Larm från BirdAlarm
2020-01-18 Vitnackad svärta - Ängelholm Station
2020-01-18 Nilgås - Kristiansdal
2020-01-18 Ringand - Holk
2020-01-18 Stenknäck - Kristiansdal
2020-01-18 Berguv - Grindstugan

Lista för Årslistan 2004

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Richard Ek 369 Tornuggla 2004-12-26    
2 Erik Johansson 302 Ismås 2004-12-07    
3 Ola Ejdrén 294 Ismås 2004-12-05    
4 Marianne Johansson 291 Ismås 2004-12-07    
5 Nils Kjellén 291 Endast rättelsevärde    
6 Stig Holmstedt 289 Spetsbergsgrissla 2004-11-14    
7 Håkan Rune 287 Tofslärka 2004-12-29    
8 Tommy Magnusson 287 Ismås 2004-12-11    
9 Christer Lundin 287 Ismås 2004-12-05    
10 Sven-Olov Karlsson 286 Ismås 2004-12-08    
11 Gigi Sahlstrand 284 Tofslärka 2004-12-08    
12 Arne Johansson 283 Svartnäbbad islom 2004-12-12    
13 Leif Tägtström 283 Vitvingad trut 2004-12-08    
14 Johan Frölinghaus 281 Ismås 2004-12-08    
15 Per-Johan Ulfendahl 281 Medelhavstrut 2004-10-15    
16 Tobias Berger 280 Ismås 2004-12-08    
17 Owe Rosengren 280 Hökuggla 2004-12-21    
18 Stefan Lithner 280 Blek tornseglare 2004-10-31    
19 Stig Jacobsson 279 Ismås 2004-12-07    
20 Claes Möllersten 279 Vitvingad trut 2004-12-08    
21 Göran Gustavsson 278 Ismås 2004-12-07    
22 Michael Tholin 277 Ismås 2004-12-11    
23 Fredrik Rydhagen 277 Ismås 2004-12-11    
24 Torbjörn Andersson 276 Ismås 2004-12-08    
25 Roger Kaufmann 276 Svartnäbbad islom 2004-12-16    
26 Ralf Norberg 276 Ismås 2004-12-11    
27 Lars Andersson 276 Ismås 2004-12-07    
28 Bo Carlsson 276 Ismås 2004-12-10    
29 Ulf Malm 275 Ismås 2004-12-11    
30 Stefan Karlsson 275 Vitvingad trut 2004-12-11    
31 Carl Tholin 275 Ismås 2004-12-11    
32 Sören Franceen 275 Spetsbergsgrissla 2004-11-07    
33 Kjell Yngerskog 274 Tretåig mås 2004-12-19    
34 Bosse Danielsson 274 Tärnmås 2004-09-25    
35 Mattias Persson 274 Vitvingad trut 2004-12-09    
36 Anna Karlsson 274 Ismås 2004-12-08    
37 Stefan Hage 273 Ismås 2004-12-05    
38 Ulf Broberg 273 Ismås 2004-12-08    
39 Donald Rehn 272 Ismås 2004-12-29    
40 Ingrid Åkerberg 272 Ismås 2004-12-11    
41 Bertil Svensson 271 Ismås 2004-12-09    
42 Pontus Grönvall 271 Vitvingad trut 2004-12-26    
43 Ragnar Gustafsson 271 Ismås 2004-12-07    
44 Ulf Ståhle 271 Ismås 2004-12-08    
45 Karl-Erik Häger 271 Ismås 2004-12-08    
46 Nils-Arne Thunell 269 Ismås 2004-12-07    
47 Lasse Olsson 269 Ismås 2004-12-05    
48 Anders Johansson 268 Ismås 2004-12-08    
49 Elsy-Britt Schildt 268 Vitvingad trut 2004-12-11    
50 Anders Johansson 267 Ismås 2004-12-17    
51 Lars Eric Rahm 267 Korttålärka 2004-12-21    
52 Eva Johansson 267 Ismås 2004-12-07    
53 Anders Jansson 267 Ismås 2004-12-12    
54 Tomas Carlberg 267 Spetsbergsgrissla 2004-11-09    
55 Per Lif 267 Ismås 2004-12-10    
56 Tomas Lundqvist 266 Ismås 2004-12-09    
57 Douglas Gustafsson 266 Svartnäbbad islom 2004-12-18    
58 Annika Rastén 265 Tallbit 2004-11-17    
59 Hans Hedin 265 Ismås 2004-12-10    
60 Anders Linus Larsson 265 Ismås 2004-12-10    
61 Lennart Johansson 264 Endast rättelsevärde    
62 Ingrid Elm 264 Ismås 2004-12-11    
63 Michael Egerzon 264 Ismås 2004-12-07    
64 Anders Sennmalm 264 Svarthuvad mås 2004-12-28    
65 Hans Johansson 264 Ismås 2004-12-08    
66 Per-Anders Bertilsson 263 Ismås 2004-12-09    
67 Inge Larsson 263 Ismås 2004-12-08    
68 Christian Ljunggren 262 Ismås 2004-12-07    
69 Magnus Andersson 262 Ismås 2004-12-05    
70 Magnus Kasselstrand 262 Vitvingad trut 2004-12-11    
71 Tomas Kjelsson 262 Ismås 2004-12-12    
72 Birger Kaiser 261 Grönsiska 2004-01-01    
73 Patric Österblad 261 Ismås 2004-12-09    
74 Uno Unger 261 Bläsgås 2004-12-30    
75 Jörgen Fagefors 260 Ismås 2004-12-08    
76 Robert Tuveson 260 Ismås 2004-12-10    
77 Håkan Karlsson 260 Rödhalsad gås 2004-12-12    
78 Mats Almgren 260 Ismås 2004-12-09    
79 Herbert Baumann 260 Ismås 2004-12-13    
80 Tobias Ljungquist 259 Ismås 2004-12-08    
81 Hans Bohlin 259 Ismås 2004-12-17    
82 Jesper Petersson 259 Ismås 2004-12-18    
83 Christian Persson 259 Ismås 2004-12-12    
84 Lars Lundquist 259 Ismås 2004-12-18    
85 Mikael Wilson 259 Ismås 2004-12-11    
86 Hans Mollberg 259 Ismås 2004-12-10    
87 Hans Lomosse 258 Iberisk gransångare 2004-04-24    
88 Per Österman 258 Ismås 2004-12-07    
89 Nils Nilsson 257 Medelhavstrut 2004-10-09    
90 Håkan Eliasson 257 Ismås 2004-12-05    
91 Bengt Randholm 257 Endast rättelsevärde    
92 Jan Johansson 256 Endast rättelsevärde    
93 Roger Börjesson 256 Ismås 2004-12-07    
94 Kjetil Jensen 256 Ismås 2004-12-10    
95 Jan Petersson 256 Ismås 2004-12-09    
96 Kaj Möller 256 Ismås 2004-12-10    
97 Jonas Rosquist 256 Ismås 2004-12-08    
98 Viggo Norrby 256 Ismås 2004-12-18    
99 Fredrik Johansson 255 Ismås 2004-12-08    
100 Greg McIvor 255 Ismås 2004-12-08    
101 Lars Olausson 255 Ismås 2004-12-17    
102 Anders Carlberg 255 Ismås 2004-12-11    
103 Richard Bergendahl 254 Endast rättelsevärde    
104 Jörgen Fritzson 254 Ismås 2004-12-08    
105 Lars Johansson 254 Ismås 2004-12-11    
106 Lars A Samuelson 254 Ismås 2004-12-26    
107 Stefan Cherrug 254 Svarthuvad sparv 2004-06-06    
108 Bert-Göran Bäckman 254 Ismås 2004-12-08    
109 Stellan Amzoll 254 Ismås 2004-12-08    
110 Lars Olsson 253 Ismås 2004-12-11    
111 Daniel Thell 253 Vitvingad trut 2004-12-11    
112 Siv Persson 253 Ismås 2004-12-07    
113 Axel Hultman 253 Endast rättelsevärde    
114 Kenneth Olausson 253 Endast rättelsevärde    
115 Mats Westberg 253 Ismås 2004-12-17    
116 Musse Björklund 252 Ismås 2004-12-08    
117 Mats-Åke Persson 252 Ismås 2004-12-05    
118 Göran Andersson 252 Ismås 2004-12-11    
119 Björn Elmlund 252 Ismås 2004-12-25    
120 Marion Claesson 252 Ismås 2004-12-05    
121 Göran Claesson 252 Ismås 2004-12-05    
122 Anders Jacobsson 252 Vitvingad trut 2004-12-11    
123 Svante Söderholm 252 Ismås 2004-12-11    
124 Yngve Wiklund 251 Ismås 2004-12-11    
125 Roland Lundgren 251 Ismås 2004-12-11    
126 Thomas Svanberg 251 Ismås 2004-12-12    
127 Jörgen Ljungquist 251 Ismås 2004-12-12    
128 Lars Thurén 251 Ismås 2004-12-09    
129 Mathias Näslund 251 Hökuggla 2004-12-31    
130 Patrik Bergdahl 251 Ismås 2004-12-16    
131 Carl-Evert Zachrisson 251 Ökenvarfågel 2004-09-19    
132 Hans-Erik Persson 251 Ismås 2004-12-11    
133 Mathias Theander 250 Ismås 2004-12-07    
134 Lars-Bertil Nilsson 250 Ismås 2004-12-26    
135 Tommy Eriksson 250 Kejsarörn 2004-03-27    
136 Lars Thornberg 250 Medelhavstrut 2004-10-05    
137 Lars G Petersson 250 Ismås 2004-12-08    
138 Jan Tranderyd 249 Ismås 2004-12-11    
139 Thomas Möller 249 Vitnackad svärta 2004-10-05    
140 Peter Lehmann 249 Spetsbergsgrissla 2004-11-07    
141 Björn Wester 249 Medelhavstrut 2004-10-15    
142 Stefan Persson 248 Ismås 2004-12-08    
143 Johan Schmidt 248 Vitvingad trut 2004-12-11    
144 Dag Holmberg 248 Endast rättelsevärde    
145 Ragnar Seldén 248 Ismås 2004-12-07    
146 Johan Östberg 248 Ismås 2004-12-17    
147 Dag Rådström 248 Ismås 2004-12-09    
148 Hans Bister 248 Spetsbergsgrissla 2004-11-06    
149 Lillemor Däckfors 248 Ismås 2004-12-11    
150 Bo Eriksson 247 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
151 Johan Åhlén 247 Ismås 2004-12-11    
152 Mats Axbrink 247 Ismås 2004-12-08    
153 Eric Torsson 247 Endast rättelsevärde    
154 Jan Ottosson 246 Ismås 2004-12-12    
155 Martin Heinrich 246 Ismås 2004-12-09    
156 Claes Nilsson 246 Vitvingad trut 2004-12-09    
157 Raoul Wexius 246 Amerikansk kopparand 2004-05-30    
158 Stefan Andersson 246 Svartnäbbad islom 2004-12-12    
159 Mattias Ekstrand 246 Alkekung 2004-12-29    
160 Lennart Eriksson 245 Ismås 2004-12-11    
161 Lars-Evert Svensson 245 Svartnäbbad islom 2004-12-08    
162 Mats Thorin 245 Ismås 2004-12-08    
163 Joakim Wallin 245 Ismås 2004-12-30    
164 Per-Olof Strandroth 245 Ismås 2004-12-05    
165 Staffan Sundin 245 Vitnackad svärta 2004-10-02    
166 Stellan Bygård 245 Ismås 2004-12-05    
167 Rolf Ericsson 245 Ismås 2004-12-08    
168 Stefan Malm 244 Ismås 2004-12-09    
169 Roland Mattsson 244 Vitvingad trut 2004-12-30    
170 Ronny Johansson 244 Ismås 2004-12-07    
171 Birgitta Rune 244 Ismås 2004-12-11    
172 Juha Autio 243 Videsångare 2004-10-16    
173 Pentti J Tatti 243 Ismås 2004-12-08    
174 Hans Waern 243 Vitvingad trut 2004-12-09    
175 Ingvar Wedberg 243 Ismås 2004-12-17    
176 Krister Melkersson 243 Ismås 2004-12-05    
177 Erik Larsson 242 Ismås 2004-12-08    
178 Lennart Karlsson 242 Ismås 2004-12-18    
179 Tor Jonzon 242 Tärnmås 2004-09-26    
180 Lars Imby 241 Medelhavstrut 2004-10-15    
181 Magnus Köpman 241 Ismås 2004-12-11    
182 Bo Hallman 240 Videsångare 2004-10-16    
183 Görgen Hildingsson 240 Ismås 2004-12-08    
184 Joakim Johansson 240 Endast rättelsevärde    
185 Björn Ander 240 Endast rättelsevärde    
186 Roger Book 238 Ismås 2004-12-14    
187 Anders Nilsson 238 Ismås 2004-12-08    
188 Krister Aronsson 238 Ismås 2004-12-18    
189 Anders Larsson 237 Ismås 2004-12-05    
190 Peter Sieurin 237 Ismås 2004-12-10    
191 Sven-Olof Johannesson 237 Ismås 2004-12-07    
192 Magnus Enbarr 237 Ismås 2004-12-11    
193 Hans Olofsson 236 Blek tornseglare 2004-10-31    
194 Tord Lantz 236 Skatgök 2004-07-07    
195 Per Helgesson 236 Hökuggla 2004-12-27    
196 Stefan Berg 236 Lappmes 2004-12-09    
197 Michael Norman 236 Ismås 2004-12-05    
198 Christopher Gullander 235 Endast rättelsevärde    
199 Magnus Renmyr 235 Tereksnäppa 2004-06-05    
200 John Sångberg 235 Ismås 2004-12-11    
201 Leif Ekblom 235 Berglärka 2004-10-08    
202 Magnus Carlenius 234 Vitvingad trut 2004-12-09    
203 Jukka Väyrynen 234 Ismås 2004-12-11    
204 Mattias Olsson 233 Ismås 2004-12-11    
205 Johan Selander 233 Ismås 2004-12-08    
206 Håkan Persson 233 Ismås 2004-12-26    
207 Peter Malm 233 Ismås 2004-12-12    
208 Jan Ryding 232 Stäpphök 2004-09-11    
209 Björn Arvidsson 232 Ismås 2004-12-11    
210 Gunnar Rosqvist 232 Kaspisk trut 2004-10-09    
211 Anton Arnesson 232 Ismås 2004-12-28    
212 Tommy Lindberg 232 Ismås 2004-12-27    
213 Pär Nilsson 232 Svarthuvad mås 2004-12-19    
214 Anders Forsberg 232 Vitvingad trut 2004-12-11    
215 Torbjörn Arvidsson 231 Ismås 2004-12-09    
216 Markus Rehnberg 231 Ismås 2004-12-08    
217 Martin Åkesson 231 Ismås 2004-12-08    
218 Roland Sjöberg 231 Ismås 2004-12-11    
219 Örjan Sjögren 230 Ismås 2004-12-11    
220 Per Jakobsson 230 Turturduva 2004-09-18    
221 Anders Sandström 230 Ismås 2004-12-10    
222 Björn Bengtsson 230 Ismås 2004-12-05    
223 Carl-Ivan Carlsson 229 Endast rättelsevärde    
224 Tomas Stafström 229 Vitvingad trut 2004-12-09    
225 Christer Carlenius 229 Svartnäbbad islom 2004-08-22    
226 Hans Wijkström 229 Vitvingad trut 2004-12-11    
227 Ove Pettersson 229 Ismås 2004-12-11    
228 Aron Andersson 229 Ismås 2004-12-11    
229 Claes Persson 229 Ismås 2004-12-08    
230 Sven-Ingmar Deurell 229 Spetsbergsgrissla 2004-11-14    
231 Björn Dahlbom 228 Tofslärka 2004-12-30    
232 Lars-Olof Landgren 227 Ismås 2004-12-18    
233 Tommy Lindell 227 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
234 Thomas Rodeson 227 Endast rättelsevärde    
235 Mats Weiland 227 Vitnackad svärta 2004-10-20    
236 Per Gustafsson 227 Ismås 2004-12-10    
237 Göran Fries 226 Ismås 2004-12-29    
238 Magnus Blom 226 Ismås 2004-12-09    
239 Bertil Rahm 226 Ismås 2004-12-10    
240 Thorild Jonsson 226 Rostgumpsvala 2004-05-20    
241 Johannes Löfqvist 225 Höksångare 2004-10-19    
242 Bosse Nyberg 225 Endast rättelsevärde    
243 Nils-Erik Evers 225 Endast rättelsevärde    
244 Anders Lindén 225 Ismås 2004-12-12    
245 Mats Axelson 224 Ismås 2004-12-11    
246 Rolf Sandberg 224 Ismås 2004-12-08    
247 Alf Svensson 224 Ismås 2004-12-08    
248 Benny Ekberg 224 Ismås 2004-12-10    
249 Anna Lindgren 223 Eksångare 2004-10-09    
250 Alf Westergren 222 Vitvingad trut 2004-12-28    
251 Stefan Morell 222 Spetsbergsgrissla 2004-11-05    
252 Bengt Säfström 222 Medelhavstrut 2004-10-08    
253 Ola Dahlbom 221 Tofslärka 2004-12-30    
254 Ronnie Lindqvist 221 Vitnackad svärta 2004-10-19    
255 Gunde Persson 220 Storlabb 2004-10-13    
256 Bo Jerkeman 220 Lappmes 2004-11-17    
257 Johannes Rydström 220 Ismås 2004-12-09    
258 Björn Fors 219 Ismås 2004-12-11    
259 Bertil Schelander 219 Större beckasinsnäppa 2004-08-18    
260 Bengt Neiss 219 Ismås 2004-12-28    
261 Calle Ljungberg 218 Rosenstare 2004-10-12    
262 Nils-Erik Björkbacka 217 Medelhavstrut 2004-10-08    
263 Rolf Andersson 217 Spetsbergsgrissla 2004-11-06    
264 Olle Björneld 217 Toppskarv 2004-12-25    
265 Elon Wismén 217 Svarthuvad mås 2004-12-27    
266 Bosse Gustafsson 217 Skärsnäppa 2004-10-12    
267 Kenth Kärsrud 217 Lappmes 2004-11-15    
268 Hasse Andersson 217 Gråspett 2004-12-26    
269 Thomas Carlsson 217 Ismås 2004-12-09    
270 Sten Sandin 216 Ismås 2004-12-20    
271 Stefan Kyrklund 216 Endast rättelsevärde    
272 Bengt-Göran Johansson 215 Svarthuvad mås 2004-12-12    
273 Lars Rydgren 215 Ismås 2004-12-08    
274 Fredrik Rudzki 215 Vitvingad trut 2004-12-11    
275 Bo Askerin 214 Varfågel 2004-12-29    
276 Lars-Gunnar Hellman 213 Ismås 2004-12-10    
277 Andreas Livbom 213 Ismås 2004-12-05    
278 Bengt Jalsborn 213 Ismås 2004-12-09    
279 Peter Elfman 213 Ismås 2004-12-12    
280 Fredrik Widman 212 Korttålärka 2004-10-17    
281 Tage Carlsson 212 Ismås 2004-12-09    
282 Per Sjöstrand 211 Ismås 2004-12-11    
283 Torvald Tranetoft 211 Stormfågel 2004-05-19    
284 Hans Boberg 211 Ismås 2004-12-08    
285 Torbjörn Johansson 210 Ökenvarfågel 2004-09-19    
286 Niclas Strömberg 209 Ismås 2004-12-08    
287 Håkan Jacobsson 209 Ismås 2004-12-21    
288 Olof Karlsson 207 Ismås 2004-12-08    
289 Tony Andersson 207 Kaspisk trut 2004-10-08    
290 Sune Sellstedt 206 Lappmes 2004-11-20    
291 Charley Wiklund 205 Ökenstenskvätta 2004-03-25    
292 Örjan Engebrand 204 Endast rättelsevärde    
293 Börje Ahlström 203 Ismås 2004-12-08    
294 Björn Jönsson 202 Rödstrupig piplärka 2004-10-09    
295 Jan Rosqvist 200 Endast rättelsevärde    
296 Ivan Sjögren 200 Endast rättelsevärde    
297 Kent Andersson 194 Ismås 2004-12-18    
298 Ulf Svahn 193 Dalripa 2004-09-19    
299 Urban Rundström 192 Kaspisk trut 2004-10-12    
300 Jan-Olov Gisselson 191 Rödhalsad gås 2004-10-23    
301 Mats Björkquist 188 Ismås 2004-12-26    
302 Stefan Andersson 187 Ismås 2004-12-12    
303 Roger Jonasson 186 Endast rättelsevärde    
304 Percy Fredriksson 185 Endast rättelsevärde    
305 Lars Brolund 184 Endast rättelsevärde    
306 Mats Tunsvik 183 Ismås 2004-12-11    
307 Paolo Sangregorio 181 Stäpphök 2004-09-28    
308 Conny Palm 180 Ismås 2004-12-11    
309 Per Pöder 176 Endast rättelsevärde    
310 Johan Gustafsson 174 Tuvsnäppa 2004-08-20    
311 Michael Averland 163 Ismås 2004-12-08    
312 Tomas Wikberg 157 Hornuggla 2004-10-19    
313 Jonas Rudberg 155 Fjällvråk 2004-10-02    
314 Hans-Erik Hermansson 151 Endast rättelsevärde    
315 Håkan Söderman 148 Endast rättelsevärde    
316 Filippa Ek 142 Endast rättelsevärde    
317 Mikael Jönsson 132 Kaspisk trut 2004-08-23    
318 Jan Kellerth 124 Videsångare 2004-10-16    
319 Annika Morberg 121 Stjärtmes 2004-11-02    
320 Jan Krantz 119 Ismås 2004-12-22    
321 Stefan Holmberg 113 Endast rättelsevärde    
322 Vesa Juujärvi 109 Sillgrissla 2004-10-04    
323 Martin Molin 99 Endast rättelsevärde    
324 Anita Björk 98 Sidensvans 2004-11-08    
325 Lars Helseth 96 Ismås 2004-12-12    
326 Anders Eriksson 89 Ismås 2004-12-08    
327 Torbjörn Karlsson 86 Turturduva 2004-10-23    
328 Henrik Pihlemark 77 Ismås 2004-12-05    
329 Bengt Sävbark 67 Duvhök 2004-12-13    
330 Orvar Fredriksson 65 Kungsfågelsångare 2004-10-15    
331 Lennart Sundström 58 Ismås 2004-12-10    
332 Gunnar Siljestrand 57 Hökuggla 2004-12-21    
333 Thomas Smedberg 54 Snösparv 2004-12-29    
334 Weine Danielsson 44 Vitvingad trut 2004-12-08    
335 Peter Ahlbeck 42 Tobisgrissla 2004-12-29    
336 Oscar Ekstrand 38 Ismås 2004-12-11    
337 Ingrid Lindberg 38 Ismås 2004-12-09    
338 Brita Gustafsson 36 Lappsparv 2004-12-11    
339 Klas Reinholdson 36 Bläsgås 2004-12-28    
340 Per Roslin 36 Ismås 2004-12-11    
341 Roger Ottosson 30 Vitvingad trut 2004-12-08    
342 Johannes Tallroth 30 Ismås 2004-12-11    
343 Lars Nilsson 30 Ismås 2004-12-10    
344 Joakim Månsson 29 Ismås 2004-12-26    
345 Arne Holgersson 29 Rödhalsad gås 2004-12-12    
346 Torbjörn Hedlund 28 Buskskvätta 2004-05-21    
347 Jukka Markkanen 26 Gråspett 2004-12-28    
348 Karin Lundqvist 26 Svarthuvad mås 2004-12-18    
349 Lars Svantesson 26 Vitnackad svärta 2004-10-22    
350 Nils-Olof Jerling 25 Nötkråka 2004-12-31    
351 Hannu Koho 23 Domherre 2004-11-01    
352 Marianne Dannbeck 22 Svartnäbbad islom 2004-08-12    
353 Anders Sögaard 21 Ismås 2004-12-11    
354 Roland Lindberg 21 Kungsfågel 2004-10-03    
355 Christer Gisselson 21 Salskrake 2004-12-04    
356 Lars Jönsson 21 Ismås 2004-12-26    
357 Carl-Fredrik Ekström 20 Ismås 2004-12-11    
358 Lars Jönsson 20 Kungsörn 2004-12-28    
359 Håkan Sandin 19 Svarthuvad mås 2004-12-18    
360 Peter Spetz 19 Ismås 2004-12-11    
361 Anders Lind 19 Svarthuvad mås 2004-12-14    
362 Patrik Hansson 18 Ismås 2004-12-05    
363 Nils-Eric Alexandersson 18 Ismås 2004-12-11    
364 Tommy Malmberg 18 Vitnackad svärta 2004-09-29    
365 Tomas Lundh 18 Vitvingad trut 2004-12-08    
366 Inger Persson 18 Toppskarv 2004-12-26    
367 Jan Linder 18 Vitnackad svärta 2004-09-29    
368 Carl Liljegren 18 Ismås 2004-12-11    
369 Magnus Dahl 17 Ismås 2004-12-07    
370 Christer Petersson 17 Svartnäbbad islom 2004-12-12    
371 Jan Eriksson 17 Vitvingad trut 2004-12-11    
372 Ola Persson 17 Dvärgsparv 2004-12-26    
373 Peter Karlehagen 17 Vitvingad trut 2004-12-09    
374 Robert Jansson 17 Toppskarv 2004-12-12    
375 Britta Carlström 17 Ismås 2004-12-09    
376 Claes-Göran Ahlgren 16 Ismås 2004-12-05    
377 Marcus Hansander 16 Fjällabb 2004-09-28    
378 Ingemar Larsson 16 Svarthuvad mås 2004-12-12    
379 Per Henningsson 16 Dvärgsparv 2004-12-29    
380 Roger Eskilsson 16 Ismås 2004-12-07    
381 Mårten Wikström 16 Tobisgrissla 2004-10-24    
382 Lars Svensson 16 Ismås 2004-12-08    
383 Siv Bard 16 Ismås 2004-12-08    
384 Jan-Olof Bard 15 Ismås 2004-12-08    
385 Herman Drotz 15 Ismås 2004-12-21    
386 Martin Sandkvist 15 Ismås 2004-12-27    
387 Ove Grönlund 15 Större korsnäbb 2004-07-16    
388 Eva Stenvång 15 Tajgasångare 2004-10-08    
389 Kenny Andersson 15 Ismås 2004-12-05    
390 Anton Svendsen 15 Svarthuvad mås 2004-12-26    
391 Bruno Engblad 15 Ismås 2004-12-08    
392 Gustav Eriksson 15 Ismås 2004-12-15    
393 Lisette Härsjö 15 Skärpiplärka 2004-12-29    
394 Lars Öhlén 15 Ismås 2004-12-12    
395 Jens Wikström 15 Svartnäbbad islom 2004-12-11    
396 Anders Vestlund 14 Videsångare 2004-10-16    
397 Christer Pettersson 14 Ökenstenskvätta 2004-10-31    
398 Kristoffer Mollberg 14 Ökenstenskvätta 2004-10-31    
399 Anita Ericson 14 Vitvingad trut 2004-12-27    
400 Paul Nilsson 14 Snösparv 2004-12-12    
401 Ingrid Hjärne 14 Videsångare 2004-10-16    
402 Gunilla Lundskog 14 Svartnäbbad islom 2004-12-10    
403 Nils Söderbom 14 Ismås 2004-12-10    
404 Dale Ricketts 14 Ismås 2004-12-12    
405 Marcus Fransson 13 Ängspiplärka 2004-07-31    
406 Per Åsander 13 Vitvingad trut 2004-12-27    
407 Bertil Sanner 13 Ismås 2004-12-11    
408 Björn Dellming 12 Ismås 2004-12-05    
409 Erik Mølgaard 12 Ismås 2004-12-12    
410 Hasse Österman 12 Svartnäbbad islom 2004-12-10    
411 Erik Blomgren 12 Ismås 2004-12-11    
412 Carl-Johan Pettersson 12 Kungsfiskare 2004-12-31    
413 Stefan Magnusson 12 Ismås 2004-12-12    
414 Kenth Andersson 12 Ismås 2004-12-11    
415 Torbjörn Dahlgren 12 Lunnefågel 2004-09-23    
416 Peter Degerman 12 Ismås 2004-12-11    
417 Christer Klingstedt 12 Ismås 2004-12-13    
418 Bengt Svednert 11 Ismås 2004-12-08    
419 Lars-Erik Andréasson 11 Ismås 2004-12-31    
420 Hans Olof Bond 11 Ismås 2004-12-13    
421 Gabriel Ekman 11 Spetsbergsgrissla 2004-11-14    
422 Magnus Westerlind 11 Ismås 2004-12-11    
423 Peter Lundberg 11 Ismås 2004-12-09    
424 Örjan Jitelius 11 Ismås 2004-12-10    
425 Håkan Sivencrona 11 Ismås 2004-12-08    
426 Berndt Lindberg 11 Ismås 2004-12-08    
427 Helny Olsson 11 Vitvingad trut 2004-12-27    
428 Ola Sundell 11 Skärfläcka 2004-10-02    
429 Richard Stensman 11 Ismås 2004-12-16    
430 Christer Carlberg 11 Turturduva 2004-05-29    
431 Andreas Ryve 10 Ismås 2004-12-11    
432 Johan Fromholtz 10 Ismås 2004-12-10    
433 Jan Unoson 10 Ismås 2004-12-10    
434 Lars Hallbeck 10 Ismås 2004-12-10    
435 Björn Johansson 10 Ismås 2004-12-27    
436 Ronny Johansson 10 Ismås 2004-12-08    
437 Niklas Sterner 10 Ismås 2004-12-12    
438 Jan Lundkvist 10 Ismås 2004-12-08    
439 Sigurd Malm 10 Ismås 2004-12-11    
440 Henrik Hultén 10 Ismås 2004-12-11    
441 Joakim Ekman 10 Spetsbergsgrissla 2004-11-14    
442 Göran Cederholm 10 Ismås 2004-12-08    
443 Niklas Aronsson 10 Ismås 2004-12-05    
444 Rolf Svensson 10 Kaspisk trut 2004-10-16    
445 Nils Valdemarsson 10 Ismås 2004-12-13    
446 Thorbjörn Bergman 10 Korttålärka 2004-10-06    
447 Staffan Morander 10 Ismås 2004-12-11    
448 Oskar Lindberg 10 Ismås 2004-12-08    
449 John Andersson 9 Ismås 2004-12-12    
450 Nils Abrahamsson 9 Ismås 2004-12-07    
451 Göran Lettstrand 9 Ismås 2004-12-11    
452 Christer Petersson 9 Ismås 2004-12-11    
453 Per Hagström 9 Ismås 2004-12-11    
454 Per Lagerås 9 Tallbit 2004-12-25    
455 Philip Österblad 9 Ismås 2004-12-12    
456 Tommie Fagerberg 9 Ismås 2004-12-08    
457 Mikael Svensson 9 Ismås 2004-12-10    
458 Morgan Svensson 9 Ismås 2004-12-05    
459 Henrik Waldenström 9 Ismås 2004-12-30    
460 Thomas Nyberg 9 Ismås 2004-12-08    
461 Karl-Erik Sundström 9 Ismås 2004-12-08    
462 Kaj Larsson 9 Ismås 2004-12-11    
463 Joakim Cederlund 9 Ismås 2004-12-11    
464 Folke Tjerneld 9 Kungsfågelsångare 2004-10-30    
465 Katarina Stenman 9 Eksångare 2004-10-09    
466 Göran Israelsson 9 Mindre sumphöna 2004-05-21    
467 Nicklas Elfving 9 Lavskrika 2004-11-14    
468 Göte Larsson 9 Bronsibis 2004-10-07    
469 Göran Lundqvist 9 Ismås 2004-12-10    
470 Karl-Erik Karlsson 9 Ismås 2004-12-11    
471 Jan Eske Schmidt 9 Svarthuvad mås 2004-12-18    
472 Håkan Ljungberg 8 Ismås 2004-12-29    
473 Anders Wigren 8 Ismås 2004-12-09    
474 Håkan Månsson 8 Ismås 2004-12-13    
475 Kalle Brinell 8 Kaspisk trut 2004-08-20    
476 Jan Arfwidsson 8 Brandkronad kungsfågel 2004-10-16    
477 Tom Malm 8 Ismås 2004-12-09    
478 Anders Lindberg 8 Kaspisk trut 2004-10-15    
479 Börje Pettersson 8 Svarthuvad mås 2004-12-12    
480 Tom Sandström 8 Svarthuvad mås 2004-12-12    
481 Michael Thim 8 Ismås 2004-12-29    
482 Thomas Ekberg 8 Ismås 2004-12-08    
483 Johan Södercrantz 8 Storlabb 2004-09-12    
484 Hans Marken 8 Ismås 2004-12-11    
485 Magnus Elfwing 8 Ismås 2004-12-09    
486 Jonas Nordin 8 Ismås 2004-12-11    
487 Patric Gullström 8 Svarthuvad mås 2004-12-12    
488 Johan Dahlberg 8 Ismås 2004-12-09    
489 Per-Olof Bengtsson 8 Ismås 2004-12-07    
490 Thomas Tiger 8 Ismås 2004-12-08    
491 Håkan Sterner 8 Ismås 2004-12-13    
492 David Andersson 8 Ismås 2004-12-05    
493 Carl-Ivar Hagman 8 Ismås 2004-12-25    
494 Kerstin Karlsson 8 Ismås 2004-12-10    
495 Ingemar Jönsson 8 Ismås 2004-12-11    
496 Willy Strömblad 8 Ismås 2004-12-08    
497 Fredrik Björck 8 Ismås 2004-12-16    
498 Karin Svensson 8 Svarthuvad mås 2004-12-17    
499 Per Björkman 8 Svarthuvad mås 2004-12-14    
500 Uno Malm 8 Ismås 2004-12-09    
501 Roger Karlsson 8 Ismås 2004-12-10    
502 Christer Håkansson 8 Ismås 2004-12-08    
503 Mats Hjelte 8 Ismås 2004-12-11    
504 Andreas Gustafsson 8 Ismås 2004-12-05    
505 Daniel Enarsson 8 Ismås 2004-12-08    
506 Per-Eric Svahn 7 Ismås 2004-12-08    
507 Mats Jansson 7 Medelhavstrut 2004-10-14    
508 Klas Karlsson 7 Ismås 2004-12-08    
509 Sven Marling 7 Toppskarv 2004-12-26    
510 Lars-Erik Nygren 7 Ismås 2004-12-08    
511 Lars Lundstedt 7 Ismås 2004-12-10    
512 Dan Forsberg 7 Ismås 2004-12-11    
513 Sten-Ove Sandell 7 Ismås 2004-12-10    
514 Leif Ingvarson 7 Ismås 2004-12-08    
515 Mikael Frost 7 Ismås 2004-12-09    
516 Edvin Hansson 7 Vitnackad svärta 2004-10-09    
517 Mats Cornmark 7 Vattenpiplärka 2004-12-12    
518 Joakim Sjödin 7 Tärnmås 2004-10-03    
519 Fredrik Haas 7 Ismås 2004-12-11    
520 Arne Nordström 7 Ismås 2004-12-30    
521 Joakim Soneklint 7 Mongolpiplärka 2004-10-19    
522 Claes Andersson 7 Ismås 2004-12-08    
523 Torbjörn Johansson 7 Ismås 2004-12-08    
524 Lars Lagerqvist 7 Rödhalsad gås 2004-10-03    
525 Anders Hallengren 7 Vitnackad svärta 2004-10-10    
526 Henric Jennersjö 7 Ismås 2004-12-12    
527 Lena Radler 7 Ismås 2004-12-08    
528 Donát Hullmann 7 Ökenstenskvätta 2004-10-30    
529 Leif Dehlin 7 Ismås 2004-12-10    
530 Carl-Axel Bauer 7 Ismås 2004-12-11    
531 Magnus Rignell 7 Ismås 2004-12-27    
532 Karl Hammar 7 Ismås 2004-12-11    
533 Per-Stefan Hallberg 7 Ismås 2004-12-11    
534 Anders Delin 7 Ismås 2004-12-11    
535 Åsa-Lena Simonsson 7 Ismås 2004-12-07    
536 Christian Halleröd 7 Ismås 2004-12-12    
537 Pav Johnsson 7 Ismås 2004-12-10    
538 Peter Backman 7 Ismås 2004-12-07    
539 Jan-Eric Rönnqvist 7 Ismås 2004-12-11    
540 Göran Elmqvist 7 Ismås 2004-12-11    
541 Per Andersson 7 Dvärgsparv 2004-12-27    
542 Mats Grahn 7 Silkeshäger 2004-10-03    
543 Christer Fritzell 7 Tärnmås 2004-10-02    
544 Barbro Axelsson 7 Ismås 2004-12-11    
545 Anders Olovsson 6 Nötkråka 2004-09-28    
546 Håkan Carlestam 6 Ismås 2004-12-30    
547 Björn Owe-Larsson 6 Svartnäbbad islom 2004-09-11    
548 Hans Ekstrand 6 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
549 Magnus Ferdinandsson 6 Ismås 2004-12-12    
550 Tomas Nilsson 6 Dubbelbeckasin 2004-05-05    
551 Martin Olesen 6 Vitnackad svärta 2004-10-10    
552 Bert Petersson 6 Ismås 2004-12-08    
553 Gunnar Högberg 6 Lappmes 2004-11-21    
554 Håkan Nilsson 6 Ismås 2004-12-05    
555 Christer Herremo 6 Ismås 2004-12-12    
556 Berndth Gustafsson 6 Svarthuvad mås 2004-12-12    
557 Ulf P Eriksson 6 Korttålärka 2004-10-06    
558 Mårten Hammar 6 Ismås 2004-12-08    
559 Peter Andersson 6 Ismås 2004-12-11    
560 Anders Kronhamn 6 Ismås 2004-12-08    
561 Johan Sandström 6 Ismås 2004-12-08    
562 Anders Waldenström 6 Ismås 2004-12-11    
563 Lars-Erik Larsson 6 Ismås 2004-12-08    
564 Staffan Åkeby 6 Ismås 2004-12-09    
565 Mathias Bergström 6 Ismås 2004-12-08    
566 Fredrik Svensson 6 Ismås 2004-12-08    
567 Bo Andersson 6 Ismås 2004-12-09    
568 Per Lindström 6 Ismås 2004-12-09    
569 Stefan Malm 6 Ismås 2004-12-12    
570 Jonas Starck 6 Ismås 2004-12-10    
571 Anders Karlsson 6 Medelhavstrut 2004-10-15    
572 Kristian Svensson 6 Ismås 2004-12-11    
573 Håkan Larsson 6 Ismås 2004-12-29    
574 Lars-Göte Nilsson 6 Ismås 2004-12-10    
575 Arne Ulander 6 Ismås 2004-12-10    
576 Bill Lindwall 6 Stäpphök 2004-09-28    
577 Klas Rådberg 6 Ismås 2004-12-05    
578 Thomas Hultqvist 6 Ismås 2004-12-09    
579 Oskar Wändell 6 Ismås 2004-12-21    
580 Hans-Göran Karlsson 6 Ismås 2004-12-08    
581 Jan Lundstedt 6 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
582 Thomas Gunnarsson 6 Ismås 2004-12-10    
583 Kimmo Kangasvieri 6 Ismås 2004-12-31    
584 Åke Johansson 6 Spetsbergsgrissla 2004-11-17    
585 Kennet Thor 6 Ismås 2004-12-11    
586 Måns Grundsten 6 Ismås 2004-12-11    
587 Mikael Molin 6 Ismås 2004-12-26    
588 Daniel Lindén 6 Ismås 2004-12-05    
589 Hans Jeppsson 6 Ismås 2004-12-11    
590 Gunnar Åhlén 6 Ismås 2004-12-11    
591 Rickard Norenstam 6 Vitnackad svärta 2004-10-10    
592 Ola Strand 6 Ismås 2004-12-09    
593 Krister Carlsson 6 Ismås 2004-12-10    
594 Jan Wilhelmsson 6 Ismås 2004-12-12    
595 Peter Norell 6 Ismås 2004-12-09    
596 Jan Svantesson 6 Ismås 2004-12-08    
597 Kent Moén 6 Entita 2004-07-20    
598 Per Karlsson 5 Ismås 2004-12-11    
599 Pär Jacobsson 5 Stäpphök 2004-09-05    
600 Sture Hermansson 5 Ismås 2004-12-26    
601 Kristian Kjellberg 5 Ismås 2004-12-08    
602 Göran Lindh 5 Ismås 2004-12-10    
603 Andreas Hultfeldt 5 Ismås 2004-12-08    
604 Ann-Britt Norell 5 Ismås 2004-12-09    
605 Berth Sanfridsson 5 Ismås 2004-12-11    
606 Kent Carlsson 5 Ismås 2004-12-11    
607 Petter Haldén 5 Vattenpiplärka 2004-11-21    
608 Ulf Carlson 5 Ismås 2004-12-11    
609 Bengt-Eric Sjölinder 5 Ismås 2004-12-26    
610 Inger Strid Andersson 5 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
611 Peter Nilsson 5 Ismås 2004-12-26    
612 Olof Jansson 5 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
613 Jan Blomqvist 5 Ismås 2004-12-07    
614 Rolf Simonsson 5 Ismås 2004-12-07    
615 Christer Olsson 5 Eksångare 2004-10-09    
616 Peder Weibull 5 Ismås 2004-12-11    
617 Pär Lydmark 5 Ismås 2004-12-07    
618 Ulrik Lötberg 5 Ismås 2004-12-08    
619 Sven Birkedal 5 Ismås 2004-12-12    
620 Anders Carlsson 5 Ismås 2004-12-10    
621 Andreas Viberg 5 Svartnäbbad islom 2004-10-07    
622 Jesper Norrby 5 Rödhalsad gås 2004-10-06    
623 Per Åberg 5 Ismås 2004-12-14    
624 Niclas Wahlgren 5 Mindre lira 2004-08-28    
625 Thomas Harry 5 Dubbeltrast 2004-12-15    
626 Johan Petersson 5 Ismås 2004-12-12    
627 Janis Von Heyking 5 Ismås 2004-12-07    
628 Håkan Karlsson 5 Ismås 2004-12-09    
629 Leif Lejdelin 5 Ismås 2004-12-10    
630 Thomas Rostedt 5 Ismås 2004-12-11    
631 Mattias Rundberg 5 Ismås 2004-12-11    
632 Bo Hernod 5 Ismås 2004-12-11    
633 Håkan Delin 5 Spetsbergsgrissla 2004-11-15    
634 Tomas Haraldsson 5 Vitnackad svärta 2004-09-28    
635 Krister Nordin 5 Rödhalsad gås 2004-10-15    
636 Mats Rosén 5 Svarthakad buskskvätta 2004-08-29    
637 Magnus Corell 5 Ismås 2004-12-08    
638 Joakim Hagström 5 Ismås 2004-12-10    
639 Per Jonas Andersson 5 Ismås 2004-12-12    
640 Håkan Olsson 5 Svarthuvad mås 2004-12-18    
641 Johan Oscarsson 5 Videsångare 2004-10-16    
642 Jonas Ripsäter 5 Ismås 2004-12-26    
643 Christer Wendeler 5 Ismås 2004-12-11    
644 Mattias Backlund 5 Storlabb 2004-07-25    
645 Anders Olovsson 5 Svarthuvad mås 2004-12-29    
646 Thomas Lewin 5 Ismås 2004-12-05    
647 Sven Splittorff 5 Ismås 2004-12-08    
648 Lars Björklind 5 Ismås 2004-12-16    
649 Mats Hildeman 5 Lappmes 2004-11-29    
650 Ola Sandberg 5 Ismås 2004-12-10    
651 Bengt Salomonsson 5 Ismås 2004-12-31    
652 Anders Svensson 5 Ismås 2004-12-10    
653 Bengt Petersén 5 Vitnackad svärta 2004-10-02    
654 Joakim Söderhäll 5 Härmsångare 2004-07-23    
655 Per Lindquist 5 Brandkronad kungsfågel 2004-10-16    
656 Anders Östin 5 Ismås 2004-12-09    
657 Per-Göran Utterfors 5 Ismås 2004-12-08    
658 Göran Andersson 5 Ismås 2004-12-09    
659 Jan Gustafsson 5 Ismås 2004-12-08    
660 Mats Wallin 5 Blek tornseglare 2004-10-31    
661 Anders Staaf 5 Ismås 2004-12-11    
662 David Erterius 5 Ismås 2004-12-08    
663 Per-Anders Linder 5 Ismås 2004-12-11    
664 Bengt Sjöman 5 Ismås 2004-12-07    
665 Petter Simonsson 5 Ismås 2004-12-13    
666 Magnus Wisth 5 Ismås 2004-12-07    
667 Anders Nyberg 5 Ismås 2004-12-11    
668 Kerstin Svalin 5 Ismås 2004-12-10    
669 Peter Carlsson 5 Ismås 2004-12-08    
670 Mikael Gustafsson 5 Ismås 2004-12-22    
671 Jonas Hedström 5 Ismås 2004-12-07    
672 Mikael Larsson 5 Kejsarörn 2004-10-14    
673 Martin Bergström 5 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
674 Ulf Ekerhed 5 Ismås 2004-12-08    
675 Klaes Arrhenius 5 Ismås 2004-12-08    
676 Jarl Lorensson 5 Ismås 2004-12-21    
677 Mats Alinder 5 Ismås 2004-12-08    
678 Janne Väliharju 5 Ismås 2004-12-31    
679 Åke Anderson 5 Ismås 2004-12-08    
680 Staffan Hagerborg 5 Blek tornseglare 2004-10-31    
681 Leif Thörne 5 Ismås 2004-12-08    
682 Bror Wallbom 5 Ismås 2004-12-11    
683 Kent Johansson 5 Ismås 2004-12-05    
684 Johan Haglund 5 Bredstjärtad labb 2004-09-28    
685 Ann-Charlotte Petersson 5 Storlabb 2004-09-28    
686 Stig Åberg 5 Ökenstenskvätta 2004-10-31    
687 Jan Peterson 5 Ismås 2004-12-07    
688 Thomas Lindblad 5 Ismås 2004-12-23    
689 Ingvar Selse 5 Ismås 2004-12-12    
690 Calle Ryberg 5 Bronsibis 2004-09-30    
691 Magnus Ekenstierna 5 Bronsibis 2004-10-06    
692 Thomas Lindström 5 Ismås 2004-12-08    
693 Andreas Grabs 5 Ismås 2004-12-11    
694 Magnus Lundberg 4 Vitvingad trut 2004-12-30    
695 Ragnar Hall 4 Ismås 2004-12-10    
696 Peter Gustafson 4 Tärnmås 2004-10-01    
697 Per Thebo 4 Mindre skrikörn 2004-09-08    
698 Christian Leth 4 Ismås 2004-12-09    
699 Niclas Lignell 4 Ismås 2004-12-08    
700 Anders Grindlund 4 Ismås 2004-12-11    
701 Kalle J Löfberg 4 Ismås 2004-12-08    
702 Sven Johansson 4 Ismås 2004-12-08    
703 Tore Holsendahl 4 Ismås 2004-12-26    
704 Mats Alderus 4 Ismås 2004-12-08    
705 Erik Törnvall 4 Ismås 2004-12-09    
706 Göran Andersson 4 Ismås 2004-12-11    
707 Håkan Thorstensson 4 Ismås 2004-12-07    
708 Hans Westerberg 4 Ismås 2004-12-07    
709 Johan Fagefors 4 Ismås 2004-12-12    
710 Seppo Haavisto 4 Medelhavstrut 2004-10-16    
711 Mikael Karlsson 4 Ismås 2004-12-08    
712 Patrik Söderberg 4 Ismås 2004-12-08    
713 Göran Altstedt 4 Ismås 2004-12-08    
714 Claes-Göran Cederlund 4 Ismås 2004-12-09    
715 Hans-Åke Gustavsson 4 Ismås 2004-12-25    
716 Fredrik Johnsson 4 Ismås 2004-12-12    
717 Roy Ottosson 4 Ismås 2004-12-12    
718 Ola Sundberg 4 Svartvingad glada 2004-04-27    
719 Dan-Axel Hallbäck 4 Ismås 2004-12-09    
720 Leif Nyström 4 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
721 Annika Bergquist 4 Lappmes 2004-11-20    
722 Ville Fagerström 4 Svarthuvad mås 2004-12-17    
723 Carl-Gustaf Elinder 4 Svartnäbbad islom 2004-08-10    
724 Simon Lindqvist 4 Ismås 2004-12-05    
725 Birgit Waldemarsson 4 Ismås 2004-12-07    
726 Björn Kylefors 4 Svarthalsad dopping 2004-07-16    
727 Claes Lööv 4 Ismås 2004-12-05    
728 Håkan Alm 4 Kaspisk trut 2004-10-24    
729 Lars-Erik Thim 4 Ismås 2004-12-14    
730 Christer Brostam 4 Ismås 2004-12-11    
731 Hans Börjesson 4 Ismås 2004-12-05    
732 Erik Koppe 4 Svartvingad glada 2004-04-28    
733 Lars-Gunnar Lundquist 4 Ismås 2004-12-07    
734 Hans Bucht 4 Ismås 2004-12-09    
735 Timo Samanen 4 Ismås 2004-12-08    
736 Berith Larsson 4 Ismås 2004-12-05    
737 Britta Wallbom 4 Ismås 2004-12-11    
738 Jan Karlsson 4 Kaspisk trut 2004-10-09    
739 Yngve Johansson 4 Korttålärka 2004-10-06    
740 Lillebror Hammarström 4 Stormfågel 2004-08-28    
741 Gustav Tallroth 4 Ismås 2004-12-11    
742 Stefan Svanberg 4 Ismås 2004-12-07    
743 Lars Rigbäck 4 Ismås 2004-12-08    
744 Stefan Avenfors 4 Korttålärka 2004-12-21    
745 Mats Bergquist 4 Korttålärka 2004-10-06    
746 Lars Haneskog 4 Ismås 2004-12-18    
747 Peter Oscarsson 4 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
748 Hans Hägnander 4 Ismås 2004-12-08    
749 Magnus Liljefors 4 Ismås 2004-12-09    
750 Lars G R Nilsson 4 Ismås 2004-12-11    
751 Erik Hirschfeld 4 Ismås 2004-12-21    
752 Urban Toresson 4 Ismås 2004-12-11    
753 Christer Strid 4 Vitnackad svärta 2004-10-09    
754 Olof Sjöberg 4 Vitnackad svärta 2004-10-08    
755 Ulf Johansson 4 Spetsbergsgrissla 2004-11-07    
756 Christer Persson 4 Ismås 2004-12-08    
757 Lars-Olof Sandberg 4 Ismås 2004-12-08    
758 Roger Johansson 4 Ismås 2004-12-07    
759 Fredrik Lennartsson 4 Ismås 2004-12-08    
760 Magnus Nyström 4 Svarthuvad mås 2004-12-31    
761 Börje Andersson 4 Ismås 2004-12-12    
762 Mikael Nelin 4 Ismås 2004-12-09    
763 Sven-Erik Sundberg 4 Brandkronad kungsfågel 2004-10-02    
764 Aron Norrby 3 Tärnmås 2004-09-21    
765 Håkan Kjell 3 Svartnäbbad islom 2004-08-16    
766 Jesper Danielson 3 Blek tornseglare 2004-10-31    
767 Martin Stjernman 3 Ismås 2004-12-12    
768 Harry Bergman 3 Kaspisk trut 2004-09-30    
769 Ingemar Marklund 3 Ismås 2004-12-11    
770 Marion Gustafson 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-17    
771 Thomas Lindblad 3 Svarthuvad sparv 2004-06-07    
772 Oscar Carheden 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
773 Per Flodin 3 Ismås 2004-12-11    
774 Erling Jirle 3 Ismås 2004-12-05    
775 Jeff Price 3 Ismås 2004-12-11    
776 Mattias Larsson 3 Spetsbergsgrissla 2004-11-16    
777 Roger Ahlman 3 Svartvingad glada 2004-04-26    
778 Michael Bergman 3 Svartvingad glada 2004-04-27    
779 Martin Oomen 3 Ismås 2004-12-08    
780 Håkan Nicander 3 Ismås 2004-12-11    
781 Jan-Erik Wickström 3 Vitnackad svärta 2004-09-29    
782 Ulf Sterler 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-04    
783 Anders Carlsson 3 Tuvsnäppa 2004-08-21    
784 Barbro Hedström 3 Tuvsnäppa 2004-08-19    
785 Henrik Lind 3 Ismås 2004-12-18    
786 Rolf Edvardsson 3 Ismås 2004-12-27    
787 Rikard Ahlsén 3 Ismås 2004-12-28    
788 Björn Albinson 3 Ismås 2004-12-07    
789 Bengt Sjösten 3 Blek tornseglare 2004-10-31    
790 Tomas Berlin 3 Spetsbergsgrissla 2004-11-15    
791 Lars Antonsson 3 Korttålärka 2004-10-06    
792 Gunnar Johansson 3 Dvärgsparv 2004-12-28    
793 Roland Thuvander 3 Ismås 2004-12-21    
794 Martin Resare 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
795 Per Stattin 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
796 Tomas Lundquist 3 Nilgås 2004-05-14    
797 Anders Kornestedt 3 Ismås 2004-12-05    
798 Joakim Djerf 3 Ismås 2004-12-08    
799 Martin Tjernberg 3 Spetsbergsgrissla 2004-11-07    
800 Bernt Larsson 3 Spetsbergsgrissla 2004-11-16    
801 Bengt Larsson 3 Ismås 2004-12-05    
802 Kristoffer Lager 3 Ismås 2004-12-16    
803 Niclas Persson 3 Kejsarörn 2004-03-29    
804 Lars-Olof Nilsson 3 Ängshök 2004-09-05    
805 Thomas Karlsohn 3 Ismås 2004-12-07    
806 Margit Samuelsson 3 Ismås 2004-12-07    
807 Henrik Gustafsson 3 Ismås 2004-12-11    
808 Christer Johansson 3 Amerikansk kricka 2004-04-22    
809 Tony Fridolfsson 3 Citronärla 2004-05-12    
810 Lars Nilsson 3 Ismås 2004-12-11    
811 Per-Olof Aschmann 3 Ismås 2004-12-11    
812 Mikael Nilsson 3 Ismås 2004-12-08    
813 Matthis Kaby 3 Ismås 2004-12-14    
814 Lena Wikström 3 Ismås 2004-12-28    
815 Anders Borgehed 3 Trädgårdsträdkrypare 2004-05-30    
816 Anders Haglund 3 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
817 Bernt Waldemarsson 3 Ismås 2004-12-07    
818 Roland Jarvad 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-16    
819 Lars Lindskog 3 Ismås 2004-12-09    
820 Göran Bladh 3 Ismås 2004-12-11    
821 Pekka Westin 3 Videsångare 2004-10-16    
822 Jörgen Bernsmo 3 Ismås 2004-12-07    
823 Henry Hirsimäki 3 Ismås 2004-12-08    
824 Peter Nilsson 3 Ismås 2004-12-28    
825 Mats Henriksson 3 Ismås 2004-12-10    
826 Roger Klasson 3 Spetsbergsgrissla 2004-11-07    
827 Jesper Jönsson 3 Ismås 2004-12-18    
828 Leif Dahlgren 3 Ismås 2004-12-21    
829 Ulf Karlsson 3 Medelhavstrut 2004-10-16    
830 Göran Engberg 3 Ismås 2004-12-08    
831 Johan Wallin 3 Spetsbergsgrissla 2004-11-16    
832 Kristian Linde 3 Ismås 2004-12-12    
833 Mikael Arinder 3 Ismås 2004-12-27    
834 Magnus Johansson 3 Ismås 2004-12-08    
835 Anders Elf 3 Lavskrika 2004-09-24    
836 Lars-Åke Karlsson 3 Lappmes 2004-11-21    
837 Leif Godin 3 Tajgablåstjärt 2004-10-04    
838 Eric Öhman 3 Storlabb 2004-10-18    
839 Jussi Tranesjö 3 Ismås 2004-12-10    
840 Anders Ring 3 Ismås 2004-12-11    
841 Bengt Eriksson 3 Berglärka 2004-10-08    
842 Martin Alexandersson 3 Svarthuvad mås 2004-12-18    
843 Marcus Bergström 3 Stjärtand 2004-09-25    
844 Bengt Pettersson 2 Svartnäbbad islom 2004-08-03    
845 Anders Balksten 2 Ismås 2004-12-23    
846 Lennart Åhlén 2 Ismås 2004-12-11    
847 Stefan Landemyr 2 Rallhäger 2004-05-13    
848 Roger Karlsson 2 Svartpannad törnskata 2004-07-30    
849 Barbro Hellström 2 Rödbena 2004-07-09    
850 Per Wohlin 2 Ismås 2004-12-07    
851 Eva Klevemark 2 Blek tornseglare 2004-10-31    
852 Mats Andersson 2 Trastsångare 2004-05-22    
853 Per Undeland 2 Ismås 2004-12-09    
854 Henrik Lerner 2 Ortolansparv 2004-05-29    
855 Göran Paakkonen 2 Toppskarv 2004-12-11    
856 Roland Berndtsson 2 Ismås 2004-12-11    
857 Mats Karström 2 Vitnackad svärta 2004-10-17    
858 Martin Frielingsdorf 2 Ismås 2004-12-11    
859 Hans Lööf 2 Vassångare 2004-06-01    
860 Anders Strömvall 2 Dvärgsumphöna 2004-06-28    
861 Ingvar Skoog 2 Biätare 2004-09-01    
862 Peter Bergman 2 Svartvingad glada 2004-04-27    
863 Magnus Unger 2 Ismås 2004-12-07    
864 Anders Paulsrud 2 Ismås 2004-12-08    
865 Jens Morin 2 Ismås 2004-12-08    
866 Lars Davner 2 Ismås 2004-12-08    
867 Thomas Strid 2 Svartvingad glada 2004-04-28    
868 Johan Svedholm 2 Ismås 2004-12-09    
869 Cecilia Johansson 2 Ismås 2004-12-12    
870 Mikael Nord 2 Ismås 2004-12-05    
871 Ulf Stengård 2 Svartvingad glada 2004-04-27    
872 Stig-Uno Svensson 2 Amerikansk sjöorre 2004-09-12    
873 Fredrik Hermansson 2 Mindre sumphöna 2004-06-03    
874 Johan Gelting 2 Mindre bergand 2004-05-01    
875 Mats Nilsson 2 Styltlöpare 2004-04-26    
876 Anders Norén 2 Medelhavstrut 2004-10-09    
877 Bertil Karlsson 2 Vattenpiplärka 2004-01-05    
878 Robert Magnusson 2 Ismås 2004-12-08    
879 Olof HagDala Persson 2 Ismås 2004-12-09    
880 Hans Ivarsson 2 Medelhavstrut 2004-10-10    
881 André Israelsson 2 Vitvingad trut 2004-12-09    
882 Ulf Ahlström 2 Medelhavstrut 2004-10-15    
883 Per Smitterberg 2 Skatgök 2004-07-07    
884 Olof Armini 2 Ismås 2004-12-09    
885 Axel Bigelius 2 Aftonfalk 2004-08-26    
886 Ulf Hagström 2 Ismås 2004-12-10    
887 Marie Lindholm 2 Kaspisk trut 2004-10-08    
888 Julius Wengelin Grantén 2 Bronsibis 2004-10-04    
889 Joel Hallingfors 2 Orre 2004-05-15    
890 Kaj Svahn 2 Amerikansk sjöorre 2004-10-02    
891 Kjell Carlsson 2 Ismås 2004-12-12    
892 Sören Sahlin 2 Ismås 2004-12-11    
893 Elisabeth Djerf 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
894 Stefan Oscar Oscarsson 2 Svartvingad glada 2004-04-27    
895 Stefan Lagerblad 2 Ismås 2004-12-31    
896 Torbjörn Skoog 2 Medelhavstrut 2004-10-09    
897 Patrik Brehmer 2 Ismås 2004-12-11    
898 Anders Kihlberg 2 Kejsarörn 2004-03-27    
899 Staffan Gustavsson 2 Storlom 2004-06-10    
900 Thomas Kellerth 2 Blek tornseglare 2004-10-31    
901 Jan Hillgård 2 Ismås 2004-12-09    
902 Göran Arstad 2 Vitnackad svärta 2004-09-28    
903 Joakim Ehrs 2 Kaspisk trut 2004-01-25    
904 Olof Ramel 2 Ismås 2004-12-08    
905 Nicklas Nordbeck 2 Ismås 2004-12-08    
906 Sebbe Nilsson 2 Ismås 2004-12-08    
907 Christian Cederroth 2 Svartbrynad albatross 2004-05-15    
908 Patrik Åberg 2 Amerikansk sjöorre 2004-09-12    
909 Dan Bengtsson 2 Trädgårdsträdkrypare 2004-04-26    
910 Göran Jansson 2 Ismås 2004-12-11    
911 Rolf Gäfvert 2 Svartvingad glada 2004-04-27    
912 Filip Ajne 2 Stäpphök 2004-09-04    
913 Hans-Olov Gustavsson 2 Svarthuvad mås 2004-05-14    
914 Mikael Ohlson 2 Ismås 2004-12-12    
915 Anders Brodin 2 Blåvingad årta 2004-05-02    
916 Stefan Clason 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
917 Bengt Allberg 2 Ismås 2004-12-12    
918 Björn Johansson 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
919 Janne Svedberg 2 Kaspisk trut 2004-10-08    
920 Matti Eriksson 2 Balearisk lira 2004-08-21    
921 Per Arne Storsveen 1 Gransångare 2004-04-06    
922 Lennart Sundh 1 Ökenstenskvätta 2004-10-31    
923 Andreas Degerman 1 Fasan 2004-05-26    
924 Inga-Britt Ericsson 1 Svartand 2004-11-15    
925 Daniel Fant 1 Amerikansk kopparand 2004-06-06    
926 Per Norberg 1 Endast rättelsevärde    
927 Leif Jern 1 Svarthuvad mås 2004-12-19    
928 Anki Gustafsson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
929 Robert Lager 1 Blek tornseglare 2004-10-31    
930 Håkan Funk 1 Brun glada 2004-08-28    
931 Bertil Sjöblom 1 Stormfågel 2004-05-19    
932 Joakim Boman 1 Dvärgsumphöna 2004-07-01    
933 Anders Lindström 1 Ismås 2004-12-10    
934 Ronny Malm 1 Turkestantörnskata 2004-05-26    
935 Jerry Wihlstrand 1 Björktrast 2004-03-04    
936 Catharina Engebrand 1 Dvärgmås 2004-10-07    
937 Ebba Berglund 1 Alkekung 2004-10-24    
938 Gunilla Jarfelt 1 Sandlöpare 2004-09-26    
939 Bo Thoor 1 Blek tornseglare 2004-10-31    
940 Margareta Otto 1 Rallhäger 2004-05-15    
941 Timo Niiranen 1 Svartvingad glada 2004-04-27    
942 Peter Nilsson 1 Amerikansk kricka 2004-05-12    
943 Andy Hultberg 1 Svartnäbbad islom 2004-09-21    
944 Jan-Olov Hedblad 1 Ismås 2004-12-12    
945 Karl-Fredrik Sjölund 1 Svartvingad glada 2004-04-28    
946 Lotta Bonde 1 Kornsparv 2004-05-30    
947 Eric Blomgren 1 Trädgårdsträdkrypare 2004-04-30    
948 Björn Lilja 1 Skatgök 2004-07-07    
949 Hans Johansson 1 Trädgårdsträdkrypare 2004-04-28    
950 Håkan Johansson 1 Ismås 2004-12-04    
951 Rickard Fredriksson 1 Styltlöpare 2004-04-26    
952 Claes-Göran Otto 1 Rallhäger 2004-05-15    
953 Ulf Larsson 1 Ismås 2004-12-29    
954 Helena Lager 1 Blek tornseglare 2004-10-31    
955 Gittan Matsson 1 Rödhalsad gås 2004-10-01    
956 Lennart Hellström 1 Gulsparv 2004-06-22    
957 Jan Michael Breider 1 Ismås 2004-12-27    
958 Gunnar Ivmark 1 Blek tornseglare 2004-10-31    
959 Mats Johansson 1 Nilgås 2004-05-21    
960 Ronny Högström 1 Trädgårdsträdkrypare 2004-04-17    
961 Jan Zäll 1 Ismås 2004-12-08    
962 Douglas Sejberg 1 Rallhäger 2004-05-12    
963 Mikael Ackelman 1 Nordsångare 2004-07-04    
964 Håkan Markstedt 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
965 Samuel Hansson 1 Ismås 2004-12-11    
966 Jan Gustafsson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
967 Göran Cederwall 1 Turkestantörnskata 2004-05-26    
968 Björn Malmhagen 1 Nunnestenskvätta 2004-01-01    
969 Tommy Holmgren 1 Turkestantörnskata 2004-05-26    
970 Anders Eriksson 1 Svartvingad glada 2004-04-27    
971 George Gustafsson 1 Lappmes 2004-04-28    
972 Jan-Erik Malmstigen 1 Rostgumpsvala 2004-05-20    
973 Lars Wallström 1 Rallhäger 2004-05-15    
974 Roine Strandberg 1 Turkestantörnskata 2004-05-26    
975 Magnus Jäderblad 1 Ismås 2004-12-26    
976 Ulf Gotthardsson 1 Svartvingad glada 2004-04-27    
977 Magnus Aurivillius 1 Svartvingad glada 2004-04-27    
978 Malin Löfgren 1 Svartvingad glada 2004-04-27    
979 Berne Martinsson 1 Trädgårdsträdkrypare 2004-04-13    
980 Henrik Ehrenberg 1 Ismås 2004-12-10    
981 Johan Eriksson 1 Trädgårdsträdkrypare 2004-04-12    
982 Håkan Dimmer 1 Vitnackad svärta 2004-10-22    
983 Paul Tufvesson 1 Turkestantörnskata 2004-05-26    
984 Hans Flyman 1 Nunnestenskvätta 2004-01-10    
985 Rolf Niord 1 Turkestantörnskata 2004-05-25    
986 Ola Sångberg 1 Styltlöpare 2004-04-26    
987 Magnus Olsson 1 Svart rödstjärt 2004-05-20    
988 Mikael Wikström 1 Eksångare 2004-10-10    
989 Thomas Johansson 1 Blek tornseglare 2004-10-31    
990 Peter Rönnberg 1 Svartvingad glada 2004-04-27    
991 Per Ola Svensson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
992 Bernt Andersson 1 Bredstjärtad labb 2004-10-05    
993 Lars Holmstedter 1 Örnvråk 2004-09-24    
994 Tommy Wilhelmsson 1 Tallbit 2004-11-21    
995 Håkan Nilsson 1 Ismås 2004-12-16    
996 Bo Johnsson 1 Ringtrast 2004-04-23    
997 Ingvor Kasselstrand 1 Blek tornseglare 2004-10-31    
998 Göran Nilsson 1 Svarthuvad mås 2004-10-14    
999 Tomas Svensson 1 Ismås 2004-12-29    
1000 Tobias Larsson 1 Stenskvätta 2004-06-22    
1001 Aimo Vartiainen 1 Vaktel 2004-05-22    
1002 Nils Carlsson 1 Backsvala 2004-05-02    
1003 Lovisa Hansson 1 Blek tornseglare 2004-10-31    
1004 Ida Hansson 1 Blek tornseglare 2004-10-31    
1005 Anette Magnusson 1 Blek tornseglare 2004-10-31    
1006 Lennart Fast 1 Ismås 2004-12-23    
1007 Erik Jägervall 1 Kentsk tärna 2004-05-28    
1008 Jörgen Larsson 1 Tofsvipa 2004-05-13    
1009 Björn Klevemark 1 Blek tornseglare 2004-10-31    
1010 Sune Näslund 1 Amerikansk kopparand 2004-05-15    
1011 Maj-Britt Bäckman 1 Turkestantörnskata 2004-05-26    
1012 Jörgen Pisch 1 Tärnmås 2004-10-02    
1013 Fredrik Andersson 1 Tereksnäppa 2004-05-26    
1014 Anne-Marie Barregren 1 Kungsfiskare 2004-03-28    
1015 Anders Wånge Kjellsson 1 Turkestantörnskata 2004-05-26    
1016 Martin Ekenberg 1 Turkestantörnskata 2004-05-26    
1017 Anders Heder 1 Lappmes 2004-08-05