Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2007-07-12

Mindre albatross - en art eller två?

2007-07-12 Webbredaktionen NU MED DEN SVENSKA FÅGELN PÅ VIDEO!!! NU DESSUTOM MED INFO FRÅN UK & USA

Mitt när det var som hetast under albatrossdraget i söndags kom ett larm som uppmanade kryssarna att ta det lugnt eftersom mindre albatross ändå snart kommer att räknas som två arter och att de som ungfåglar inte går att skilja i fält. Sedan dess har nog både de lyckliga som fick se trossen och många andra skådare också, undrat som som gäller egentligen.

Ingen i webbredaktionen besitter någon expertkunskap om albatrosser, men vi har försökt forska lite i frågan.

Det korta svaret är att mindre albatross på Sverigelistan idag räknas som en art (Thallasarche chlororhynchos), med två underarter - chlororhynchos i Atlanten och carteri i Indiska Oceanen. (Underarten carteri går bl.a. i Clements under namnet bassi, men namnet carteri har företräde). Inte heller Clements har splittat arten, så det är grönt att kryssa den även på världslistan

Sverige brukar ju följa de rekommendationer som tas av AERC-TAC (de europeiska raritetskommittéernas rådgivande taxonomiska kommitté). I dagsläget har dock AERC-TAC ännu inte behandlat frågan.


Take off!
Foto: Jonas Rosquist

Vi har ingen information om huruvida AERC-TAC planerar att ta upp frågan inom den närmaste framtiden, men däremot har ACAP:s (Agreement of the Conservation of Albatrosses and Petrels) Taxonomy Working Group publicerat en rykande färsk rapport (juni 2007) som bland annat tar upp just den här frågan. Redan 1998 splittade Robetson & Nunn arten på grundval av bland annat fylogenetiska data (Nunn et. al 1996). Denna splitt har därefter accepterats av ett flertal autoriteter (t ex Shirihai 2002, Brooke 2004 och Onley & Scotfield 2007), men inte av andra (t ex Penhallurick & Wink 2004).

Rapporten går igenom och sammanfattar en rad publikationer (Brooke et. al. 1980, Merchant & Higgins 1990, Nunn et. al. 1996, Nunn & Stanley 1998, Robertson & Nunn 1998, Bourne 2002, Penhallurick & Wink 2004, Rheindt & Austin 2005). Kommitténs rekommendation är att chlororhynchos och carteri bör behandlas som två arter Atlantic Yellow-nosed Albatross (T. chlororhynchos) och Indian Yellow-nosed Albatross (T. carteri).

Detta baserar de på att det finns skillnader i fjäderdräkt och struktur som gör att de två arterna kan skiljas i fält, åtminstone som adulta och att de i alla åldrar kan skiljas i handen baserat på skillnader i näbbstrukturen. De säger dock även att mer forskning behövs och att det i framtiden kan bli aktuellt att ta upp frågan igen. Bland annat behövs studier på om det förekommer hybridisering i det område där "arterna" möts.


Hans lyckades få den mindre på film!
Videostill: Hans Larsson

UPPDATERING 070713
Från England har det nu kommit uppgifter om att det den 3-4 juli ska ha setts en hungrig mindre albatross i inlandet(!!) och fågel fotograferades dessutom på spegelblankt vatten av en fiskare. Enligt uppgift med ett 50 mm-objektiv!!! Snudd på klappkryss! Alla är dock inte övertygade om att uppgifterna är pålitliga,

© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!