Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) |

Club300 – Det är vi!

Club300 är en förening för fågelskådare vars intresse bland allt annat är att se och få kunskap om sällsynta fåglar i Sverige. Club300 ska på en och samma gång inspirera, irritera, stimulera och förnöja! Genom fågelskyddsfonden samlar vi årligen in en betydande summa pengar, pengar som därefter fördelas till fågelskydd. Den typiske Club300-medlemmen är aktiv skådare och oftast även medlem i SOF och ett varierande antal regionala/lokala fågelföreningar.

Hur verkar vi?

Club300 sprider information om sällsynta fåglar via hemsidan, larmsystemet BMS samt den egna tidskriften Roadrunner.

Fågelskyddsfonden. Sedan starten har flera miljoner kronor fördelats till fågelskydd. Vem som helst kan för fågelskyddande ändamål söka medel ur fonden. Idag finansieras fågelskyddet till stor del av det vi kallar Dragrätten, en miljöavgift som betalas av medlemmarna.

BMS, Ett larmsystem som bygger på att observatören av en sällsynt fågel knappar in ett meddelande på sin telefon, om vad/var/när/hur han/hon sett, varefter detta simultant skickas till de 1600 (2011) abonnenterna. Ett mycket snabbt sätt att sprida information.

Roadrunner, Tidskriften kommer ut med fyra nummer perår och innehåller bortsett från ren föreningsinformation också artiklar de senaste rariteterna, fältbestämning, porträtt av skådare, reseskildringar, lokalbeskrivningar och mycket mer. Du behöver inte vara medlem i Club300 för att prenumerera på tidskriften.

Skådarsatsningar: Club300 arrangerar också skådarsatsningar vår och höst på Öland. Dessutom exkursioner till självkostnadspris, exempelvis båtutflykter i Bohusläns skärgård. Riktade skådarprojekt arrangeras också för att öka möjligheten att hitta rariteter. Vi vill verka för att den sociala delen av fågelskådandet gynnas och kombinerar ofta skådning med kvällsaktiviteter som pubkvällar och föredrag.

Här kan du läsa mer om hur då går med i Club300!

Vår historia

I Club300 är vi stolta över vår historia, med ett flertal viktiga årtal:

1984: Club300 bildas av ett litet gäng raritetssugna entusiaster med fler än 300 arter på sin Sverigelista.

1985: Den första C3-telefonsvararen tas i bruk.

1990: C3-svararen körs via ett betalnummer och stora medel kan samlas in till fågelskydd.

1991: Den 100:e medlemmen noteras, efter rekommendation.

1993: Föreningens tidskrift Roadrunner startas – idag en av Europas ledande fågelstidskrifter.

1995: Medlem nr 300, Magnus Hellström registreras, och får gratis medlemskap livet ut.

1996: RiX-larm startas upp, med fågellarm via personsökare.

1996: Föreningens webbplats, club300.se, sjösätts.

1998: Kravet på 300 arter slopas och medlemstillströmningen exploderar.

2000: Den 1000:e medlemmen registreras

2003: Den 2000:e medlemmen registreras

2005: BMS – Club300 lanserar ett nytt mobiltelefonbaserade larmsystem och C3-svararen stängs ner.

2008: Dragrätten införs, där medlemmarna betalar en miljöavgift, för att finansiera fågelskydd.

2011: Club300 fortsätter växa och medlemsantalet är snart uppe i 3000.

Framtiden

Även i framtiden kommer Club300:s medlemmar att spika fågelholkar, bygga risbon, jaga arter, inventera, arbeta med fågelskydd, forska, ringmärka etc, allt efter tycke och smak.

Det vi absolut har gemensamt är att vi tycker om att umgås och att se sällsynta fåglar i Sverige!

Ovanstående är Club300 och det vi vill verka för – med och för fåglarna – i tiden.

© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!