-Göran Utterfors 2 Vattensångare 2010-09-12    
782 Håkan Markstedt 2 Medelhavstrut 2010-07-26    
783 Magnus Westerlind 2 Stäppvipa 2010-05-11    
784 Olof HagDala Persson 2 Brunsångare 2010-10-16    
785 Hans Ivarsson 2 Svarthuvad sparv 2010-06-01    
786 Kaj Möller 2 Alpseglare 2010-05-16    
787 Mikael Svensson 2 Ökenstenskvätta 2010-10-03    
788 Gabriel Ekman 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
789 Donát Hullmann 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
790 Christer Wendeler 2 Ökenstenskvätta 2010-11-20    
791 Lena Wikström 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
792 Matthis Kaby 2 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
793 Mats Axbrink 2 Vitvingad lärka 2010-09-26    
794 Hans Olof Bond 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
795 Hans Rudhe 2 Vitvingad lärka 2010-10-02    
796 Håkan Sterner 2 Småtrapp 2010-05-14    
797 Bernt Axelsson 2 Stäppvipa 2010-05-11    
798 John Sångberg 2 Stäppvipa 2010-05-12    
799 Jan Zäll 2 Stäppörn 2010-09-05    
800 Magnus Fridolfsson 2 Tajgablåstjärt 2010-09-09    
801 Anders Lindberg 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
802 Börje Pettersson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
803 Siv Persson 2 Vattensångare 2010-09-12    
804 Mats Almgren 2 Alpseglare 2010-05-16    
805 Joakim Granholm 2 Tofsmes 2010-10-02    
806 Jonas Melin 2 Korttålärka 2010-09-24    
807 Barbara Leibiger 2 Kentsk tärna 2010-09-02    
808 Joakim Lajtai 2 Trädgårdssångare 2010-06-08    
809 Fredrik Blomqvist 2 Drillsnäppa 2010-07-20    
810 Christer Carlberg 2 Sydnäktergal 2010-05-27    
811 Bertil Sanner 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
812 Björn Dahlbom 2 Medelhavstrut 2010-07-30    
813 Bengt Lindberg 2 Sydnäktergal 2010-05-31    
814 Bosse Gustafsson 2 Tajgablåstjärt 2010-10-03    
815 Roland Ekerblom 2 Mindre sumphöna 2010-06-23    
816 Björn Elmlund 2 Alpseglare 2010-05-16    
817 Bodil Nyström 2 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
818 Raimo Neergaard-Thörgersen 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
819 Jenny Pozsgai 2 Svartpannad törnskata 2010-07-27    
820 Jörgen Pisch 2 Tjockfot 2010-05-25    
821 Thomas Johansson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
822 Olle Pettersson 2 Stäppvipa 2010-05-12    
823 Björn Dellming 2 Brunsångare 2010-10-16    
824 Stig Åberg 2 Häcksparv 2010-05-09    
825 Jan Eriksson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
826 Anders Strömvall 2 Stäppvipa 2010-05-11    
827 Bengt Neiss 2 Stäpphök 2010-05-18    
828 Lars Andersson 2 Ökentrumpetare 2010-07-08    
829 Helny Olsson 2 Mindre sumphöna 2010-06-20    
830 Carl-Fredrik Ekström 2 Stäppvipa 2010-05-12    
831 Urban Rundström 2 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-16    
832 Niklas Ekstrand 2 Stäppvipa 2010-05-12    
833 Klas Reinholdson 2 Skräntärna 2010-10-10    
834 Thomas Lindblad 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-16    
835 Orvar Fredriksson 2 Sydnäktergal 2010-05-29    
836 Johnny Johansson 2 Amerikansk tundrapipare 2010-09-26    
837 Per Törnquist 2 Sydnäktergal 2010-06-21    
838 Anne-Marie Barregren 2 Knipa 2010-03-29    
839 Tomas Nilsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
840 Per Thylén 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
841 Svante Martinsson 1 Ökentrumpetare 2010-07-06    
842 Barbro Axelsson 1 Sydnäktergal 2010-06-21    
843 Annika Rastén 1 Stäppvipa 2010-05-11    
844 Anna Johansson 1 Ringand 2010-01-02    
845 Jon Håkansson 1 Ringand 2010-01-09    
846 Rodrigo Esparza-Salas 1 Ringduva 2010-10-09    
847 Ola Persson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
848 Peter Andersson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
849 Ragnar Seldén 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
850 Hans Flyman 1 Dvärgbeckasin 2010-10-15    
851 Kaj Larsson 1 Rödhalsad gås 2010-05-08    
852 Eva Stenvång 1 Tereksnäppa 2010-06-24    
853 Ingvar Skoog 1 Svarthalsad trast 2010-01-06    
854 Tommi Sandberg 1 Svartpannad törnskata 2010-09-04    
855 Göran Andersson 1 Brunsångare 2010-10-16    
856 Peter Karlehagen 1 Sydnäktergal 2010-05-23    
857 Jan Lundkvist 1 Gråspett 2010-06-17    
858 Berndt Lindberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
859 Ove Grönlund 1 Ringand 2010-01-24    
860 Lars Eric Rahm 1 Slaguggla 2010-04-04    
861 Paul Nilsson 1 Tereksnäppa 2010-06-26    
862 Anita Ericson 1 Stäppvipa 2010-05-12    
863 Peter Brunberg 1 Vattenrall 2010-03-13    
864 Johan Fallenius 1 Stäppvipa 2010-05-12    
865 Michael Gehrisch 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
866 Anders Friberg 1 Tajgablåstjärt 2010-01-24    
867 Kenneth Alexandersson 1 Sädesärla 2010-11-07    
868 Anders Heder 1 Tornseglare 2010-06-20    
869 Sören Carlsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
870 Magnus Svernlöv 1 Ringand 2010-01-07    
871 Leif Bildström 1 Turturduva 2010-10-29    
872 Lars Gezelius 1 Småtrapp 2010-05-14    
873 Anette Berglinn 1 Svarthakad buskskvätta 2010-05-16    
874 Ingemar Öjhage 1 Blåkråka 2010-08-22    
875 Anders Wigren 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
876 Andreas Brutemark 1 Vitögd dykand 2010-01-16    
877 Lars Boberg 1 Rödhalsad gås 2010-05-27    
878 Monica Wallin 1 Tjäder 2010-05-09    
879 Josef Chaib 1 Björktrast 2010-06-01    
880 Jussi Tranesjö 1 Sydnäktergal 2010-05-24    
881 Anders Ring 1 Kaspisk trut 2010-05-07    
882 Lars Öhlén 1 Stäppvipa 2010-05-12    
883 Peter Spetz 1 Tajgablåstjärt 2010-01-08    
884 Per Henningsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-08    
885 Tomas Ekberg 1 Amerikansk kricka 2010-05-01    
886 Alexander Lilja-Nordin 1 Korttålärka 2010-05-13    
887 Ulf Jönsson 1 Dvärgsparv 2010-12-05    
888 Lennart Jonsson 1 Svarthakedopping 2010-06-02    
889 Jon Sjöberg 1 Tajgablåstjärt 2010-10-16    
890 Bengt Åhgren 1 Kärrsnäppa 2010-08-07    
891 Johan Molin 1 Rosenfink 2010-06-14    
892 Mårten Hammar 1 Tajgablåstjärt 2010-01-13    
893 Otto Bylén-Claesson 1 Kustsnäppa 2010-05-14    
894 Ulric Ilvéus 1 Brandkronad kungsfågel 2010-10-09    
895 Niklas Sterner 1 Stäppvipa 2010-05-12    
896 Lars-Olof Landgren 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
897 Johan Haglund 1 Småtrapp 2010-05-14    
898 Berndth Gustafsson 1 Häcksparv 2010-05-09    
899 Tom Sandström 1 Stäppvipa 2010-05-11    
900 Hans Waern 1 Tajgablåstjärt 2010-01-23    
901 Kent Johansson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
902 Leif Godin 1 Vitvingad lärka 2010-09-23    
903 Christer Herremo 1 Sydnäktergal 2010-06-15    
904 Philip Österblad 1 Rödhuvad törnskata 2010-05-11    
905 Tord Uggla 1 Stäppörn 2010-05-24    
906 Sven Splittorff 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
907 Claes Lööv 1 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
908 Christian Williams 1 Småtrapp 2010-05-14    
909 Anders Svensson 1 Tygeltärna 2010-06-05    
910 Jan Michael Breider 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
911 Göran Cederholm 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
912 Claes Nilsson 1 Småtrapp 2010-05-14    
913 Joakim Wallin 1 Småtrapp 2010-05-14    
914 Johan Dahlberg 1 Grålira 2010-10-22    
915 Lillemor Däckfors 1 Korttålärka 2010-05-13    
916 Joachim Strengbom 1 Sydnäktergal 2010-05-23    
917 Björn Arvidsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
918 Ulf Ahlström 1 Tjockfot 2010-05-06    
919 Per-Olof Aschmann 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
920 Peter Malm 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
921 Mikael Nilsson 1 Alpseglare 2010-05-16    
922 Simon Lindqvist 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
923 Torbjörn Andersson 1 Ökentrumpetare 2010-07-08    
924 Svante Söderholm 1 Svartpannad törnskata 2010-07-06    
925 Anders Staaf 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
926 Anders Eriksson 1 Sydnäktergal 2010-05-25    
927 Anders Johansson 1 Bergsångare 2010-05-05    
928 George Gustafsson 1 Amerikansk kricka 2010-03-27    
929 Claes Persson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-23    
930 Hans Bister 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
931 Tommy Holmgren 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
932 Stefan Malm 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
933 David Erterius 1 Vitvingad lärka 2010-10-03    
934 Lars Olsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
935 Johan Gelting 1 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-29    
936 Petter Olsson 1 Häcksparv 2010-05-09    
937 Bernt Waldemarsson 1 Småtrapp 2010-05-14    
938 Rune Berglinn 1 Svarthakad buskskvätta 2010-05-16    
939 Jonas Rosquist 1 Alpseglare 2010-05-16    
940 Arne Ulander 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
941 Klas Rådberg 1 Amerikansk sjöorre 2010-05-01    
942 Per Lindquist 1 Stäppvipa 2010-05-11    
943 Jonas Nordin 1 Bergsångare 2010-05-14    
944 Morgan Svensson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
945 Leif Dehlin 1 Tajgablåstjärt 2010-01-13    
946 Fredrik Johnsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
947 Magnus Rignell 1 Stäppvipa 2010-05-12    
948 Kristian Svensson 1 Alpseglare 2010-05-16    
949 Håkan Larsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
950 Peter Lundberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
951 Ralf Norberg 1 Vitvingad lärka 2010-09-21    
952 Anders Paulsrud 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
953 Pentti J Tatti 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
954 Ola Ejdrén 1 Rödhuvad törnskata 2010-06-16    
955 Klaes Arrhenius 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
956 Göran Engberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
957 Tore Holsendahl 1 Balearisk lira 2010-11-13    
958 Juha Autio 1 Tjockfot 2010-05-25    
959 Martin Bergström 1 Bergsångare 2010-05-14    
960 Staffan Åkeby 1 Kaspisk trut 2010-01-22    
961 Magnus Jäderblad 1 Styltsnäppa 2010-04-23    
962 Bernt Bergström 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
963 Fredrik Svensson 1 Alpseglare 2010-05-16    
964 Bosse Danielsson 1 Iberisk gransångare 2010-05-05    
965 Anders Delin 1 Bergsångare 2010-05-14    
966 Roland Sjöberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
967 Kerstin Svalin 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
968 Claes-Göran Cederlund 1 Medelhavstrut 2010-08-15    
969 Thomas Nyberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
970 Mikael Karlsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-22    
971 Christian Halleröd 1 Småtrapp 2010-05-14    
972 Tommy Eriksson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
973 Lennart Fritzson 1 Kaspisk trut 2010-03-22    
974 Henrik Waldenström 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-17    
975 Michael Averland 1 Tajgablåstjärt 2010-01-20    
976 Anders Grindlund 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
977 Jan Tranderyd 1 Stäppvipa 2010-05-11    
978 Johan Wallin 1 Vitvingad lärka 2010-09-22    
979 Åke Anderson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
980 Anders Kronhamn 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
981 Henrik Ehrenberg 1 Alpseglare 2010-05-16    
982 Kalle J Löfberg 1 Ökentrumpetare 2010-07-06    
983 Patrik Söderberg 1 Vitvingad lärka 2010-09-26    
984 Weine Erlandsson 1 Vitvingad lärka 2010-09-24    
985 Bruno Engblad 1 Iberisk gransångare 2010-04-26    
986 Bo Jerkeman 1 Stäppvipa 2010-05-12    
987 Gittan Matsson 1 Tjockfot 2010-08-04    
988 Anders Hallengren 1 Tajgablåstjärt 2010-01-14    
989 Lars-Erik Thim 1 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-16    
990 Hans Johansson 1 Medelhavstrut 2010-09-26    
991 Stefan Oscar Oscarsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
992 Erik Sundling 1 Törnskata 2010-05-20    
993 Lars-Olof Nilsson 1 Svartpannad törnskata 2010-03-09    
994 Håkan Olsson 1 Stäppvipa 2010-05-11    
995 Lars Lagerqvist 1 Tajgablåstjärt 2010-10-03    
996 Eva Bredberg 1 Ökenstenskvätta 2010-10-03    
997 Lennart Hellström 1 Rödhuvad dykand 2010-04-05    
998 Anders Hellgren 1 Stäppörn 2010-10-13    
999 Micael Jonsson 1 Vitvingad lärka 2010-09-21    
1000 Martin Larsson 1 Ringand 2010-01-02    
1001 Krister Wahlström 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
1002 Thomas Lindström 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
1003 Thomas Gunnarsson 1 Rostgumpsvala 2010-05-06    
1004 Lars Sundlöf 1 Lappsparv 2010-02-09    
1005 Lars Holmstedter 1 Iberisk gransångare 2010-05-05    
1006 Michael Slätt 1 Större skrikörn 2010-05-24    
1007 Per Moqvist 1 Korttålärka 2010-05-14    
1008 Tobias Larsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-20    
1009 Janis Von Heyking 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
1010 Hans Lomosse 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1011 Rolf Svensson 1 Alpseglare 2010-05-16    
1012 Thomas Rostedt 1 Tajgablåstjärt 2010-10-03    
1013 Gunnar Johansson 1 Ringand 2010-01-30    
1014 Håkan Karlsson 1 Stäppvipa 2010-05-12    
1015 Tomas Berlin 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1016 Rikard Ahlsén 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
1017 Björn Wester 1 Stäppvipa 2010-05-11    
1018 Sören Sahlin 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
1019 Stefan Johansson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
1020 Anders Eriksson 1 Alpjärnsparv 2010-04-27    
1021 Håkan Johansson 1 Medelhavstrut 2010-10-07    
1022 Gustav Tallroth 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
1023 Erik Larsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
1024 Fredrik Björck 1 Fjällgås 2010-04-30    
1025 Tomas Haraldsson 1 Medelhavstrut 2010-07-24    
1026 Stefan Persson 1 Videsparv 2010-08-08    
1027 Håkan Nicander 1 Sydnäktergal 2010-05-24    
1028 Thomas Kellerth 1 Vitryggig hackspett 2010-05-02    
1029 Staffan Morander 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
1030 Staffan Sundin 1 Vitvingad lärka 2010-09-20    
1031 Thomas Karlström 1 Berguv 2010-03-10    
1032 Martin Resare 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
1033 Kristian Ståhl 1 Ökentrumpetare 2010-07-08    
1034 Torbjörn Johansson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1035 Rolf Sandberg 1 Vitvingad lärka 2010-09-21    
1036 Claes Andersson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
1037 Torbjörn Skoog 1 Ringand 2010-01-20    
1038 Erik Blomgren 1 Tallbit 2010-01-03    
1039 Christer Petersson 1 Ringand 2010-01-09    
1040 Anette Westin 1 Kärrsångare 2010-06-06    
1041 Mats Cornmark 1 Dubbelbeckasin 2010-05-11    
1042 Göran Jansson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-15    
1043 Nils-Erik Björkbacka 1 Stäppvipa 2010-05-12    
1044 Jesper Norrby 1 Stäppvipa 2010-05-12    
1045 Sven Birkedal 1 Rödhuvad törnskata 2010-06-16    
1046 Karin Svensson 1 Rödhuvad törnskata 2010-09-05    
1047 Bengt-Göran Johansson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-16    
1048 Andreas Viberg 1 Stäppvipa 2010-05-11    
1049 Torsten Kjell 1 Stäppvipa 2010-05-11    
1050 Krister Aronsson 1 Korttålärka 2010-05-13    
1051 Christer Carlenius 1 Stäppvipa 2010-05-11    
1052 Göran Arn 1 Svarthalsad trast 2010-01-06    
1053 Fredrik Haas 1 Tajgablåstjärt 2010-01-16    
1054 Thomas Lindblad 1 Amerikansk sjöorre 2010-05-01    
1055 Sune Fasth 1 Tajgablåstjärt 2010-10-03    
1056 Johan Myhrer 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1057 Krister Carlsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1058 Kristian Kjellberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1059 Erling Jirle 1 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
1060 Lars G R Nilsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
1061 Nicklas Nordbeck 1 Alpseglare 2010-05-16    
1062 Fredrik Lennartsson 1 Tundratrut 2010-09-10    
1063 Anders Sandström 1 Vitögd dykand 2010-02-12    
1064 Michael Bergman 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
1065 Hans Hägnander 1 Vitvingad lärka 2010-09-24    
1066 Filip Ajne 1 Häcksparv 2010-05-09    
1067 Magnus Köpman 1 Medelhavstrut 2010-07-29    
1068 Bo Hallman 1 Stäppvipa 2010-05-11    
1069 Mats Hjelte 1 Småtrapp 2010-05-14    
1070 Mats Jansson 1 Iberisk gransångare 2010-05-01    
1071 Johannes Rydström 1 Ökentrumpetare 2010-07-07    
1072 Björn Karlsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
1073 Rickard Norenstam 1 Tajgablåstjärt 2010-01-08    
1074 Gunnar Åhlén 1 Stäppvipa 2010-05-12    
1075 Wilgot Fritzon 1 Mindre sumphöna 2010-06-26    
1076 Oscar Danielson 1 Rosenfink 2010-05-16    
1077 Harald Ris 1 Kungsörn 2010-12-15    
1078 John-Mehdi Ghaddas 1 Kungsörn 2010-05-22    
1079 Ronny Malm 1 Ökentrumpetare 2010-07-06    
1080 Isac Enetjärn 1 Aftonfalk 2010-11-01    
1081 Andreas Karlsson 1 Mindre sumphöna 2010-05-19    
1082 Oskar Lindberg 1 Alpseglare 2010-05-16    
1083 Pär Jacobsson 1 Stäppvipa 2010-05-12    
1084 Torbjörn Johansson 1 Rödhuvad törnskata 2010-09-06    
1085 Niclas Strömberg 1 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-23    
1086 Mikael Nelin 1 Tajgablåstjärt 2010-01-15    
1087 Nils-Åke Andersson 1 Småtrapp 2010-05-14    
1088 Anton Söderberg 1 Svartpannad törnskata 2010-09-03    
1089 Elisabeth Lilja 1 Ökentrumpetare 2010-07-07    
1090 Marie-Louise Bárány 1 Nötskrika 2010-12-18    
1091 Andreas Gustafsson 1 Vitvingad lärka 2010-09-23    
1092 Sven-Erik Sundberg 1 Vitvingad lärka 2010-09-20    
1093 Rolf Nordin 1 Medelhavstrut 2010-07-26    
1094 Håkan Kjell 1 Stäppvipa 2010-05-11