Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2005-05-02

Foto: Rolf Holm 2005-04-30Mindre bergand i Stoby våtmark, Skåne

av Lars Hansson

"Åtminstone en av årets bestämningsmässiga största utfordringer", skrev Klaus Malling Olsen på brevduvan efter att ha sett bilder på fågeln ifråga.

Slutet av april verkar börja bli en bra tidpunkt för att upptäcka möjliga mindre bergänder i Sverige. Förra året låg en individ utanför Ramnäs i Västmnaland och i år var det dags för Stoby våtmark i Skåne.
På grund av ljusförhållanden och fågelns aktiviteter har det varit svårt att artbestämma den efter att fågeln hittades den 29 april och då först bestämdes till bergand.
Dagen efter började misstankar om mindre bergand och den 1 maj kom klara larm om mindre bregand. Inlägg på brevduvan har kommenterat att vissa karaktärer kan tyda på bergand men det stora flertalet verkar vara överens om mindre bergand, dock med en passus om hybrid mellan bergand och mindre bergand ? något som litteraturen inte tar upp bland andhybrider!© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!