Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) |

NYTT MEDLEMSKAP

Som medlem i Club300 får du vår fågeltidskrift Roadrunner (fyra nr/år) i vilken du kan läsa reportage om den senaste tidens rariteter, artiklar om fältbestämning, fågelresmål och annat relaterat till Club300. Du erbjuds delta i olika aktiviteter som Club300 arrangerar - exkursioner, satsningar, föredrag, exkursioner och skådarresor till utlandet med mera. Club300 har via Naturbokhandeln sina profilprodukter såsom fritidskläder, muggar, dekaler till försäljning.

Vi erbjuder även våra medlemmar larmsystemet Bird Alarm som NordicStation tillhandahåller. Genom larmsystemet meddelar clubens medlemmar varandra om ovanliga fåglar. Läs mer här.

Medlemsavgiften

Ordinarie medlem 300 kr/kalenderår.
Ungdomsmedlem upp t.o.m 20 år 150:-
Familjemedlem 50:-

Så här blir du medlem

Betala in belopp enligt ovanstående tariffer på postgiro 506231-0.
Var noga med att uppge namn, adress, e-postadress, födelsedag: ÅÅÅÅMMDD (används för vår statistik), mobilnummer och landskap.

Nordiska medlemmar

För Nordiska medlemmar finns nu möjligheten att för 2013 betala direkt till Club300 i hemlandet, enligt: Finland: Medlem 43 Euro, Prenumerant 50 Euro, Kontonr (Nordea): 182030-19315
Danmark: Medlem 330 DKK, Prenumerant 370 DKK, Reg nr. 2040 (Nordea) Kontonr 7560639893
Norge: Medlem 330 NOK, Prenumerant 370 NOK, Kontonr (Nordea): 6005.07.63865

Club300 Medlemsservice

Kjell Yngerskog
Medlemsansvarig Club300
member@club300.se
Telefon: 076-3135544

Bird Alarm-support

ba@club300.se
© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!