Larm från BirdAlarm
2020-01-18 Vitnackad svärta - Ängelholm Station
2020-01-18 Nilgås - Kristiansdal
2020-01-18 Ringand - Holk
2020-01-18 Stenknäck - Kristiansdal
2020-01-18 Berguv - Grindstugan

Lista för Februari

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Bertil Svensson 237 Dvärglärka 2003-02-11    
2 Nils Andersson 222 Mindre hackspett 2009-02-28    
3 Richard Ek 220 Lappuggla 2019-02-21    
4 Nils Kjellén 219 Endast rättelsevärde    
5 Hans-Åke Gustavsson 215 Endast rättelsevärde    
6 Uno Unger 213 Vittrut 2007-02-18    
7 Lasse Olsson 210 Sibirisk järnsparv 2007-02-21    
8 Mats Henriksson 210 Dvärglärka 2003-02-11    
9 Joakim Hagström 207 Endast rättelsevärde    
10 Mattias Persson 204 Bändelkorsnäbb 2008-02-02    
11 Stefan Hage 203 Gulbrynad sparv 2009-02-08    
12 Thomas Hultqvist 203 Sibirisk järnsparv 2007-02-19    
13 Erik Johansson 200 Dvärglärka 2003-02-11    
14 Bo Carlsson 198 Skärfläcka 2019-02-23    
15 Lars Lundquist 197 Stenknäck 2019-02-24    
16 Ulf Löfås 197 Skärfläcka 2019-02-16    
17 Marianne Johansson 197 Dvärglärka 2003-02-12    
18 Weine Erlandsson 196 Dvärgsparv 2015-02-28    
19 Matthis Kaby 196 Dvärglärka 2003-02-11    
20 Carl Tholin 196 Järnsparv 2017-02-21    
21 Stefan Andersson 193 Vinterhämpling 2019-02-01    
22 Tommy Holmgren 192 Endast rättelsevärde    
23 Stefan Cherrug 191 Endast rättelsevärde    
24 Ragnar Gustafsson 191 Trana 2019-02-25    
25 Magnus Unger 188 Dvärglärka 2003-02-11    
26 Stefan Lithner 187 Dvärglärka 2003-02-11    
27 Jörgen Bernsmo 187 Dvärglärka 2003-02-12    
28 Roine Strandberg 187 Endast rättelsevärde    
29 Kristian Svensson 187 Endast rättelsevärde    
30 Per Lif 187 Tofsvipa 2019-02-17    
31 Johannes Rydström 186 Tretåig hackspett 2007-02-24    
32 Percy Fredriksson 185 Nötkråka 2011-02-27    
33 Musse Björklund 183 Rödhalsad gås 2019-02-17    
34 Ingrid Åkerberg 182 Endast rättelsevärde    
35 Tomas Lundqvist 182 Dvärglärka 2003-02-11    
36 Eva Johansson 182 Stare 2014-02-28    
37 Sven Splittorff 181 Hornuggla 2009-02-27    
38 Björn Malmhagen 180 Endast rättelsevärde    
39 Björn Albinson 180 Dvärglärka 2003-02-14    
40 Göran Gustavsson 178 Orre 2003-02-28    
41 Michael Tholin 177 Större gulbena 2018-02-10    
42 Johan Södercrantz 176 Svarthalsad trast 2008-02-09    
43 Lars Eric Rahm 176 Mellanspett 2015-02-28    
44 Per Forsberg 175 Vitvingad trut 2012-02-11    
45 Ingvar Torsson 173 Morkulla 2019-02-26    
46 Thomas Svanberg 172 Endast rättelsevärde    
47 Rolf Ericsson 172 Blåhake 2019-02-17    
48 Nils-Arne Thunell 172 Dvärglärka 2003-02-11    
49 Julius Wengelin Grantén 172 Trädgårdsträdkrypare 2019-02-17    
50 Lars Olsson 171 Endast rättelsevärde    
51 Anders Carlberg 171 Lunnefågel 2016-02-23    
52 Birger Kaiser 171 Varfågel 2007-02-28    
53 Johan Frölinghaus 170 Trana 2014-02-28    
54 Lars-Bertil Nilsson 170 Varfågel 2014-02-24    
55 Arne Johansson 170 Mindre sångsvan 2019-02-28    
56 Roger Kaufmann 169 Spillkråka 2013-02-23    
57 Bernt Waldemarsson 168 Dvärglärka 2003-02-11    
58 Lars Thornberg 167 Större korsnäbb 2019-02-26    
59 Bert-Göran Bäckman 167 Rödvingetrast 2015-02-21    
60 Birgit Waldemarsson 167 Lunnefågel 2016-02-25    
61 Owe Rosengren 166 Spillkråka 2009-02-10    
62 Roger Johansson 166 Endast rättelsevärde    
63 Jan Ottosson 164 Dvärglärka 2003-02-14    
64 Jörgen Fritzson 164 Hämpling 2019-02-26    
65 Elsy-Britt Schildt 164 Ejder 2018-02-18    
66 Bengt Adamsson 163 Lunnefågel 2016-02-16    
67 Karl-Erik Sundström 162 Tofsmes 2019-02-24    
68 Tommie Fagerberg 161 Kattuggla 2019-02-26    
69 Ulf Malm 161 Endast rättelsevärde    
70 Claes-Göran Ahlgren 159 Tallbit 2013-02-28    
71 Leif Tägtström 157 Kärrsnäppa 2019-02-16    
72 Lars Olausson 157 Varfågel 2019-02-28    
73 Jonas Rosquist 155 Endast rättelsevärde    
74 Thomas Nyberg 154 Medelhavstrut 2006-02-12    
75 Lars G Petersson 153 Dvärglärka 2003-02-11    
76 Michael Averland 153 Salskrake 2004-02-16    
77 Thomas Rodeson 153 Sidensvans 2019-02-18    
78 Lars Johansson 152 Ringand 2001-02-24    
79 Dennis Nyström 152 Snösparv 2012-02-29    
80 Robert Petersén 152 Gråspett 2018-02-10    
81 Janne Pettersson 151 Kejsarörn 2019-02-09    
82 Christer Lundin 151 Dvärglärka 2003-02-12    
83 Roland Thuvander 150 Endast rättelsevärde    
84 Thomas Strid 149 Endast rättelsevärde    
85 Malin Löfgren 149 Dvärglärka 2003-02-12    
86 Pav Johnsson 148 Sibirisk järnsparv 2007-02-21    
87 Örjan Engebrand 148 Större strandpipare 2009-02-27    
88 Christer Olsson 147 Endast rättelsevärde    
89 Johan Sandström 147 Lappuggla 2019-02-12    
90 Tommy Magnusson 145 Dvärglärka 2003-02-14    
91 Tommy Eriksson 144 Endast rättelsevärde    
92 Jan Svantesson 144 Endast rättelsevärde    
93 Hans-Erik Nordin 143 Endast rättelsevärde    
94 Bengt-Göran Johansson 143 Slaguggla 2009-02-20    
95 Elon Wismén 143 Svarthätta 2010-02-13    
96 Anders Eriksson 142 Svartand 2016-02-12    
97 Jonas Hedström 141 Endast rättelsevärde    
98 Tomas Carlberg 141 Endast rättelsevärde    
99 Lars Imby 141 Svartand 2015-02-13    
100 Martin Åkesson 140 Dvärglärka 2003-02-12    
101 Bertil Rahm 138 Endast rättelsevärde    
102 Willy Strömblad 137 Fläckdrillsnäppa 2015-02-07    
103 Bosse Danielsson 137 Större gulbena 2018-02-10    
104 Claes-Göran Cederlund 137 Varfågel 2006-02-25    
105 Pentti J Tatti 137 Dvärglärka 2003-02-12    
106 Berndth Gustafsson 136 Berguv 2017-02-25    
107 Jukka Väyrynen 136 Mellanspett 2015-02-17    
108 Hans Mollberg 135 Rödstrupig sångare 2003-02-05    
109 Peter Bengtsson 134 Trädlärka 2019-02-26    
110 Tommy Lindberg 134 Stjärtand 2011-02-26    
111 Anders Dahl 133 Vattenpiplärka 2004-02-29    
112 Staffan Morander 133 Medelhavstrut 2004-02-21    
113 Niclas Strömberg 132 Mongolpiplärka 2008-02-16    
114 Stellan Bygård 132 Större skrikörn 2005-02-19    
115 Edvin Klein 130 Svart rödstjärt 2018-02-10    
116 Sören Franceen 129 Endast rättelsevärde    
117 Mattias Olsson 128 Endast rättelsevärde    
118 Hans-Erik Hermansson 128 Bergand 2012-02-29    
119 Mats Almgren 128 Dvärglärka 2003-02-14    
120 John Sångberg 127 Dvärglärka 2003-02-12    
121 Anders Johansson 127 Vattenpiplärka 2004-02-14    
122 Martin Bergström 126 Dvärglärka 2003-02-13    
123 Rolf Sandberg 125 Lavskrika 2008-02-28    
124 Ola Bäckman 124 Bläsgås 2014-02-15    
125 Catharina Engebrand 124 Tofsvipa 2009-02-27    
126 Mats Björkquist 123 Bofink 2019-02-23    
127 Hasse Andersson 123 Lappuggla 2019-02-20    
128 Erik Larsson 122 Svartand 2018-02-03    
129 Per-Sture Ljungdahl 121 Lappuggla 2013-02-14    
130 Patrik Bergdahl 121 Större skrikörn 2004-02-20    
131 Jörgen Agerskov 120 Nötskrika 2019-02-07    
132 Fredrik Andersson 120 Endast rättelsevärde    
133 Joakim Söderhäll 120 Tordmule 2019-02-17    
134 Bengt Strandqvist 120 Sånglärka 2019-02-16    
135 Martin Molin 117 Endast rättelsevärde    
136 Kent Andersson 116 Endast rättelsevärde    
137 Samuel Hansson 115 Endast rättelsevärde    
138 Per Gustafsson 114 Gråsiska 2009-02-06    
139 Lennart Sundström 114 Skärfläcka 2019-02-28    
140 Aron Norrby 113 Sparvhök 2009-02-25    
141 Mårten Wikström 113 Lappsparv 2018-02-25    
142 Håkan Rune 112 Orre 2019-02-28    
143 Annelie Andersson 111 Gråsparv 2018-02-13    
144 Janis Von Heyking 111 Dvärglärka 2003-02-14    
145 Jan Krantz 111 Större gulbena 2018-02-24    
146 Markus Rehnberg 110 Dvärglärka 2003-02-12    
147 Magnus Jäderblad 109 Endast rättelsevärde    
148 Per Karlsson 109 Endast rättelsevärde    
149 Hans Waern 107 Vattenpiplärka 2004-02-07    
150 Christopher Magnusson 106 Lappuggla 2019-02-24    
151 Charley Wiklund 106 Berguv 2005-02-19    
152 Morgan Larsson 105 Endast rättelsevärde    
153 Krister Melkersson 105 Berguv 2001-02-25    
154 Viggo Norrby 105 Större gulbena 2018-02-17    
155 Magnus Bergvall 104 Vitvingad trut 2012-02-23    
156 Tomas Lundquist 103 Endast rättelsevärde    
157 Stefan Andersson 102 Större skrikörn 2005-02-19    
158 Jan Linder 102 Järnsparv 2019-02-04    
159 Sören Sahlin 102 Skärfläcka 2019-02-27    
160 Göran Moheim 102 Gröngöling 2019-02-26    
161 Albin Torsson 102 Större piplärka 2007-02-04    
162 Håkan Larsson 102 Skärpiplärka 2018-02-04    
163 Fredrik Klingberg 101 Blå kärrhök 2018-02-20    
164 Patrick Åström 100 Gröngöling 2017-02-22    
165 Mikael Jönsson 99 Vattenpiplärka 2019-02-24    
166 Anton Arnesson 98 Vitögd dykand 2015-02-07    
167 Jan Rosqvist 97 Vitryggig hackspett 2016-02-27    
168 Filippa Ek 97 Mindre korsnäbb 2010-02-06    
169 Mats Tunsvik 96 Ljungpipare 2019-02-24    
170 Anna Karlsson 96 Större turturduva 2019-02-22    
171 Nils Söderbom 95 Kaspisk trut 2015-02-13    
172 Lars-Olof Nilsson 94 Kärrsnäppa 2019-02-24    
173 Tommy Ericson 94 Lavskrika 2011-02-22    
174 Lars-Evert Svensson 94 Tornfalk 2015-02-22    
175 Yngve Wiklund 93 Kejsarörn 2019-02-20    
176 Carl Liljegren 93 Endast rättelsevärde    
177 Bill Lindwall 92 Lappsparv 2019-02-03    
178 Lena Carlberg 91 Forsärla 2019-02-23    
179 Johan Gustafsson 91 Större gulbena 2018-02-23    
180 Håkan Johansson 90 Salskrake 2019-02-16    
181 Lars Sund 90 Havsörn 2019-02-23    
182 Jukka Markkanen 90 Gråhäger 2019-02-18    
183 Tor Jonzon 89 Endast rättelsevärde    
184 Eric Sandin 89 Svarthalsad trast 2013-02-16    
185 Andreas Karlsson 88 Stare 2007-02-28    
186 Torbjörn Karlsson 87 Pärluggla 2004-02-17    
187 Lars-Olof Landgren 86 Medelhavstrut 2006-02-12    
188 Hans Asplund 86 Spillkråka 2019-02-18    
189 Simon Stenberg Jönsson 85 Gröngöling 2019-02-28    
190 Anne-Lis Krantz 85 Bofink 2019-02-04    
191 Marie Lindholm 84 Bläsgås 2019-02-19    
192 Olof Karlsson 84 Strömstare 2016-02-07    
193 Marianne Dannbeck 81 Lappuggla 2019-02-19    
194 Anders Skoglöf 80 Steglits 2019-02-26    
195 Gustav Eriksson 79 Större korsnäbb 2014-02-25    
196 Bengt Nordin 78 Gärdsmyg 2019-02-28    
197 Mikael Jönsson 78 Korp 2014-02-11    
198 Ingrid Elm 76 Brandkronad kungsfågel 2018-02-20    
199 Christer Sundström 76 Kanadagås 2014-02-24    
200 Anders Larsson 72 Smålom 2019-02-24    
201 Olof HagDala Persson 72 Kungsfågel 2015-02-28    
202 Fredrik Larsson 71 Stare 2019-02-27    
203 Joakim Setterlund 70 Skäggmes 2019-02-24    
204 Daniel Nilsson 70 Vattenpiplärka 2019-02-11    
205 Bernt Andersson 69 Vitkindad gås 2019-02-19    
206 Roger Ottosson 69 Endast rättelsevärde    
207 Håkan Söderman 69 Endast rättelsevärde    
208 Ronny Svensson 66 Snösparv 2019-02-28    
209 Jörgen Ljungquist 66 Kungsörn 2019-02-20    
210 Jörgen Hansson 65 Kornsparv 2008-02-29    
211 Jesper Norrby 65 Alförrädare 2003-02-01    
212 Anders Nilsson 65 Gröngöling 2015-02-26    
213 Annika Morberg 64 Skäggmes 2018-02-17    
214 Björn Klevemark 64 Järpe 2019-02-25    
215 Nils Hultman 64 Järpe 2019-02-27    
216 Hans Lindfors 63 Bläsgås 2014-02-25    
217 Christer Pålsson 63 Kornsparv 2019-02-02    
218 Torbjörn Johansson 63 Svarthalsad trast 2017-02-01    
219 Lennart Fahlgren 62 Sparvuggla 2019-02-26    
220 Johannes Hermundsson 62 Svartand 2016-02-13    
221 Göran Nilsson 62 Sparvhök 2011-02-21    
222 Marie-Louise Bárány 61 Sparvuggla 2019-02-28    
223 Bo Askerin 60 Gråhäger 2019-02-17    
224 Brita Gustafsson 59 Trana 2019-02-25    
225 Erik Rask 59 Entita 2019-02-27    
226 Ulf Andersson 59 Orre 2019-02-02    
227 Sophie Larsson 58 Snösparv 2009-02-14    
228 Mathias Näslund 58 Svartand 2015-02-14    
229 Gunnar Berggren 58 Lappuggla 2019-02-22    
230 Staffan Larsson 58 Stäppörn 2016-02-13    
231 Anders Bengtsson 56 Jorduggla 2019-02-28    
232 Anders Vestlund 56 Gransångare 2008-02-28    
233 Bert Pettersson 54 Blå kärrhök 2010-02-20    
234 Tobias Lilja-Nordin 54 Silltrut 2019-02-28    
235 Aron Andersson 54 Trädlärka 2005-02-28    
236 Nina Fransson 54 Stäppörn 2019-02-21    
237 Leif Tallberg 53 Bofink 2015-02-21    
238 Lars Persson 52 Strömstare 2019-02-04    
239 Magnus Olsson 51 Större gulbena 2018-02-19    
240 Magnus Larsson 50 Steglits 2011-02-26    
241 Markus Forslund 50 Gröngöling 2018-02-24    
242 Tomas Svensson 49 Större korsnäbb 2019-02-28    
243 Anders Linus Larsson 49 Dubbeltrast 2008-02-25    
244 Björn Andersson 49 Mindre korsnäbb 2019-02-23    
245 Mikael Olofsson 48 Svarthalsad trast 2013-02-24    
246 Jonas Rudberg 48 Fiskmås 2015-02-28    
247 Håkan Sivencrona 48 Dvärgsparv 2015-02-11    
248 Göran Fries 48 Skogsduva 2019-02-28    
249 Dag Rådström 47 Fläckdrillsnäppa 2015-02-28    
250 Urban Sjögren 46 Grönsiska 2018-02-14    
251 Lennart Jonsson 46 Kungsfågel 2019-02-27    
252 Erik Sjögren 46 Bergtajgasångare 2018-02-08    
253 Leif Nordin 46 Vitryggig hackspett 2018-02-09    
254 Jens Basse 45 Större gulbena 2018-02-18    
255 Per Ola Svensson 44 Mindre sångsvan 2019-02-27    
256 Göran Friman 44 Blå kärrhök 2019-02-28    
257 Inge Larsson 44 Berguv 2009-02-22    
258 Bernt Gustin 43 Fjällvråk 2019-02-25    
259 Karin Bergh 43 Grågås 2019-02-16    
260 Joakim Granholm 43 Svarthalsad trast 2017-02-12    
261 Per Smitterberg 42 Hornuggla 2010-02-25    
262 Kenneth Olausson 42 Silltrut 2008-02-24    
263 Ronny Malm 42 Alförrädare 2009-02-21    
264 Carina Skoglöf 41 Spetsbergsgås 2019-02-26    
265 Ulf Svanström 41 Bofink 2008-02-26    
266 Tomas Wikberg 41 Mindre hackspett 2012-02-24    
267 Jonas Svedlund 40 Pilgrimsfalk 2019-02-24    
268 Daniel Hedenbo 40 Rördrom 2018-02-24    
269 Leif Haldorson 40 Stjärtmes 2011-02-06    
270 Kjell Rydh 39 Havstrut 2019-02-23    
271 Lars Melin 39 Skäggdopping 2019-02-27    
272 Bert Östholm 39 Lunnefågel 2016-02-28    
273 Henrik Waldenström 38 Slaguggla 2017-02-21    
274 Bengt Carlsson 38 Gråsiska 2008-02-29    
275 Kerstin Nordenadler 38 Lavskrika 2017-02-20    
276 Johannes Tallroth 37 Svart rödstjärt 2012-02-23    
277 Daniel Fant 37 Lappsparv 2019-02-25    
278 Henrik Nilsson 37 Gråtrut 2019-02-28    
279 Emil Ejermo 36 Stäppörn 2019-02-16    
280 Stig Strid 36 Vitvingad trut 2012-02-23    
281 Lennart Jeppsson 36 Brun glada 2019-02-23    
282 Mikael Ackelman 36 Dubbeltrast 2019-02-26    
283 Clas-Olof Olofsson 36 Fasan 2019-02-15    
284 Fredrik Rydhagen 36 Mellanspett 2015-02-06    
285 Gunilla Olsson 35 Vitryggig hackspett 2016-02-13    
286 Ghia Krantz Bohlin 35 Kungsfågel 2019-02-28    
287 Göran Andersson 35 Varfågel 2009-02-07    
288 Anita Björk 35 Pilfink 2014-02-01    
289 Peder Winding 34 Skedand 2015-02-15    
290 Henrik Lerner 34 Röd glada 2010-02-14    
291 Sten-Åke Persson 34 Varfågel 2019-02-16    
292 Martin Alexandersson 33 Skäggmes 2018-02-22    
293 Mats Eugensson 33 Tofsmes 2015-02-15    
294 Fredrik Blomqvist 33 Trädlärka 2019-02-26    
295 Ulf Broberg 33 Bläsgås 2008-02-27    
296 Lars Hedegran 33 Sidensvans 2009-02-15    
297 Mats Bjersing 32 Nötskrika 2019-02-26    
298 Christel Stenberg 32 Mindre hackspett 2017-02-26    
299 Jan Skidell 32 Trana 2019-02-24    
300 Eva Stenvång 32 Rödbena 2014-02-13    
301 Elaine Price 32 Mindre hackspett 2012-02-20    
302 Ingemar Öjhage 31 Kornsparv 2015-02-07    
303 Monica Malmberg 31 Alförrädare 2013-02-10    
304 Örjan Sjögren 31 Mellanspett 2015-02-21    
305 Lars Thurén 31 Gulbrynad sparv 2009-02-07    
306 Gunde Persson 31 Kanadagås 2019-02-26    
307 Anders Kihlberg 31 Tornfalk 2008-02-23    
308 Lars Helseth 30 Snösparv 2004-02-14    
309 Joakim Wallin 30 Sånglärka 2008-02-29    
310 Stefan Landemyr 30 Gråsiska 2003-02-19    
311 Nils-Olof Jerling 30 Tofsvipa 2019-02-19    
312 Tord Lantz 29 Trädlärka 2009-02-16    
313 Lennart Sundh 29 Större gulbena 2018-02-05    
314 Johnny Ottosson 28 Berguv 2016-02-28    
315 Peter Border 28 Mindre hackspett 2015-02-28    
316 Sara Skidell 28 Mindre hackspett 2019-02-22    
317 Owe Hougström 28 Duvhök 2009-02-28    
318 Jan Johansson 28 Svarthätta 2009-02-25    
319 Annika Rastén 28 Bergtajgasångare 2008-02-20    
320 Mats Nilsson 28 Tretåig hackspett 2016-02-29    
321 Thomas Hagström 27 Steglits 2008-02-27    
322 Anders Johansson 27 Ringduva 2019-02-27    
323 Arne Holmkvist 26 Vitkindad gås 2008-02-29    
324 Christian Swensson 26 Sävsparv 2019-02-28    
325 Lars Svantesson 26 Domherre 2014-02-23    
326 Joakim Boman 25 Sånglärka 2019-02-27    
327 Madeleine Danielsson 25 Vitryggig hackspett 2018-02-10    
328 Peter Degerman 25 Fläckdrillsnäppa 2015-02-15    
329 Stefan Göransson 24 Lappuggla 2008-02-29    
330 David Olausson 24 Skärpiplärka 2007-02-25    
331 Tony Norman 24 Större skrikörn 2018-02-18    
332 Martin Widén 24 Hämpling 2007-02-25    
333 Mona Gehrman 24 Ormvråk 2015-02-22    
334 Oscar Lindén 23 Större hackspett 2016-02-28    
335 Yvonne Blombäck 23 Mindre hackspett 2019-02-27    
336 Gunnar Wallin 23 Fläckdrillsnäppa 2015-02-12    
337 Stefan Kyrklund 23 Större gulbena 2018-02-17    
338 Ulla B Johnsson 23 Gråsiska 2016-02-29    
339 David Lundgren 22 Snösparv 2009-02-21    
340 Karl Hammar 22 Gråhäger 2016-02-14    
341 Åke Nygårds 22 Sibirisk järnsparv 2017-02-04    
342 Göran Andersson 21 Lunnefågel 2016-02-24    
343 Åke Jernberger 21 Gröngöling 2019-02-25    
344 Marcus Nygårds 21 Sibirisk järnsparv 2017-02-04    
345 Bengt Strindhagen 20 Kattuggla 2016-02-29    
346 Peter Hörenius 19 Gråspett 2018-02-10    
347 Magnus Andersson 19 Gulbrynad sparv 2009-02-08    
348 Jonas Holmqvist 19 Spetsbergsgås 2010-02-28    
349 Örjan Jitelius 19 Spetsbergsgås 2019-02-22    
350 Stefan Karlsson 19 Tofsvipa 2008-02-29    
351 Jonas Ekring 18 Duvhök 2012-02-18    
352 Lars-Göte Nilsson 18 Brunand 2014-02-27    
353 Anton Bergman 18 Silvertärna 2019-02-23    
354 Jon Hessman 18 Lavskrika 2011-02-24    
355 Ritva Elg 18 Silltrut 2012-02-15    
356 Bengt Sävbark 17 Mindre sångsvan 2008-02-17    
357 Christer Bergström 17 Rapphöna 2019-02-07    
358 Nina Janelm 17 Rostand 2018-02-03    
359 Ronny Högström 17 Trädkrypare 2015-02-05    
360 Tobias Odqvist 16 Sånglärka 2019-02-16    
361 Jörgen Pisch 16 Tretåig hackspett 2008-02-19    
362 Lasse Sunnerstig 16 Vitvingad trut 2013-02-03    
363 Fredrik Hellner 16 Spetsbergsgås 2019-02-23    
364 Inga-Britt Ericsson 16 Vitryggig hackspett 2018-02-09    
365 John Thulin 16 Tofsvipa 2019-02-21    
366 John Andersson 16 Kungsfiskare 2006-02-07    
367 Jan-Eric Sundin 16 Knölsvan 2016-02-29    
368 Björn Abelson 15 Större turturduva 2013-02-09    
369 Albin Mauritzon 15 Sävsparv 2008-02-18    
370 Christer Fritzell 15 Kungsfågel 2011-02-27    
371 Mattias Lindberg 15 Svarthakad buskskvätta 2009-02-27    
372 Hans Norelius 15 Större korsnäbb 2005-02-25    
373 Kent Larsson 15 Större turturduva 2013-02-19    
374 Niklas Delfin 15 Gråsparv 2012-02-20    
375 Roger Jonasson 15 Sparvhök 2010-02-24    
376 Ola Ejdrén 15 Sillgrissla 2004-02-25    
377 Roland Lundgren 14 Större korsnäbb 2019-02-24    
378 Christer Gisselson 14 Kungsörn 2007-02-17    
379 Oskar Nilsson 14 Större turturduva 2007-02-28    
380 Stig Karlsson 14 Duvhök 2006-02-26    
381 Dag Holmberg 14 Vitryggig hackspett 2016-02-08    
382 Per Roslin 14 Större turturduva 2006-02-26    
383 Pontus Grönvall 14 Gulbrynad sparv 2009-02-08    
384 Carl Johan Ståhlgren 14 Trädkrypare 2009-02-21    
385 Aimo Vartiainen 14 Tornfalk 2007-02-27    
386 Per-Olof Strandroth 14 Rapphöna 2018-02-26    
387 Kristoffer Olsson Stenman 14 Kornsparv 2019-02-09    
388 Jimmy Bekkevold 13 Kattuggla 2018-02-24    
389 Fredrik Bothén 13 Större skrikörn 2018-02-16    
390 Lars-Gunnar Hellman 13 Talltita 2004-02-29    
391 Tony Andersson 13 Mellanspett 2015-02-28    
392 Christer Petersson 13 Pilgrimsfalk 2007-02-17    
393 Ragnar Falk 13 Järpe 2013-02-17    
394 Vesa Juujärvi 13 Skäggmes 2005-02-12    
395 Fredrik Rudzki 13 Alfågel 2004-02-07    
396 Göran Claesson 12 Dvärgbeckasin 2017-02-10    
397 Niklas Torstensson 12 Vittrut 2014-02-09    
398 Roland Mattsson 12 Slaguggla 2009-02-25    
399 Staffan Sundin 12 Svarthakedopping 2016-02-28    
400 Martin Johansson 12 Rödhuvad dykand 2017-02-23    
401 Gustaf Floderus 12 Gulsparv 2015-02-28    
402 Andreas Jilkén 11 Vinterhämpling 2018-02-10    
403 Niklas Andersson 11 Trädkrypare 2013-02-10    
404 Martin Resare 11 Lappuggla 2019-02-22    
405 Per Helgesson 11 Sothöna 2004-02-24    
406 Kerstin Wallin 11 Pärluggla 2010-02-23    
407 Johan Lenell 11 Blå kärrhök 2011-02-28    
408 Claes Möllersten 11 Tofsmes 2004-02-28    
409 Lars-Erik Larsson 11 Vitnäbbad islom 2000-02-05    
410 Hannu Koho 11 Strömstare 2007-02-27    
411 Arne Ekström 11 Vattenpiplärka 2005-02-28    
412 Lennart Eriksson 11 Större gulbena 2018-02-11    
413 Josef Anderberg 10 Orre 2008-02-11    
414 Rolf Lindskog 10 Steglits 2014-02-18    
415 Kjell Yngerskog 10 Havstrut 2014-02-28    
416 Roger Klasson 10 Gråsiska 2005-02-27    
417 Gunilla Wetterling 10 Vitvingad trut 2012-02-19    
418 Claes Nilsson 10 Mongolpiplärka 2008-02-09    
419 Jan Kellerth 10 Svarthalsad trast 2017-02-11    
420 Peter Ahlbeck 10 Kejsarörn 2019-02-09    
421 Maria Fröding 10 Gråsiska 2014-02-23    
422 Tobias Petersson 10 Kungsörn 2007-02-24    
423 Jan Ekedahl 9 Kejsarörn 2019-02-09    
424 Marianne Fröding 9 Gråsiska 2014-02-23    
425 Jenny Fröding 9 Gråsiska 2014-02-23    
426 Göran Fredriksson 9 Lappsparv 2009-02-14    
427 Victor Tjernberg 9 Skäggmes 2009-02-19    
428 Per Norberg 9 Nötkråka 2017-02-15    
429 Rodrigo Esparza-Salas 9 Ringduva 2014-02-22    
430 Orvar Fredriksson 9 Vittrut 2010-02-15    
431 Björn Jönsson 8 Gärdsmyg 2007-02-20    
432 Lennart Öhmark 8 Strömstare 2014-02-26    
433 Stefan Desai 8 Kornsparv 2017-02-25    
434 Jan Tranderyd 8 Lunnefågel 2016-02-27    
435 Gustav Knall 8 Berglärka 2019-02-24    
436 Mathias Björndal 8 Strömstare 2018-02-09    
437 Emil Gregorica 8 Kattuggla 2019-02-17    
438 Christer Blank 8 Lappuggla 2019-02-19    
439 Viktor Eriksson 7 Hökuggla 2013-02-02    
440 Bengt Linde 7 Grönfink 2018-02-27    
441 Göran Hultgren 7 Svarthalsad trast 2009-02-22    
442 Johannes Grönlund 7 Större turturduva 2019-02-15    
443 Anton Söderberg 7 Tretåig hackspett 2018-02-17    
444 Ola Sundell 7 Stjärtmes 2005-02-28    
445 Jan-Olof Bard 7 Vitnäbbad islom 2005-02-13    
446 Siv Bard 7 Vitnäbbad islom 2005-02-12    
447 Anders Carlsson 7 Kungsfågel 2005-02-25    
448 Donald Rehn 7 Gröngöling 2012-02-28    
449 Anders Olovsson 7 Dvärglärka 2003-02-12    
450 Pär-Johan Lööf 7 Dalripa 2012-02-25    
451 Bengt Lindberg 7 Kejsarörn 2019-02-18    
452 Otto Bylén-Claesson 7 Bergtajgasångare 2018-02-08    
453 Tomas Nilsson 7 Lavskrika 2015-02-16    
454 Patrik Hansson 7 Vitryggig hackspett 2016-02-13    
455 Ulrika Tollgren 7 Bergtajgasångare 2018-02-21    
456 Olle Björneld 7 Hökuggla 2003-02-22    
457 Christian Leth 6 Bergtajgasångare 2008-02-10    
458 Björn Dellming 6 Vattenrall 2006-02-22    
459 Rolf Niord 6 Steglits 2010-02-15    
460 Hans Höglund 6 Trädgårdsträdkrypare 2008-02-24    
461 Arne Holgersson 6 Vitvingad trut 2008-02-29    
462 Ronnie Johansson 6 Större gulbena 2018-02-10    
463 Håkan Ljungberg 6 Trädgårdsträdkrypare 2007-02-18    
464 Björn Dahlbom 6 Bergtajgasångare 2008-02-25    
465 Erik Jägervall 6 Dvärgsparv 2015-02-07    
466 Charlotte Glosli Levin 6 Mongolpiplärka 2008-02-06    
467 Peter Olsson 6 Berglärka 2013-02-24    
468 Martin Dribe 6 Bergtajgasångare 2018-02-08    
469 Per Hagström 6 Svarthalsad trast 2009-02-04    
470 Tomas Haraldsson 6 Gråsiska 2007-02-12    
471 Håkan Jacobsson 6 Stäppörn 2008-02-18    
472 Roland Lindberg 6 Snösparv 2007-02-12    
473 Thomas Smedberg 6 Vinterhämpling 2004-02-01    
474 Paolo Sangregorio 6 Svarthalsad trast 2009-02-10    
475 Jonas Persson 6 Större turturduva 2013-02-20    
476 Alf Svensson 6 Större skrikörn 2004-02-21    
477 Richard Petersson 6 Trädgårdsträdkrypare 2016-02-28    
478 Göran Lenz 6 Svarthalsad trast 2017-02-11    
479 Mikael Johansson 6 Berguv 2019-02-13    
480 Jerry Wihlstrand 6 Salskrake 2008-02-26    
481 Niclas Bykulle 5 Vitvingad trut 2012-02-11    
482 Håkan Andersson 5 Dvärgsparv 2015-02-08    
483 Erik Fröding 5 Duvhök 2015-02-08    
484 Mats Persson 5 Vittrut 2012-02-12    
485 Staffan Liljeqvist 5 Toppskarv 2015-02-03    
486 John-Mehdi Ghaddas 5 Rödhuvad dykand 2017-02-23    
487 Mikael Persson 5 Bergtajgasångare 2018-02-10    
488 Nils Abrahamsson 5 Större piplärka 2008-02-15    
489 Mattias Öberg 5 Lappuggla 2019-02-19    
490 Sture Hermansson 5 Kejsarörn 2019-02-12    
491 Dan Giselsson 5 Rödhuvad dykand 2017-02-23    
492 Karl Ekwall 5 Nötväcka 2018-02-23    
493 Björn Eriksson 5 Bergtajgasångare 2018-02-22    
494 Bruno Engblad 5 Kaspisk trut 2004-02-04    
495 Ingvar Wedberg 5 Lappmes 2008-02-09    
496 Lisette Härsjö 5 Praktejder 2007-02-25    
497 Ola Dahlbom 5 Bergtajgasångare 2008-02-25    
498 Inger Persson 5 Svarthalsad trast 2009-02-07    
499 Anette Westin 5 Vitvingad trut 2017-02-09    
500 Michael Norman 5 Svarthalsad trast 2008-02-24    
501 Siv Persson 5 Dvärglärka 2003-02-11    
502 Börje Pettersson 5 Kornsparv 2008-02-10    
503 Hans Abrahamsson 5 Ormvråk 2017-02-24    
504 Thomas Johansson 5 Lunnefågel 2016-02-29    
505 Rikard Wejrot 5 Kungsfiskare 2015-02-10    
506 Barbara Leibiger 5 Vitvingad trut 2013-02-17    
507 Thomas Ekberg 5 Mellanspett 2015-02-07    
508 Lars Hallbeck 5 Svarthalsad trast 2013-02-24    
509 Mats Karström 5 Trädgårdsträdkrypare 2009-02-28    
510 Arvid Löf 5 Alförrädare 2012-02-16    
511 Michael Gehrisch 5 Dvärgsparv 2015-02-07    
512 Håkan Ramsén 5 Vitryggig hackspett 2018-02-10    
513 Josef Chaib 5 Svarthalsad trast 2017-02-10    
514 Anders Wigren 5 Vitryggig hackspett 2018-02-09    
515 Andreas Livbom 5 Större turturduva 2009-02-16    
516 Gunnar Siljestrand 5 Vitnäbbad islom 2007-02-26    
517 Jan Eske Schmidt 5 Turkduva 2006-02-22    
518 Fredrik Johansson 5 Berglärka 2003-02-19    
519 Jan Lundkvist 5 Större skrikörn 2004-02-15    
520 Paul Nilsson 4 Svarthalsad trast 2009-02-14    
521 Anita Ericson 4 Kejsarörn 2019-02-03    
522 Tomas Lundh 4 Praktejder 2007-02-25    
523 Ann-Charlotte Petersson 4 Vitryggig hackspett 2018-02-10    
524 Tommy Malmberg 4 Större skrikörn 2004-02-29    
525 Mathias Theander 4 Sibirisk järnsparv 2007-02-20    
526 Stefan Ljung 4 Sparvuggla 2019-02-02    
527 Karin Björklund 4 Större korsnäbb 2017-02-18    
528 Lars Jönsson 4 Medelhavstrut 2014-02-10    
529 Karin Lundqvist 4 Svarthalsad trast 2009-02-01    
530 Ingrid Lindberg 4 Dalripa 2017-02-19    
531 Henrik Pihlemark 4 Sillgrissla 2004-02-25    
532 Anna Lindgren 4 Orre 2007-02-18    
533 Martin Olesen 4 Vitögd dykand 2017-02-12    
534 Thomas Frunck 4 Skäggdopping 2007-02-19    
535 Per Nyberg 4 Kornsparv 2009-02-15    
536 Hans Schwartz 4 Tofslärka 2011-02-03    
537 Anders Grönvall 4 Större gulbena 2018-02-17    
538 Berndt Sonelius 4 Pärluggla 2015-02-25    
539 Tobias Christoffersson 4 Vattenpiplärka 2008-02-10    
540 Fredrik Åstrand 4 Fläckdrillsnäppa 2015-02-28    
541 Jenny Pozsgai 4 Gulbrynad sparv 2009-02-07    
542 Lennart Hermansson 4 Vitryggig hackspett 2018-02-06    
543 Bengt Åhgren 4 Rödhuvad dykand 2017-02-03    
544 Katarina Lilja Nordin 4 Trädkrypare 2015-02-28    
545 Fredrik Ström 4 Järpe 2013-02-20    
546 Joakim Cederlund 4 Snösparv 2019-02-04    
547 Stefan Morell 4 Kejsarörn 2019-02-20    
548 Arne Ulander 4 Dvärglärka 2003-02-14    
549 Johan Schmidt 4 Dvärglärka 2003-02-13    
550 Staffan Gustavsson 4 Vitryggig hackspett 2018-02-01    
551 Lars Jönsson 4 Svarthalsad trast 2009-02-08    
552 Karin Svensson 4 Svarthalsad trast 2008-02-09    
553 Göran Arn 4 Trädgårdsträdkrypare 2018-02-18    
554 Nils-Eric Alexandersson 4 Rödhuvad dykand 2008-02-16    
555 Magnus Ekenstierna 4 Vitnäbbad islom 2016-02-22    
556 Björn Ander 4 Medelhavstrut 2006-02-18    
557 Helena Corell 4 Dalripa 2008-02-06    
558 Benny Carlson 4 Gråspett 2018-02-19    
559 Albin Enetjärn 4 Pärluggla 2007-02-21    
560 Rikard Hellgren 4 Bergtajgasångare 2008-02-03    
561 Fredrik Lindmark 4 Gråspett 2018-02-10    
562 Joel Hallingfors 4 Berguv 2014-02-20    
563 Karin Lundmark 4 Rödhuvad dykand 2017-02-26    
564 Niclas Ahlberg 4 Kungsfiskare 2015-02-10    
565 Marcus Franson 4 Större turturduva 2013-02-22    
566 Emil Lundahl 4 Slaguggla 2017-02-19    
567 Lennart Hellström 4 Alförrädare 2016-02-23    
568 Hans Bohlin 4 Svartand 2015-02-20    
569 Calle Ryberg 4 Svarthalsad trast 2009-02-14    
570 Andreas Degerman 4 Tofsmes 2018-02-14    
571 Christer Klingstedt 4 Vinterhämpling 2003-02-09    
572 Börje Andersson 4 Gråspett 2018-02-18    
573 Inge Schentz 4 Kejsarörn 2019-02-12    
574 Håkan Nord 4 Kungsörn 2018-02-24    
575 Göran Arstad 4 Fjällripa 2007-02-19    
576 Edvin Hansson 4 Större skrikörn 2004-02-15    
577 Irene Hofstedt 4 Vitryggig hackspett 2018-02-10    
578 Herman Drotz 4 Vitryggig hackspett 2007-02-17    
579 Ulf Sjögren 4 Vattenpiplärka 2013-02-22    
580 Erik Kuttainen 3 Kejsarörn 2019-02-16    
581 Lars Bohlin 3 Vitvingad trut 2017-02-19    
582 Johan Kohnke 3 Jaktfalk 2011-02-20    
583 Harald Ris 3 Vitögd dykand 2018-02-05    
584 Inger Strid Andersson 3 Sibirisk järnsparv 2017-02-05    
585 Leif Thorbjörnsson 3 Rödhuvad dykand 2018-02-17    
586 Per Johansson 3 Svarthalsad trast 2017-02-16    
587 Mats Axelson 3 Svarthalsad trast 2009-02-11    
588 Michael Bergman 3 Sibirisk järnsparv 2007-02-19    
589 Kristian Kjellberg 3 Mellanspett 2015-02-11    
590 Anders Brodin 3 Sparvuggla 2005-02-26    
591 Berth Sanfridsson 3 Dvärglärka 2003-02-11    
592 Håkan Funk 3 Trädgårdsträdkrypare 2018-02-10    
593 Roger Börjesson 3 Sibirisk järnsparv 2007-02-20    
594 Johan Frössling 3 Kejsarörn 2019-02-23    
595 Per Arne Storsveen 3 Gärdsmyg 2019-02-14    
596 Martin Stjernman 3 Bergtajgasångare 2018-02-24    
597 Per-Göran Svensson 3 Jaktfalk 2016-02-27    
598 Torbjörn Hedlund 3 Svarthalsad trast 2017-02-18    
599 Göran Lettstrand 3 Stäppörn 2008-02-24    
600 Mats Hjelte 3 Fläckdrillsnäppa 2015-02-14    
601 Elisabeth Lilja 3 Lappsparv 2019-02-03    
602 Oscar Nordahl 3 Stäppörn 2019-02-17    
603 Kent Moén 3 Dalripa 2008-02-15    
604 Marjatta Ericson 3 Vattenpiplärka 2019-02-25    
605 Ulf Svahn 3 Vattenpiplärka 2004-02-04    
606 Tobias Berger 3 Sibirisk järnsparv 2007-02-21    
607 Ingemar Jönsson 3 Svarthalsad trast 2009-02-15    
608 Per Lagerås 3 Lavskrika 2007-02-20    
609 Adam Bergner 3 Mongolpiplärka 2008-02-09    
610 Torbjörn Nilsson 3 Fläckdrillsnäppa 2015-02-28    
611 Lars Sundlöf 3 Dvärgsparv 2014-02-06    
612 Hilkka Alexandersson 3 Rödhuvad dykand 2008-02-24    
613 Roger Eskilsson 3 Rödhuvad dykand 2008-02-24    
614 Ingvor Kasselstrand 3 Större gulbena 2018-02-09    
615 Mats Grahn 3 Större turturduva 2008-02-11    
616 Berndt Ekberg 3 Vitryggig hackspett 2018-02-09    
617 Per Thelin 3 Fläckdrillsnäppa 2015-02-24    
618 Torun Zachrisson 3 Orre 2008-02-25    
619 Håkan Ydregården 3 Svarthalsad trast 2017-02-13    
620 Johan Wiktorsson 3 Dvärgsparv 2008-02-17    
621 Mats Cornmark 3 Vittrut 2007-02-08    
622 Thomas Harry 3 Bändelkorsnäbb 2010-02-04    
623 Thomas Karlström 3 Större turturduva 2009-02-11    
624 Björn Fors 3 Vattenpiplärka 2001-02-20    
625 Per Lindquist 3 Talltita 2009-02-28    
626 Ante Strand 3 Tallsparv 1996-02-25    
627 André Israelsson 3 Tretåig hackspett 2008-02-10    
628 Henrik Hultén 3 Större turturduva 2013-02-09    
629 Anders Johansson 3 Dvärglärka 2003-02-11    
630 George Gustafsson 3 Fläckdrillsnäppa 2015-02-13    
631 Göran Andersson 3 Större turturduva 2013-02-10    
632 Anders Kronhamn 3 Sibirisk järnsparv 2007-02-21    
633 Stellan Amzoll 3 Kaspisk trut 2004-02-16    
634 Peter Nilsson 3 Dvärglärka 2003-02-11    
635 Mats Thorin 3 Rödstrupig sångare 2019-02-22    
636 Göran Andersson 3 Större gulbena 2018-02-10    
637 Hans Lööf 3 Skärsnäppa 2015-02-28    
638 Tom Sandström 3 Större turturduva 2006-02-27    
639 Lotta Berg 3 Kejsarörn 2019-02-09    
640 Björn Tuominen 3 Sparvuggla 2016-02-28    
641 Anton Blanch 3 Kejsarörn 2019-02-02    
642 Kristoffer Alp 3 Varfågel 2015-02-10    
643 Maria Odqvist 3 Större gulbena 2018-02-04    
644 Ulf Persson 3 Svarthalsad trast 2017-02-11    
645 Daniel Thell 3 Mongolpiplärka 2008-02-05    
646 Håkan Sterner 3 Svartand 2015-02-22    
647 Hans Olof Bond 3 Större skrikörn 2004-02-20    
648 Håkan Ellehammer 3 Gulbrynad sparv 2009-02-07    
649 Ola Sandberg 3 Sibirisk järnsparv 2007-02-20    
650 Per Thylén 3 Svarthalsad trast 2009-02-22    
651 Joakim Hansson 3 Vitnäbbad islom 2007-02-21    
652 Johannes Rorsman 3 Sävsparv 2007-02-12    
653 Lars-Magnus Jansson 3 Alförrädare 2009-02-20    
654 Henrik Stjernman 3 Större gulbena 2018-02-10    
655 Per Åsander 3 Svarthalsad trast 2013-02-24    
656 Jan Arfwidsson 3 Mellanspett 2015-02-27    
657 Monica Wallin 3 Domherre 2013-02-25    
658 Marcus Hansander 3 Sparvuggla 2004-02-01    
659 Annika Johannesson 3 Svarthalsad trast 2017-02-18    
660 Anders Svensson 3 Vittrut 2007-02-18    
661 Håkan Carlestam 3 Mongolpiplärka 2008-02-15    
662 Leif Hägg 3 Större gulbena 2018-02-08    
663 Jan-Olov Gisselson 3 Berglärka 2004-02-01    
664 Stefan Holmberg 3 Kattuggla 2008-02-20    
665 Björn Owe-Larsson 3 Mellanspett 2015-02-21    
666 Peter Karlehagen 3 Bändelkorsnäbb 2012-02-12    
667 Mattias Ekstrand 3 Större turturduva 2007-02-21    
668 Klas Reinholdson 3 Hökuggla 2006-02-19    
669 Gustav Ivarsson 3 Spetsbergsgås 2014-02-22    
670 Tobias Ljungquist 3 Dvärglärka 2003-02-11    
671 Johannes Löfqvist 3 Spillkråka 2004-02-29    
672 Bengt Neiss 3 Svartmes 2006-02-21    
673 Ragnar Seldén 3 Ringand 2001-02-18    
674 Hans Flyman 3 Större gulbena 2018-02-04    
675 Jan Eriksson 3 Svarthalsad trast 2009-02-25    
676 Tommy Carlsson 3 Vittrut 2014-02-03    
677 Kenny Andersson 3 Mellanspett 2015-02-07    
678 Ove Grönlund 3 Lavskrika 2018-02-14    
679 Joakim Månsson 3 Jaktfalk 2006-02-04    
680 Karl-Erik Grevendahl 2 Svarthalsad trast 2009-02-15    
681 Thomas Möller 2 Alfågel 2004-02-22    
682 Sune Sellstedt 2 Dvärgsparv 2004-02-15    
683 Pontus Blanch 2 Svarthalsad trast 2013-02-16    
684 Börje Ahlström 2 Svarthalsad trast 2009-02-14    
685 Hans Nilsson 2 Gulbrynad sparv 2009-02-07    
686 Göran Elmqvist 2 Kaspisk trut 2006-02-04    
687 Lennart Karlsson 2 Sparvuggla 2006-02-26    
688 Johan Fromholtz 2 Sibirisk järnsparv 2007-02-21    
689 Lars Andersson 2 Dvärglärka 2003-02-13    
690 Peter Andersson 2 Medelhavstrut 2006-02-12    
691 Lars Svensson 2 Dvärglärka 2003-02-11    
692 Göran Israelsson 2 Dvärgsparv 2003-02-28    
693 Lars Pettersson 2 Berglärka 2016-02-08    
694 Ola Persson 2 Svarthalsad trast 2009-02-13    
695 Barbro Flermoen 2 Lappuggla 2019-02-21    
696 Anders Lind 2 Vitvingad trut 2005-02-19    
697 Thomas Lindblad 2 Svarthalsad trast 2009-02-15    
698 Ola Sångberg 2 Kungsfiskare 2009-02-15    
699 Jens Wikström 2 Vitvingad trut 2005-02-18    
700 Ingvar Selse 2 Fläckdrillsnäppa 2015-02-13    
701 Anders Balksten 2 Vitryggig hackspett 2018-02-25    
702 Svante Martinsson 2 Sibirisk järnsparv 2007-02-21    
703 Per Törnquist 2 Dvärgsparv 2011-02-21    
704 Johan Olsson 2 Tretåig mås 2008-02-23    
705 Göran Widerström 2 Gråspett 2010-02-12    
706 Andreas Trogen 2 Vitvingad trut 2000-02-20    
707 Sune Näslund 2 Svarthalsad trast 2017-02-02    
708 Sussie Carlström 2 Mellanspett 2015-02-14    
709 Ingemar Larsson 2 Praktejder 2007-02-20    
710 Johannes Ljungberg 2 Pärluggla 2011-02-09    
711 Jonas Svensson 2 Nötväcka 2010-02-13    
712 Zebastian Nilsson 2 Vinterhämpling 2015-02-01    
713 Robert Jansson 2 Berguv 2004-02-28    
714 Andreas Ryve 2 Dvärglärka 2003-02-12    
715 Magnus Kasselstrand 2 Större gulbena 2018-02-09    
716 Adrian Djerf 2 Vittrut 2014-02-22    
717 Ulf Broander 2 Vittrut 2010-02-15    
718 Per-Arne Melander-Ekberg 2 Stäppörn 2016-02-28    
719 Thomas Bernhardsson 2 Tallbit 2013-02-24    
720 Eva Klevemark 2 Gråspett 2010-02-05    
721 Barbro Hellström 2 Berglärka 2010-02-14    
722 Magnus Lundström 2 Vitryggig hackspett 2010-02-01    
723 Peter Persson 2 Svarthalsad trast 2009-02-04    
724 Carina Berg 2 Svarthalsad trast 2017-02-19    
725 Mats Ranebo 2 Större gulbena 2018-02-17    
726 Henrik Stensnäs 2 Lavskrika 2011-02-22    
727 Åke Bergqvist 2 Vittrut 2014-02-22    
728 Kajsa Gustafsson 2 Större gulbena 2018-02-10    
729 Lena Wikström 2 Tallbit 2016-02-25    
730 Göran Cederholm 2 Ringand 2001-02-20    
731 Christer Johansson 2 Större turturduva 2007-02-20    
732 Claes Lööv 2 Rödhuvad dykand 2008-02-22    
733 Simon Lindqvist 2 Mellanspett 2015-02-14    
734 Mikael Nilsson 2 Svartand 2016-02-27    
735 Peter Elfman 2 Större gulbena 2018-02-11    
736 Thomas Lewin 2 Ringand 2001-02-18    
737 Tord Uggla 2 Mellanspett 2015-02-21    
738 Gabriel Ekman 2 Medelhavstrut 2004-02-16    
739 Jan Unoson 2 Dvärglärka 2003-02-14    
740 Leif Godin 2 Mongolpiplärka 2008-02-24    
741 Nils Nilsson 2 Alförrädare 2013-02-10    
742 Lena Radler 2 Lappuggla 2003-02-28    
743 Hans Abramsson 2 Ringand 2015-02-27    
744 Anders Öberg 2 Kungsfiskare 2015-02-07    
745 Jon Sjöberg 2 Berglärka 2013-02-27    
746 Stellan Andersson 2 Trädgårdsträdkrypare 2018-02-02    
747 Alexander Lilja-Nordin 2 Dvärgsparv 2015-02-07    
748 Ulrik Wallberg 2 Dvärgsparv 2015-02-07    
749 Per Fogelström 2 Vittrut 2014-02-02    
750 Martin Frielingsdorf 2 Lappmes 2005-02-26    
751 Ronny Johansson 2 Vitryggig hackspett 2018-02-09    
752 Anders Magnusson 2 Svarthalsad trast 2013-02-16    
753 Hans Boberg 2 Större gulbena 2018-02-24    
754 Fredrik Svensson 2 Mellanspett 2015-02-07    
755 Åsa-Lena Simonsson 2 Medelhavstrut 2004-02-07    
756 Anders Delin 2 Större gulbena 2018-02-03    
757 Åke Anderson 2 Sibirisk järnsparv 2007-02-18    
758 Mats Alinder 2 Medelhavstrut 2004-02-29    
759 Jan Gustafsson 2 Ringand 2015-02-27    
760 Fredrik Johnsson 2 Järpe 2003-02-23    
761 Karl-Erik Häger 2 Dvärglärka 2003-02-13    
762 Svante Söderholm 2 Större turturduva 2013-02-09    
763 Sven-Olof Johannesson 2 Större gulbena 2018-02-03    
764 Bo Eriksson 2 Medelhavstrut 2004-02-21    
765 Hans Marken 2 Toppskarv 2004-02-15    
766 Johan Gelting 2 Vitvingad trut 2005-02-07    
767 Ulf Ahlström 2 Större gulbena 2018-02-27    
768 Johan Dahlberg 2 Större skrikörn 2004-02-28    
769 Ronny Johansson 2 Sibirisk järnsparv 2007-02-19    
770 Per-Göran Utterfors 2 Dvärglärka 2003-02-12    
771 Lillemor Däckfors 2 Medelhavstrut 2004-02-21    
772 Håkan Markstedt 2 Mellanspett 2015-02-20    
773 Jan Janthe 2 Svarthalsad trast 2009-02-25    
774 Dan-Axel Hallbäck 2 Mellanspett 2015-02-01    
775 Mikael Molin 2 Dvärglärka 2003-02-12    
776 Timo Samanen 2 Dvärglärka 2003-02-12    
777 Christian Persson 2 Dvärglärka 2003-02-13    
778 Sven Birkedal 2 Svarthalsad trast 2008-02-26    
779 Mats Rosén 2 Större gulbena 2018-02-09    
780 Bengt Sjösten 2 Mongolpiplärka 2008-02-09    
781 Rikard Ahlsén 2 Dvärglärka 2003-02-13    
782 Hans Bucht 2 Dvärglärka 2003-02-12    
783 Johan Petersson 2 Större skrikörn 2004-02-21    
784 Henrik Lind 2 Sibirisk järnsparv 2007-02-20    
785 Hans Lomosse 2 Dvärglärka 2003-02-11    
786 Thomas Rostedt 2 Trädgårdsträdkrypare 2006-02-04    
787 Håkan Winqvist 2 Slaguggla 2013-02-25    
788 Per Björkman 2 Svarthalsad trast 2009-02-21    
789 Håkan Sandin 2 Sibirisk järnsparv 2017-02-05    
790 Ulf Sterler 2 Trädgårdsträdkrypare 2018-02-12    
791 Per Åberg 2 Större turturduva 2013-02-08    
792 Magnus Dahl 2 Kornsparv 2005-02-19    
793 Stefan Malm 2 Större turturduva 2006-02-04    
794 Torbjörn Arvidsson 2 Tofslärka 2007-02-13    
795 Lennart Johansson 2 Dvärgsparv 2015-02-23    
796 Christina Öjhage 2 Kornsparv 2015-02-07    
797 Krister Aronsson 2 Medelhavstrut 2004-02-21    
798 Michael Slätt 2 Vitryggig hackspett 2018-02-07    
799 Håkan Larsson 2 Rödhuvad dykand 2017-02-23    
800 Andreas Wernersson 2 Rödhuvad dykand 2008-02-15    
801 Anders Barkengren 2 Knölsvan 2007-02-05    
802 Kristoffer Nilsson 2 Skärpiplärka 2019-02-23    
803 Anders Svensson 2 Vittrut 2017-02-04    
804 Tomas Kjelsson 2 Toppskarv 2002-02-25    
805 Håkan Månsson 2 Stäppörn 2002-02-03    
806 Thomas Lindström 2 Bändelkorsnäbb 2003-02-19    
807 Bert Petersson 2 Vattenpiplärka 2001-02-18    
808 Örjan Alering 2 Större gulbena 2018-02-25    
809 Sven-Olov Karlsson 2 Dvärglärka 2003-02-13    
810 Anders Hellgren 2 Mellanspett 2015-02-17    
811 Margit Samuelsson 2 Tofslärka 2002-02-14    
812 Joel Bengtsson 2 Dalripa 2013-02-19    
813 Lars-Erik Andréasson 2 Svarthalsad trast 2009-02-01    
814 Anders Hallengren 2 Bergtajgasångare 2008-02-22    
815 Lennart Fast 2 Stäppörn 2016-02-22    
816 Per Spångfors 2 Större turturduva 2019-02-03    
817 Anders Fondelius 2 Fiskmås 2019-02-16    
818 Gabriel Säll 2 Större turturduva 2019-02-10    
819 Magnus Köpman 2 Mellanspett 2015-02-21    
820 Mikael Nelin 2 Amerikansk kricka 2001-02-22    
821 Daniel Enarsson 2 Gulbrynad sparv 2009-02-08    
822 Per-Eric Svahn 2 Järpe 2003-02-09    
823 Mats Westberg 2 Vitvingad trut 2005-02-11    
824 Olof Sjöberg 2 Medelhavstrut 2004-02-10    
825 Ulf Johansson 2 Dvärglärka 2003-02-12    
826 Jeff Price 2 Trädgårdsträdkrypare 2009-02-21    
827 Ulf Carlson 2 Vattenpiplärka 2001-02-17    
828 Martin Heinrich 2 Större skrikörn 2004-02-29    
829 Mikael Calner 2 Toppskarv 2018-02-10    
830 Anita Melinder 2 Hökuggla 2016-02-27    
831 Andreas Gustafsson 2 Vattenpiplärka 2003-02-15    
832 Daniel Sevelin 2 Bergtajgasångare 2018-02-10    
833 Britt Fransson 2 Svarthalsad dopping 2018-02-13    
834 Andreas Fagerström 2 Kattuggla 2015-02-18    
835 Jan Wilhelmsson 2 Större skrikörn 2004-02-14    
836 Kent Carlsson 2 Vattenpiplärka 2002-02-17    
837 Bengt Säfström 2 Större skrikörn 2018-02-04    
838 Lars Lundstedt 2 Svarthalsad trast 2002-02-28    
839 Bosse Nyberg 2 Nilgås 2007-02-02    
840 Fredrik Lennartsson 2 Dvärglärka 2003-02-11    
841 Anders Sandström 2 Vitögd dykand 2010-02-12    
842 Nils Valdemarsson 2 Dvärgsparv 2003-02-22    
843 Erik Hirschfeld 2 Mongolpiplärka 2008-02-24    
844 Kaj Sjöstedt 2 Kejsarörn 2019-02-10    
845 Oscar Danielsson 2 Dvärgsparv 2015-02-06    
846 Rickard Norenstam 2 Svarthalsad trast 2009-02-01    
847 Björn Karlsson 2 Fläckdrillsnäppa 2015-02-13    
848 Peter Nilsson 2 Trädgårdsträdkrypare 2009-02-20    
849 Eric Sandelin 2 Större hackspett 2007-02-13    
850 Jens Ramnebro 2 Mellanspett 2015-02-14    
851 Ivan Sjögren 2 Fjälluggla 2008-02-24    
852 Bo Lassen 1 Svarthalsad trast 2009-02-01    
853 Lars-Erik Collin 1 Större korsnäbb 2008-02-01    
854 Fredrik Bondestam 1 Toppskarv 2008-02-06    
855 Bengt Svensson 1 Svarthalsad trast 2017-02-21    
856 Lars Jensen 1 Svarthalsad trast 2009-02-08    
857 Gunilla Jarfelt 1 Dvärgbeckasin 2009-02-08    
858 Mattias Ekstedt 1 Vitvingad trut 2012-02-27    
859 Andreas Brehammar 1 Vittrut 2010-02-02    
860 Christer Strid 1 Fjällgås 1990-02-10    
861 Bengt-Åke Larsson 1 Domherre 2008-02-10    
862 Sven-Åke Bergkvist 1 Mindre hackspett 2008-02-14    
863 Åke Hult 1 Stjärtand 2012-02-18    
864 Johan Tengholm 1 Berglärka 2017-02-11    
865 André Julinder 1 Pärluggla 2011-02-26    
866 Wilgot Fritzon 1 Vitryggig hackspett 2017-02-21    
867 Björn Wallentinus 1 Lavskrika 2011-02-27    
868 Per Norlin 1 Dvärgsparv 2012-02-04    
869 Richard Koblanck 1 Dvärgsparv 2012-02-19    
870 Eva Carlberg 1 Bändelkorsnäbb 2015-02-13    
871 Marianne Holmberg 1 Vitryggig hackspett 2016-02-08    
872 Anders Lindén 1 Lavskrika 2001-02-24    
873 Timo Niiranen 1 Svarthuvad mås 2006-02-09    
874 Björn Anderson 1 Dvärglärka 2003-02-11    
875 Jan Blomqvist 1 Dvärglärka 2003-02-11    
876 Mattis Arveström 1 Vitvingad trut 2017-02-12    
877 Kenth Andersson 1 Större skrikörn 2004-02-15    
878 Mikael Frost 1 Jaktfalk 2002-02-10    
879 Rolf Simonsson 1 Medelhavstrut 2004-02-07    
880 Urban Toresson 1 Större turturduva 1985-02-24    
881 Lars A Samuelson 1 Dvärglärka 2003-02-13    
882 Hans Hägnander 1 Dvärglärka 2003-02-14    
883 Olof Ramel 1 Dvärglärka 2003-02-11    
884 Martin Oomen 1 Dvärglärka 2003-02-11    
885 Mikael Nilsson 1 Svarthalsad trast 2017-02-12    
886 Michael Engström 1 Hökuggla 2013-02-17    
887 Sten Westerberg 1 Nötkråka 2014-02-09    
888 Henrik Johansson 1 Trädgårdsträdkrypare 2007-02-18    
889 Lotta Kullman 1 Svartand 2016-02-27    
890 Peter Nilsson 1 Gråspett 2002-02-08    
891 Andreas Hultfeldt 1 Ringand 2001-02-18    
892 Henrik Hansen 1 Dvärglärka 2003-02-14    
893 Nicklas Nordbeck 1 Dvärglärka 2003-02-11    
894 Björn Bengtsson 1 Dvärglärka 2003-02-11    
895 Hans-Olov Gustavsson 1 Tallsparv 2002-02-23    
896 Thomas Lindblad 1 Gulbrynad sparv 2009-02-07    
897 Uno Malm 1 Toppskarv 2002-02-16    
898 Jörgen Fagefors 1 Dvärglärka 2003-02-11    
899 Lars-Erik Johansson 1 Vitryggig hackspett 2018-02-07    
900 Magnus Nyström 1 Praktejder 2003-02-20    
901 Sune Fasth 1 Fläckdrillsnäppa 2015-02-22    
902 Krister Carlsson 1 Dvärglärka 2003-02-11    
903 Christer Håkansson 1 Större turturduva 2007-02-25    
904 Görgen Hildingsson 1 Lavskrika 2004-02-18    
905 Oscar Carheden 1 Jaktfalk 2002-02-10    
906 Matti Eriksson 1 Lavskrika 2011-02-22    
907 Sven-Erik Sundberg 1 Svarthalsad trast 2017-02-20    
908 Johan Claesson 1 Svarthalsad trast 2017-02-26    
909 Ola Andersson 1 Tallbit 2017-02-05    
910 Mats Sigvant 1 Vittrut 2019-02-10    
911 Leif Ingvarson 1 Kaspisk trut 2003-02-23    
912 Christer Persson 1 Ringand 2001-02-20    
913 Björn Johansson 1 Svarthalsad trast 2009-02-01    
914 Filip Ajne 1 Mongolpiplärka 2008-02-06    
915 Bo Hallman 1 Fläckdrillsnäppa 2015-02-16    
916 Rolf Nordin 1 Större gulbena 2018-02-12    
917 Janne Svedberg 1 Större gulbena 2018-02-09    
918 Pär Jacobsson 1 Vitvingad trut 2013-02-01    
919 Per Pöder 1 Mellanspett 2015-02-14    
920 Gunnar Kvarnlöf 1 Kornsparv 2019-02-02    
921 Anders Ekdahl 1 Kejsarörn 2019-02-09    
922 Liselotte Andersson 1 Bergtajgasångare 2018-02-25    
923 Stig Sturesson 1 Fjällgås 2018-02-26    
924 Kerstin Sandberg 1 Större gulbena 2018-02-09    
925 Göran Lundqvist 1 Dvärglärka 2003-02-11    
926 Kristoffer Lager 1 Ringand 2001-02-18    
927 Kaj Svahn 1 Svarthalsad trast 2009-02-01    
928 Jan Lundstedt 1 Dvärglärka 2003-02-12    
929 Lars-Erik Thim 1 Vattenpiplärka 2009-02-07    
930 Calle Ljungberg 1 Vitryggig hackspett 2005-02-06    
931 Johan Elfström 1 Stäppörn 2016-02-25    
932 Lennart Rundqvist 1 Kungsfiskare 2014-02-04    
933 Petter Sundin 1 Dvärgsparv 2012-02-05    
934 Ulla Magnusson 1 Tallbit 2013-02-02    
935 Conny Dahnson 1 Vitryggig hackspett 2018-02-10    
936 Thomas Karlsohn 1 Dvärglärka 2003-02-12    
937 Bo Norell 1 Dvärglärka 2003-02-14    
938 Christer Brostam 1 Dvärglärka 2003-02-14    
939 Hans Börjesson 1 Dvärglärka 2003-02-14    
940 Bernt Larsson 1 Dvärglärka 2003-02-12    
941 Lars-Gunnar Lundquist 1 Dvärglärka 2003-02-10    
942 Magnus Corell 1 Dvärglärka 2003-02-12    
943 Martin Tjernberg 1 Dvärglärka 2003-02-12    
944 Stefan Hellmin 1 Berguv 2007-02-20    
945 Mats Hulthén 1 Svarthalsad trast 2017-02-25    
946 Berit Pettersson 1 Större gulbena 2018-02-27    
947 Johan Waldemarsson 1 Toppskarv 2001-02-18    
948 Kevin Ward 1 Kungsfiskare 2009-02-01    
949 Jacob Rudhe 1 Vitryggig hackspett 2010-02-03    
950 Lovisa Hansson 1 Svarthalsad trast 2017-02-18    
951 Ida Hansson 1 Lappmes 2013-02-10    
952 Anette Magnusson 1 Svarthalsad trast 2017-02-18    
953 Tobias Larsson 1 Jaktfalk 2007-02-15    
954 Stefan Bjurberg 1 Medelhavstrut 2006-02-12    
955 Inga-Lill Paulsen Andersson 1 Vitryggig hackspett 2016-02-13    
956 Anton Svendsen 1 Rödhuvad dykand 2017-02-25    
957 Jan Sandberg 1 Sibirisk järnsparv 2007-02-19    
958 Anders Törnqvist 1 Dvärgsparv 2015-02-17    
959 Stefan Avenfors 1 Mellanspett 2015-02-27    
960 Torsten Kjell 1 Trädgårdsträdkrypare 2019-02-01    
961 Niclas Wahlgren 1 Större turturduva 2007-02-14    
962 Karl-Gunnar Rehn 1 Alförrädare 2009-02-24    
963 Eric Torsson 1 Svarthalsad trast 2009-02-06    
964 Göran Jansson 1 Trädgårdsträdkrypare 2006-02-13    
965 Robert Paepke 1 Trädgårdsträdkrypare 2006-02-12    
966 Andreas Widing 1 Bändelkorsnäbb 2010-02-09    
967 Hans Georg Wallentinus 1 Större turturduva 2009-02-08    
968 Gunnar Hedlén 1 Kungsfiskare 2015-02-15    
969 Thorbjörn Bergman 1 Svarthalsad trast 2017-02-20    
970 Christer Petersson 1 Dvärgsparv 2008-02-13    
971 Cecilia Fahlén 1 Vitryggig hackspett 2016-02-07    
972 Joakim Sjödin 1 Svarthalsad trast 2009-02-01    
973 Håkan Karlsson 1 Mellanspett 2015-02-27    
974 Leif Lejdelin 1 Fläckdrillsnäppa 2015-02-02    
975 Lars Rigbäck 1 Dvärglärka 2003-02-11    
976 Rolf Edvardsson 1 Ringand 2001-02-18    
977 Peter Lehmann 1 Trädgårdsträdkrypare 2006-02-16    
978 Stefan Svanberg 1 Dvärglärka 2003-02-11    
979 Bengt Larsson 1 Dvärglärka 2003-02-11    
980 Claes Engelbrecht 1 Dvärglärka 2003-02-14    
981 Kennet Thor 1 Ringand 2001-02-18    
982 Torbjörn Skoog 1 Jaktfalk 2012-02-17    
983 Krister Nordin 1 Mellanspett 2015-02-13    
984 Lotta Bonde 1 Vitögd dykand 2007-02-09    
985 Måns Grundsten 1 Sibirisk järnsparv 2007-02-20    
986 Dale Ricketts 1 Berguv 2004-02-22    
987 Lars Haneskog 1 Lappuggla 2003-02-25    
988 Stefan Berg 1 Pärluggla 2002-02-24    
989 Magnus Carlenius 1 Berguv 2002-02-09    
990 Hans Jeppsson 1 Svarthalsad trast 2009-02-01    
991 Peter Oscarsson 1 Större turturduva 2007-02-21    
992 Rolf Andersson 1 Svarthalsad trast 2008-02-17    
993 Håkan Nicander 1 Svarthalsad trast 2009-02-07    
994 Thomas Kellerth 1 Trädgårdsträdkrypare 2007-02-24    
995 Björn Lilja 1 Sibirisk järnsparv 2007-02-19    
996 Stefan Persson 1 Mellanspett 2015-02-07    
997 Roger Book 1 Svartand 2015-02-12    
998 Eric Blomgren 1 Lavskrika 2008-02-22    
999 Jan Karlsson 1 Svarthalsad trast 2002-02-15    
1000 Sven V Johansson 1 Svarthalsad trast 2017-02-12    
1001 Berith Larsson 1 Tallbit 2001-02-20    
1002 Joakim Soneklint 1 Större skrikörn 2005-02-06    
1003 Niklas Aronsson 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1004 Gunnar Rosqvist 1 Större skrikörn 2005-02-26    
1005 Klas Rådberg 1 Dvärglärka 2003-02-14    
1006 Kaj Möller 1 Svarthalsad trast 2009-02-01    
1007 Thomas Carlsson 1 Ringand 2001-02-18    
1008 Alf Petersson 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1009 Erik Wahlgren 1 Större gulbena 2018-02-12    
1010 Rune Berglinn 1 Vitvingad trut 2017-02-18    
1011 Magnus Westerlind 1 Större skrikörn 2004-02-14    
1012 Per-Olof Bengtsson 1 Vattenpiplärka 2001-02-18    
1013 Sigurd Malm 1 Toppskarv 2002-02-16    
1014 Roy Ottosson 1 Större turturduva 2007-02-18    
1015 Per Helttunen 1 Toppskarv 2002-02-24    
1016 Anders Haglund 1 Fläckdrillsnäppa 2015-02-06    
1017 Anders Östin 1 Kaspisk trut 2004-02-07    
1018 Mikael Svensson 1 Större skrikörn 2004-02-10    
1019 Bengt Petersén 1 Dvärgsparv 2003-02-23    
1020 Per-Stefan Hallberg 1 Svarthalsad trast 2017-02-14    
1021 Stefan Malm 1 Gulbrynad sparv 2009-02-07    
1022 David Erterius 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1023 Per-Anders Linder 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1024 Jan-Erik Malmstigen 1 Vitvingad trut 2000-02-20    
1025 Mats Wallin 1 Dvärglärka 2003-02-14    
1026 Anders Karlsson 1 Större turturduva 2006-02-19    
1027 Tommy Lindell 1 Svartand 2015-02-17    
1028 Henrik Roos 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1029 Håkan Persson 1 Mellanspett 2015-02-14    
1030 Jan Ryding 1 Tallsparv 2002-02-23    
1031 Morgan Svensson 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1032 Carl-Axel Bauer 1 Gulbrynad sparv 2009-02-03    
1033 Peter Lundberg 1 Sibirisk järnsparv 2007-02-19    
1034 Lars Lindskog 1 Rödhuvad dykand 2008-02-25    
1035 Johan Wallin 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1036 Jan-Eric Rönnqvist 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1037 Henrik Ehrenberg 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1038 Kalle J Löfberg 1 Dvärglärka 2003-02-14    
1039 Johan Svedholm 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1040 Patrik Söderberg 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1041 Göran Altstedt 1 Dvärglärka 2003-02-13    
1042 Christian Halleröd 1 Större skrikörn 2004-02-29    
1043 Per Lindström 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1044 Kerstin Svalin 1 Medelhavstrut 2004-02-08    
1045 Magnus Wisth 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1046 Magnus Blom 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1047 Hans Bister 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1048 Fredrik Hermansson 1 Dalripa 2007-02-15    
1049 Carl-Ivan Carlsson 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1050 Leif Dahlgren 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1051 Rolf Engström 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1052 Magnus Aurivillius 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1053 Sven Johansson 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1054 Mikael Larsson 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1055 Per-Anders Bertilsson 1 Medelhavstrut 2004-02-07    
1056 Tore Holsendahl 1 Svartand 2015-02-15    
1057 Hans Westerberg 1 Trädgårdsträdkrypare 2006-02-15    
1058 Göran Brehmer 1 Trädgårdsträdkrypare 2009-02-27    
1059 Stig Jacobsson 1 Dvärglärka 2003-02-14    
1060 Mikael Rosén 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1061 Mikael Nord 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1062 Lars Norgren 1 Vattenpiplärka 2001-02-03    
1063 Stig-Uno Svensson 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1064 Johan Eriksson 1 Dvärglärka 2003-02-14    
1065 Anders Grindlund 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1066 Peter Bergman 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1067 Magnus Johansson 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1068 Patric Österblad 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1069 Jarl Lorensson 1 Medelhavstrut 2006-02-12    
1070 Lars Davner 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1071 Jens Morin 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1072 Björn Johansson 1 Sparvuggla 2009-02-15    
1073 Ronny Johansson 1 Vittrut 2012-02-14    
1074 Niklas Sterner 1 Större turturduva 2006-02-03    
1075 Patrik Engberg 1 Vitryggig hackspett 2016-02-08    
1076 Maud Salomonsson 1 Mellanspett 2015-02-14    
1077 Jörgen Holst 1 Ringand 2015-02-27    
1078 Hanna Berg 1 Alförrädare 2013-02-09    
1079 Göran Möllebo 1 Berguv 2013-02-16    
1080 Max Olsson 1 Toppskarv 2014-02-08    
1081 Joakim Norberg 1 Bändelkorsnäbb 2015-02-01    
1082 Mårten Hammar 1 Toppskarv 2001-02-18    
1083 Philip Österblad 1 Svarthalsad trast 2017-02-16    
1084 Christer Herremo 1 Dvärglärka 2003-02-10    
1085 Mattias Backlund 1 Lappuggla 2003-02-28    
1086 Carl-Ivar Hagman 1 Ringand 2001-02-18    
1087 Lars-Åke Karlsson 1 Mellanspett 2015-02-21    
1088 Håkan Karlsson 1 Kaspisk trut 2003-02-23    
1089 Bernt Carlsson 1 Tofslärka 2011-02-22    
1090 Björn Malmgren 1 Vitryggig hackspett 2018-02-10    
1091 Leif Thörne 1 Lappuggla 2012-02-13    
1092 Bernt Axelsson 1 Mongolpiplärka 2008-02-07    
1093 Michael Thim 1 Större turturduva 2006-02-25    
1094 Kent Johansson 1 Ringand 2001-02-18    
1095 Magnus Fridolfsson 1 Berguv 1995-02-19    
1096 Jan Westerlund 1 Tallbit 2016-02-07    
1097 Christer Wendeler 1 Svarthalsad trast 2009-02-25    
1098 Olle Wahlentin 1 Större skrikörn 2007-02-10    
1099 Torbjörn Andersson 1 Dvärglärka 2003-02-14    
1100 Peter Malm 1 Gulbrynad sparv 2009-02-07    
1101 Dan Mangsbo 1 Vattenpiplärka 2001-02-25    
1102 Thomas Tiger 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1103 Lars Nilsson 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1104 Christian Williams 1 Vitvingad trut 2012-02-18    
1105 Magnus Friberg 1 Vitvingad trut 2009-02-14    
1106 David Andersson 1 Dvärglärka 2003-02-11    
1107 Bengt Salomonsson 1 Mellanspett 2015-02-14    
1108 Anders Svensson 1 Berglärka 1994-02-08    
1109 Jan Michael Breider 1 Bergtajgasångare 2008-02-09    
1110 Henric Jennersjö 1 Järpe 2004-02-22    
1111 Margareta Kaspersson 1 Rödhuvad dykand 2008-02-17    
1112 Anders Sundström 1 Svarthalsad trast 2009-02-03    
1113 Göran Storensten 1 Hökuggla 2008-02-20    
1114 Adam Lindroth 1 Svartand 2016-02-02    
1115 Eva Blanch 1 Ringand 2015-02-27    
1116 Peter Franzén 1 Svarthalsad trast 2010-02-16    
1117 Peter Westerberg 1 Lunnefågel 2016-02-27    
1118 Christopher Gullander 1 Sibirisk järnsparv 2007-02-19    
1119 Per Aspegren 1 Vittrut 2010-02-06    
1120 Johan Widenberg 1 Lunnefågel 2016-02-28    
1121 Magnus Svernlöv 1 Vitvingad trut 2009-02-24    
1122 Karl-Åke Johansson 1 Fläckdrillsnäppa 2015-02-11    
1123 Anette Berglinn 1 Vitvingad trut 2017-02-18    
1124 Kenneth Sjögren 1 Vittrut 2010-02-15    
1125 Bodil Nyström 1 Vitögd dykand 2016-02-13    
1126 Bo Johnsson 1 Sparvuggla 2007-02-05    
1127 Ragnar Hall 1 Knölsvan 2007-02-02    
1128 Bengt Karlsson 1 Större turturduva 2013-02-07    
1129 Ulf Törnblom 1 Sparvuggla 2017-02-11    
1130 Tom Malm 1 Toppskarv 2002-02-16    
1131 Jesper Petersson 1 Mellanspett 2015-02-21    
1132 Jonas Knape 1 Gråspett 2015-02-22    
1133 Weine Danielsson 1 Hökuggla 2004-02-12    
1134 Björn Elmlund 1 Dvärglärka 2003-02-12    
1135 Anders Ring 1 Svarthalsad trast 2009-02-13    
1136 Roland Ekerblom 1 Vattenpiplärka 2005-02-22    
1137 Peter Spetz 1 Medelhavstrut 2004-02-22    
1138 Bertil Sanner 1 Vattenpiplärka 2004-02-18    
1139 Christer Carlberg 1 Orre 2004-02-18    
1140 Per Henningsson 1 Medelhavstrut 2006-02-12    
1141 Per Wohlin 1 Mellanspett 2015-02-14    
1142 Johan Östberg 1 Mongolpiplärka 2008-02-01    
1143 Magnus Lundberg 1 Bändelkorsnäbb 1978-02-19    
1144 Christer Pettersson 1 Större gulbena 2018-02-27    
1145 Britta Carlström 1 Gråspett 2007-02-15    
1146 Lars Boberg 1 Svarthalsad trast 2013-02-13    
1147 Tobias Hammarberg 1 Sibirisk järnsparv 2017-02-19    
1148 Eva Fredriksson 1 Vinterhämpling 2009-02-14    
1149 Marcus Bergström 1 Svarthalsad trast 2008-02-25    
1150 Johnny Johansson 1 Svarthalsad trast 2009-02-14    
1151 Niklas Ekstrand 1 Vattenpiplärka 2007-02-01    
1152 Fredrik Widman 1 Tofsmes 2004-02-06    
1153 Carl-Fredrik Ekström 1 Större turturduva 2006-02-14    
1154 Urban Rundström 1 Dvärgsparv 2008-02-16    
1155 Elias Ernvik 1 Kungsfiskare 2015-02-10    
1156 Tobias Svensson 1 Skäggmes 2014-02-19    
1157 Anders Strömvall 1 Dvärgsparv 2004-02-10    
1158 Leif Ekblom 1 Berguv 2003-02-27    
1159 Ingvar Skoog 1 Berguv 2009-02-12    
1160 Gunnar Johansson 1 Svarthalsad trast 2010-02-17    
1161 Michael Egerzon 1 Skärsnäppa 2003-02-18    
1162 Jonas Ellerström 1 Stäppörn 2002-02-03    
1163 Per Österman 1 Lunnefågel 2003-02-14    
1164 Per Thebo 1 Toppskarv 2004-02-29    
1165 Kaj Larsson 1 Svartand 2015-02-15    
1166 Erik Mølgaard 1 Jaktfalk 2007-02-10    
1167 Sven-Åke Persson 1 Dvärgsparv 2003-02-23    
1168 Lars Nilsson 1 Fjällgås 2007-02-11    
1169 Olle Pettersson 1 Alförrädare 2013-02-18    
1170 Mattias Bardå 1 Stäppörn 2016-02-06    
1171 Jan Peterson 1 Rödhuvad dykand 2008-02-17    
1172 Anders Elf 1 Större turturduva 2006-02-18