Larm från BirdAlarm
2020-02-27 Härfågel - Skovlund
2020-02-27 Fjällgås - Österhammar
2020-02-27 Vattenrall - Jægersborg
2020-02-27 Fjällgås - Åbyhammar
2020-02-27 Rödhalsad gås - Månstorp

Lista för Kungsarter 2020

Namn Antal kryss
Amerikansk bläsand 47
Vitnackad svärta 19
Svarthalsad trast 18
Ringand 13
Större turturduva 10
Tallbit 7
Brunsångare 5
Härfågel 5
Jaktfalk 5
Klippduva 5
Trädgårdsträdkrypare 5
Vittrut 5
Stormfågel 4
Svarthakad buskskvätta 4
Tornfalk 4
Tretåig hackspett 4
Brandkronad kungsfågel 3
Björktrast 3
Berguv 3
Gråtrut 3