Larm från BirdAlarm
2020-01-19 Jorduggla - Sorterenden
2020-01-19 Övrigt (ej fågel) - Vibysjön
2020-01-19 Pilgrimsfalk - Store Hestehave
2020-01-19 Tallbit - Orminge
2020-01-19 Lappuggla - Järbo

Lista för Januari

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Uno Unger 260 Svarthuvad trut 2013-01-05    
2 Stefan Lithner 259 Vitnackad svärta 2020-01-05    
3 Percy Fredriksson 259 Svarthuvad trut 2013-01-04    
4 Stefan Munck 259 Mellanspett 2015-01-02    
5 Magnus Unger 257 Svarthuvad trut 2013-01-05    
6 Richard Ek 254 Vitnackad svärta 2020-01-05    
7 Nils Andersson 247 Kornsparv 2009-01-31    
8 Bertil Svensson 246 Vitnackad svärta 2020-01-05    
9 Tommy Holmgren 246 Rostsparv 2019-01-05    
10 Marianne Johansson 246 Roskarl 2020-01-08    
11 Erik Johansson 246 Roskarl 2020-01-08    
12 Per-Johan Ulfendahl 245 Svarthuvad trut 2013-01-04    
13 David Andersson 241 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
14 Nils Kjellén 241 Endast rättelsevärde    
15 Mattias Persson 233 Vitnackad svärta 2020-01-05    
16 Jonas Rosquist 232 Svarthuvad trut 2013-01-05    
17 Ulf Löfås 231 Silltrut 2020-01-11    
18 Lasse Olsson 231 Rostsparv 2019-01-11    
19 Stefan Hage 230 Tobisgrissla 2005-01-27    
20 Christer Lundin 230 Svarthuvad trut 2013-01-05    
21 Bert-Göran Bäckman 228 Tofsvipa 2015-01-25    
22 Hans-Åke Gustavsson 227 Vitnackad svärta 2020-01-18    
23 Bo Carlsson 227 Brunsångare 2020-01-11    
24 Christopher Gullander 227 Vitryggig hackspett 2011-01-29    
25 Lars Olsson 225 Rostsparv 2019-01-05    
26 Jörgen Fagefors 222 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
27 Lars Johansson 221 Svarthuvad trut 2013-01-05    
28 Joakim Hagström 220 Större gulbena 2018-01-20    
29 Ragnar Gustafsson 220 Rödspov 2020-01-13    
30 Karl-Erik Sundström 219 Brunsångare 2020-01-11    
31 Arne Johansson 216 Svarthakedopping 2020-01-17    
32 Lars Olausson 216 Bändelkorsnäbb 2020-01-12    
33 Johan Södercrantz 214 Större gulbena 2018-01-26    
34 Ingvar Torsson 214 Brunsångare 2020-01-11    
35 Sören Sahlin 213 Trädgårdsträdkrypare 2019-01-28    
36 Stefan Andersson 212 Vitnackad svärta 2020-01-11    
37 Stefan Cherrug 212 Bruntrast 2012-01-06    
38 Kristian Svensson 211 Endast rättelsevärde    
39 Martin Resare 211 Slaguggla 2020-01-16    
40 Peder Winding 211 Rostand 2018-01-01    
41 Nils-Arne Thunell 210 Svarthuvad trut 2013-01-05    
42 Björn Malmhagen 209 Nunnestenskvätta 2004-01-01    
43 Eva Johansson 209 Större gulbena 2018-01-07    
44 Musse Björklund 209 Gransångare 2019-01-26    
45 Martin Oomen 208 Gulbrynad sparv 2009-01-06    
46 Matthis Kaby 208 Mellanspett 2015-01-04    
47 Örjan Jitelius 207 Slaguggla 2020-01-16    
48 Mats Henriksson 206 Bruntrast 2012-01-06    
49 Lars Lundquist 206 Vitnackad svärta 2020-01-09    
50 Erling Jirle 206 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
51 Jörgen Bernsmo 205 Större gulbena 2018-01-27    
52 Håkan Johansson 204 Större turturduva 2019-01-27    
53 Owe Rosengren 203 Skogsduva 2020-01-13    
54 Roine Strandberg 200 Större gulbena 2018-01-18    
55 Göran Gustavsson 200 Duvhök 2020-01-19    
56 Johan Frölinghaus 199 Blåhake 2019-01-14    
57 Malin Löfgren 199 Svarthuvad trut 2013-01-05    
58 Weine Erlandsson 198 Gröngöling 2015-01-17    
59 Lars Thornberg 197 Kejsarörn 2019-01-26    
60 Tommie Fagerberg 197 Morkulla 2020-01-17    
61 Stefan Lagerblad 197 Endast rättelsevärde    
62 Lars G R Nilsson 196 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
63 Per Forsberg 196 Bergfink 2020-01-19    
64 Klas Rosenkvist 196 Kejsarörn 2019-01-26    
65 Sven Splittorff 194 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
66 Marie Lindholm 192 Brunsångare 2020-01-12    
67 Ronny Svensson 192 Kaspisk trut 2020-01-14    
68 Tomas Lundqvist 191 Större gulbena 2018-01-07    
69 Lars Eric Rahm 190 Större gulbena 2018-01-06    
70 Elsy-Britt Schildt 189 Svartnäbbad islom 2020-01-06    
71 Carl Tholin 189 Större gulbena 2018-01-08    
72 Bosse Danielsson 189 Svarthuvad trut 2013-01-05    
73 Birger Kaiser 189 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
74 Mårten Wikström 189 Lappuggla 2020-01-11    
75 Joakim Ekman 188 Större gulbena 2018-01-20    
76 Roger Johansson 188 Kejsarörn 2005-01-05    
77 Johannes Rydström 188 Större gulbena 2018-01-07    
78 Ingrid Åkerberg 187 Svarthuvad trut 2013-01-04    
79 Hans-Göran Karlsson 187 Endast rättelsevärde    
80 Ingrid Elm 187 Större gulbena 2018-01-27    
81 Björn Albinson 187 Gulbrynad sparv 2009-01-03    
82 Anders Linus Larsson 187 Bruntrast 2012-01-08    
83 Thomas Svanberg 186 Bruntrast 2012-01-07    
84 Ola Ejdrén 185 Bruntrast 2012-01-07    
85 Julius Wengelin Grantén 185 Lappuggla 2020-01-19    
86 Ulf Malm 185 Rostsparv 2019-01-04    
87 Anders Eriksson 184 Mellanspett 2015-01-01    
88 Jörgen Fritzson 184 Ägretthäger 2020-01-03    
89 Thomas Strid 184 Mellanspett 2015-01-04    
90 Roger Kaufmann 184 Hämpling 2020-01-07    
91 Pontus Grönvall 183 Bruntrast 2012-01-07    
92 Per Lif 182 Dalripa 2019-01-29    
93 Jan Linder 181 Vitnackad svärta 2020-01-07    
94 Nils Söderbom 181 Lappsparv 2016-01-09    
95 Bernt Waldemarsson 181 Större gulbena 2018-01-10    
96 Tommy Eriksson 180 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
97 Michael Tholin 180 Svarthuvad trut 2013-01-05    
98 Rolf Ericsson 180 Amerikansk bläsand 2020-01-06    
99 Björn Klevemark 179 Lappuggla 2019-01-26    
100 Bertil Rahm 179 Större gulbena 2018-01-27    
101 Pav Johnsson 179 Mellanspett 2015-01-02    
102 Bill Lindwall 178 Järnsparv 2020-01-11    
103 Lars-Bertil Nilsson 178 Större gulbena 2018-01-07    
104 Magnus Billqvist 178 Kalanderlärka 2001-01-02    
105 Lena Carlberg 177 Brunsångare 2020-01-11    
106 Lennart Sundström 177 Enkelbeckasin 2018-01-19    
107 Birgit Waldemarsson 177 Större gulbena 2018-01-10    
108 Martin Åkesson 177 Större gulbena 2018-01-06    
109 Nina Fransson 177 Lappsparv 2019-01-29    
110 Johan Sandström 175 Morkulla 2020-01-08    
111 Gigi Sahlstrand 175 Taltrast 2020-01-06    
112 Brita Gustafsson 175 Strandskata 2020-01-11    
113 Per-Sture Ljungdahl 175 Bruntrast 2012-01-06    
114 Thomas Hultqvist 174 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
115 Hans Mollberg 173 Mindre hackspett 2020-01-19    
116 Tomas Carlberg 173 Svarthuvad trut 2013-01-05    
117 Anders Carlberg 173 Svarthuvad trut 2013-01-04    
118 Christer Olsson 173 Bruntrast 2012-01-09    
119 Thomas Nyberg 173 Endast rättelsevärde    
120 John Andersson 172 Mellanspett 2015-01-01    
121 Edvin Klein 172 Lunnefågel 2018-01-28    
122 Tommy Magnusson 172 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
123 Sören Franceen 172 Kejsarörn 2005-01-06    
124 Anders Johansson 172 Större gulbena 2018-01-19    
125 Pentti J Tatti 171 Större gulbena 2018-01-07    
126 Jan Svantesson 171 Bruntrast 2012-01-06    
127 Håkan Rune 170 Skäggmes 2017-01-03    
128 Hans-Erik Nordin 169 Endast rättelsevärde    
129 Jörgen Ljungquist 169 Spillkråka 2020-01-16    
130 Claes-Göran Ahlgren 168 Dubbeltrast 2018-01-21    
131 Fredrik Blomqvist 167 Lappuggla 2020-01-19    
132 Leif Tägtström 167 Trädmås 2018-01-24    
133 Ronny Malm 167 Mellanspett 2015-01-03    
134 Jan Ottosson 166 Natthäger 2007-01-20    
135 Per Gustafsson 166 Större gulbena 2018-01-07    
136 Lars Svantesson 166 Sävsparv 2016-01-17    
137 Willy Strömblad 166 Större gulbena 2018-01-08    
138 Mikael Olofsson 165 Mellanspett 2015-01-02    
139 Elon Wismén 165 Mellanspett 2015-01-02    
140 Lars Imby 164 Gulbrynad sparv 2009-01-03    
141 Claes-Göran Cederlund 164 Brunsångare 2012-01-20    
142 Anders Lindén 164 Tallbit 2001-01-06    
143 Örjan Engebrand 163 Mellanspett 2015-01-06    
144 Dennis Nyström 162 Svarthätta 2012-01-30    
145 Lars-Evert Svensson 162 Tallbit 2020-01-01    
146 Lars G Petersson 161 Rostsparv 2019-01-03    
147 Peter Malm 161 Bruntrast 2012-01-06    
148 Tony Norman 161 Sävsparv 2016-01-08    
149 Mattias Olsson 161 Större turturduva 2006-01-06    
150 Calle Ljungberg 160 Bruntrast 2012-01-06    
151 Michael Averland 160 Tajgablåstjärt 2010-01-20    
152 Jonas Hedström 160 Bruntrast 2012-01-08    
153 Tomas Lundquist 158 Rostsparv 2019-01-06    
154 Roland Thuvander 158 Svarthuvad trut 2013-01-04    
155 Bengt Adamsson 158 Vitnäbbad islom 2013-01-20    
156 Jukka Väyrynen 158 Svarthuvad trut 2013-01-05    
157 Niclas Strömberg 158 Bruntrast 2012-01-08    
158 Marianne Dannbeck 155 Lavskrika 2020-01-18    
159 Magnus Johansson 155 Endast rättelsevärde    
160 Marie-Louise Bárány 155 Mindre hackspett 2020-01-04    
161 Mats Björkquist 154 Blåhake 2019-01-06    
162 Mikael Jönsson 154 Härfågel 2020-01-11    
163 Anders Dahl 153 Större gulbena 2018-01-21    
164 Erik Larsson 153 Större gulbena 2018-01-07    
165 Jörgen Agerskov 153 Tobisgrissla 2019-01-05    
166 Anna Karlsson 152 Mellanspett 2015-01-04    
167 Annika Morberg 152 Hämpling 2015-01-17    
168 Bert Pettersson 152 Bruntrast 2012-01-08    
169 Per Smitterberg 152 Större strandpipare 2015-01-30    
170 Jan Rosqvist 151 Rostsparv 2019-01-03    
171 Torbjörn Karlsson 151 Större gulbena 2018-01-26    
172 Bengt-Göran Johansson 151 Svartand 2015-01-24    
173 Bert Östholm 150 Svartnäbbad islom 2017-01-19    
174 Magnus Jäderblad 150 Kejsarörn 2019-01-18    
175 Thomas Rodeson 150 Rostsparv 2019-01-11    
176 Carina Skoglöf 149 Lappuggla 2020-01-19    
177 Lars-Olof Nilsson 149 Taltrast 2020-01-19    
178 Anders Vestlund 149 Mellanspett 2015-01-02    
179 Tobias Lilja-Nordin 149 Sånglärka 2019-01-25    
180 Anders Skoglöf 148 Lappuggla 2020-01-19    
181 Hans Asplund 148 Rostsparv 2019-01-17    
182 Timo Samanen 146 Svarthuvad trut 2013-01-05    
183 Peter Elfman 146 Svartand 2015-01-02    
184 Bengt Strandqvist 145 Tofsvipa 2020-01-17    
185 Mats Almgren 145 Bruntrast 2012-01-07    
186 Berndth Gustafsson 144 Rostsparv 2019-01-04    
187 Fredrik Rydhagen 144 Svarthuvad trut 2013-01-05    
188 Johannes Hermundsson 144 Svarthalsad trast 2009-01-26    
189 Lennart Fahlgren 144 Berglärka 2020-01-12    
190 Morgan Larsson 144 Endast rättelsevärde    
191 Joakim Söderhäll 143 Stare 2019-01-06    
192 Gustav Eriksson 142 Större korsnäbb 2020-01-11    
193 Janis Von Heyking 142 Gulbrynad sparv 2009-01-06    
194 Elaine Price 141 Mellanspett 2015-01-05    
195 Fredrik Klingberg 140 Större gulbena 2018-01-08    
196 Roland Lundgren 139 Vit stork 2020-01-12    
197 Catharina Engebrand 139 Mellanspett 2015-01-06    
198 Stellan Bygård 139 Större gulbena 2018-01-14    
199 Erik Sjögren 138 Större gulbena 2018-01-07    
200 Tommy Lindberg 138 Lappuggla 2019-01-20    
201 Kerstin Nordenadler 138 Rördrom 2017-01-25    
202 Joakim Setterlund 137 Vattenrall 2019-01-06    
203 Ulf Andersson 137 Tofsvipa 2018-01-27    
204 Viggo Norrby 137 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
205 Ola Bäckman 137 Kungsörn 2014-01-18    
206 Simon Stenberg Jönsson 137 Amerikansk bläsand 2020-01-03    
207 Tord Lantz 136 Skärsnäppa 2009-01-17    
208 Ghia Krantz Bohlin 136 Sävsparv 2020-01-19    
209 Kjell Yngerskog 136 Mellanspett 2015-01-14    
210 Magnus Olsson 135 Lappuggla 2019-01-20    
211 John Sångberg 135 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
212 Stefan Andersson 135 Mellanspett 2015-01-31    
213 Bernt Gustin 135 Tallbit 2020-01-02    
214 Fredrik Andersson 134 Brunsångare 2012-01-28    
215 Hans-Erik Hermansson 134 Skäggmes 2012-01-28    
216 Magnus Larsson 134 Gröngöling 2011-01-04    
217 Peter Bengtsson 133 Amerikansk bläsand 2020-01-02    
218 Markus Rehnberg 133 Endast rättelsevärde    
219 Rikard Ahlsén 132 Svarthalsad trast 2001-01-07    
220 Håkan Larsson 131 Större gulbena 2018-01-25    
221 Mathias Näslund 130 Berglärka 2014-01-04    
222 Clas-Olof Olofsson 130 Lappuggla 2020-01-19    
223 Göran Fries 130 Spetsbergsgås 2020-01-17    
224 Annelie Andersson 129 Skogsduva 2017-01-14    
225 Kent Andersson 129 Kalanderlärka 2001-01-03    
226 Hans Waern 129 Större gulbena 2018-01-21    
227 Christopher Magnusson 129 Kejsarörn 2019-01-26    
228 Göran Moheim 129 Rödvingetrast 2020-01-06    
229 Henrik Waldenström 127 Större gulbena 2018-01-09    
230 Owe Hougström 127 Tajgablåstjärt 2010-01-20    
231 Anders Bengtsson 127 Vitnackad svärta 2020-01-19    
232 Daniel Fant 126 Hornuggla 2020-01-19    
233 Jan Johansson 126 Rostsparv 2019-01-05    
234 Ritva Elg 126 Svartmes 2013-01-25    
235 Niklas Torstensson 126 Brunand 2014-01-26    
236 Bengt Neiss 126 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
237 Johannes Tallroth 126 Brunsångare 2012-01-20    
238 Robert Petersén 125 Vittrut 2010-01-01    
239 Jan Krantz 125 Tallbit 2020-01-14    
240 Mats Nilsson 125 Större gulbena 2018-01-28    
241 Anders Larsson 125 Kricka 2017-01-23    
242 Magnus Andersson 124 Större gulbena 2018-01-06    
243 Samuel Hansson 124 Kejsarörn 2007-01-21    
244 Martin Alexandersson 124 Tobisgrissla 2018-01-28    
245 Christer Fritzell 124 Vitvingad trut 2012-01-14    
246 Örjan Sjögren 123 Större gulbena 2018-01-13    
247 Gustav Knall 122 Sävsparv 2019-01-20    
248 Bengt Nordin 122 Vattenrall 2019-01-13    
249 Christer Petersson 122 Ringand 2010-01-09    
250 Aron Norrby 121 Svarthalsad trast 2009-01-25    
251 Håkan Sivencrona 121 Stenknäck 2010-01-22    
252 Mattias Rudenvall 121 Svarthuvad trut 2013-01-04    
253 Martin Bergström 121 Mellanspett 2015-01-18    
254 David Lundgren 120 Svartmes 2009-01-31    
255 Ulf Broberg 120 Svarthuvad trut 2013-01-05    
256 Donald Rehn 120 Svart rödstjärt 2012-01-29    
257 Dag Rådström 120 Mellanspett 2015-01-12    
258 Göran Nilsson 120 Vittrut 2015-01-05    
259 John Thulin 120 Brandkronad kungsfågel 2020-01-11    
260 Tor Jonzon 120 Endast rättelsevärde    
261 Christel Stenberg 119 Kaspisk trut 2019-01-12    
262 Jukka Markkanen 119 Kungsörn 2020-01-10    
263 Albin Torsson 118 Tajgablåstjärt 2010-01-11    
264 Kalle Brinell 118 Tallsparv 2001-01-05    
265 Charley Wiklund 118 Sillgrissla 2006-01-22    
266 Tony Andersson 117 Vattenrall 2012-01-15    
267 Arvid Löf 117 Berglärka 2016-01-03    
268 Nils-Olof Jerling 117 Pärluggla 2020-01-18    
269 Per Wohlin 117 Berguv 2020-01-19    
270 Krister Melkersson 117 Svartand 2015-01-24    
271 Lars Sund 116 Rörhöna 2020-01-19    
272 Roger Klasson 116 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
273 Claes Möllersten 115 Gulbrynad sparv 2009-01-06    
274 Eva Stenvång 115 Större gulbena 2018-01-11    
275 Rolf Niord 115 Kornsparv 2010-01-31    
276 Leif Haldorson 115 Rödhalsad snäppa 2017-01-06    
277 Sara Skidell 114 Nötkråka 2019-01-31    
278 Monica Malmberg 114 Ringand 2020-01-03    
279 Rolf Sandberg 114 Större gulbena 2018-01-06    
280 Göran Andersson 113 Svarthalsad trast 2009-01-31    
281 Hans Lindfors 113 Bändelkorsnäbb 2014-01-07    
282 Björn Abelson 113 Tallbit 2013-01-06    
283 Marcus Nygårds 113 Vattenpiplärka 2017-01-06    
284 Bengt Carlsson 112 Rostsparv 2019-01-10    
285 Daniel Nilsson 112 Ringand 2020-01-12    
286 Martin Molin 112 Vitvingad trut 2010-01-07    
287 Josef Anderberg 112 Vitvingad trut 2012-01-14    
288 Sussie Carlström 111 Berguv 2020-01-19    
289 Christer Sundström 111 Järpe 2020-01-12    
290 Aron Andersson 111 Alförrädare 2006-01-22    
291 Björn Dellming 111 Svarthuvad trut 2013-01-05    
292 Per Ola Svensson 111 Ringand 2020-01-01    
293 Anders Brodin 111 Större gulbena 2018-01-06    
294 Per Karlsson 111 Endast rättelsevärde    
295 Göran Arstad 110 Större gulbena 2018-01-18    
296 Janne Pettersson 110 Alkekung 2019-01-05    
297 Staffan Larsson 110 Kaspisk trut 2020-01-11    
298 Annika Rastén 109 Svarthalsad trast 2009-01-30    
299 Martin Widén 109 Mellanspett 2015-01-02    
300 Jonas Ekring 108 Snösparv 2012-01-29    
301 David Olausson 108 Svartmes 2007-01-30    
302 Eric Sandin 108 Praktejder 2019-01-13    
303 Lennart Jeppsson 107 Rödvingetrast 2019-01-25    
304 Mikael Ohlson 107 Vattenpiplärka 2006-01-13    
305 Per-Olof Strandroth 106 Ringtrast 2018-01-27    
306 Bernt Andersson 106 Stjärtand 2019-01-20    
307 Hasse Andersson 105 Vitkindad gås 2019-01-04    
308 Anne-Lis Krantz 105 Snösparv 2019-01-30    
309 Jens Basse 105 Kejsarörn 2019-01-13    
310 Tomas Haraldsson 105 Svarthalsad trast 2009-01-26    
311 Jonas Holmqvist 104 Mellanspett 2015-01-23    
312 Tommy Ericson 103 Sparvuggla 2009-01-29    
313 Jörgen Hansson 101 Ringand 2020-01-08    
314 Erik Rask 101 Vittrut 2013-01-24    
315 Staffan Sundin 101 Hökuggla 2016-01-31    
316 Ronny Högström 101 Bändelkorsnäbb 2015-01-26    
317 Joakim Wallin 101 Mindre korsnäbb 2008-01-20    
318 Magnus Bergvall 100 Vittrut 2010-01-01    
319 Andreas Karlsson 100 Svarthalsad trast 2009-01-26    
320 Markus Forslund 99 Kejsarörn 2019-01-12    
321 Stefan Göransson 99 Svarthuvad trut 2013-01-04    
322 Åke Nygårds 99 Rödhalsad snäppa 2017-01-05    
323 Stefan Karlsson 99 Större gulbena 2018-01-08    
324 Håkan Söderman 99 Gulbrynad sparv 2009-01-11    
325 Pär Nilsson 99 Ismås 2005-01-05    
326 Nils Hultman 98 Mindre hackspett 2020-01-12    
327 Mats Tunsvik 97 Rörhöna 2019-01-14    
328 Arne Holmkvist 97 Sävsparv 2017-01-01    
329 Lars-Olof Landgren 97 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
330 Erik Fröding 97 Sävsparv 2015-01-25    
331 Jimmy Bekkevold 97 Järpe 2019-01-06    
332 Göran Friman 96 Vitnackad svärta 2020-01-19    
333 Mats Persson 96 Hornuggla 2012-01-31    
334 Jan Tranderyd 96 Större gulbena 2018-01-12    
335 Yvonne Blombäck 95 Svarthalsad trast 2020-01-12    
336 Patrick Åström 95 Nötkråka 2018-01-18    
337 Tomas Svensson 94 Berglärka 2019-01-12    
338 Mats Bjersing 94 Kricka 2020-01-15    
339 Göran Andersson 93 Bruntrast 2012-01-08    
340 Jan Skidell 93 Pilgrimsfalk 2019-01-25    
341 Fredrik Bothén 93 Slaguggla 2016-01-01    
342 Bo Askerin 93 Pilgrimsfalk 2016-01-03    
343 Gunnar Berggren 93 Entita 2020-01-19    
344 Albin Mauritzon 92 Kungsfiskare 2009-01-14    
345 Johannes Löfqvist 92 Fläckdrillsnäppa 2015-01-01    
346 Lars Melin 91 Lappuggla 2020-01-19    
347 Kent Larsson 91 Brunsångare 2012-01-22    
348 Magnus Köpman 91 Större gulbena 2018-01-12    
349 Lars Persson 90 Brun kärrhök 2019-01-13    
350 Mats Eugensson 89 Strömstare 2015-01-31    
351 Niklas Delfin 89 Stjärtand 2020-01-19    
352 Patrik Bergdahl 89 Gulbrynad sparv 2009-01-11    
353 Bengt Strindhagen 88 Lappuggla 2019-01-15    
354 Johnny Ottosson 88 Tallbit 2020-01-01    
355 Olof Karlsson 88 Kornsparv 2016-01-03    
356 Yngve Wiklund 88 Större gulbena 2018-01-08    
357 Kjell Rydh 88 Berguv 2019-01-25    
358 Jonas Svedlund 87 Stenknäck 2019-01-20    
359 Daniel Hedenbo 87 Orre 2018-01-20    
360 Jan Petersson 87 Större gulbena 2018-01-08    
361 Anton Arnesson 87 Forsärla 2008-01-02    
362 Niklas Andersson 87 Hökuggla 2014-01-01    
363 Peter Hörenius 87 Tallbit 2010-01-06    
364 Mikael Ackelman 86 Ängspiplärka 2019-01-20    
365 Claes Nilsson 85 Rapphöna 2006-01-28    
366 Kenneth Olausson 85 Mellanspett 2015-01-22    
367 Fredrik Larsson 85 Svärta 2020-01-11    
368 Mathias Björndal 85 Sidensvans 2020-01-16    
369 Anders Kihlberg 84 Snösparv 2008-01-20    
370 Johan Gustafsson 84 Bruntrast 2012-01-14    
371 Anders Nilsson 83 Rapphöna 2015-01-27    
372 Torbjörn Johansson 82 Endast rättelsevärde    
373 Hans Norelius 81 Bofink 2005-01-31    
374 Tobias Odqvist 81 Skärsnäppa 2019-01-20    
375 Peter Ahlbeck 80 Bändelkorsnäbb 2012-01-15    
376 Gunnar Wallin 79 Större gulbena 2018-01-10    
377 Ola Sundell 79 Vattenpiplärka 2008-01-02    
378 Joakim Boman 78 Bläsgås 2020-01-15    
379 Mikael Jönsson 77 Snösparv 2014-01-30    
380 Leif Nordin 76 Kejsarörn 2019-01-23    
381 Per Lindquist 76 Fläckdrillsnäppa 2015-01-25    
382 Lars-Göte Nilsson 74 Sothöna 2014-01-28    
383 Hans Abramsson 74 Mellanspett 2015-01-04    
384 Björn Andersson 74 Rödvingetrast 2020-01-11    
385 Viktor Eriksson 74 Svarthuvad trut 2013-01-04    
386 Roger Ottosson 74 Endast rättelsevärde    
387 Åke Jernberger 72 Myrspov 2020-01-17    
388 Katarina Lilja Nordin 72 Kornsparv 2016-01-23    
389 Peter Nilsson 71 Svarthuvad trut 2013-01-05    
390 Karl Hammar 71 Steglits 2016-01-24    
391 Christian Swensson 71 Sidensvans 2019-01-24    
392 Lasse Sunnerstig 71 Större gulbena 2018-01-25    
393 Ulric Ilvéus 70 Stare 2020-01-18    
394 Karin Bergh 70 Havstrut 2019-01-12    
395 Joakim Granholm 70 Skäggmes 2017-01-09    
396 Carl Johan Ståhlgren 70 Kungsfiskare 2010-01-23    
397 Filippa Ek 70 Rödvingetrast 2010-01-01    
398 Stig Karlsson 70 Forsärla 2006-01-28    
399 Tomas Nilsson 68 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
400 Kerstin Wallin 68 Större gulbena 2018-01-10    
401 Håkan Dimmer 68 Storskrake 2016-01-28    
402 Lennart Jonsson 67 Blå kärrhök 2020-01-12    
403 Sophie Larsson 67 Mindre korsnäbb 2010-01-24    
404 Jon Hessman 67 Sidensvans 2010-01-30    
405 Christer Pålsson 67 Vitryggig hackspett 2020-01-18    
406 Bengt Linde 66 Ejder 2018-01-26    
407 Anders Carlsson 65 Tofsmes 2005-01-24    
408 Roger Jonasson 65 Gråsiska 2010-01-31    
409 Gunde Persson 65 Bläsand 2019-01-05    
410 Gunilla Olsson 64 Varfågel 2015-01-30    
411 Arne Ekström 64 Svarthuvad trut 2013-01-05    
412 Ragnar Falk 64 Bruntrast 2012-01-15    
413 Magnus Lundström 64 Järpe 2010-01-31    
414 Lars Helseth 63 Större turturduva 2007-01-29    
415 Jan Kellerth 63 Fläckdrillsnäppa 2015-01-05    
416 Björn Jönsson 63 Dvärgsparv 2012-01-30    
417 Anna Lindgren 62 Svarthalsad trast 2009-01-24    
418 Oskar Nilsson 62 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
419 Lennart Sundh 62 Vitvingad trut 2017-01-22    
420 Martin Johansson 61 Svartand 2017-01-02    
421 Thomas Frunck 61 Svarthätta 2007-01-29    
422 Nina Janelm 61 Tretåig mås 2017-01-26    
423 Emil Ejermo 60 Kejsarörn 2019-01-26    
424 Johan Lenell 59 Bergfink 2011-01-28    
425 Jonas Rudberg 59 Vitkindad gås 2013-01-17    
426 Göran Claesson 59 Större gulbena 2018-01-09    
427 Roland Mattsson 59 Sångsvan 2009-01-31    
428 Inge Larsson 59 Rostsparv 2019-01-03    
429 Anders Johansson 58 Tallbit 2020-01-01    
430 Tobias Petersson 58 Större turturduva 2007-01-27    
431 Kristian Kjellberg 58 Tofsvipa 2020-01-19    
432 Inga-Britt Ericsson 57 Kejsarörn 2019-01-25    
433 Pär-Johan Lööf 57 Snösparv 2012-01-29    
434 Gunilla Wetterling 56 Vittrut 2015-01-13    
435 Kristoffer Alp 56 Talltita 2015-01-29    
436 Ulla B Johnsson 56 Domherre 2016-01-25    
437 John-Mehdi Ghaddas 54 Strömstare 2013-01-28    
438 Lars Thurén 54 Svartand 2015-01-02    
439 Lennart Eriksson 54 Vitryggig hackspett 2018-01-07    
440 Lars Holmstedter 54 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
441 Stefan Kyrklund 52 Vitryggig hackspett 2013-01-26    
442 Peter Border 52 Rörhöna 2016-01-23    
443 Anton Bergman 51 Silltrut 2019-01-27    
444 Lennart Öhmark 50 Salskrake 2014-01-26    
445 Thomas Hagström 49 Gulbrynad sparv 2009-01-17    
446 Christer Bergström 49 Större korsnäbb 2015-01-20    
447 Maria Fröding 49 Steglits 2014-01-24    
448 Aimo Vartiainen 48 Gråspett 2016-01-25    
449 Anders Barkengren 48 Trädkrypare 2007-01-27    
450 Sten-Åke Persson 47 Gärdsmyg 2019-01-23    
451 Jenny Fröding 47 Gulsparv 2014-01-18    
452 Tomas Wikberg 47 Rödhake 2012-01-21    
453 Henrik Lerner 46 Duvhök 2010-01-29    
454 Mona Gehrman 44 Havsörn 2016-01-30    
455 Emil Gregorica 43 Talltita 2020-01-13    
456 Fredrik Engström 43 Pilfink 2019-01-08    
457 Hannu Koho 41 Vittrut 2010-01-08    
458 Marianne Fröding 41 Sidensvans 2014-01-25    
459 Göran Fredriksson 40 Bruntrast 2012-01-07    
460 Dag Holmberg 39 Större gulbena 2018-01-07    
461 Kristoffer Lager 38 Gråhäger 2020-01-15    
462 Per Helgesson 37 Svarthalsad trast 2009-01-26    
463 Jan Bergman 37 Kanadagås 2020-01-16    
464 Nils-Erik Evers 37 Kejsarörn 2019-01-20    
465 Stig Strid 36 Trädgårdsträdkrypare 2010-01-23    
466 Oscar Lindén 36 Smådopping 2017-01-02    
467 Jan-Eric Sundin 36 Stenknäck 2018-01-29    
468 Lars-Gunnar Hellman 34 Större gulbena 2018-01-07    
469 Olof HagDala Persson 34 Gråsparv 2015-01-29    
470 Thomas Jalde 33 Gärdsmyg 2015-01-06    
471 Anita Björk 33 Bofink 2018-01-26    
472 Andreas Jägerhag 33 Knölsvan 2020-01-12    
473 Stefan Landemyr 33 Endast rättelsevärde    
474 Gustaf Floderus 31 Rödhake 2015-01-25    
475 Vesa Juujärvi 31 Alfågel 2006-01-06    
476 Ulf Svanström 30 Storskrake 2008-01-29    
477 Daniel Åslund 30 Sjöorre 2020-01-19    
478 Kristoffer Olsson Stenman 29 Stormfågel 2020-01-04    
479 Alexander Lilja-Nordin 28 Grågås 2019-01-01    
480 Rodrigo Esparza-Salas 28 Stenknäck 2014-01-29    
481 Christer Gisselson 24 Svartmes 2005-01-06    
482 Jan Boije 22 Svarthalsad trast 2020-01-06    
483 Christer Blank 21 Vitvingad trut 2017-01-21    
484 Håkan Jacobsson 18 Större gulbena 2018-01-07    
485 Madeleine Danielsson 17 Amerikansk bläsand 2020-01-11    
486 Rolf Lindskog 17 Större gulbena 2018-01-19    
487 Peter Degerman 17 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
488 Stefan Ljung 17 Rostsparv 2019-01-05    
489 Fredrik Rudzki 16 Rostsparv 2019-01-01    
490 Jörgen Pisch 16 Större gulbena 2018-01-07    
491 Christer Klingstedt 16 Större gulbena 2018-01-22    
492 Monica Wallin 15 Korp 2013-01-20    
493 Fredrik Gustafsson 15 Grönfink 2011-01-02    
494 Niclas Ahlberg 15 Rostsparv 2019-01-06    
495 Karin Lundqvist 15 Rostsparv 2019-01-11    
496 Bengt Åhgren 15 Kejsarörn 2019-01-13    
497 Henric Jennersjö 15 Större gulbena 2018-01-06    
498 Lars-Erik Larsson 15 Fläckdrillsnäppa 2015-01-28    
499 Jan Eske Schmidt 14 Svarthalsad trast 2015-01-10    
500 Alf Svensson 14 Bruntrast 2012-01-08    
501 Paolo Sangregorio 14 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
502 Nils Carlsson 14 Grönfink 2008-01-30    
503 Per Norberg 14 Sädgås 2017-01-06    
504 Anders Wigren 13 Större gulbena 2018-01-07    
505 Per Thelin 13 Vattenpiplärka 2010-01-03    
506 Bengt Sävbark 13 Tobisgrissla 2009-01-11    
507 Lennart Karlsson 13 Större gulbena 2018-01-09    
508 Björn Tuominen 13 Gråspett 2016-01-25    
509 Per-Stefan Hallberg 13 Amerikansk bläsand 2020-01-11    
510 Jan Ekedahl 13 Amerikansk bläsand 2020-01-03    
511 Håkan Nord 12 Kornsparv 2018-01-20    
512 Nils Abrahamsson 12 Rostsparv 2019-01-10    
513 Mikael Persson 12 Rostsparv 2019-01-02    
514 Gunnar Siljestrand 12 Mellanspett 2015-01-04    
515 Arne Holgersson 12 Bruntrast 2012-01-07    
516 Orvar Fredriksson 12 Svarthalsad trast 2009-01-27    
517 Christer Carlenius 12 Hedpiplärka 2009-01-07    
518 Michael Gehrisch 12 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
519 Johan Östberg 12 Stäppörn 2010-01-29    
520 Erik Jägervall 11 Svartnäbbad islom 2017-01-21    
521 Britta Carlström 11 Vitnäbbad islom 2013-01-01    
522 Barbro Flermoen 11 Kungsfiskare 2016-01-20    
523 Ann-Charlotte Petersson 11 Kejsarörn 2019-01-12    
524 Tomas Lundh 11 Sibirisk järnsparv 2017-01-21    
525 Stefan Pettersson 11 Havsörn 2020-01-15    
526 Anders Olovsson 11 Vitögd dykand 2014-01-03    
527 Sven-Olof Johannesson 11 Vittrut 2020-01-06    
528 Bengt Ottosson 11 Större gulbena 2018-01-10    
529 Torbjörn Hedlund 11 Större turturduva 2019-01-03    
530 Dan Giselsson 11 Större gulbena 2018-01-06    
531 Ivan Sjögren 10 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
532 Per Roslin 10 Ringand 2010-01-31    
533 Gunnar Ivmark 10 Rödhalsad snäppa 2017-01-02    
534 Christer Wendeler 10 Svartand 2015-01-17    
535 Peter Olsson 10 Vitryggig hackspett 2018-01-06    
536 Christian Leth 10 Brunsångare 2012-01-28    
537 Ola Persson 10 Rostsparv 2019-01-05    
538 Josef Chaib 10 Hökuggla 2016-01-02    
539 Lisette Härsjö 10 Bruntrast 2012-01-08    
540 Torbjörn Nilsson 10 Större turturduva 2020-01-02    
541 Carina Berg 10 Vitryggig hackspett 2018-01-27    
542 Peter Westerberg 10 Mellanspett 2015-01-05    
543 Ronnie Johansson 10 Mellanspett 2015-01-28    
544 Stefan Desai 10 Jaktfalk 2017-01-01    
545 Hans Bohlin 10 Bruntrast 2012-01-06    
546 Ulf Svahn 10 Större gulbena 2018-01-21    
547 Eva Bredberg 10 Större turturduva 2019-01-03    
548 Joel Bengtsson 9 Rostsparv 2019-01-05    
549 Lars Hedegran 9 Mellanspett 2015-01-09    
550 Lars-Erik Andréasson 9 Större gulbena 2018-01-07    
551 Magnus Dahl 9 Slaguggla 2012-01-15    
552 Torbjörn Arvidsson 9 Rödhuvad dykand 2017-01-13    
553 Andreas Viberg 9 Gulbrynad sparv 2009-01-13    
554 Stefan Berg 9 Svarthalsad trast 2009-01-26    
555 Ola Dahlbom 9 Större gulbena 2018-01-13    
556 Johan Schmidt 9 Större gulbena 2018-01-14    
557 Ulrika Tollgren 9 Nilgås 2010-01-30    
558 Marcus Bergström 9 Berglärka 2016-01-03    
559 Benny Carlson 9 Lappuggla 2020-01-12    
560 Mats Grahn 9 Större gulbena 2018-01-13    
561 Lars Jönsson 9 Större gulbena 2018-01-06    
562 Herbert Baumann 9 Större gulbena 2018-01-13    
563 Björn Owe-Larsson 9 Kejsarörn 2019-01-20    
564 Ingrid Lindberg 9 Tajgablåstjärt 2010-01-08    
565 Axel Hultman 9 Kejsarörn 2019-01-20    
566 Michael Egerzon 9 Brunsångare 2012-01-19    
567 Alf Westergren 9 Större gulbena 2018-01-10    
568 Lars Nilsson 9 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
569 Peter Karlehagen 9 Rödhalsad snäppa 2017-01-02    
570 Benny Ekberg 9 Sibirisk järnsparv 2017-01-25    
571 Thomas Lewin 9 Hedpiplärka 2009-01-10    
572 Niklas Sterner 9 Fläckdrillsnäppa 2015-01-04    
573 Mats Cornmark 9 Svarthalsad trast 2009-01-30    
574 Joakim Sjödin 9 Bruntrast 2012-01-07    
575 Torun Zachrisson 9 Svarthuvad trut 2013-01-05    
576 Bo Lassen 9 Gulbrynad sparv 2009-01-10    
577 Lars-Erik Collin 9 Rostsparv 2019-01-02    
578 Lars Bohlin 9 Gråspett 2018-01-27    
579 Peter Nilsson 9 Kejsarörn 2019-01-12    
580 Per-Göran Svensson 9 Amerikansk bläsand 2020-01-09    
581 Lars Lönnå 9 Gräsand 2020-01-03    
582 Inge Schentz 8 Amerikansk bläsand 2020-01-11    
583 Staffan Gustavsson 8 Brunsångare 2012-01-24    
584 Henrik Johansson 8 Svartand 2015-01-03    
585 Staffan Liljeqvist 8 Trädgårdsträdkrypare 2019-01-21    
586 Harald Ris 8 Ringand 2018-01-11    
587 Gunilla Jarfelt 8 Fläckdrillsnäppa 2015-01-03    
588 Herman Drotz 8 Bruntrast 2012-01-08    
589 Håkan Funk 8 Vattenpiplärka 2016-01-06    
590 Mattias Backlund 8 Rostsparv 2019-01-04    
591 Lena Radler 8 Större gulbena 2018-01-21    
592 Fredrik Ström 8 Alförrädare 2015-01-25    
593 Olle Björneld 8 Tofslärka 2002-01-12    
594 Ronnie Lindqvist 8 Svarthuvad trut 2013-01-04    
595 Joakim Månsson 8 Bruntrast 2012-01-07    
596 Tommy Malmberg 8 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
597 Göran Elmqvist 8 Bruntrast 2012-01-09    
598 Per Andersson 8 Fläckdrillsnäppa 2015-01-17    
599 Sven Faugert 8 Stormfågel 2012-01-13    
600 Anders Svensson 8 Tallbit 2020-01-14    
601 Victor Tapper 8 Vitnackad svärta 2020-01-06    
602 Sten Sandin 8 Vitryggig hackspett 2018-01-13    
603 Torbjörn Andersson 8 Större gulbena 2018-01-08    
604 Gunilla Lundskog 8 Slaguggla 2012-01-03    
605 Magnus Friberg 8 Rostsparv 2019-01-05    
606 Mats Hildeman 8 Fläckdrillsnäppa 2015-01-31    
607 Eva Ekman Eriksson 8 Vitvingad trut 2017-01-05    
608 Magnus Ekenstierna 8 Fläckdrillsnäppa 2015-01-05    
609 Björn Ander 8 Svarthuvad trut 2013-01-04    
610 Roger Eskilsson 8 Bruntrast 2012-01-08    
611 Jan Arfwidsson 8 Dvärgsparv 2012-01-28    
612 Martin Olesen 8 Ringand 2018-01-14    
613 Björn Dahlbom 8 Större skrikörn 2019-01-19    
614 Henrik Pihlemark 8 Natthäger 2007-01-03    
615 Svante Martinsson 8 Svarthalsad dopping 2009-01-27    
616 Eva Blanch 8 Större gulbena 2018-01-07    
617 Annika Johannesson 8 Större turturduva 2019-01-03    
618 Måns Grundsten 8 Större gulbena 2018-01-13    
619 Ingvar Wedberg 8 Fläckdrillsnäppa 2015-01-05    
620 Karin Lundmark 8 Kejsarörn 2019-01-06    
621 Patrik Brehmer 7 Större gulbena 2018-01-01    
622 Thomas Lindström 7 Större gulbena 2018-01-21    
623 Bruno Engblad 7 Dvärgsparv 2006-01-06    
624 Tobias Berger 7 Större gulbena 2018-01-07    
625 Richard Petersson 7 Amerikansk bläsand 2020-01-15    
626 Marcus Franson 7 Mellanspett 2015-01-01    
627 Jan-Olof Bard 7 Talgoxe 2020-01-10    
628 Tobias Christoffersson 7 Större gulbena 2018-01-14    
629 Magnus Gustafsson 7 Större turturduva 2019-01-03    
630 Håkan Ljungberg 7 Svarthalsad trast 2009-01-31    
631 Per Henningsson 7 Större gulbena 2018-01-13    
632 Patrik Hansson 7 Vattenpiplärka 2016-01-06    
633 Ulf Törnblom 7 Svarthalsad trast 2020-01-06    
634 Inga-Lill Paulsen Andersson 7 Sibirisk järnsparv 2017-01-22    
635 Anders Ring 7 Bruntrast 2012-01-09    
636 Tobias Larsson 7 Tajgablåstjärt 2010-01-20    
637 Andreas Wernersson 7 Vitnäbbad islom 2012-01-19    
638 Örjan Alering 7 Större turturduva 2019-01-03    
639 Jan Gustafsson 7 Mellanspett 2015-01-15    
640 Lillemor Däckfors 7 Större gulbena 2018-01-08    
641 Per-Olof Bengtsson 7 Svarthuvad trut 2013-01-05    
642 Bengt Jalsborn 7 Större gulbena 2018-01-18    
643 Pontus Blanch 7 Kejsarörn 2019-01-06    
644 Mattias Ekstrand 7 Vitvingad trut 2012-01-18    
645 Göran Israelsson 7 Hedpiplärka 2009-01-24    
646 Johan Fromholtz 7 Rostsparv 2019-01-11    
647 Leif Jern 7 Större gulbena 2018-01-12    
648 Janne Svedberg 7 Fläckdrillsnäppa 2015-01-02    
649 Pär Jacobsson 7 Svarthalsad trast 2009-01-26    
650 Ulf Carlson 7 Större gulbena 2018-01-13    
651 Bengt Säfström 7 Hedpiplärka 2009-01-17    
652 Anders Sögaard 7 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
653 Ove Pettersson 7 Svarthuvad trut 2013-01-04    
654 Håkan Andersson 7 Alkekung 2015-01-27    
655 Inger Strid Andersson 7 Rostsparv 2019-01-04    
656 Håkan Winqvist 7 Större gulbena 2018-01-09    
657 Johan Claesson 7 Järpe 2020-01-03    
658 Fredrik Hellner 6 Svarthalsad trast 2020-01-06    
659 Hans Georg Wallentinus 6 Svarthalsad trast 2009-01-25    
660 Sven-Erik Johansson 6 Bruntrast 2012-01-08    
661 Per Björkman 6 Gråspett 2013-01-05    
662 Göran Hultgren 6 Lappsparv 2010-01-21    
663 Johan Eklund 6 Dvärgsparv 2012-01-04    
664 Eric Sandelin 6 Gråsiska 2007-01-29    
665 Oscar Danielsson 6 Tallbit 2020-01-04    
666 Michael Engström 6 Amerikansk bläsand 2020-01-11    
667 Uno Malm 6 Mellanspett 2015-01-04    
668 Martin Heinrich 6 Större gulbena 2018-01-13    
669 Göran Lettstrand 6 Större gulbena 2018-01-08    
670 Per-Eric Svahn 6 Svarthuvad trut 2013-01-05    
671 Daniel Enarsson 6 Svarthuvad trut 2013-01-05    
672 Oscar Carheden 6 Mellanspett 2015-01-04    
673 Peter Sieurin 6 Rödhalsad snäppa 2017-01-05    
674 Mats Jansson 6 Större gulbena 2018-01-27    
675 Sten-Ove Sandell 6 Svarthuvad trut 2013-01-05    
676 Sune Fasth 6 Hedpiplärka 2009-01-10    
677 Mikael Frost 6 Mellanspett 2015-01-14    
678 Mårten Hammar 6 Bruntrast 2012-01-07    
679 Per Fogelström 6 Kejsarörn 2019-01-30    
680 Anton Blanch 6 Amerikansk bläsand 2020-01-04    
681 Carl-Gustaf Elinder 6 Trädgårdsträdkrypare 2019-01-13    
682 Lars-Åke Karlsson 6 Större gulbena 2018-01-07    
683 Johan Haglund 6 Svarthuvad trut 2013-01-04    
684 Thomas Ekberg 6 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
685 Siv Persson 6 Mellanspett 2015-01-04    
686 Lars Hallbeck 6 Tajgablåstjärt 2010-01-08    
687 Bengt Lindberg 6 Fläckdrillsnäppa 2015-01-01    
688 Thomas Möller 6 Svarthuvad trut 2013-01-05    
689 Ola Sångberg 6 Mellanspett 2015-01-18    
690 Jens Wikström 6 Spetsbergsgås 2007-01-07    
691 Johnny Johansson 6 Rostsparv 2019-01-03    
692 Karl-Erik Karlsson 6 Bruntrast 2012-01-08    
693 Ingvar Selse 6 Mellanspett 2015-01-17    
694 Magnus Westerlind 6 Mellanspett 2015-01-06    
695 Oskar Wändell 6 Mellanspett 2015-01-31    
696 Håkan Sterner 6 Bruntrast 2011-01-06    
697 Jan Michael Breider 6 Svartand 2015-01-17    
698 Mats Axbrink 6 Större gulbena 2018-01-19    
699 Johan Dahlberg 6 Mellanspett 2015-01-08    
700 Sigurd Malm 6 Större gulbena 2018-01-13    
701 Thomas Carlsson 6 Rostsparv 2019-01-11    
702 Torvald Tranetoft 6 Större gulbena 2018-01-08    
703 Per-Anders Linder 6 Större gulbena 2018-01-09    
704 Birgitta Rune 6 Större gulbena 2018-01-21    
705 Claes Persson 6 Brunsångare 2012-01-19    
706 Henrik Ehrenberg 6 Mellanspett 2015-01-05    
707 Juha Autio 6 Kejsarörn 2019-01-13    
708 Hans Olofsson 6 Rostsparv 2019-01-03    
709 Gunnar Andersson 6 Vitryggig hackspett 2016-01-28    
710 Rikard Hellgren 6 Större turturduva 2020-01-05    
711 Stefan Hellmin 6 Mindre korsnäbb 2010-01-24    
712 Jonas Persson 6 Större gulbena 2018-01-14    
713 Mattias Lindberg 6 Vittrut 2010-01-01    
714 Anton Svendsen 6 Bergtajgasångare 2008-01-17    
715 Tommy Carlström 6 Amerikansk bläsand 2020-01-11    
716 Tommy Wilhelmsson 6 Svarthalsad trast 2015-01-10    
717 Per Åsander 6 Vitryggig hackspett 2018-01-15    
718 Jesper Petersson 6 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
719 Peter Spetz 6 Tajgablåstjärt 2010-01-08    
720 Åke Bergqvist 6 Vattenpiplärka 2018-01-30    
721 Jenny Pozsgai 6 Svartand 2016-01-03    
722 Ulf Franzén 6 Rostsparv 2019-01-04    
723 Fredrik Åstrand 6 Gråspett 2018-01-27    
724 Peter Persson 6 Bruntrast 2012-01-06    
725 Siv Bard 6 Tajgablåstjärt 2010-01-12    
726 Hans Wijkström 6 Rostsparv 2019-01-05    
727 Berndt Ekberg 6 Amerikansk bläsand 2020-01-05    
728 Kjetil Jensen 6 Mellanspett 2015-01-09    
729 Stefan Malm 6 Mellanspett 2015-01-08    
730 Lars Jönsson 6 Större turturduva 2020-01-02    
731 Kennet Thor 6 Svartand 2015-01-25    
732 Lotta Bonde 6 Kejsarörn 2007-01-26    
733 Joakim Soneklint 6 Större gulbena 2018-01-07    
734 Michael Norman 6 Fläckdrillsnäppa 2015-01-05    
735 Eric Blomgren 6 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
736 Jan Lundstedt 6 Mellanspett 2015-01-07    
737 Håkan Månsson 6 Större gulbena 2018-01-14    
738 Tomas Kjelsson 6 Större gulbena 2018-01-13    
739 Johan Selander 5 Bruntrast 2012-01-06    
740 Emil Lundahl 5 Ringand 2020-01-02    
741 Hans Bredberg 5 Vitvingad trut 2012-01-07    
742 Kimmo Kangasvieri 5 Mellanspett 2015-01-13    
743 Peter Lehmann 5 Större gulbena 2018-01-11    
744 Conny Dahnson 5 Vitnackad svärta 2020-01-11    
745 Niclas Persson 5 Nunnestenskvätta 2004-01-03    
746 Per Jonas Andersson 5 Bruntrast 2012-01-08    
747 Stefan Persson 5 Brunsångare 2012-01-22    
748 Mats Rosén 5 Vitvingad trut 2012-01-02    
749 Per Hagström 5 Vitryggig hackspett 2018-01-07    
750 Torbjörn Skoog 5 Tretåig hackspett 2013-01-20    
751 Karin Svensson 5 Gulbrynad sparv 2009-01-10    
752 Jesper Norrby 5 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
753 Eric Torsson 5 Tajgablåstjärt 2010-01-23    
754 Charlotte Glosli Levin 5 Bruntrast 2012-01-08    
755 Patrik Axelsson 5 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
756 Berndt Sonelius 5 Vitvingad trut 2017-01-27    
757 Henrik Stjernman 5 Tretåig hackspett 2020-01-11    
758 Fredrik Lindgren 5 Större gulbena 2018-01-14    
759 Marianne Sundqvist 5 Kejsarörn 2019-01-12    
760 Fredrik Litsgård 5 Större gulbena 2018-01-09    
761 Yonas Ericsson 5 Härfågel 2020-01-02    
762 Eva Fredriksson 5 Större turturduva 2019-01-03    
763 Göran Storensten 5 Turkduva 2008-01-04    
764 Kajsa Gustafsson 5 Svartand 2016-01-01    
765 Johan Andresén 5 Större gulbena 2018-01-28    
766 William Velmala 5 Gulbrynad sparv 2009-01-10    
767 Tom Malm 5 Större gulbena 2018-01-13    
768 Johannes Ljungberg 5 Bläsgås 2010-01-24    
769 Marcus Hansander 5 Svarthalsad trast 2009-01-31    
770 Ingemar Larsson 5 Bergtajgasångare 2008-01-20    
771 Andreas Livbom 5 Gulbrynad sparv 2009-01-24    
772 Roland Ekerblom 5 Svarthuvad trut 2013-01-04    
773 Andreas Ryve 5 Lappmes 2005-01-30    
774 Zebastian Nilsson 5 Vattenpiplärka 2016-01-10    
775 Kristoffer Nilsson 5 Vittrut 2020-01-04    
776 Albin Enetjärn 5 Större turturduva 2012-01-28    
777 Lars Sundlöf 5 Större gulbena 2018-01-07    
778 Ralf Norberg 5 Svarthuvad trut 2013-01-05    
779 Anders Grindlund 5 Större gulbena 2018-01-13    
780 Bo Eriksson 5 Rostsparv 2019-01-04    
781 Stellan Amzoll 5 Rostsparv 2019-01-01    
782 Ulf Ståhle 5 Rostsparv 2019-01-09    
783 Mathias Bergström 5 Svartand 2015-01-05    
784 Bertil Karlsson 5 Större gulbena 2018-01-13    
785 Jan Ryding 5 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
786 Göran Bladh 5 Bruntrast 2012-01-08    
787 Klas Rådberg 5 Mellanspett 2015-01-04    
788 André Israelsson 5 Svarthalsad trast 2009-01-26    
789 Ulf Ahlström 5 Rödhalsad snäppa 2017-01-03    
790 Ronny Johansson 5 Mellanspett 2015-01-04    
791 Anders Haglund 5 Större gulbena 2018-01-06    
792 Donát Hullmann 5 Svarthuvad trut 2013-01-05    
793 Lars Björklind 5 Större gulbena 2018-01-14    
794 Elias Ernvik 5 Pilgrimsfalk 2020-01-16    
795 Magnus Renmyr 5 Svarthalsad trast 2009-01-31    
796 Sune Sellstedt 5 Större gulbena 2018-01-26    
797 Hans Höglund 5 Vitvingad trut 2010-01-03    
798 Anita Ericson 5 Rostsparv 2019-01-05    
799 Magnus Enbarr 5 Sibirisk järnsparv 2017-01-03    
800 Kenny Andersson 5 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
801 Ragnar Seldén 5 Rödhalsad snäppa 2017-01-02    
802 Paul Tufvesson 5 Tajgablåstjärt 2010-01-20    
803 Kaj Larsson 5 Större turturduva 2006-01-02    
804 Fredrik Johansson 5 Större gulbena 2018-01-19    
805 Anders Sennmalm 5 Svarthuvad trut 2013-01-05    
806 Leif Thörne 5 Mellanspett 2015-01-05    
807 Christer Herremo 5 Bruntrast 2012-01-09    
808 Leif Godin 5 Svarthuvad trut 2013-01-05    
809 Nils Nilsson 5 Svartand 2015-01-06    
810 Carl-Ivar Hagman 5 Fläckdrillsnäppa 2015-01-21    
811 Tord Uggla 5 Vattenpiplärka 2018-01-07    
812 Helny Olsson 5 Mellanspett 2015-01-25    
813 Lars Svensson 5 Mellanspett 2015-01-04    
814 Mathias Theander 5 Mellanspett 2015-01-08    
815 Tobias Ljungquist 5 Större gulbena 2018-01-07    
816 Urban Toresson 5 Större gulbena 2018-01-07    
817 Nicklas Nordbeck 5 Rostsparv 2019-01-05    
818 Hans Hägnander 5 Mellanspett 2015-01-09    
819 Per Johansson 5 Rödhuvad dykand 2017-01-13    
820 Bosse Nyberg 5 Svarthalsad trast 2009-01-19    
821 Christer Håkansson 5 Gulbrynad sparv 2009-01-06    
822 Ulf Johansson 5 Svarthuvad trut 2013-01-05    
823 Dan Forsberg 5 Större gulbena 2018-01-07    
824 Anders Lennartsson 5 Trädgårdsträdkrypare 2019-01-19    
825 Robin Isaksson 5 Större gulbena 2018-01-13    
826 Rickard Norenstam 5 Tajgablåstjärt 2010-01-08    
827 Dan Bengtsson 5 Alkekung 2007-01-04    
828 Bengt-Åke Larsson 5 Pilgrimsfalk 2019-01-12    
829 Nils Gabrielsson 5 Vigg 2006-01-12    
830 Jens Ramnebro 5 Tajgablåstjärt 2010-01-16    
831 Per Sjöstrand 5 Större gulbena 2018-01-14    
832 Fredrik Bondestam 5 Större gulbena 2018-01-28    
833 Håkan Ydregården 5 Vitryggig hackspett 2018-01-15    
834 Elisabeth Lilja 5 Amerikansk bläsand 2020-01-02    
835 Brita Westrup 5 Kejsarörn 2019-01-23    
836 Ola Andersson 5 Vitvingad trut 2017-01-28    
837 Anita Melinder 5 Svarthalsad trast 2020-01-12    
838 Lennart Elvelin 5 Grönsiska 2020-01-19    
839 Jonas Gustafsson 5 Rödspov 2020-01-07    
840 Håkan Hellgren 5 Grönsiska 2009-01-03    
841 Henrik Nilsson 4 Styltlöpare 1991-01-01    
842 Lars Samuelsson 4 Domherre 2016-01-02    
843 Mikael Johansson 4 Skärsnäppa 2020-01-09    
844 Per Arne Storsveen 4 Större gulbena 2018-01-09    
845 Karl Ekwall 4 Tallbit 2020-01-04    
846 Erik Blomgren 4 Tallbit 2010-01-03    
847 Lars Forsberg 4 Dvärgsparv 2012-01-14    
848 Jerry Wihlstrand 4 Sädgås 2009-01-25    
849 Johan Kohnke 4 Klippduva 2010-01-27    
850 Per Norlin 4 Större skrikörn 2018-01-23    
851 Johan Tengholm 4 Vitvingad trut 2017-01-28    
852 Edvin Hansson 4 Vattenpiplärka 2001-01-21    
853 Rolf Gäfvert 4 Större gulbena 2018-01-13    
854 Kent Carlsson 4 Svarthuvad trut 2013-01-05    
855 Carl-Evert Zachrisson 4 Svartand 2015-01-07    
856 Bo Hallman 4 Större gulbena 2018-01-09    
857 Mats Hjelte 4 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
858 Bengt Allberg 4 Mellanspett 2015-01-31    
859 Rolf Nordin 4 Vattenpiplärka 2015-01-27    
860 Håkan Kjell 4 Kejsarörn 2019-01-31    
861 Stig Lind 4 Gulbrynad sparv 2009-01-06    
862 Ingemar Marklund 4 Mellanspett 2015-01-31    
863 Conny Palm 4 Gulbrynad sparv 2009-01-10    
864 Per Pöder 4 Rostsparv 2019-01-02    
865 Robert Lager 4 Amerikansk bläsand 2020-01-11    
866 Klas Karlsson 4 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
867 Lars-Erik Nygren 4 Bruntrast 2012-01-08    
868 Roger Karlsson 4 Rostsparv 2019-01-11    
869 Magnus Nyström 4 Rostsparv 2019-01-06    
870 Anders Sandström 4 Bruntrast 2012-01-06    
871 Bertil Sjöblom 4 Större gulbena 2018-01-09    
872 Lars Andersson 4 Mellanspett 2015-01-04    
873 Stefan Wastegård 4 Tallbit 2020-01-18    
874 Peter Andersson 4 Bruntrast 2012-01-08    
875 Folke Tjerneld 4 Stäppörn 2002-01-13    
876 Thomas Johansson 4 Kejsarörn 2019-01-20    
877 Otto Bylén-Claesson 4 Vittrut 2015-01-05    
878 Ulf Hansson 4 Kejsarörn 2019-01-06    
879 Bror Wallbom 4 Mellanspett 2015-01-26    
880 Kent Johansson 4 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
881 Magnus Fridolfsson 4 Mellanspett 2015-01-31    
882 Håkan Karlsson 4 Större turturduva 2006-01-01    
883 Björn Malmgren 4 Rostand 2018-01-13    
884 Björn Johansson 4 Vitvingad trut 2012-01-20    
885 Börje Pettersson 4 Rostsparv 2019-01-11    
886 Tom Sandström 4 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
887 Hans Lööf 4 Amerikansk bläsand 2020-01-11    
888 Stig Åberg 4 Större gulbena 2018-01-08    
889 Jan Lundkvist 4 Större turturduva 2006-01-05    
890 Paul Nilsson 4 Bruntrast 2012-01-08    
891 Ove Grönlund 4 Ringand 2010-01-24    
892 Klas Reinholdson 4 Kejsarörn 2005-01-06    
893 Johan Löwhagen 4 Större piplärka 2012-01-15    
894 Berndt Lindberg 4 Bruntrast 2012-01-08    
895 Anders Lind 4 Större gulbena 2018-01-09    
896 Leif Hägg 4 Dvärgsparv 2012-01-06    
897 Anders Borgehed 4 Bruntrast 2012-01-06    
898 Kerstin Karlsson 4 Rostsparv 2019-01-11    
899 Leif Nyström 4 Mellanspett 2015-01-02    
900 Christer Johansson 4 Bruntrast 2012-01-07    
901 Sven-Ingmar Deurell 4 Svarthuvad trut 2013-01-05    
902 Johan Oscarsson 4 Svarthuvad trut 2013-01-04    
903 Per-Göran Utterfors 4 Bruntrast 2012-01-06    
904 Björn Arvidsson 4 Svartand 2015-01-25    
905 Mikael Svensson 4 Ringand 2020-01-11    
906 Håkan Persson 4 Större gulbena 2018-01-13    
907 Göran Cederwall 4 Mellanspett 2015-01-02    
908 Peter Lundberg 4 Rostsparv 2019-01-05    
909 Stig Holmstedt 4 Större gulbena 2018-01-12    
910 Göran Andersson 4 Bändelkorsnäbb 2014-01-06    
911 Leif Dehlin 4 Tajgablåstjärt 2010-01-13    
912 Fredrik Svensson 4 Bruntrast 2012-01-06    
913 Magnus Blom 4 Större gulbena 2018-01-07    
914 Lars Wallström 4 Större gulbena 2018-01-08    
915 Johan Svedholm 4 Rostsparv 2019-01-11    
916 Mikael Gustafsson 4 Större gulbena 2018-01-07    
917 Svante Söderholm 4 Svarthalsad trast 2009-01-29    
918 Pekka Westin 4 Iberisk gransångare 2002-01-01    
919 Magnus Elfwing 4 Mellanspett 2015-01-02    
920 Kalle J Löfberg 4 Större gulbena 2018-01-09    
921 Anders Waldenström 4 Bruntrast 2012-01-07    
922 Ida Hansson 4 Fläckdrillsnäppa 2015-01-03    
923 Anders Svensson 4 Vitvingad trut 2017-01-08    
924 Carl-Olof Levinsson 4 Större gulbena 2018-01-13    
925 Magnus Kasselstrand 4 Bruntrast 2012-01-06    
926 Oscar Ekstrand 4 Vitvingad trut 2012-01-18    
927 Jan Oldebring 4 Större gulbena 2018-01-14    
928 Adrian Djerf 4 Fläckdrillsnäppa 2015-01-04    
929 Bodil Nyström 4 Rostsparv 2019-01-09    
930 Weine Danielsson 4 Större turturduva 2006-01-14    
931 Per Jakobsson 4 Rostsparv 2019-01-03    
932 Bertil Sanner 4 Gulbrynad sparv 2009-01-07    
933 Sven Wijk 4 Dvärgsparv 2012-01-08    
934 Andreas Trogen 4 Vitryggig hackspett 2010-01-31    
935 Mats Andersson 4 Tretåig mås 2017-01-28    
936 Johan Widenberg 4 Rostsparv 2019-01-05    
937 Anders Sundström 4 Bändelkorsnäbb 2012-01-24    
938 Martin Ekenberg 4 Svarthuvad trut 2013-01-05    
939 Klas-Göran Karlsson 4 Större gulbena 2018-01-08    
940 Magnus Svernlöv 4 Ringand 2010-01-07    
941 Eva Klevemark 4 Kejsarörn 2019-01-20    
942 Mats Johannesson 4 Rostsparv 2019-01-10    
943 Thomas Smedberg 4 Slaguggla 2005-01-15    
944 Fredrik Haas 4 Fläckdrillsnäppa 2014-01-04    
945 Torsten Kjell 4 Kornsparv 2019-01-31    
946 Niclas Wahlgren 4 Bruntrast 2011-01-08    
947 Anette Westin 4 Större gulbena 2018-01-10    
948 Hans Jeppsson 4 Tajgablåstjärt 2010-01-24    
949 Sven Birkedal 4 Bruntrast 2012-01-08    
950 Peter Oscarsson 4 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
951 Anders Carlsson 4 Bruntrast 2012-01-07    
952 Per Åberg 4 Mellanspett 2015-01-05    
953 Inger Persson 4 Jaktfalk 2005-01-06    
954 Claes Andersson 4 Större gulbena 2018-01-13    
955 Krister Nordin 4 Svartand 2016-01-03    
956 Bengt Sjösten 4 Tajgablåstjärt 2010-01-23    
957 Leif Lejdelin 4 Mellanspett 2015-01-12    
958 Fredrik Björck 4 Större gulbena 2018-01-07    
959 Britta Wallbom 4 Mellanspett 2015-01-26    
960 Kristian Ståhl 4 Större gulbena 2018-01-09    
961 Thomas Karlsohn 4 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
962 Hans Börjesson 4 Rostsparv 2019-01-11    
963 Håkan Johansson 4 Mellanspett 2015-01-10    
964 Bernt Larsson 4 Större gulbena 2018-01-07    
965 Elisabeth Djerf 4 Svarthalsad trast 2020-01-12    
966 Hans Lomosse 4 Större gulbena 2018-01-07    
967 Rolf Svensson 4 Större gulbena 2018-01-06    
968 Daniel Lindén 4 Mellanspett 2015-01-02    
969 Johan Petersson 4 Svartand 2016-01-03    
970 Gittan Matsson 4 Gulbrynad sparv 2009-01-22    
971 Kaj Svahn 4 Större gulbena 2018-01-06    
972 Joel Hallingfors 4 Rostsparv 2019-01-06    
973 Björn Eriksson 4 Kornsparv 2018-01-28    
974 Torbjörn Dahlgren 4 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
975 Ulf Larsson 4 Gulbrynad sparv 2009-01-10    
976 Sven-Olov Karlsson 4 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
977 Bjarne Karlsson 4 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
978 Bert Petersson 4 Hedpiplärka 2009-01-23    
979 Kerstin Sandberg 3 Brunsångare 2012-01-17    
980 Göte Larsson 3 Havssula 2019-01-21    
981 Lars-Erik Thim 3 Rödhuvad dykand 2017-01-09    
982 Lennart Andersson 3 Kejsarörn 2019-01-21    
983 Claes-Göran Otto 3 Svarthuvad mås 2005-01-06    
984 Anders Hallengren 3 Tajgablåstjärt 2010-01-14    
985 Ingemar Jönsson 3 Tajgablåstjärt 2010-01-15    
986 Tage Carlsson 3 Större gulbena 2018-01-08    
987 Mats-Åke Persson 3 Större gulbena 2018-01-06    
988 Rolf Edvardsson 3 Medelhavstrut 2004-01-05    
989 Per-Arne Fransson 3 Rostsparv 2019-01-03    
990 Joakim Djerf 3 Större gulbena 2018-01-07    
991 Lars-Gunnar Lundquist 3 Svarthuvad trut 2013-01-05    
992 Anders Kornestedt 3 Rostsparv 2019-01-02    
993 Hans Johansson 3 Fläckdrillsnäppa 2015-01-06    
994 Håkan Olsson 3 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
995 Göran Lenz 3 Lappsparv 2015-01-02    
996 Bengt Svednert 3 Mellanspett 2015-01-05    
997 Björn Fors 3 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
998 Staffan Morander 3 Bruntrast 2012-01-06    
999 Gunnar Johansson 3 Ringand 2010-01-30    
1000 Håkan Karlsson 3 Svarthuvad trut 2013-01-04    
1001 Hans Bucht 3 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1002 Thomas Rostedt 3 Svartand 2015-01-01    
1003 Lars-Åke Janzon 3 Svarthalsad trast 2009-01-27    
1004 Torbjörn Johansson 3 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1005 Thomas Larsson 3 Vitvingad trut 2002-01-27    
1006 Magnus Carlenius 3 Vittrut 2005-01-20    
1007 Dorie Börjesson 3 Tajgablåstjärt 2010-01-12    
1008 Thomas Karlström 3 Rostsparv 2019-01-07    
1009 Anders Grönvall 3 Amerikansk bläsand 2020-01-05    
1010 Thomas Bernhardsson 3 Tajgablåstjärt 2010-01-20    
1011 Barbro Hellström 3 Vinterhämpling 2010-01-31    
1012 Hans Schwartz 3 Rödhuvad dykand 2012-01-08    
1013 Magnus Ferdinandsson 3 Medelhavstrut 2004-01-18    
1014 Sören Carlsson 3 Större gulbena 2018-01-13    
1015 Tony Thurén 3 Lappsparv 2016-01-17    
1016 Margareta Kaspersson 3 Fläckdrillsnäppa 2015-01-04    
1017 Göran Widerström 3 Havssula 2012-01-13    
1018 Håkan Carlestam 3 Svarthuvad trut 2013-01-04    
1019 Maj-Britt Bäckman 3 Gulbrynad sparv 2009-01-17    
1020 Bengt Lindberg 3 Dvärgsparv 2012-01-18    
1021 Christer Pettersson 3 Dvärgsparv 2011-01-22    
1022 Lennart Åhlén 3 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1023 Robert Jansson 3 Rostsparv 2019-01-06    
1024 Thomas Karlsson 3 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
1025 Siv Lundstedt 3 Mellanspett 2015-01-07    
1026 Jörgen Kragh 3 Svartnäbbad islom 2019-01-01    
1027 Lovisa Hansson 3 Svartand 2015-01-03    
1028 Berit Pettersson 3 Dvärgsparv 2011-01-22    
1029 Mats Hulthén 3 Kaspisk trut 2013-01-20    
1030 Ferenc Persson 3 Stormfågel 2007-01-13    
1031 Lars Davner 3 Svarthuvad trut 2013-01-04    
1032 Jarl Lorensson 3 Större gulbena 2018-01-06    
1033 Mats Thorin 3 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1034 Jan-Eric Rönnqvist 3 Mellanspett 2015-01-02    
1035 Anders Kronhamn 3 Mellanspett 2015-01-05    
1036 Åke Anderson 3 Mellanspett 2015-01-02    
1037 Mikael Arinder 3 Större gulbena 2018-01-07    
1038 Hans Westerberg 3 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1039 Staffan Åkeby 3 Större gulbena 2018-01-06    
1040 Hans Boberg 3 Fläckdrillsnäppa 2015-01-10    
1041 Leif Dahlgren 3 Större gulbena 2018-01-10    
1042 Ulf Ekerhed 3 Bruntrast 2012-01-06    
1043 Anders Staaf 3 Större gulbena 2018-01-07    
1044 Anders Karlsson 3 Bruntrast 2012-01-08    
1045 Patrik Söderberg 3 Mellanspett 2015-01-05    
1046 Hans Bister 3 Svarthuvad trut 2013-01-04    
1047 Peter Carlsson 3 Svarthalsad trast 2009-01-26    
1048 Magnus Rignell 3 Mellanspett 2015-01-05    
1049 Jonas Nordin 3 Större gulbena 2018-01-13    
1050 Carl-Axel Bauer 3 Fläckdrillsnäppa 2015-01-04    
1051 Erik Wahlgren 3 Större skrikörn 2019-01-13    
1052 Karl-Erik Häger 3 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1053 Tommy Lindell 3 Större gulbena 2018-01-08    
1054 Patric Gullström 3 Svartand 2018-01-30    
1055 Robert Magnusson 3 Svartand 2015-01-18    
1056 Henrik Hultén 3 Tajgablåstjärt 2010-01-23    
1057 Kaj Möller 3 Större gulbena 2018-01-06    
1058 Greg McIvor 3 Större turturduva 2006-01-01    
1059 Ulf Hagström 3 Bruntrast 2012-01-15    
1060 Raoul Wexius 3 Rostsparv 2019-01-09    
1061 Hans Olof Bond 3 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1062 Simon Lindqvist 3 Brunsångare 2012-01-20    
1063 Annika Bergquist 3 Svarthalsad trast 2009-01-26    
1064 Daniel Thell 3 Tajgablåstjärt 2010-01-19    
1065 Olle Wahlentin 3 Tajgablåstjärt 2010-01-11    
1066 Anders Svensson 3 Större piplärka 2012-01-06    
1067 Anders Jansson 3 Större gulbena 2018-01-07    
1068 Hans Ekstrand 3 Vitryggig hackspett 2018-01-13    
1069 Anna Johansson 3 Ringand 2010-01-02    
1070 Jon Håkansson 3 Ringand 2010-01-09    
1071 Anders Olovsson 3 Vitvingad trut 2012-01-14    
1072 Thomas Lindblad 3 Tajgablåstjärt 2010-01-15    
1073 Gustav Ivarsson 3 Vattenpiplärka 2018-01-06    
1074 Ingrid Hjärne 3 Större skrikörn 2004-01-11    
1075 Olle Pettersson 3 Vittrut 2019-01-13    
1076 Erik Mølgaard 3 Svarthalsad trast 2009-01-31    
1077 Ingvar Skoog 3 Svarthalsad trast 2010-01-06    
1078 Gunnar Johansson 3 Vitvingad trut 2017-01-28    
1079 Jonas Ellerström 3 Kalanderlärka 2001-01-02    
1080 Hans Flyman 3 Nunnestenskvätta 2004-01-10    
1081 Jan Eriksson 3 Hökuggla 2006-01-15    
1082 Staffan Hagerborg 3 Mongolpiplärka 2008-01-15    
1083 Lotta Berg 3 Smålom 2017-01-15    
1084 Jan Westerlund 3 Järpe 2019-01-02    
1085 Bernt Axelsson 3 Vitvingad trut 2010-01-06    
1086 Stellan Andersson 3 Större gulbena 2018-01-21    
1087 Jörgen Holst 3 Berglärka 2015-01-27    
1088 Lasse Willén 3 Vitögd dykand 2014-01-04    
1089 Magnus Liljefors 3 Rödhalsad snäppa 2017-01-04    
1090 Joakim Ehrs 3 Kejsarörn 2005-01-06    
1091 Peder Weibull 3 Större gulbena 2018-01-12    
1092 Nils Valdemarsson 3 Bruntrast 2012-01-06    
1093 Carl Liljegren 3 Svarthalsad trast 2002-01-10    
1094 Thomas Lindblad 3 Större gulbena 2018-01-13    
1095 Krister Carlsson 3 Mellanspett 2015-01-05    
1096 Stefan Clason 3 Vitvingad trut 2010-01-10    
1097 Peter Norell 3 Bruntrast 2012-01-08    
1098 Joachim Ekström 3 Vitvingad trut 2017-01-28    
1099 Martin Stjernman 3 Rödhalsad snäppa 2017-01-03    
1100 Andreas Gustafsson 3 Svarthuvad trut 2013-01-04    
1101 Jesper Danielson 3 Svarthalsad trast 2009-01-26    
1102 Nils-Åke Andersson 3 Vattenpiplärka 2001-01-24    
1103 Mats Westberg 3 Kejsarörn 2007-01-26    
1104 Ann-Britt Norell 3 Bruntrast 2012-01-08    
1105 Björn Johansson 3 Större gulbena 2018-01-08    
1106 Filip Ajne 3 Mellanspett 2015-01-04    
1107 Petter Haldén 3 Svarthalsad trast 2009-01-26    
1108 Mattis Arveström 3 Större gulbena 2018-01-06    
1109 Mats Axelson 3 Rödhalsad snäppa 2017-01-01    
1110 Margareta Otto 3 Svarthuvad mås 2005-01-06    
1111 Wilgot Fritzon 3 Tretåig mås 2017-01-30    
1112 Leif Thorbjörnsson 3 Vittrut 2017-01-17    
1113 Björn Karlsson 3 Större gulbena 2018-01-09    
1114 Andreas Brehammar 3 Rostsparv 2019-01-06    
1115 Carl-Johan Pettersson 3 Svarthalsad trast 2009-01-31    
1116 Mattias Ekstedt 3 Vittrut 2010-01-06    
1117 Per Spångfors 3 Tallbit 2020-01-11    
1118 Stig Sturesson 3 Vitnackad svärta 2020-01-19    
1119 Johannes Grönlund 3 Vitryggig hackspett 2018-01-13    
1120 Johan Frössling 3 Amerikansk bläsand 2020-01-02    
1121 Gunilla Malm 3 Rostsparv 2019-01-04    
1122 Andreas Fagerström 2 Knölsvan 2015-01-14    
1123 Daniel Sevelin 2 Större gulbena 2018-01-20    
1124 Britt Fransson 2 Kejsarörn 2019-01-15    
1125 Liselotte Andersson 2 Större skrikörn 2019-01-10    
1126 Mattias Öberg 2 Rostsparv 2019-01-10    
1127 Bo Henriksson 2 Gravand 2020-01-02    
1128 Dan Persson 2 Amerikansk bläsand 2020-01-03    
1129 Ulf Sperens 2 Svartnäbbad islom 2019-01-01    
1130 Erik Kuttainen 2 Rostsparv 2019-01-01    
1131 Ulf Sjögren 2 Ringand 2010-01-01    
1132 Isac Enetjärn 2 Större turturduva 2012-01-27    
1133 Robert Paepke 2 Större turturduva 2006-01-03    
1134 Christer Petersson 2 Vattenpiplärka 2006-01-15    
1135 Benny Larsson 2 Svarthalsad trast 2009-01-26    
1136 Thomas Harry 2 Gulbrynad sparv 2009-01-11    
1137 Johan Wiktorsson 2 Rostsparv 2019-01-05    
1138 Stefan Magnusson 2 Kaspisk trut 2003-01-11    
1139 Richard Koblanck 2 Svarthalsad trast 2015-01-08    
1140 Marianne Holmberg 2 Större gulbena 2018-01-07    
1141 Olof Jansson 2 Svarthalsad trast 2010-01-04    
1142 Peter Nilsson 2 Dammsnäppa 2006-01-29    
1143 Hans-Erik Persson 2 Mellanspett 2015-01-03    
1144 Hans Svensson 2 Gulbrynad sparv 2009-01-29    
1145 Jeff Price 2 Mellanspett 2015-01-05    
1146 Börje Andersson 2 Bruntrast 2012-01-09    
1147 Olof Sjöberg 2 Fläckdrillsnäppa 2015-01-04    
1148 Stefan Persson 2 Vitvingad trut 2010-01-03    
1149 Roger Börjesson 2 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1150 Matti Eriksson 2 Svarthalsad trast 2009-01-28    
1151 Mikael Nelin 2 Tajgablåstjärt 2010-01-15    
1152 Sture Hermansson 2 Rödhalsad snäppa 2017-01-02    
1153 Oskar Lindberg 2 Bruntrast 2012-01-08    
1154 Berth Sanfridsson 2 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1155 Torbjörn Gustafson 2 Vitögd dykand 2010-01-31    
1156 Mats Weiland 2 Gulbrynad sparv 2009-01-03    
1157 Görgen Hildingsson 2 Bruntrast 2012-01-08    
1158 Johan Myhrer 2 Vitvingad trut 2012-01-29    
1159 Sven Marling 2 Klykstjärtad stormsvala 2005-01-09    
1160 Jan Blomqvist 2 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1161 Erik Hirschfeld 2 Tajgablåstjärt 2010-01-17    
1162 Lars Rydgren 2 Bruntrast 2012-01-08    
1163 Sebbe Nilsson 2 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1164 Olof Ramel 2 Mellanspett 2015-01-04    
1165 Göran Lindh 2 Bruntrast 2012-01-07    
1166 Fredrik Lennartsson 2 Bruntrast 2012-01-06    
1167 Patrik Engberg 2 Rostsparv 2019-01-05    
1168 Ulf Jönsson 2 Rostsparv 2019-01-05    
1169 Barbara Leibiger 2 Större gulbena 2018-01-06    
1170 Anders Öberg 2 Svarthalsad trast 2020-01-12    
1171 Hans Abrahamsson 2 Tjäder 2017-01-22    
1172 Jon Sjöberg 2 Vattenpiplärka 2014-01-26    
1173 Ulf Persson 2 Brednäbbad simsnäppa 2014-01-04    
1174 Katarina Stenman 2 Kornsparv 2019-01-19    
1175 Michael Thim 2 Natthäger 2007-01-20    
1176 Jan Unoson 2 Mellanspett 2015-01-05    
1177 Birgit Svensson 2 Mellanspett 2015-01-05    
1178 August Thomasson 2 Vitvingad trut 2012-01-15    
1179 Joakim Cederlund 2 Ringand 2020-01-06    
1180 Martin Frielingsdorf 2 Svarthalsad trast 2009-01-28    
1181 Anders Lindberg 2 Svarthalsad trast 2009-01-22    
1182 Ronny Johansson 2 Tajgablåstjärt 2010-01-12    
1183 Peter Rönnberg 2 Natthäger 2007-01-22    
1184 Gunnar Högberg 2 Svarthalsad trast 2009-01-26    
1185 Kjell Bergström 2 Sparvuggla 2020-01-14    
1186 Börje Ahlström 2 Tretåig hackspett 2009-01-25    
1187 Jan Peterson 2 Kejsarörn 2005-01-05    
1188 Mattias Bardå 2 Vattenpiplärka 2016-01-02    
1189 Karin Björklund 2 Större turturduva 2020-01-02    
1190 Fredrik Widman 2 Fjälluggla 2008-01-01    
1191 Jan Larsson 2 Vattenpiplärka 2009-01-04    
1192 Marianne Axelsson Klasson 2 Större gulbena 2018-01-09    
1193 Stefan Holmberg 2 Steglits 2006-01-16    
1194 Bengt Salomonsson 2 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1195 Håkan Ellehammer 2 Svarthuvad trut 2013-01-13    
1196 Gabriel Ekman 2 Större gulbena 2018-01-20    
1197 Thomas Tiger 2 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1198 Lars Nilsson 2 Större gulbena 2018-01-26    
1199 Tony Fridolfsson 2 Hedpiplärka 2009-01-09    
1200 Hans Rudhe 2 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1201 Axel Bigelius 2 Vitvingad trut 2002-01-13    
1202 Dan-Axel Hallbäck 2 Gulbrynad sparv 2009-01-14    
1203 Roy Ottosson 2 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
1204 Hans Johansson 2 Dvärgsparv 2004-01-18    
1205 Joachim Strengbom 2 Svarthalsad trast 2009-01-31    
1206 Lars Lindskog 2 Kejsarörn 2005-01-06    
1207 Rune Berglinn 2 Svarthalsad trast 2009-01-28    
1208 Ante Strand 2 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1209 Fredrik Johnsson 2 Bruntrast 2012-01-06    
1210 Anders Delin 2 Mellanspett 2015-01-18    
1211 Roland Sjöberg 2 Bruntrast 2012-01-07    
1212 Per Lindström 2 Mellanspett 2015-01-09    
1213 Mikael Karlsson 2 Tajgablåstjärt 2010-01-22    
1214 Christian Halleröd 2 Mellanspett 2015-01-03    
1215 Seppo Haavisto 2 Fläckdrillsnäppa 2015-01-03    
1216 Jonas Starck 2 Bruntrast 2012-01-06    
1217 Anders Eriksson 2 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
1218 Anders Johansson 2 Svarthuvad trut 2013-01-15    
1219 George Gustafsson 2 Bruntrast 2012-01-08    
1220 Henry Hirsimäki 2 Större gulbena 2018-01-06    
1221 Hans Marken 2 Mellanspett 2015-01-02    
1222 Ulf Hanje 2 Rostsparv 2019-01-11    
1223 Stefan Malm 2 Bruntrast 2012-01-06    
1224 David Erterius 2 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
1225 Göran Engberg 2 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1226 Berne Martinsson 2 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1227 Mikael Nord 2 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1228 Carl-Ivan Carlsson 2 Medelhavstrut 2000-01-01    
1229 Per-Anders Bertilsson 2 Bruntrast 2012-01-06    
1230 Mats Alderus 2 Rostsparv 2019-01-03    
1231 Patric Österblad 2 Bruntrast 2012-01-06    
1232 Ulf Stengård 2 Bruntrast 2012-01-09    
1233 Bernt Bergström 2 Svarthuvad trut 2013-01-04    
1234 Håkan Thorstensson 2 Gulbrynad sparv 2009-01-06    
1235 Göran Brehmer 2 Svarthalsad trast 2010-01-01    
1236 Erik Törnvall 2 Gulbrynad sparv 2009-01-21    
1237 Ulf Karlsson 2 Svarthuvad trut 2013-01-04    
1238 Mikael Rosén 2 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1239 Kristian Linde 2 Större gulbena 2018-01-14    
1240 Petter Simonsson 2 Gulbrynad sparv 2009-01-03    
1241 Klaes Arrhenius 2 Rödhalsad snäppa 2017-01-04    
1242 Anders Paulsrud 2 Gulbrynad sparv 2009-01-06    
1243 Jens Morin 2 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1244 Thorild Jonsson 2 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1245 Peter Backman 2 Större gulbena 2018-01-07    
1246 Hans Elleby 2 Svarthalsad trast 2009-01-27    
1247 Robert Bünsow 2 Kungsörn 2012-01-10    
1248 Martin Larsson 2 Ringand 2010-01-02    
1249 Jens Hjerling-Leffler 2 Bändelkorsnäbb 2012-01-01    
1250 Jan Sandberg 2 Större gulbena 2018-01-06    
1251 Helena Corell 2 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1252 Hilkka Alexandersson 2 Större gulbena 2018-01-09    
1253 Jussi Tranesjö 2 Större gulbena 2018-01-07    
1254 Håkan Larsson 2 Sädgås 2017-01-02    
1255 Nils-Eric Alexandersson 2 Större gulbena 2018-01-09    
1256 Richard Stensman 2 Svarthalsad trast 2009-01-26    
1257 Magnus Lundberg 2 Vittrut 2010-01-02    
1258 Anne-Marie Barregren 2 Ringand 2010-01-02    
1259 Peter Franzén 2 Rostsparv 2019-01-04    
1260 Johan Fallenius 2 Svarthalsad trast 2009-01-27    
1261 Peter Brunberg 2 Lappuggla 2012-01-22    
1262 Per Törnquist 2 Större gulbena 2018-01-07    
1263 Torbjörn Janson 2 Större turturduva 2006-01-07    
1264 Johan Olsson 2 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1265 Anders Wånge Kjellsson 2 Mellanspett 2015-01-18    
1266 Henrik Stensnäs 2 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1267 Tobias Hammarberg 2 Dvärgsparv 2012-01-06    
1268 Ulf Broander 2 Svarthalsad trast 2009-01-27    
1269 Roger Mellroth 2 Svarthalsad trast 2009-01-30    
1270 Stefan Eriksson 2 Sibirisk järnsparv 2017-01-21    
1271 Per Aspegren 2 Svarthalsad trast 2009-01-31    
1272 Anette Berglinn 2 Svarthalsad trast 2009-01-28    
1273 Jonas Ekström 2 Kejsarörn 2019-01-26    
1274 Kenneth Sjögren 2 Svarthalsad trast 2009-01-26    
1275 Dale Ricketts 2 Blåhake 2001-01-22    
1276 Lars Haneskog 2 Vittrut 2005-01-21    
1277 Ulf Sterler 2 Vitvingad trut 2010-01-09    
1278 Karl-Gunnar Rehn 2 Lunnefågel 2015-01-12    
1279 Anders Forsberg 2 Svarthalsad trast 2009-01-27    
1280 Geir O Pedersen 2 Nötkråka 2016-01-04    
1281 Gunnar Hedlén 2 Vittrut 2019-01-13    
1282 Christina Öjhage 2 Svarthalsad trast 2015-01-09    
1283 Christer Eriksson 2 Gråspett 2018-01-27    
1284 Göran Arn 2 Svarthalsad trast 2010-01-06    
1285 Tomas Berlin 2 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
1286 Andreas Blom 2 Svarthuvad mås 2002-01-12    
1287 Christian Ljunggren 2 Större gulbena 2018-01-06    
1288 Per Stattin 2 Sibirisk järnsparv 2017-01-02    
1289 Lars Rigbäck 2 Bruntrast 2012-01-06    
1290 Håkan Nicander 2 Svarthuvad trut 2013-01-04    
1291 Tommy Ubbesen 2 Vitryggig hackspett 2016-01-22    
1292 Niklas Aronsson 2 Bruntrast 2012-01-08    
1293 Mikael Molin 2 Svartand 2015-01-10    
1294 Olle Hydén 2 Svarthalsad trast 2009-01-31    
1295 Peter Jacobsson 2 Kejsarörn 1990-01-01    
1296 Åke Johansson 2 Svarthuvad trut 2013-01-04    
1297 Erik Koppe 2 Svarthalsad trast 2009-01-26    
1298 Stefan Oscar Oscarsson 2 Fläckdrillsnäppa 2015-01-05    
1299 Martin Tjernberg 2 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1300 Magnus Corell 2 Svarthuvad trut 2013-01-04    
1301 Christer Brostam 2 Rostsparv 2019-01-07    
1302 Gustav Tallroth 2 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
1303 Björn Wester 2 Större gulbena 2018-01-09    
1304 Henrik Lind 2 Större gulbena 2018-01-21    
1305 Bengt Larsson 2 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1306 Helena Lager 2 Större gulbena 2018-01-13    
1307 Patrick Fritzson 2 Dvärgsparv 2012-01-16    
1308 Lennart Hellström 2 Större turturduva 2012-01-26    
1309 Jesper Blåder 2 Svarthuvad trut 2013-01-04    
1310 Kjell Carlsson 2 Större gulbena 2018-01-21    
1311 Kenth Kärsrud 2 Svarthalsad trast 2009-01-27    
1312 Bo Jerkeman 2 Svarthalsad trast 2009-01-27    
1313 Lennart Fast 2 Svartand 2016-01-02    
1314 Göran Lundqvist 1 Svarthalsad trast 2002-01-02    
1315 Calle Ryberg 1 Tofslärka 2002-01-13    
1316 Thomas Gunnarsson 1 Bruntrast 2012-01-08    
1317 Per Undeland 1 Vattenpiplärka 2004-01-05    
1318 Bengt Eriksson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-07    
1319 Kjell Söderberg 1 Hökuggla 2006-01-08    
1320 Håkan Alm 1 Nunnestenskvätta 2004-01-13    
1321 Anders Hellgren 1 Större gulbena 2018-01-11    
1322 Johan Elfström 1 Större gulbena 2018-01-13    
1323 Lennart Rundqvist 1 Lappuggla 2019-01-21    
1324 Johan Jensen 1 Svartand 2015-01-02    
1325 Pelle Odebrant 1 Svarthalsad trast 2010-01-05    
1326 Mats Lundberg 1 Jorduggla 2010-01-15    
1327 Margit Samuelsson 1 Dvärgsparv 2004-01-18    
1328 Stefan Svanberg 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1329 Jan-Olov Hedblad 1 Gulbrynad sparv 2009-01-10    
1330 Stefan Johansson 1 Slaguggla 2012-01-06    
1331 Bertil Breife 1 Svarthalsad trast 2001-01-09    
1332 Max Allan Niklasson 1 Knölsvan 2012-01-01    
1333 Mats Andersson 1 Rostsparv 2019-01-03    
1334 Erik Sundling 1 Vitryggig hackspett 2016-01-31    
1335 Sven V Johansson 1 Vitvingad trut 2017-01-24    
1336 Berith Larsson 1 Kejsarörn 2005-01-06    
1337 Arne Nordström 1 Tallsparv 2001-01-09    
1338 Björn Lilja 1 Vitvingad trut 2012-01-14    
1339 Anton Nytén 1 Vitvingad trut 2002-01-17    
1340 Rolf Andersson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-18    
1341 Bertil Johansson 1 Gråspett 2002-01-05    
1342 Ola Österström 1 Svarthalsad trast 2001-01-07    
1343 Roger Book 1 Trädgårdsträdkrypare 2006-01-07    
1344 Joakim Wallström 1 Rostsparv 2019-01-03    
1345 Thomas Kellerth 1 Vitvingad trut 2017-01-28    
1346 Mattias Rundberg 1 Svarthalsad trast 2001-01-07    
1347 Karl Johan Eriksson 1 Svartand 2016-01-02    
1348 Conny Trogen 1 Gulbrynad sparv 2009-01-10    
1349 Claes Engelbrecht 1 Svarthalsad trast 2002-01-05    
1350 Håkan Sandin 1 Skäggmes 2006-01-29    
1351 Stefan Avenfors 1 Större turturduva 2006-01-04    
1352 Krister Aronsson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-25    
1353 Lars Ekström 1 Vittrut 2015-01-14    
1354 Jan Tallnäs 1 Brunand 2014-01-23    
1355 Jan-Erik Wickström 1 Korttålärka 2001-01-02    
1356 Nils-Erik Björkbacka 1 Gulbrynad sparv 2009-01-18    
1357 Andreas Joakimson 1 Vitryggig hackspett 2018-01-02    
1358 Jan Hillgård 1 Kejsarörn 2005-01-06    
1359 Christian Persson 1 Större turturduva 2006-01-06    
1360 Lars-Magnus Jansson 1 Vattenpiplärka 2008-01-29    
1361 Håkan Ramsén 1 Vattenpiplärka 2013-01-19    
1362 Mats Ranebo 1 Domherre 1975-01-25    
1363 Fredrik Askhem 1 Tallbit 2020-01-02    
1364 Jörgen Larsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-16    
1365 Ingemar Öjhage 1 Vitvingad trut 2009-01-04    
1366 Aron Edman 1 Järpe 2012-01-21    
1367 Andreas Brutemark 1 Vitögd dykand 2010-01-16    
1368 Bertil Larsson 1 Tretåig hackspett 2013-01-17    
1369 Anders Friberg 1 Tajgablåstjärt 2010-01-24    
1370 Adam Lindroth 1 Större gulbena 2018-01-14    
1371 Lennart Hermansson 1 Rostsparv 2019-01-04    
1372 Anders Heder 1 Större gulbena 2018-01-27    
1373 Per Thulin 1 Snösparv 1990-01-01    
1374 Joakim Hansson 1 Vittrut 2006-01-15    
1375 Jörgen Olsson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-17    
1376 Bosse Gustafsson 1 Tuvsnäppa 2003-01-09    
1377 Lars Öhlén 1 Gulbrynad sparv 2009-01-23    
1378 Jonas Svensson 1 Strömstare 2010-01-18    
1379 Roger Karlsson 1 Hökuggla 2003-01-03    
1380 Björn Elmlund 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
1381 Jonas Knape 1 Svarthalsad trast 2009-01-31    
1382 Håkan Rollsjö 1 Vinterhämpling 2012-01-09    
1383 Bengt Karlsson 1 Vitnäbbad islom 2013-01-03    
1384 Ola Svensson 1 Nilgås 2006-01-14    
1385 Roland Berndtsson 1 Kejsarörn 2005-01-06    
1386 Kristoffer Mollberg 1 Havssula 2005-01-08    
1387 Åsa Björnholm 1 Alförrädare 2015-01-25    
1388 Ingvor Kasselstrand 1 Större turturduva 2006-01-28    
1389 Per Moqvist 1 Gulbrynad sparv 2009-01-10    
1390 Dag Aurell 1 Bergtajgasångare 2008-01-18    
1391 Ulf Hultinger 1 Dvärgsparv 2012-01-04    
1392 Adam Bergner 1 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
1393 Krister Wahlström 1 Bruntrast 2012-01-08    
1394 Anette Magnusson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-16    
1395 Kevin Ward 1 Kungsörn 2009-01-03    
1396 Jacob Rudhe 1 Vittrut 2010-01-02    
1397 Mats Alinder 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1398 Johan Wallin 1 Gulbrynad sparv 2009-01-03    
1399 Stig Jacobsson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-08    
1400 Göran Andersson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1401 Stig-Uno Svensson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-08    
1402 Ulf Gotthardsson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1403 Magnus Aurivillius 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1404 Claus Stubbergaard 1 Korttålärka 2001-01-13    
1405 Johan Gelting 1 Tornuggla 1999-01-03    
1406 Jan Gustafsson 1 Tallsparv 2001-01-05    
1407 Stefan Morell 1 Rostsparv 2019-01-03    
1408 Mats Wallin 1 Svarthalsad trast 2001-01-06    
1409 Bertil Schelander 1 Svarthalsad trast 2002-01-02    
1410 Åsa-Lena Simonsson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-06    
1411 Kerstin Svalin 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
1412 Anders Nyberg 1 Gulbrynad sparv 2009-01-03    
1413 Magnus Wisth 1 Gulbrynad sparv 2009-01-10    
1414 Fredrik Hermansson 1 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1415 Morgan Svensson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-18    
1416 Roland Jarvad 1 Gulbrynad sparv 2009-01-03    
1417 Hans Ivarsson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1418 Christopher Thornliden 1 Slaguggla 2012-01-01    
1419 Anders Jacobsson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-11    
1420 Anders Östin 1 Kejsarörn 2005-01-08    
1421 Håkan Markstedt 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1422 Arne Ulander 1 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
1423 Jan Janthe 1 Gulbrynad sparv 2009-01-14    
1424 Ola Sundberg 1 Korttålärka 2004-01-02    
1425 Bengt Petersén 1 Nunnestenskvätta 2004-01-02    
1426 Peter Gråd 1 Gulbrynad sparv 2009-01-11    
1427 Mikael Nilsson 1 Större gulbena 2018-01-06    
1428 Per-Olof Aschmann 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
1429 Hasse Österman 1 Dvärgsparv 2004-01-25    
1430 Claes Lööv 1 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
1431 Björn Kylefors 1 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
1432 Olof Hjelm 1 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
1433 Ulf Aronsson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1434 Göran Cederholm 1 Större turturduva 2006-01-05    
1435 Lena Wikström 1 Bruntrast 2012-01-08    
1436 Ola Sandberg 1 Gulbrynad sparv 2009-01-10    
1437 Henrik Gustafsson 1 Jaktfalk 2003-01-12    
1438 Johan Svensson 1 Svartand 2015-01-17    
1439 Barbro Axelsson 1 Toppskarv 2005-01-09    
1440 Bengt Pettersson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-14    
1441 Bo Hansson 1 Större turturduva 2006-01-06    
1442 Carl-Fredrik Ekström 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1443 Urban Rundström 1 Bruntrast 2012-01-08    
1444 Niklas Ekstrand 1 Gulbrynad sparv 2009-01-03    
1445 Mikael Wikström 1 Gulbrynad sparv 2009-01-16    
1446 Petra Sandberg 1 Klykstjärtad stormsvala 2007-01-14    
1447 Thomas Johansson 1 Bruntrast 2012-01-07    
1448 Marcus Fransson 1 Grönfink 2004-01-25    
1449 Anders Elf 1 Kaspisk trut 1999-01-02    
1450 Sven-Åke Persson 1 Spetsbergsgrissla 2003-01-17    
1451 Per Österman 1 Dvärgsparv 2004-01-25    
1452 Per Thebo 1 Stormfågel 2005-01-09    
1453 Håkan Nilsson 1 Svarthakad buskskvätta 2001-01-21    
1454 Anton Rydstedt 1 Lavskrika 2014-01-03    
1455 Ronny Johansson 1 Större turturduva 2019-01-05    
1456 Anders Magnusson 1 Lappuggla 2012-01-21    
1457 Karin Callmer 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1458 Steffen Nielsen 1 Berglärka 2016-01-13    
1459 Bernt Carlsson 1 Vitryggig hackspett 2016-01-19    
1460 Mats Karström 1 Gulbrynad sparv 2009-01-15    
1461 Philip Österblad 1 Bruntrast 2012-01-06    
1462 Jan Zäll 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1463 Anders Strömvall 1 Gulbrynad sparv 2009-01-15    
1464 Leif Ekblom 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1465 Joakim Andersen 1 Snösparv 2014-01-06    
1466 Victor Tjernberg 1 Svartnäbbad islom 2006-01-06    
1467 Michael Gustafsson 1 Kaja 2020-01-04    
1468 Joakim Norberg 1 Vinterhämpling 2015-01-18    
1469 Maria Odqvist 1 Praktejder 2019-01-20    
1470 Jonas Melin 1 Rostsparv 2019-01-04    
1471 Georg Larsson 1 Mellanspett 2015-01-01    
1472 Niclas Eriksson 1 Mindre korsnäbb 2012-01-06    
1473 Pär Lydmark 1 Svarthuvad trut 2013-01-05    
1474 Michael Bergman 1 Gulbrynad sparv 2009-01-09    
1475 Rolf Simonsson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-06    
1476 Patrik Åberg 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1477 Lars A Samuelson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-13    
1478 Timo Niiranen 1 Rostsparv 2019-01-03    
1479 Roger Ahlman 1 Svarthalsad trast 2001-01-07    
1480 Lars-Olof Sandberg 1 Större turturduva 2009-01-29    
1481 Björn Bengtsson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
1482 Jan Wilhelmsson 1 Kejsarörn 2005-01-06    
1483 Hans Hedin 1 Större skrikörn 2002-01-10    
1484 Anki Gustafsson 1 Tallsparv 2001-01-05    
1485 Harry Bergman 1 Ismås 2005-01-03    
1486 Claes Nordell 1 Fläckdrillsnäppa 2015-01-06    
1487 Leif Ingvarson 1 Gulbrynad sparv 2009-01-08    
1488 Christer Persson 1 Svarthalsad trast 2020-01-12    
1489 Anders Lindström 1 Mongolpiplärka 2008-01-13    
1490 Stefan Delin 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1491 Stig Giaever 1 Björktrast 1977-01-01    
1492 Mikael Nilsson 1 Större gulbena 2018-01-07    
1493 Lotta Kullman 1 Mellanspett 2015-01-02    
1494 Gunnar Åhlén 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
1495 Kenth Andersson 1 Dvärgsparv 2004-01-25    
1496 Rikard Henricsson 1 Mellanspett 2015-01-02    
1497 Sten Westerberg 1 Hökuggla 2013-01-27    
1498 Andreas Jilkén 1 Mellanspett 2015-01-18    
1499 Bengt-Eric Sjölinder 1 Gulbrynad sparv 2009-01-05    
1500 Stephan Sundström 1 Bruntrast 2012-01-07    
1501 Marcus Teveborg 1 Större hackspett 2011-01-01    
1502 Björn Wallentinus 1 Tretåig hackspett 2013-01-19    
1503 Kim Alpgård 1 Gulsparv 2012-01-03    
1504 Mats Stolfer 1 Större gulbena 2018-01-06    
1505 Bengt Svensson 1 Slaguggla 2012-01-06    
1506 Göran Jansson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-15    
1507 Roland Lindberg 1 Större turturduva 2006-01-27    
1508 Jacob Angsten 1 Lappsparv 2010-01-24    
1509 Ebba Berglund 1 Gulbrynad sparv 2009-01-17    
1510 Andreas Degerman 1 Strömstare 2018-01-12    
1511 Filip Viveland 1 Bergfink 2020-01-03    
1512 Fredrik Anmark 1 Svarthalsad trast 2020-01-09    
1513 Anders Fondelius 1 Havsörn 2019-01-03    
1514 Oscar Nordahl 1 Lappuggla 2019-01-13    
1515 Anna Wiik 1 Tjäder 2019-01-20    
1516 Gunnar Kvarnlöf 1 Vitryggig hackspett 2020-01-18    
1517 Pontus Wennesjö 1 Större gulbena 2018-01-19    
1518 Anders Ekdahl 1 Toppskarv 2019-01-19    
1519 Emil Gildebrand 1 Praktejder 2019-01-07    
1520 Gabriel Säll 1 Svarthalsad trast 2020-01-11    
1521 David Apelqvist 1 Rostsparv 2019-01-02    
1522 Per-Olof Nilsson 1 Kungsfiskare 2016-01-06    
1523 Anders Collin 1 Rödhuvad dykand 2020-01-05    
1524 Anita Gustafsson 1 Större hackspett 2017-01-03    
1525 Anton Söderberg 1 Större gulbena 2018-01-07    
1526 Annika Andersson 1 Större gulbena 2016-01-11    
1527 Mikael Calner 1 Amerikansk bläsand 2020-01-08