Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) |

Etiska regler för Club300

Club300 är en förening för oss som tycker det är roligt att skåda fågel och att sprida denna glädje vidare. Detta ska naturligtvis kombineras med ett stort ansvarstagande och respekt för naturen, dess djur- och växtliv, för de markägare som berörs, deras mark och grödor samt för den breda allmänheten.
Vi ska förknippas med ett positivt, informativt och hänsynstagande uppträdande i naturen.

Här följer några enkla regler för olika situationer.

  • När Du upptäckt en sällsynt fågel avgör du själv om du ska larma ut upptäckten eller ej. Du har ansvaret. Självklart sprider du inte information som du har fått i förtroende.
    Bedöm också fågelns kondition, den kanske nyss har landat utmattad efter en längre flyttning. Fågelns väl och ve går i första hand!
  • Bedöm om fågeln, platsen och omgivningen klarar ett stort antal besökare på kort tid. Tänk också på eventuella häckningar av andra arter i närheten.
  • Om du bedömer att lokalen är känslig och/eller att många skådare beräknas komma dit, ta då kontakt antingen med någon lokal Club300-medlem eller direkt med klubbens larmansvarige innan du larmar. Kontakta gärna berörda markägare för att möjliggöra parkering och tillfartsvägar.
  • Sprid inte nyheten förrän alla åtgärder vidtagits. Då ska informationen innehålla klara instruktioner om vilka regler som gäller för lokalen. 
  • Respektera alltid att allemansrätten inte ger dig rätt att beträda jordbruksmark, privata tomter mm.
  • Minimera störningarna för fågeln och tänk på att andra skådare kanske ännu inte hunnit fram. Undvik om möjligt att gå för nära eller att frekvent stöta fågeln. Om fågeln stöts skall detta göras på ett organiserat sätt som tar hänsyn till fågelns och andra fåglars välbefinnande. Det är inte tillåtet att medvetet skrämma bort fåglar så att andra skådare inte får se dem.
  • Blunda aldrig för övertramp som görs av andra skådare. Föregå med gott exempel. Ingrip omedelbart om du ser andra bära sig illa åt.
  • Följ alltid de trafikregler som finns vid färden till och från lokalen.
Club300 står och faller med om vi uppfattas positivt av allmänhet, myndigheter och andra intressenter. Tänk på att ett enda övertramp förstör otaliga andra skådares strävan att både få se fågeln, kunna njuta av observationen och känna glädje efteråt.
Om du har synpunkter på ovanstående är du välkommen att redovisa dessa, lämpligen till föreningens sekreterare.

Uppd 2008-11-09

Aktuell lista för 2014 »
Etiska rådgivare 2014
© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!